Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Rozhovor s Radkem Sárközim, prezidentem Pedagogické komory, z.s., na téma týkající se stávajícího nouzového stavu v České republice

autor: Mgr. Dalibor Fusek - Všechny články autora

Oslovili jsme pana Radka Sárköziho, prezidenta Pedagogické komory, z.s., v otázkách týkajících se stávajícího nouzového stavu v České republice. Rozhovor s ním přinášíme zde.Začněme trochu osobně. Dne 12. března 2020 byl na území České republiky v souvislosti s tzv. koronavirovou nákazou vyhlášen vládou ČR nouzový stav, a to na dobu 30 dní (již nyní je takřka jisté, že bude prodloužen). Téhož dne, s účinností ode dne následujícího, byla usnesením vlády zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, dále pak osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání a dalších. Jak si tento okamžik vybavujete? Jak jste jej v dané chvíli přijal(a)? Co Vás v tu chvíli napadalo?Vzpomínám si, že jsem jednal s panem poslancem Martinem Baxou (ODS) v Poslanecké sněmovně o chystaných novelách legislativy. Tuto informaci jsem se dozvěděl cestou z jednání domů. Následovalo rušení všech předem domluvených schůzek s poslanci a senátory a postupné rušení akcí ve Sněmovně i Senátu, kde jsem měl zastupovat Pedagogickou komoru (jednání k novele zákona o pedagogických pracovnících, kulatý stůl k otevřenému dopisu ředitelek mateřských škol premiérovi…). Kvůli vyhlášení nouzového stavu byla nakonec zrušena i schůzka s novým náměstkem MŠMT panem Karlem Kovářem. Asi jako každého mě všechna opatření velice překvapila. Uvědomil jsem si, že jde do tuhého. Myslím si, že šlo o správné rozhodnutí. Vláda šlápla na brzdu v mnoha oblastech, aby riziko rozšíření koronaviru co nejrychleji minimalizovala. Horší bylo následné dlouhé mlčení ministra školství Roberta Plagy, kdy školy i rodiny potřebovaly podrobnější informace. Opakovaně jsem žádal MŠMT, aby na svém webu zveřejnilo odpovědi na často kladené dotazy, což nakonec jeho pracovníci učinili, ale až s opravdu velkým zpožděním.V tuto chvíli jsme se posunuli takřka měsíc dopředu, situace je v podstatě stále stejná. Je podle Vašeho názoru činnost vlády ČR a ministerstva v řízení tohoto procesu dostačující? Jak vůbec jejich dosavadní roli hodnotíte?Některá přijatá opatření jsou rozumná, jiná se mi zdají nedomyšlená. Celkově vše působí chaoticky. Evidentně neexistoval žádný plán, jak efektivně postupovat. Ukázalo se, že nejsme na různé mimořádné situace vůbec připraveni. Vláda alespoň získala čas. Velmi rychle vznikla řada iniciativ zdola. Ministerstvo školství by je ovšem mělo koordinovat nebo o nich alespoň informovat. Ocenil bych více věcných informací. Média jsou bohužel plná různých spekulací a názorů, které jsou vzájemně v příkrém rozporu. Alespoň ministři a členové Ústředního krizového štábu by měli vystupovat jednotně. Někdy je lepší na otázky novinářů odpovědět popravdě „nevím“, než bez rozmyslu plácnout nějaký návrh, který se vzápětí ukáže v praxi nerealizovatelný.Pokud byste byl(a) politikem. Jak byste příslušnou situaci řešil(a) Vy? Případně se ztotožňujete s dosavadními kroky vlády a ministerstva?Pokud se jedná o oblast školství, určitě bych jednotlivé kroky konzultoval s největšími profesními organizacemi, což se neděje. Ale to Robert Plaga nedělal ani před současnou mimořádnou situací, kdy byl na diskuze prostor. Rozhodně bych více vystupoval v médiích a vysvětloval rodičům, žákům i pedagogům, co se děje a co se připravuje. Ministerstvo školství se nejprve úplně odmlčelo, jeho web byl dokonce nedostupný. Všichni marně hledali jakékoliv oficiální informace. Například v prvním týdnu skokově narostl počet návštěvníků facebookové stránky Pedagogické komory na skoro 100 000 interakcí, což je násobně více než u FB stránky MŠMT. Když lidé nenašli informace přes oficiální stránky ministerstva, obrátili se na ty naše.Jak už je všeobecně známo, uzavřeny byly všechny školy s výjimkou škol mateřských. Proč tomu tak je? Co si o tomto myslíte?To byla zásadní chyba. Nechápu, proč nebyly plošně uzavřeny mateřské školy. U nejmenších dětí se hygienické požadavky zajišťují nejhůře. Mateřské školy nebyly vybaveny ochrannými prostředky. Většina rodičů se ale zachovala rozumně a sami přestali své děti do MŠ dávat. Problém je, že nemohou čerpat ošetřovné, pokud mateřská škola není oficiálně uzavřena. Také se objevily nejasnosti, v čí kompetenci je přerušení provozu mateřské školy – zda o tom rozhoduje zřizovatel, nebo ředitel MŠ. Podle platné vyhlášky je to ředitel mateřské školy, který musí se zřizovatelem vše projednat, což ovšem neznamená, že zřizovatel musí udělit souhlas. Oslovil jsem MŠMT, aby tuto informaci dalo na svůj web, což se obratem stalo. Díky tomu byla nakonec většina mateřských škol uzavřena. Zároveň jsem o správném postupu informoval ředitele mateřských škol a zřizovatele e-mailem. Samozřejmě nejlepší je, když ředitel i zřizovatel jednají v souladu, což je naštěstí většina případů. Bohužel jsem zaznamenal excesy, kdy starosta ředitelkám MŠ vyhrožoval odvoláním nebo Českou školní inspekcí, pokud mateřskou školu uzavřou. Když se ale začali zřizovatelům ozývat přímo roztrpčení rodiče dětí, že kvůli tomu nedosáhnou na ošetřovné, někteří starostové změnili názor. Vím, že se několik mateřských škol dostalo do karantény, protože se u některého z dětí nebo učitelů potvrdila nákaza koronavirem. Obdivuji všechny učitelky mateřských škol, které nyní tráví celý den s dětmi v rouškách. Určitě by ocenily, kdyby si na ně politici vzpomněli a někdy jim veřejně poděkovali…Poněkud složitá situace je se samotnou výukou. Z médií se dozvídáme o spoustě aktivit a různých inovací spočívající především v distančním vzdělávání a on-line výuce. Jak se díváte na roli ministerstva, samosprávy, ale samotných učitelů v této situaci? Jak a kdo zvládá svoji roli?Ministerstvo školství selhalo především v tom, že vlastně doposud nelegalizovalo výuku na dálku prostřednictvím novelizace legislativy. Místo toho jen dává různá nezávazná doporučení. Je nutné nastavit základní pravidla pro fungování škol. MŠMT začalo vytvářet nový web o vzdělávání na dálku, přestože mělo k dispozici funkční Metodický portál RVP.CZ (zprvu na něj ani nedalo odkaz, doplnili ho tam až po upozornění jednoho z kolegů…). Silný tlak z ministerstva školství, aby se okamžitě přešlo na výuku on-line, vystřídal záhy opak, kdy Robert Plaga apeloval, aby učitelé žáky nepřetěžovali. Ukvapeně se novelizoval školský zákon, ovšem naprosto nedomyšleně. Místo toho, aby se přijímací řízení dalo plně do kompetence ředitelů středních škol, MŠMT zachovalo jednotné testy, což znamená velké riziko ohledně šíření nákazy koronavirem. Robert Plaga naopak prosadil, že pokud se školy neotevřou do konce května, maturity a závěrečné zkoušky se vůbec neuskuteční. Přitom maturita je zásadní certifikační a kvalifikační zkouška. Obávám se, že pokud se školy na konci května otevřou, není v silách středních odborných škol, aby v červnu kromě návratu všech žáků k běžné výuce zvládly zároveň zajistit jednotnou přijímací zkoušku, maturity a závěrečné zkoušky.Nyní se trošičku zasněme. Vedení krizového štábu i politická reprezentaci řídící nouzový stav je víceméně optimistická s postupným uvolňováním stávajícího stavu. Kdy Vy si myslíte, že by se děti mohly postupně vracet do škol?Pedagogická komora navrhla, aby školy zůstaly pro běžnou výuku zavřené až do konce školního roku, ale aby zároveň mohly střední školy zorganizovat maturity a závěrečné zkoušky. To ovšem neumožňuje již schválená novela Roberta Plagy. Zatím to vypadá tak, že vláda bude chtít otevřít školy už v půlce května (na rozdíl od Slovenska, kde zůstanou zavřené). Pokud se tak stane, očekávám nárůst počtu nakažených koronavirem a opětovné uzavírání škol – buď plošné, nebo z důvodu karantény… Proti otevření škol do konce školního roku vznikla elektronická petice, která má přes 80 000 signatářů. Pravděpodobně tudíž řada rodičů své děti do školy nepošle. Bojí se i někteří učitelé, především ti starší, kteří patří do nejrizikovější skupiny – někteří už avizovali, že se do školství raději nevrátí. Otázka je, zda půjde za těchto podmínek zajistit řádná výuka. Možná by bylo nejrozumnější nechat otevření či neotevření dané školy na jejím řediteli. Na webu Pedagogické komory naleznete otevřený dopis ředitele střední školy Štefana Klímy, který podpořilo více než 1 100 signatářů: https://www.pedagogicka-komora.cz/2020/04/stefan-klima-otevreny-dopis-panum.htmlVelmi mediálně propíraným tématem pak jsou podmínky, za kterých by měl být návrat žáků možný. Jsme si vědomi, že žádné podmínky ještě stanoveny nebyly, co byste však očekávali, že se bude nyní dít?Pochybuji, že se vládě podaří zajistit ochranné prostředky pro učitele a žáky, když je doposud nezajistila ani pro zdravotníky, kterých je mnohem méně… Neumím si představit, jaké hygienické podmínky lze nastavit v internátech, školních jídelnách nebo na společných toaletách ve školách, aby se koronavirus nešířil. Myslím si, že rizik je mnoho a že nemá smysl vyučovat v rouškách v červnových vedrech.Mnoho lidí vidí ve stávajícím stavu kromě ztrát a problémů také značné množství příležitostí. Řadíte se také mezi tyto osoby? Myslíte si, že nám tato situace může přinést také něco pozitivního?Lidé přemýšlejí o tom, co je v životě důležité a co až tak zásadní není. Vidíme, jak se může situace ze dne na den radikálně změnit. Lidé si více pomáhají. Hledají řešení problémů, do kterých jsme byli všichni vrženi. Je tu velká šance uvědomit si, co jsou opravdové hodnoty, na kterých lze stavět. Školy začaly masově využívat techniku k výuce na dálku. Často nedokážeme docenit, co máme, dokud o to nepřijdeme. Nejen učitelé, ale i žáci a jejich rodiče se těší, že budou školy zase normálně fungovat.Pokud byste měli být učitelem a zhodnotit vládu ČR a ministerstvo známkou jako ve škole za to, jakým způsobem se stávající krizí vypořádala. Jak by vypadalo Vaše hodnocení?Jelikož ministerstvo školství doporučuje soustředit se na formativní hodnocení místo sumativního, a možná dokonce plánuje zrušení klasifikace, známku bych v této mimořádné situaci nikomu nedával. Ocenil bych všechny za snahu – nejen ministry, ale i učitele, rodiče a žáky. Cokoliv nyní dělají, je vlastně navíc. Pracují, jak nejlépe dovedou. Určitě by věci prospělo, kdyby si všichni aktéři vyžádali zpětnou vazbu od těch, kterých se jejich rozhodnutí týkají. S krizí se všichni budeme vypořádávat ještě dlouho, proto bychom měli každé opatření důkladně promyslet, aby nenapáchalo více škody než užitku.Pokud jsme do současné chvíle pozapomněli na něco důležitého, co se týká příslušné problematiky a co byste nám chtěl sdělit, učiňte tak prosím nyní.Rád bych popřál všem kolegům hodně sil do náročné výuky na dálku. Budu rád, když se co nejvíce učitelů zapojí do diskuzí a výměny nápadů ve facebookových skupinách Pedagogické komory. Zřídili jsme proto pro každý vyučovací předmět samostatnou skupinu: https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/01/nove-specializovane-skupiny-pedagogicke.html


16.04.2020 | Karma článku: 5.69
Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.