Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Dlouhodobé záměry vysokých škol

 • Univerzita Karlova v Praze

 • Univerzita Karlova v Praze-Katolická teologická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Evangelická teologická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Právnická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-2. lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-3. lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Lékařská fakulta v Plzni

 • Univerzita Karlova v Praze-Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Univerzita Karlova v Praze-Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Univerzita Karlova v Praze-Filozofická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Matematicko-fyzikální fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Fakulta sociálních věd

 • Univerzita Karlova v Praze-Fakulta humanitních studií

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta výrobních technologií a managementu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta životního prostředí

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta umění a designu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Filozofická fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta zdravotnických studií

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta sociálně ekonomická

 • Masarykova univerzita v Brně

 • Masarykova univerzita v Brně-Ekonomicko-správní fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Právnická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Právnická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Lékařská fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Přírodovědecká fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Filozofická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Pedagogická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta informatiky

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta sociálních studií

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta sportovních studií

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Lékařská fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Fakulta tělesné kultury

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Fakulta zdravotnických věd

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Ostravská univerzita v Ostravě

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Hradec Králové-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Hradec Králové-Fakulta informatiky a managementu

 • Univerzita Hradec Králové-Filozofická fakulta

 • Univerzita Hradec Králové-Přírodovědecká fakulta

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Slezská univerzita v Opavě-Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • České vysoké učení technické v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta stavební

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta elektrotechnická

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta architektury

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta dopravní

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta informačních technologií

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze-Fakulta chemicko-inženýrská

 • Západočeská univerzita v Plzni

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta ekonomická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta elektrotechnická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta filozofická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta pedagogická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta právnická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta zdravotnických studií

 • Technická univerzita v Liberci

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta strojní

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Technická univerzita v Liberci-Ekonomická fakulta

 • Univerzita Pardubice

 • Univerzita Pardubice-Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Univerzita Pardubice-Fakulta ekonomicko-správní

 • Univerzita Pardubice-Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Univerzita Pardubice-Fakulta filozofická

 • Univerzita Pardubice-Fakulta chemicko-technologická

 • Univerzita Pardubice-Fakulta restaurování

 • Univerzita Pardubice-Fakulta zdravotnických studií

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta architektury

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta chemická

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta informačních technologií

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta podnikatelská

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta stavební

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta strojního inženýrství

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta výtvarných umění

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Hornicko-geologická fakulta

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta technologická

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta multimediálních komunikací

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta aplikované informatiky

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta humanitních studií

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta logistiky a krizového řízení

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta mezinárodních vztahů

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta podnikohospodářská

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta informatiky a statistiky

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Národohospodářská fakulta

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Mendelova univerzita v Brně-Agronomická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Lesnická a dřevařská fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Provozně ekonomická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Zahradnická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Akademie múzických umění v Praze

 • Akademie múzických umění v Praze-Filmová a televizní fakulta

 • Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

 • Janáčkova akademie múzických umění

 • Janáčkova akademie múzických umění-Hudební fakulta

 • Janáčkova akademie múzických umění-Divadelní fakulta

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Bankovní institut vysoká škola, a.s.

 • Evropský polytechnický institut, s.r.o.

 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

 • Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

 • ŠKODA AUTO a.s vysoká škola

 • Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)

 • Vysoká škola podnikání, a.s.

 • Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

 • Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

 • Rašínova vysoká škola, s. r. o. Brno

 • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

 • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

 • Vysoká škola logistiky, o.p.s.

 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.

 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

 • AKADEMIE STING, o.p.s.

 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Západomoravská vysoká škola Třebíč

 • Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo

 • CEVRO institut, o.p.s.

 • Unicorn College s.r.o.

 • Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o

 • Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

 • AKCENT College s.r.o.

Sobota 02.12.2023, svátek má Blanka


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.