Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Výroční zprávy vysokých škol

 • Univerzita Karlova v Praze

 • Univerzita Karlova v Praze-Katolická teologická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Evangelická teologická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Právnická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-1. lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-3. lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Lékařská fakulta v Plzni

 • Univerzita Karlova v Praze-Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Univerzita Karlova v Praze-Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Univerzita Karlova v Praze-Filozofická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Matematicko-fyzikální fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Fakulta sociálních věd

 • Univerzita Karlova v Praze-Fakulta humanitních studií

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Ekonomická fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta výrobních technologií a managementu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta životního prostředí

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta umění a designu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Filozofická fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta zdravotnických studií

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta sociálně ekonomická

 • Masarykova univerzita v Brně

 • Masarykova univerzita v Brně-Ekonomicko-správní fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Právnická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Lékařská fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Přírodovědecká fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Filozofická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Pedagogická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta informatiky

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta sociálních studií

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta sportovních studií

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Lékařská fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Fakulta tělesné kultury

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno-Fakulta veterinárního lékařství

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno-Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno-Farmaceutická fakulta

 • Ostravská univerzita v Ostravě

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Fakulta umění

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Lékařská fakulta

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Pedagogická fakulta

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Hradec Králové-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Hradec Králové-Fakulta informatiky a managementu

 • Univerzita Hradec Králové-Filozofická fakulta

 • Univerzita Hradec Králové-Přírodovědecká fakulta

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Slezská univerzita v Opavě-Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • České vysoké učení technické v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta stavební

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta strojní

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta elektrotechnická

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta architektury

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta dopravní

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Západočeská univerzita v Plzni

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta ekonomická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta elektrotechnická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta filozofická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta pedagogická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta právnická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta zdravotnických studií

 • Technická univerzita v Liberci

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta strojní

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Technická univerzita v Liberci-Ekonomická fakulta

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta textilní

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta umění a architektury

 • Univerzita Pardubice

 • Univerzita Pardubice-Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Univerzita Pardubice-Fakulta ekonomicko-správní

 • Univerzita Pardubice-Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Univerzita Pardubice-Fakulta filozofická

 • Univerzita Pardubice-Fakulta chemicko-technologická

 • Univerzita Pardubice-Fakulta restaurování

 • Univerzita Pardubice-Fakulta zdravotnických studií

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta architektury

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta chemická

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta informačních technologií

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta podnikatelská

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta stavební

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta strojního inženýrství

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta výtvarných umění

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Hornicko-geologická fakulta

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta strojní

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Ekonomická fakulta

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta stavební

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta technologická

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta managementu a ekonomiky

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta multimediálních komunikací

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta aplikované informatiky

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta humanitních studií

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta financí a účetnictví

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta mezinárodních vztahů

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta podnikohospodářská

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta informatiky a statistiky

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Národohospodářská fakulta

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta managementu

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Provozně ekonomická fakulta

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Fakulta životního prostředí

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Fakulta lesnická a dřevařská

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Mendelova univerzita v Brně-Agronomická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Lesnická a dřevařská fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Provozně ekonomická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Zahradnická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Akademie múzických umění v Praze

 • Akademie múzických umění v Praze-Filmová a televizní fakulta

 • Janáčkova akademie múzických umění

 • Janáčkova akademie múzických umění-Hudební fakulta

 • Janáčkova akademie múzických umění-Divadelní fakulta

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Bankovní institut vysoká škola, a.s.

 • Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

 • Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

 • Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

 • ŠKODA AUTO a.s. VYSOKÁ ŠKOLA

 • LITERÁRNÍ AKADEMIE (SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA JOSEFA ŠKVORECKÉHO)

 • Vysoká škola podnikání, a.s.

 • Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.

 • Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.

 • Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

 • Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

 • Rašínova vysoká škola, s. r. o. Brno

 • Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

 • Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

 • Vysoká škola logistiky, o.p.s.

 • Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.

 • Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.

 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

 • AKADEMIE STING, o.p.s.

 • Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.

 • Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.

 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Západomoravská vysoká škola Třebíč

 • CEVRO institut, o.p.s.

 • Unicorn College s.r.o.

 • Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o

 • Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.

Středa 22.01.2020, svátek má Slavomír


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Kdybyste si mohli opětovně zvolit, jakou profesní dráhu si zvolíte....

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.