Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Hodnocení školy Českou školní inspekcíTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

Popis řešené oblasti

Česká školní inspekce provádí hodnocení škol a školských zařízení.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • ČŠI: Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky ve školním roce 2016/2017
 • Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV
 • Česká školní inspekce jednala s odborníky o možnostech propojování vnitřní a vnější evaluace škol
 • Česká školní inspekce diskutovala s experty o formativním hodnocení
 • Vedení České školní inspekce jednalo se zástupci zřizovatelů škol
 • Vedení České školní inspekce diskutovalo s celostátními partnery
 • Koncepční záměry inspekční činnosti České školní inspekce na období 2014 – 2020
 • Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva
 • Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022
 • ČŠI: Koncepční záměry inspekční činnosti 2021-2030
 • Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2019/2020
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2019/2020
 • Vyjádření k problematice osobních údajů žáků v rámci přípravy výběrového zjišťování 2018
 • Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2018/2019
 • Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018
 • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2017/2018
 • Česká školní inspekce nabízí školám přehledné reporty
 • Česká školní inspekce ověří výsledky žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Tematická zpráva ČŠI - příklad
 • Protokol ČŠI - příklad 2
 • Protokol ČŠI - příklad
 • Inspekční zpráva - příklad 2
 • Inspekční zpráva - příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcíZ 561/2004, § 12, odst. 1
Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekceZ 561/2004, § 12, odst. 3
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavyZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. a)
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programůZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. b)
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeníchZ 561/2004, § 174, odst. 2, písm. c)
Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených školským zákonem, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení. Kritéria hodnocení předkládá ministerstvu ke schválení. Schválená kritéria hodnocení ministerstvo zveřejňujeZ 561/2004, § 174, odst. 7
Ústřední školní inspektor předkládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy každoročně v termínu do 15. července návrh plánu hlavních úkolů České školní inspekce na následující školní rokV 17/2005, § 2, odst. 2, písm. a)
Ústřední školní inspektor předkládá ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy každoročně v termínu do 15. července ke schválení návrh kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služebV 17/2005, § 2, odst. 2, písm. b)

Diskuzní fórum

Hodnocení školy Českou školní inspekcí

Poznámka

Obvyklými výstupy inspekční činnosti České školní inspekce jsou inspekční zprávy, protokoly a tematické zprávy.

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.