Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vyučovací hodinaTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Popis řešené oblasti

Vyučovací hodina je časový úsek obvykle délky 45 minut, během něhož učitelé žákům vysvětlují nové poznatky, opakují je s nimi nebo je z nich zkouší. V rámci vyučovacího dne mají žáci zpravidla několik vyučovacích hodin za sebou, které jsou odděleny přestávkami.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Časový rozpis vyučovacích hodin a přestávek-příklad

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut. Rámcový nebo akreditovaný vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovatZ 561/2004, § 26, odst. 1
  Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to v prvním a druhém ročníku nejvýše 22 povinných vyučovacích hodin, ve třetím až pátém ročníku nejvýše 26 povinných vyučovacích hodin, v šestém a sedmém ročníku nejvýše 30 a v osmém a devátém ročníku nejvýše 32 povinných vyučovacích hodin týdněZ 561/2004, § 26, odst. 2
  Rámcové vzdělávací programy pro střední vzdělávání a akreditované vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to nejvýše 35 povinných vyučovacích hodin týdněZ 561/2004, § 26, odst. 2
  Rámcové vzdělávací programy pro konzervatoře a obory vzdělání, v nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdněZ 561/2004, § 26, odst. 2
  Rámcový vzdělávací program pro obor Gymnázium se sportovní přípravou stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to nejvýše 46 povinných vyučovacích hodin týdněZ 561/2004, § 26, odst. 2
  Rámcové vzdělávací programy v případě odborného výcviku a odborné praxe v rámci praktického vyučování stanoví počet povinných vyučovacích hodin, a to nejvýše 40 povinných vyučovacích hodin týdněZ 561/2004, § 26, odst. 2
  Rámcové vzdělávací programy pro základní a střední vzdělávání a akreditované vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání dále stanoví nejnižší počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnícíchZ 561/2004, § 26, odst. 3
  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem organizaci vyučování a pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin při vyučováníZ 561/2004, § 26, odst. 4
  Žáci mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin a v odpoledním vyučování nejvýše 6 vyučovacích hodin. Konkrétní počet vyučovacích hodin stanoví škola s přihlédnutím k charakteru vzdělávací činnosti a k základním fyziologickým potřebám žákůV 48/2005, § 1, odst. 3
  Počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech stanoví školní vzdělávací programV 48/2005, § 1, odst. 4
  Časový rozsah vzdělávání v přípravné třídě základní školy je určen počtem vyučovacích hodin stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první ročníkV 48/2005, § 7, odst. 5
  Nejvyšší počet vyučovacích hodin povinných předmětů ve střední škole v jednom dni s polední přestávkou je 8 hodin, ve výjimečných případech 9 hodin, bez polední přestávky 7 hodinV 13/2005, § 11, odst. 1
  V odborném výcviku je v denní formě vzdělávání vyučovací jednotkou vyučovací den, v prvním ročníku nesmí být delší než 6 vyučovacích hodinV 13/2005, § 13, odst. 2
  Vyučovací hodinu ve sportovní přípravě představuje tréninková jednotka v délce 45 minut. Maximální počet tréninkových jednotek v jednom dni je 6V 13/2005, § 16, odst. 1
  Konzultační hodina ve všech formách vyššího odborného vzdělávání trvá 45 minutV 10/2005, § 3, odst. 5

  Diskuzní fórum

  Vyučovací hodina

  Poznámka

  Pondělí 11.12.2023, svátek má Dana
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Účastnil/a jste se proběhlé stávky a případně jakým způsobem?

  1. Ano, aktivně (1)
  2. Ano, podporou stávkujících (0)
  3. Ne, ale stávkující jsem podporoval/a (1)
  4. Ne, se stávkou jsem nesouhlasil/a (1)
  5. Stávku jsem nezaznamenal/a (0)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.