Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Přijímání ke vzdělávání ve střední školeTýká se druhu škol:

SŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Popis řešené oblasti

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?
 • Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí
 • Vysvětlivky k přihláškám (platné od školního roku 2019/2020)
 • Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách
 • Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení
 • Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke střednímu vzdělávání
 • Metodická informace ke konání přijímacího řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami do 1. ročníku středního vzdělávání
 • CERMAT: Výsledky Jednotné přijímací zkoušky 2018
 • Vyjádření ministra školství k pochybení CZVV u JPZ
 • MŠMT k přijímání žáků do 1. ročníku osmiletých gymnázií
 • CERMAT: Přijímací zkoušky 2018 – stanovisko ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a omluva
 • Jednotná přijímací zkouška 2018: Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2018 na čtyřleté maturitní obory – 1. řádný termín
 • Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v roce 2018
 • MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře
 • Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami (AKTUALIZOVÁNO)
 • Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018
 • Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání ke vzdělávání ve středních školách
 • Metodické doporučení MŠMT pro zajištění podmínek konání jednotné přijímací zkoušky uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017 - Analýza výsledků
 • Závěrečná souhrnná zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za Jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou 2017
 • Ministryně rozhodla o způsobu zveřejnění zadání testů z jednotných přijímaček
 • MŠMT ke zveřejnění testů společných přijímacích zkoušek
 • Ministryně zahájila jednotné přijímací zkoušky na SŠ
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2016/2017 – 1. a 2. náhradní termín jednotné zkoušky
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2016/2017 – 1. a 2. termín jednotné zkoušky
 • MŠMT intenzivně připravuje školy na jednotné přijímací zkoušky
 • Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017
 • Průzkum EDULAB: Více než 83 procent učitelů by ocenilo pomoc při přípravě na státní přijímací zkoušky na střední školy a gymnázia
 • Průzkum EDULAB: Co si myslíte o státních přijímacích zkouškách?
 • Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017
 • Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení
 • Didaktické testy z řádného termínu Přijímacího řízení SŠ 2016
 • Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016
 • Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k povinnému vyšetření protilátek anti HBs
 • Praha potřebuje zavést alespoň částečnou spádovost středních škol, řekl radní
 • Mnozí rodiče přijímačky na SŠ nepochopili. Někteří taktizovali moc, jiní vůbec
 • Pro pražské děti je na středních školách míst dost. Na místa pro ty středočeské chybí peníze, tvrdí radní
 • MŠMT: Seznam středních škol s volnou kapacitou v 2. kole
 • MŠMT spustilo infolinku k přijímacím zkouškám
 • Markéta Hronová: Školy musely mezi žáky losovat. Nová pravidla pro rozřazování dětí u přijímaček některé ředitele překvapila
 • Informace k postupu uchazeče o studium na SŠ – odvolání proti nepřijetí ke studiu na střední školu a možnosti v druhém kole
 • Výsledky 1. kola přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2024/25 (základní údaje)
 • Některé střední školy daly Cermatu špatné pořadí uchazečů. Zatím není jasné, jak se situace bude řešit
 • Šéf CERMATu Krejčí: Víc než 90 procent dětí se dostalo na školu v prvním kole, výsledky budou ve středu
 • MŠMT: Ohodnocené testy jednotných přijímacích zkoušek na SŠ jsou nyní přístupné v systému DiPSy
 • Sekundární analýza: Vybraná zjištění z hodnocení přihlášek žáků na střední školy ve šk. r. 2023/2024
 • Společně s RVP je třeba už začít řešit i proměnu JPZ. Školy potřebují vědět, jak budou testy vypadat
 • Cermat chystá veřejnou databázi úloh k přijímačkám. Až 100 tisíc příkladů
 • Přijímací zkoušky z matematiky pro čtyřleté obory byly letos snazší
 • Druhé kolo přijímacích zkoušek-Napoprvé to nevyšlo, co dál
 • Nová online aplikace na přípravu na jednotné přijímací a maturitní testy
 • Jako pro páťáky. Přijímačky z matematiky byly letos příliš jednoduché, varují matikáři
 • Do Brna k přijímačkám míří ještě více přespolních než do Prahy
 • Co se dá vyčíst z dat žáků přihlášených k přijímacím zkouškám?
 • MŠMT připravilo analýzu přihlášek na střední školy
 • Jak si poradit se stresem v den přijímacího řízení?
 • Jednotnou přijímací zkoušku bude letos dělat asi o 5000 žáků více než loni
 • Firma získala třeskutá data, nabízí je k přípravě na přijímačky
 • O přijetí na SŠ rozhodnou výsledky přijímaček, priorita až následně
 • Byl zveřejněn počet přihlášek do jednotlivých oborů SŠ
 • Uchazeči o studium na SŠ preferují maturitní obory
 • Přijímačky na střední má posílit další zlepšovák
 • Přihlášky jsou podané, co bude teď?
 • Učební obory nejsou již jen nouzovou variantou, ale první volbou pro 70 % uchazečů. Čelí přetlaku přihlášek
 • Podanou přihlášku na SŠ už lze v elektronickém systému vzít zpět
 • MŠMT: Informace pro ředitele středních škol a odbory školství krajských úřadů o systému pro podávání přihlášek na střední školy DiPSy
 • Snad to brzy rozběhnou. Ředitelé jsou ke kolapsu systému přihlášek zatím shovívaví
 • Systém pro přihlášky na střední školy nenahrává přílohy, spuštění odložili
 • Jak vyplnit přihlášku elektronicky?
 • Uchazeči mohou podat přihlášku na střední školu od 1. února, poprvé elektronicky
 • Cermat před přihláškami posiluje systém. Nechce, aby se opakovala situace s mobilní občankou
 • Cermat vydal videomanuál k přihláškám na střední školy
 • Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem
 • Přes bankovní identitu lze podat i přihlášku dítěte na střední školu
 • EDUin: Jen digitalizace přijímacího řízení nestačí
 • MŠMT: Časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné přijímací zkoušky 2024
 • Je to intuitivní a příjemné, hlásí ředitelé k novému systému přihlášek na střední školy
 • MŠMT: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (legislativa, metodiky, tiskopisy a další odkazy)
 • NPI ČR: Informace o přijímacím řízení na střední školy – pro zástupce základních škol
 • NPI ČR: Informace o přijímacím řízení na střední školy – pro zástupce středních škol
 • MŠMT: Informace pro rodiče a žáky o elektronickém přihlašování na střední školy (o digitalizaci JPZ)
 • Digitalizace přijímacích zkoušek na střední školy se zastavila na půli cesty
 • Předpisy a materiály k Jednotné přijímací zkoušce 2024
 • MŠMT: Metodický materiál k přijímacímu řízení do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři od 1. 1. 2024
 • CERMAT: Informace pro základní školy k přijímacímu řízení od 1. 1. 2024
 • CERMAT: Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024
 • Umělá inteligence umí i přijímačky
 • CERMAT: Nový algoritmus pro přijímací zkoušky
 • Ke třem přihláškám na střední školy bude stačit jeden posudek od lékaře
 • Přihlášky na střední školy produkují zkreslené informace o poptávce, tvrdí odborníci
 • Informace o chystaných změnách v jednotném přijímacím řízení na střední školy
 • Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro školní rok 2024/2025
 • Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři 2024
 • Zájemci o střední školy si zřejmě budou moci podávat tři přihlášky místo dvou
 • Jednotná přijímací zkouška 2024
 • MŠMT: Testy k přijímačkám lze procvičit zdarma v nové aplikaci
 • Cermat spustil web k digitalizaci přijímaček na SŠ
 • Cermat: Jednotná přijímací zkouška 2024
 • Střední článek MŠMT: Jak je to letos se zápisovými lístky? Ruší se nebo ne?
 • MŠMT: Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy
 • Ministr Bek: Digitální přijímačky si budou moci školy a rodiny předem vyzkoušet
 • OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
 • Eva Mikulka Šelepová: S novým systémem se na střední školu dostane v prvním kole až 90 procent dětí, říká ředitel Cermatu
 • Většina středních škol bude zohledňovat výsledky ze ZŠ, tvrdí asociace
 • Prohlášení Unie školských asociací CZESHA k novele školského zákona č. 561/2004 Sb. týkající se změny podmínek přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách
 • Elektronické přijímačky a tři přihlášky na střední školy, schválili zrychleně poslanci
 • Studie: Přijímačky na SŠ by měli žáci skládat před podáváním přihlášek
 • Elektronické přijímací zkoušky na střední školy jsou v ohrožení
 • Takto se změní přijímačky. Nově ale zákon neřekne, kdy budou
 • MŠMT: Vláda odsouhlasila digitalizaci přijímacího řízení na SŠ
 • Digitalizace přijímaček konečně přinese potřebná data. Mohlo by to proměnit celý středoškolský systém
 • Vysvědčení u přijímaček na střední bude nepovinné
 • MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře
 • Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024
 • Šéf Cermatu: Do konce roku jsme schopni připravit systém pro digitalizaci přihlášek na SŠ
 • MŠMT: Uchazeči budou mít u zkoušek na SŠ dva pokusy i při třech přihláškách
 • Nové přijímačky 2024: tři přihlášky, řazení dle preferencí, delší čekání, žádné odvolávání
 • Na střední školy bude možné podávat tři přihlášky, shodla se koalice
 • Výsledky jednotné přijímací zkoušky 2023
 • Cermat začal připravovat půdu pro systém na digitalizaci přijímaček
 • Bek: Na střední by mohlo být příští rok až pět přihlášek
 • Šéf CERMAT: Přihlášky na střední školy v roce 2024 chceme digitalizovat a zavést prioritizaci škol
 • Digitalizace přijímaček stačit nebude
 • Známkování není objektivní. První kraj chce změnit jeho váhu u přijímaček
 • Digitalizaci přijímacího řízení na SŠ do roka nechce Bek zatím slibovat
 • MŠMT: Většina středních škol přijímá žáky pouze podle jednotných přijímaček
 • Rodiče nepřijatých deváťáků mají velkou šanci u soudu, upozorňuje právník
 • Většina lidí nesouhlasí s jednotnými přijímačkami. Změna ale nesmí být experiment, varují odborníci
 • Expert: Pořádat vlastní přijímačky je pro školy složité, hodnocení je subjektivní
 • Systém přijímaček na střední patří do minulého století, řekl ministr Bek
 • Centrum zveřejnilo detailní statistická data k jarním termínům JPZ 2023
 • Jsou zveřejněna zadání včetně řešení z jarních termínů přijímacích zkoušek
 • Centrum poskytuje výsledky pouze středním školám
 • Tomáš Feřtek: Jak by mohly a měly vypadat přijímačky v roce 2024
 • Podpásovky v přijímačkových testech odstřelují nadané žáky
 • Přehnaně těžké přijímačky, stěžují si žáci
 • Cermat: Některé úlohy přijímacích zkoušek hodnotí umělá inteligence
 • Žákům přibude přihlášek, začneme chystat i testy z angličtiny, říká šéf Cermatu
 • ‚Naučí se to robotským systémem.‘ Jednotná přijímací zkouška zvětšuje sociální rozdíly, varují experti
 • Bez strachu a taktizování. Rodí se plán, jak změnit přihlašování na střední
 • Počet přihlášek na gymnázia roste, největší zájem je o osmiletá
 • Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku
 • Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky
 • Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu
 • Přijímačky bez obav – řešte testy prostřednictvím online procvičování
 • Blíží se boj o střední školy. K přijímačkám jde letos jeden z nejsilnějších ročníků
 • MŠMT: Opatření obecné povahy o úpravě podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve SŠ a VOŠ pro školní rok 2023/2024 pro cizince
 • MŠMT: Specifikace požadavků pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2022/2023 z oblastí Matematika a její aplikace
 • MŠMT: Specifikace požadavků pro uchazeče, kteří budou konat jednotnou přijímací zkoušku do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2022/2023 z oblastí Český jazyk a literatura
 • Termíny jednotné přijímací zkoušky v roce 2023
 • Ty obory jsou rizikové. Školy musí zvážit koho přijímají
 • Tisková zpráva: výsledky jednotné přijímací zkoušky 2022
 • Didaktické testy z druhého řádného termínu pro šestiletá a osmiletá gymnázia
 • Zadání testů z češtiny a matematiky pro víceletá gymnázia
 • Testová zadání pro žáky devátých tříd z druhého termínu jednotné přijímací zkoušky
 • Přijímací řízení na střední školy - doplnění často kladených otázek (FAQ)
 • Přijímací řízení na střední školy v oborech s maturitou včetně zkoušky z matematiky
 • Jednotnou přijímací zkoušku bude v letošním roce konat více než 103 tisíc uchazečů
 • Přihlášky ke zkouškám na školy budou asi od příštího roku elektronické
 • Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku
 • Průvodce vyplněním přihlášky na střední školu
 • Časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky 2022
 • Cermat připraví scénáře přijímaček a maturit pro případ zhoršení epidemie
 • Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku – český jazyk a literatura
 • Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku - matematika
 • Plaga: Zkoušky by se mohly upravit při plošné uzávěře, nyní se to nechystá
 • Učitelé: Potřebujeme znát pravidla pro přijímací zkoušky, abychom včas informovali žáky i rodiče
 • EDUin: Změny u přijímacích zkoušek a maturit jsou po pandemii potřeba
 • Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022
 • Markéta Rizikyová: Revoluční změna středoškolských přijímaček na obzoru? Ve hře je i pohovor aneb Experti na školství objevili kolo
 • Testy jsou kvalitní a výsledky srovnatelné, hájí přijímačky šéfka Cermatu
 • Tisková zpráva CERMATu: výsledky jednotné přijímací zkoušky 2021
 • Cermat: Kontroly jednotných přijímacích zkoušek nenašly žádná chybná zadání
 • Asociace češtinářů ke kritice centrálních testů
 • Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021
 • Signální zpráva o přihlašování uchazečů o vzdělávání na středních školách v roce 2021
 • Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky
 • Opatření obecné povahy – posun termínů talentových zkoušek pro gymnázia se sportovní přípravou
 • Opatření obecné povahy – změna termínů přijímacího řízení
 • MŠMT: Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021
 • MŠMT prodloužilo termín pro odevzdání zápisových lístků na SŠ
 • Informace k přijímacím zkouškám na střední školy
 • Uchazeči budou mít u jednotné příjímací zkoušky více času na didaktické testy
 • NPI nabízí podporu pro jednotné přijímací zkoušky a maturity
 • Jednotné přijímačky všude nebudou. Někteří ředitelé věří, že to tak zůstane
 • Tisková zpráva EDUIn: Jednotné přijímací zkoušky letos jen zdůrazní nerovnosti
 • Lehčí přijímačky kvůli covidu nebudou. Nejde to, říká šéfka Cermatu
 • Jednotné, nebo vlastní. Do 14 dnů musí ředitelé rozhodnout o přijímacích zkouškách na střední školy
 • MŠMT: Jak letos proběhne jednotná přijímací zkouška
 • Souhrnná závěrečná zpráva z konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2020
 • MŠMT: Přijímací zkoušky na střední školy - co se letos mění?
 • Opatření obecné povahy - úprava přijímacího řízení
 • Opatření obecné povahy - prodloužení termínu pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení
 • Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?
 • MŠMT: Opatření obecné povahy - vydávání zápisových lístků
 • Asociace ředitelů ZŠ: Brzké ujasnění situace ohledně přijímacích zkoušek by významně přispělo k uklidnění situace ve školství
 • Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 a termíny jednotné přijímací zkoušky
 • Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 (pro přijetí pro školní rok 2021/2022)
 • Centrum publikovalo statistickou analýzu výsledků jednotné přijímací zkoušky v roce 2020
 • Ředitelům škol byly předány výsledky náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky
 • Uchazeči o vzdělávání na středních školách dnes konali náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
 • Upozornění k pravidlům podání zápisového lístku v dalších kolech přijímacího řízení
 • Víceletá gymnázia znají výsledky přijímaček. Na webu jsou k dispozici klíče správných řešení
 • Tisková zpráva: Centrum předalo školám výsledky jednotné přijímací zkoušky
 • Centrum předalo školám výsledky uchazečů hlásících se do čtyřletých oborů. Na webu naleznete oficiální klíče správných řešení testů
 • Jednotnou přijímací zkoušku dnes konali uchazeči o studium na víceletých gymnáziích
 • Na webu byla zveřejněna zadání jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia
 • K přijímačkám si s sebou nezapomeňte vzít čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
 • Publikační kalendář maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky
 • Metodika MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020
 • Přijímačky bez obav: Balíček podpůrných studijních materiálů k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku
 • Přijímačky bez obav – řešte testy protřednictvím nové webové aplikace
 • InspIS SETmobile: Příprava na přijímací zkoušky přes mobil nebo tablet
 • Připravujete se na přijímačky? Využijte průvodce řešením didaktických testů
 • KoroNERV-20 vládě: Zajistěte uchazečům na SŠ rovné podmínky v klíčovém okamžiku jejich života
 • V sekci Testová zadání naleznete další tři průvodce řešením didaktických testů z matematiky
 • Centrum pro uchazeče připravilo průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky
 • Jednotnou přijímací zkoušku bude v letošním školním roce konat přes 90 tisíc uchazečů
 • Při přípravě k jednotné přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia můžete využít vzorové řešení ilustračního testu
 • MŠMT: Schéma přijímací zkoušky
 • MŠMT: Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
 • Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?
 • Cermat: Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova
 • Centrum připravilo Průvodce vyplněním přihlášky ke vzdělávání ve střední škole
 • Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2020 byly zveřejněny
 • Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
 • Přijímací řízení na střední školy a maturity v okolních státech
 • Ministerstvo zveřejnilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020
 • Publikační kalendář Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – podzim 2019
 • Stanovisko EDUin k otevírání dat CERMAT ze společné části maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek
 • Centrum zveřejnilo ANALÝZU VÝSLEDKŮ jednotné přijímací zkoušky 2019
 • Centrum zpřístupnilo vysvětlení k hodnocení vybraných otevřených úloh jednotných přijímacích testů z českého jazyka a literatury 2019.
 • Centrum zveřejnilo TISKOVOU ZPRÁVU k výsledkům jednotných přijímacích zkoušek v 1. a 2. řádném termínu
 • Centrum zveřejnilo KLÍČE SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ pro 1. a 2. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek
 • Cermat zveřejnil zadání přijímaček. Ještě před rokem to odmítal, před dvěma roky hrozil i „právními kroky“
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo STATISTICKOU ANALÝZU PŘIHLÁŠEK K JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 2019
 • Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019
 • Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2019/2020
 • Jednotná přijímací zkouška 2019
 • Inspekce: Přijímací zkoušky by neměly ověřovat znalosti z předmětů
 • Česká školní inspekce: Stanovisko k problematice cut-off score
 • Cut-off score vyřadí především zájemce o nástavbové studium
 • Přijímací řízení na střední školy a maturity v okolních státech
 • CERMAT zveřejnil zprávy k přijímačkám i k maturitě
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Přijímací zkoušky na střední školy
 • KLÍČE SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ TESTŮ JEDNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ( 1. A 2. ŘÁDNÝ TERMÍN) JSOU ZVEŘEJNĚNY
 • Vyjádření MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám
 • Jednotné testy 2017

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Zápisový lístek - vzor
 • Formuláře přihlášek ke vzdělávání do SŠ (všechny varianty)
 • Přijímačky na SŠ nanečisto
 • Uchazeči o víceletá gymnázia dnes konali jednotnou přijímací zkoušku v 1. řádném termínu
 • Testová zadání jednotné přijímací zkoušky z 2. řádného termínu
 • Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021
 • Ilustrační testy k jednotné přijímací zkoušce 2017

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)

Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončil základní vzdělávání, pokud tento zákon nestanoví jinak, a který při přijímacím řízení splnil podmínky pro přijetí prokázáním zdravotní způsobilosti, stanoví-li tak nařízení vlády upravující soustavu oborů vzdělání, a vhodných schopností, vědomostí a zájmůZ 561/2004, § 59, odst. 1
O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školyZ 561/2004, § 59, odst. 2
Pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání se oborem středního vzdělání rozumí také vybrané obory vzděláníZ 561/2004, § 59, odst. 3
Na proces přijímání žáků do SŠ se vztahuje správní řádZ 561/2004, § 183, odst. 1
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, s výjimkou středního vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámenáZ 561/2004, § 183, odst. 2

Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení do prvního ročníku oborů středního vzdělání se uskutečňuje v jednotlivých kolech vyhlašovaných ředitelem školy. Ředitel školy vyhlašuje pro každé kolo přijímacího řízení do oboru středního vzdělání kritéria přijímacího řízeníZ 561/2004, § 60, odst. 1
V přijímacím řízení do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná zkouška, není-li dále stanoveno jinak. Při přijímacím řízení do oboru středního vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, s výjimkou oboru středního vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 85 se jednotná zkouška nekonáZ 561/2004, § 60, odst. 2

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a termín pro odeslání přihlášky

Ředitel školy do 31. ledna stanoví, zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup a předá do informačního systému o přijímacím řízení pro první kolo přijímacího řízení důležité informace důležité pro uchazeče a systém přijímacího řízeníV 422/2023, § 1
Termín pro odeslání přihlášky je pak pro první kolo přijímacího řízení do 20. únoraV 422/2023, § 2

Přihláška

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky a do 2 oborů středního vzdělání s talentovou zkouškouZ 561/2004, § 60a, odst. 1
Přihlášku podává uchazeč střední škole. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazečepZ 561/2004, § 60a, odst. 2
Přihlášku je možné podat několika konkrétními způsobyZ 561/2004, § 60a, odst. 3
Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou vyhláškou stanovené doklady nebo jejich ověřené kopieV 422/2023, § 3, odst. 1
Součástí přihlášky jsou dále doklady prokazující splnění kritérií přijímacího řízení vyhlášených ředitelem školyV 422/2023, § 3, odst. 2
Uchazeč, který podává přihlášku do více oborů středního vzdělání, uvede na všech přihláškách obory středního vzdělání v tomtéž pořadíV 422/2023, § 3, odst. 3
Uchazeč, který podává přihlášku do oborů středního vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listemV 422/2023, § 3, odst. 4
Součástí přihlášky podané zákonným zástupcem nebo osobou podle odstavce 2 věty třetí je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahemZ 561/2004, § 60a, odst. 4
Součástí přihlášky jsou kopie dokladů stanovených prováděcím právním předpisem, včetně kopie posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor středního vzdělání, pokud je stanovena nařízením vlády upravujícím soustavu oborů vzdělání. Ředitel školy může účastníka řízení vyzvat k předložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost považuje za neprokázanouZ 561/2004, § 60a, odst. 5
Překlad dokladu vyhotoveného v cizím jazyce nemusí být úředně ověřený. Ředitel školy může účastníka řízení v případě pochybností o správnosti překladu vyzvat k předložení úředně ověřeného překladu a účastník řízení je povinen daný doklad předložit, jinak se skutečnost doložená přeloženým dokladem považuje za neprokázanouZ 561/2004, § 60a, odst. 6

Obsah a forma přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky ověřují předpoklady uchazeče ke vzdělávání. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna. Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzděláváníZ 561/2004, § 60b, odst. 1
Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví prováděcí právní předpisZ 561/2004, § 60b, odst. 2
Přípravu zadání testů jednotné zkoušky zajišťuje ministerstvo nebo z jeho pověření Centrum. Distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum. Na zadání testů jednotné zkoušky jako informaci veřejně nepřístupnou se vztahuje obdobně § 80b. Ministerstvo je správcem registru uchazečů o vzdělávání v oborech vzdělání se stanovenou jednotnou zkouškou. Centrum je zpracovatelem tohoto registru. Registr obsahuje za účelem identifikace uchazeče jeho rodné číslo, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno, příjmení a datum narození uchazečeZ 561/2004, § 60b, odst. 3
U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkouškyZ 561/2004, § 60b, odst. 4
Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitel školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty prvníZ 561/2004, § 60b, odst. 5

Organizace přijímacích zkoušek

Jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, a to v termínu, který stanoví ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku a který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Každý uchazeč může písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí, nebo ve škole uvedené uchazečem podle § 62 odst. 7 věty druhé. Termíny konání jednotné zkoušky se stanoví odlišně jednak pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia, jednak pro ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou a jejich formy vzděláváníZ 561/2004, § 60c, odst. 1
Pokud ředitel školy rozhodl o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazečům pozvánku k jejímu konání nejpozději 14 dní před termínem konání této zkouškyZ 561/2004, § 60c, odst. 2
Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky obsahuje zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy, místu a čase konání přijímací zkoušky ve dvou termínech, obsahu přijímací zkoušky, označení oboru vzdělání, do kterého bude přijímací zkouška konána, formě přijímací zkoušky a seznam povolených pomůcek pro její konáníV 353/2016, § 2, odst. 1
Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkouškyV 353/2016, § 2, odst. 2
Pozvánka ke konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v náhradním termínu se zasílá uchazeči nejpozději 7 dní před konáním zkouškyV 353/2016, § 2, odst. 3
Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Náhradní termín jednotné zkoušky stanoví a zveřejní ministerstvo způsobem podle odstavce 1 věty první, náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy. Přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkouškyZ 561/2004, § 60c, odst. 3
Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy nelze školní přijímací zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se zkouška konáZ 561/2004, § 60c, odst. 4

Školní přijímací zkouška

Obsah a formu školní přijímací zkoušky stanovuje ředitel školyZ 561/2004, § 60b, odst. 6
Ředitel školy zejména stanoví termín a místo konání školní přijímací zkoušky, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva, který nesmí přesáhnout vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u přijímacího řízení na čtyřleté obory středního vzdělávání a poměrný vzdělávací obsah Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u šestiletých a osmiletých oborů středního vzděláváníV 353/2016, § 3, odst. 1
Termíny konání školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrývaly s termíny jednotné zkouškyV 353/2016, § 3, odst. 2

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky

Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešeníV 353/2016, § 4, odst. 1
Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu stanoveném vyhláškouV 353/2016, § 4, odst. 2

Předávání údajů z přihlášek Centru

Škola předá do registru uchazečů prostřednictvím informačního systému Centra údaje z přihlášky za uchazeče, který má konat jednotnou zkoušku. Centrum prostřednictvím informačního systému Centra zpřístupní školám do konce února informace o formátu a způsobu vkládání údajů do registru uchazečůV 353/2016, § 5, odst. 1
Škola předá Centru do registru uchazečů vyhláškou stanovené údajeV 353/2016, § 5, odst. 2
Centrum na základě údajů z přihlášek zpracuje zkušební dokumentaciV 353/2016, § 5, odst. 3
Pro náhradní termín předává škola údaje podle odstavce 2 Centru nejpozději do 2 pracovních dní od doručení omluvy, která je v souladu s požadavky stanovenými v § 60c odst. 3 školského zákonaV 353/2016, § 5, odst. 4

Zkušební dokumentace jednotné zkoušky

Centrum dodá školám pro první a druhý termín jednotné zkoušky zkušební dokumentaci v bezpečnostní schránce, a to nejpozději poslední pracovní den, který předchází termínu konání jednotné zkouškyV 353/2016, § 6, odst. 1
Zkušební dokumentaci tvoří testové sešity, záznamové archy pro zápis řešení testu a další dokumenty a soubory vztahující se k jednotné zkoušce pro jednotlivé uchazečeV 353/2016, § 6, odst. 2
Další dokumenty vztahující se k jednotné zkoušce jsou stanoveny vyhláškouV 353/2016, § 6, odst. 3
Ředitel školy nebo jím pověřený zaměstnanec školy převezme bezpečnostní schránku od osoby pověřené Centrem a zkontroluje její neporušenost. Oba převzetí potvrdí záznamem o předáníV 353/2016, § 6, odst. 4
Pro náhradní termín jednotné zkoušky zpřístupní Centrum školám zkušební dokumentaci k zadání jednotné zkoušky pro jednotlivé uchazeče a další dokumenty prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 2 hodiny před konáním jednotné zkoušky v náhradním termínu stanoveném ministerstvemV 353/2016, § 6, odst. 5

Průběh a délka trvání jednotné zkoušky ve škole

Průběh jednotné zkoušky v učebně zajišťuje zadávající učitel. Bezprostředně před zahájením jednotné zkoušky zadávající učitel převezme zkušební dokumentaci. Dále zadávající učitel postupuje v souladu s pokyny pro zajištění průběhu jednotné zkoušky v učebněV 353/2016, § 7, odst. 1
Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minutV 353/2016, § 7, odst. 2
V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené CentremV 353/2016, § 7, odst. 3
V protokolu o průběhu jednotné zkoušky v učebně se uvádí veškeré okolnosti, které by mohly mít vliv na její průběh a hodnocení, včetně případných námitek uchazečů uplatněných bezprostředně po ukončení přijímací zkouškyV 353/2016, § 7, odst. 4
Záznamové archy a další dokumenty se ukládají ve škole způsobem stanoveným zákonem o archivnictví a spisové službě. Skartační lhůta činí nejméně 5 let od ukončení přijímacího řízeníV 353/2016, § 7, odst. 5

Ochrana informací veřejně nepřístupných

Informací veřejně nepřístupnou je část zadání jednotné zkoušky, která je označena textem „Veřejně nepřístupná informaceV 353/2016, § 8, odst. 1
Centrum označí jako informaci veřejně nepřístupnou zadání testů z českého jazyka a literatury a z matematiky postavené na úroveň testové úlohy v okamžiku rozhodnutí Centra o jeho využití pro zadání jednotné zkouškyV 353/2016, § 8, odst. 2
Informace podle odstavce 2 přestává být veřejně nepřístupnou okamžikem, kdy jsou testy z českého jazyka a literatury a z matematiky předány zadávajícím učitelem uchazečům v učebněV 353/2016, § 8, odst. 3
Informací veřejně nepřístupnou může být prohlášena dokumentace obsahující informace o opatřeních přijatých k zajištění ochrany informací veřejně nepřístupných a o dalších skutečnostech, jejichž zveřejnění by ochranu informací veřejně nepřístupných podle odstavce 2 učinilo neúčinnouV 353/2016, § 8, odst. 4

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení

Bezpečnostním incidentem se rozumí událost, kdy se s informací označenou za veřejně nepřístupnou seznámí osoba, která k tomu není oprávněna. Dojde-li k bezpečnostnímu incidentu v průběhu jednotné zkoušky nebo v době, po kterou je ve škole uložena bezpečnostní schránka se zkušební dokumentací, nebo je-li známa skutečnost nasvědčující tomu, že k bezpečnostnímu incidentu v tomto období ve škole došlo, ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí CentruV 353/2016, § 9, odst. 1
Pokud je bezpečnostním incidentem ohrožen řádný průběh jednotné zkoušky, uchazeči, kterých se bezpečností incident týká, konají jednotnou zkoušku v náhradním termínuV 353/2016, § 9, odst. 2
Organizačním incidentem se rozumí událost, která brání řádnému konání jednotné zkoušky, případně její části ve škole, a není bezpečnostním incidentem ve smyslu odstavce 1. Dojde-li k organizačnímu incidentu v průběhu jednotné zkoušky, případně její části, ve škole, ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí CentruV 353/2016, § 9, odst. 3
Pokud je organizačním incidentem ohrožen řádný průběh jednotné zkoušky, případně její části, ve škole, Centrum po projednání s ředitelem školy stanoví další postup, kterým řádný průběh jednotné zkoušky zajistí. V případě potřeby ředitel školy po projednání s Centrem zajistí konání jednotné zkoušky v náhradním termínuV 353/2016, § 9, odst. 4

Předávání údajů ze záznamových archů Centru

Škola převede záznamové archy jednotné zkoušky do elektronické podoby a odešle je Centru prostřednictvím informačního systému Centra bez zbytečného odkladuV 353/2016, § 10

Konání jednotné zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

Uchazeč, který se v prvním kole přijímacího řízení hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná na této škole jednotnou zkoušku. Výsledek jednotné zkoušky bude zpřístupněn Centrem i školám, do jejichž oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky podá uchazeč v prvním kole přijímacího řízení přihlášku podle § 62 odst. 7 školského zákonaV 353/2016, § 11

Další kola přijímacího řízení

Uchazeč může podat přihlášku do více škol, oborů vzdělání, popřípadě zaměření podle školního vzdělávacího programu do termínu stanoveného školou. V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu, obor vzdělání, případně odlišné zaměření školního vzdělávacího programuV 353/2016, § 12

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebamiV 353/2016, § 13

Podporující osoba

Podporující osobaV 353/2016, § 13a

Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob podle § 20 odst. 4 školského zákona

Způsob hodnocení výsledků jednotné zkoušky a celkového hodnocení osob podle § 20 odst. 4 školského zákonaV 353/2016, § 14

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle zákonem stanovených kritériíZ 561/2004, § 60d, odst. 1
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %, v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna. Další hodnocení splnění kritérií stanoví ředitel školy. Ředitel školy může v rámci kritérií pro přijetí stanovit hranici úspěšnosti v jednotné zkoušce nebo školní přijímací zkoušce, které musí uchazeč dosáhnout jako nezbytné podmínky pro přijetíZ 561/2004, § 60d, odst. 2
Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízeníZ 561/2004, § 60d, odst. 3

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky podle § 60b odst. 1 a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podoběZ 561/2004, § 60e, odst. 1
Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubnaZ 561/2004, § 60e, odst. 2
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutíZ 561/2004, § 60e, odst. 3

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení a kritéria přijímacího řízeníV 353/2016, § 15, odst. 1
Pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem. Registrační číslo je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením. V případě, že se přijímací zkouška nekoná nebo ji v souladu s kritérii přijímacího řízení není uchazeč povinen konat, sdělí přidělené registrační číslo uchazeči písemně ředitel školy zároveň s informací o nekonání přijímací zkouškyV 353/2016, § 15, odst. 2

Odvolací řízení

Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel školyV 353/2016, § 16, odst. 1
Ředitel školy postoupí krajskému úřadu spolu s odvoláním a správním spisem kritéria přijímacího řízení, podle kterých postupoval při přijímacím řízení, případně další dokumenty důležité pro rozhodnutí o odvoláníV 353/2016, § 16, odst. 2

Další kola přijímacího řízení

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole, s výjimkou povinnosti stanovit dva termíny školní přijímací zkouškyZ 561/2004, § 60f, odst. 1
V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné zkoušky, současně určí náhradní způsob hodnocení v případě uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonaliZ 561/2004, § 60f, odst. 2
Školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání této zkouškyZ 561/2004, § 60f, odst. 3
Pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. Krajský úřad neprodleně zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání, a to způsobem umožňujícím dálkový přístupZ 561/2004, § 60f, odst. 4

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na nástavbové a zkrácené studium a na vzdělávání v jiných než deení formě vzděláváníZ 561/2004, § 60g, odst. 1
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupceZ 561/2004, § 60g, odst. 2
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístekZ 561/2004, § 60g, odst. 3
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti zápisového lístkuZ 561/2004, § 60g, odst. 4
Tiskopis zápisového lístku je opatřen šedým podtiskem lipových listů na každé straně tiskopisu, vodotiskem s motivy lipových ratolestí, evidenčním číslem obsahujícím sérii tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu. Tiskopisy se vyhotovují na listu formátu 210 x 297 mm s přípustnou odchylkou 3 mmV 353/2016, § 17, odst. 1
Vzor tiskopisu zápisového lístku je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy se na tiskopisu uvádí zkratkou „IZO“.V 353/2016, § 17, odst. 2
Evidenci tiskopisů zápisových lístků vydaných jednotlivým uchazečům vede orgán, který je vydal. Zápisový lístek je evidován pod evidenčním číslem pro jednotlivé uchazeče, kterým je vydán v souladu s § 60g školského zákona. Škola nebo krajský úřad zápisový lístek s údaji identifikujícími uchazeče vydává uchazeči nebo zákonnému zástupci uchazeče na základě ověření jeho totožnosti, nebo jej uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče na základě písemné žádosti zasílá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukouV 353/2016, § 17, odst. 3
Při převzetí zápisového lístku střední škola nebo konzervatoř ověřuje, zda údaje uvedené v zápisovém lístku odpovídají údajům v přihlášceV 353/2016, § 17, odst. 4
V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole, součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. Náhradní zápisový lístek se označuje před nadpisem zápisového lístku slovem „NÁHRADNÍ“. Odstavce 1 až 4 se na náhradní zápisový lístek použijí obdobněV 353/2016, § 17, odst. 5
V případě souběhu způsobů, kdy lze vzít zpět zápisový lístek podle § 60g odst. 7 školského zákona, lze uvést údaje o zápisu uchazeče na další školu v zápisovém lístku na druhé straně tiskopisuV 353/2016, § 17, odst. 6
Zápisový lístek je platný pro školní rok, pro který je uchazeč přijímán a který se vyznačí nad jméno a příjmení uchazeče. Rok, pro který je zápisový lístek vydán, je uveden v evidenci základní školy nebo krajského úřadu. Při přijímání do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona a § 18 se zápisový lístek neuplatňujeV 353/2016, § 17, odst. 7
Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy nebo krajského úřaduZ 561/2004, § 60g, odst. 5
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovyZ 561/2004, § 60g, odst. 6
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88. Na další postup uchazeče se použijí věty první a druháZ 561/2004, § 60g, odst. 7

Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

Vzdělávání v šestiletém a osmiletém gymnáziu se člení na nižší stupeň a vyšší stupeň. Nižší stupeň je tvořen prvními dvěma ročníky šestiletého gymnázia nebo prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia. Vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky šestiletého a osmiletého gymnáziaZ 561/2004, § 61, odst. 1
Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy nebo druhý ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia nebo druhý ročník osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy. Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnáziaZ 561/2004, § 61, odst. 2
Při přijímacím řízení do nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia se postupuje obdobně podle § 60 až 60gZ 561/2004, § 61, odst. 3

Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

Při přijímacím řízení do oborů vzdělání, v němž je jako součást přijímacího řízení stanovena rámcovým vzdělávacím programem talentová zkouška, se postupuje obdobně podle § 60 až 60g, není-li dále stanoveno jinakZ 561/2004, § 62, odst. 1
První kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a skutečnosti podle § 60 odst. 2 a 3 vyhlásí ředitel školy do 31. října. Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopaduZ 561/2004, § 62, odst. 2
V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února. Konkrétní termín stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky. Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna, V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února. Termín podle věty druhé neplatí, koná-li uchazeč zkoušku v náhradním termínu. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízeníZ 561/2004, § 62, odst. 3
Jednotná zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravouZ 561/2004, § 62, odst. 4
Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel podle § 60eZ 561/2004, § 62, odst. 5
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, zápisový lístek v této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu. Ostatním uchazečům vydá zápisový lístek v uvedeném termínu krajský úřadZ 561/2004, § 62, odst. 6
Podáním přihlášky podle odstavce 1 není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podle § 60a. Uchazeč v přihlášce uvede údaj o škole, na které bude konat jednotnou zkouškuZ 561/2004, § 62, odst. 7

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazenZ 561/2004, § 63
Součástí přihlášky jsou zejména doklady nebo jejich ověřené kopie podle § 1 odst. 1 písm. g), h) a j) a podle § 1 odst. 5 a dále doklady uchazeče o předchozím vzdělávání pro určení formy, obsahu a kritérií přijímacího řízení a určení ročníku, do něhož bude uchazeč zařazenV 353/2016, § 18

Diskuzní fórum

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.