Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškouTýká se druhu škol:

SŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

Popis řešené oblasti

Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (upravená)
 • Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019
 • Vyjádření k didaktickým testům z anglického jazyka
 • Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací maturitní zkoušky – jaro 2019
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2018
 • MŠMT přijalo nápravná opatření k maturitám, většina výtek ombudsmanky je vyřešená
 • Rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018
 • Cermat zavede opatření, aby zamezil chybám v testech
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR: Jak dál s maturitou? - Rychlá analýza a návrhy (červen 2018)
 • Ministr rozhodl o přehodnocení výsledků maturitního testu
 • Ministr odvolal kvůli chybám ve zkouškách ředitele Cermatu
 • Ministr rozhodl o přehodnocení výsledků maturitního testu
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2018
 • Žákovský průvodce maturitní zkouškou - jarní zkušební období 2018
 • Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2019
 • Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ v roce 2018
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2018
 • Posudky Nezávislé odborné komise podzim 2017
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2017
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018
 • Česká školní inspekce zjišťovala důvod neúspěchu u maturit
 • Maturanti z matematiky se oproti loňsku zlepšili
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2017
 • Co říkají maturitní data (1. díl): Na kterých testových úlohách loni ztroskotalo nejvíc neúspěšných maturantů
 • CZVV – zahájení státní maturitní zkoušky
 • Písemná práce z českého jazyka a literatury MZ 2017
 • Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2018
 • Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017
 • Start maturity z matematiky
 • Vláda schválila povinnou maturitu ze tří předmětů
 • Vláda bude o maturitě z matematiky jednat příští týden
 • Profilová maturitní zkouška v odborných školách
 • Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období 2017
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k bližším podrobnostem vedení a uchovávání dokumentace o konání maturitní zkoušky
 • Povinná maturita z matematiky čeká prvně gymnázia a lycea
 • Dodatek č. 1 ke zkoušce Matematika+ od roku 2017
 • O podmínkách povinné maturity z matematiky rozhodne vláda
 • Povinná maturita z matematiky bude nejdřív jen na gymnáziích
 • Informace k podání žádosti o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období MZ 2016
 • MZ 2016_podzim - Výpisy výsledků didaktických testů byly zpřístupněny školám
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2016
 • Sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017
 • Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro podzimní zkušební období 2016
 • Důkazy o porušení školského zákona zařazením logaritmické rovnice a „korektorských“ úloh do maturitních testů na jaře 2016
 • Výsledky maturitního testu Matematika (jaro 2015)
 • Výsledky maturitního testu Matematika v lidsky čitelném formátu (jaro 2016)
 • Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016
 • Maturanti z matematiky a cizího jazyka se mírně zlepšili
 • Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku maturitní zkoušky 2016
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2016
 • Zveřejňování zadání písemných zkoušek SČ MZ 2016 – jarní zkušební období
 • Základní informace k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky - jaro 2016
 • Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury-platný od školního roku 2017/2018
 • Žákovský průvodce maturitní zkouškou – jaro 2016
 • Maturitní zpravodaj č. 37 – Český jazyk a literatura
 • Zkouška Matematika+ od roku 2017
 • Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2017 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 6 školského zákona
 • Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2016
 • Tematická zpráva - Kontrola udělování odborných posudků pro přiznání uzpůsobení podmínek k MZ
 • Tematická zpráva – Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015
 • Příklady vzorových úloh z literární historie
 • Seznam autorů literárních děl, literárních žánrů, směrů a hnutí k DT ČJL 2016
 • Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky
 • Přehled uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP)
 • Katalogy požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platné od školního roku 2015/2016
 • Inspekce: Úspěšnost maturantů mírně vzrostla, problém u studentů nástaveb trvá
 • Opatření obecné povahy - Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024
 • Cermat si digitalizaci přihlášek udělá sám, cena má být pod dva miliony
 • Informace o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2024 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky
 • Agregované výsledky maturitní zkoušky 2023
 • INFORMACE MŠMT K ŽÁDOSTEM O PŘEZKOUMÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2023
 • Centrum připravilo průvodce podzimní maturitní zkouškou
 • JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIMNÍ OBDOBÍ 2023
 • SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJÍ KONKRÉTNÍ TERMÍNY KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2024
 • Ke státním maturitám jde v září 9094 lidí, většina na opravný termín
 • Informace k nahrazování zkoušek z cizího jazyka v roce 2024
 • Ministerstvo určilo podzimní termíny společné části maturitní zkoušky
 • Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu
 • POSUDKY NEZÁVISLÉ ODBORNÉ KOMISE jaro 2023
 • U státních maturit si studenti polepšili v češtině a pohoršili v matematice
 • Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2024
 • KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V ROCE 2023
 • K jarní státní maturitě se přihlásilo 73.306 studentů, nejvíc od roku 2014
 • Minimálně třetina žáků neudělá maturitu. To je realita stovky středních škol
 • SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJÍ KONKRÉTNÍ TERMÍNY KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2023
 • MŠMT: Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023
 • MŠMT: Opatření obecné povahy - konání maturitní zkoušky pro cizince
 • Společnost učitelů ČJL: Povinná četba a rozbory literárních děl 33 let po pádu totality aneb Vraťte i ústní maturitu z ČJL zpět do škol
 • EDUin: Maturity jdou dělat i levněji. Vezměme si příklad ze Slovenska
 • Šéf Cermatu: Maturita na papíře by měla skončit
 • INFORMACE MŠMT K ŽÁDOSTEM O PŘEZKOUMÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2022
 • SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJÍ KONKRÉTNÍ TERMÍNY KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2023
 • JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIMNÍ OBDOBÍ 2022
 • S odvoláním proti výsledku maturit uspěje necelé procento studentů, žádostí ubývá
 • Analytická zpráva o výsledcích společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022
 • Otázky, na kterých letos pohořelo nejvíc maturantů. Jak byste dopadli vy?
 • MŠMT: Ministr školství odvolal ředitelku Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022
 • Zadání didaktických testů z posledního dne společné části maturitní zkoušky
 • Zadání didaktického testu z českého jazyka a literatury
 • Zadání zkoušek z prvního dne společné části maturitní zkoušky
 • Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze v roce 2023 nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky podle § 81 odst. 7 školského zákona
 • KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V ROCE 2022
 • Návrh think-tanku Vzdělávání21 na úpravu maturit: Dvě úrovně zkoušky a odborné absolventské práce
 • Asociace češtinářů k návrhům na změnu maturitní zkoušky
 • Asociace češtinářů: Úpravy maturit? Chce to hlavně kontrolu kvality
 • Asociace češtinářů: Poznámky k pracovnímu návrhu think-tanku Vzdělávání 21 na podobu maturitní zkoušky
 • Gazdík chce digitalizovat maturitu. Tisknutí testů „šíleným strojem“ v Cermatu je zastaralé, tvrdí
 • Eva Šelepová: Dvě verze zkoušky i možnost opakování během celé střední. Ministerstvo chce změnit pravidla maturity
 • Gazdíkův cíl: Nová maturita, která se alespoň 10 let nezmění
 • Seznam Zprávy: Konec klasické maturity? Ministerstvo testuje novinku
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - jaro 2022
 • Na didaktické testy budou mít maturanti na jaře více času
 • Cermat připraví scénáře přijímaček a maturit pro případ zhoršení epidemie
 • Učitelská platforma: Chceme od Cermatu možné scénáře maturity, potřebujeme informace pro studenty
 • Odborníci představili návrh, jak by se měla změnit maturita
 • EDUin: Změny u přijímacích zkoušek a maturit jsou po pandemii potřeba
 • Podklady ze semináře konaného dne 30. 9. 2021 k ústní zkoušce z cizího jazyka
 • Tisková zpráva: Ministerstvo školství opět prohrálo soudní spor o výsledek v maturitním testu
 • Výsledky společné části maturitní zkoušky po podzimním zkušebním období 2021
 • Klíče správných řešení didaktických testů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky
 • INFORMACE MŠMT K ŽÁDOSTEM O PŘEZKOUMÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2021
 • SDĚLENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, KTERÝM SE URČUJÍ KONKRÉTNÍ TERMÍNY KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2022
 • JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021
 • Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky po mimořádném termínu jarního zkušebního období 2021
 • Posudky Nezávislé odborné komise jaro 2021 – mimořádný termín
 • Neúspěšnost u maturitních testů v červenci klesla z 11,2 na 4,9 procenta
 • Luděk Šnirch: Analýza anonymizovaných dat maturity z matematiky květen 2021
 • Zájem o maturitu z němčiny nebo ruštiny klesl za 10 let na čtvrtinu
 • NPI ČR: Výsledky společné maturity se letos na vysvědčení uvádějí v procentech
 • Tisková zpráva: Výsledky společné části maturitní zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období 2021
 • MŠMT: Opatření obecné povahy – hodnocení didaktického testu z matematiky
 • Robert Plaga: Na základě doporučení odborníků snížilo MŠMT hranici úspěšnosti u didaktického testu z matematiky z 33 % na 27 %
 • Zadání didaktických testů maturitní zkoušky z jarního termínu 2021
 • K didaktickým testům nepůjde asi 90 procent maturantů zdravotnických škol
 • Reakce CZVV na článek od Oldřicha Botlíka v Lidových novinách
 • Souhrnná zpráva ENIC-NARIC COVID 19 k závěrečným zkouškám na středních školách 2021 – stav březen
 • Úleva z didaktických testů bude platit i pro dálkové či večerní studium
 • MŠMT: FAQ k maturitní zkoušce, závěrečné zkoušce a přijímací zkoušce
 • Babiš chce dál úřední maturitu, jde podle něj o duševní zdraví studentů
 • Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2021
 • Dáme to! Maturanti maturantům radí, jak zvládnout didaktický test
 • Opatření obecné povahy – nový model maturitní zkoušky
 • MŠMT: Metodika k novému opatření obecné povahy – model maturitní zkoušky 2020/2021
 • edu.cz: Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích ve školním roce 2021/2022
 • MŠMT: Metodika k ukončování vzdělávání a ke konání maturitní zkoušky v roce 2021
 • Dodatek k opatření obecné povahy - úprava některých pravidel konání maturitních zkoušek v roce 2021
 • Maturanti by se mohli vrátit do škol v březnu, testovat se budou sami
 • NPI nabízí podporu pro jednotné přijímací zkoušky a maturity
 • Ulehčete maturantům, vyzval Plaga. Nejde to, vzkázal autor testů Cermat
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2021
 • Opatření obecné povahy - úprava podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021
 • MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám
 • Letošní maturity se podle Plagy upraví, jasno bude asi koncem týdne
 • Tisková zpráva EDUIn: Je nejvyšší čas k vyjasnění změn v maturitách
 • Opatření obecné povahy – úprava termínu pro určení časového rozvrhu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021
 • MŠMT: Metodika k novele vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
 • Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z matematiky rozšiřující
 • MŠMT: Informace k maturitní zkoušce (na jaře 2021) v kontextu novely školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Centrum zpracovalo výsledky maturitní zkoušky v roce 2020 do podrobné statistické analýzy
 • Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?
 • Maturita proběhne za každou cenu, o přijímačkách rozhodnou ředitelé
 • Otevřený dopis ke změnám maturity z cizího jazyka
 • Analýza výsledků didaktických testů v podzimním zkušebním období
 • Vyhlášení pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky
 • Centrum zveřejnilo analýzu výsledků částí maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2020
 • Centrum připravilo pro maturanty průvodce podzimní maturitní zkouškou
 • MŠMT navrhuje, aby se maturitní testy neznámkovaly
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021
 • Analýza výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky
 • Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním období 2020 v soukromých a církevních školách
 • Pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020
 • Analýza výsledků didaktických testů v jarním zkušebním období 2020
 • Posudky Nezávislé odborné komise jaro 2020
 • CERMAT: Vyjádření k výchozímu textu k úlohám 19–24: název Nerudovy povídky
 • Senát schválil zrušení povinné maturity z matematiky
 • Klíče správných řešení didaktických testů
 • Maturita jaro 2020: Výsledky didaktických testů
 • Na spádových školách se dnes konala nepovinná výběrová zkouška Matematika+
 • Hledáte formulář na odvolání proti výsledkům maturity?
 • Druhý den maturitní zkoušky skončil. Na webu byla zveřejněna zadání didaktických testů
 • Centrum zveřejnilo testová zadání z prvního dne maturitní zkoušky
 • Publikační kalendář maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky
 • Maturanti, které čeká zkouška z cizího jazyka, mohou při přípravě využít nového průvodce
 • Centrum připravilo pro maturanty průvodce zkouškou z matematiky a Matematiky+
 • Průvodce zkouškou z českého jazyka a literatury – souhrn toho nejdůležitějšího v jednom dokumentu
 • Metodika MŠMT ke konání maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2020
 • Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ v roce 2020
 • MŠMT: Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou ve školním roce 2019/2020
 • Tisková zpráva EDUin: Deset let s bičem státní maturity: výsledky jsou nepřesvědčivé
 • Mýty kolem maturit a otevírání škol
 • Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2021
 • MŠMT: Schéma maturitní zkoušky
 • MŠMT: Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání ve školním roce 2019/2020
 • Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?
 • Žáci a jejich učitelé mohou při přípravě na maturitní zkoušku z domova využít webové stránky Centra
 • Analýza přihlášek k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2020
 • Centrum zveřejnilo krajské srovnání výsledků maturitní zkoušky v letech 2015–2019
 • EDUin: Analytický podklad k rozhodovánío zavedení maturitní zkoušky ze tří předmětů
 • Josef Soukal: Poznámky a doporučení ke školnímu seznamu literárních děl
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020
 • Termín pro přihlašování ke zkoušce Matematika+ byl prodloužen do 31. ledna 2020
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2020
 • Vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k možnosti konání zkoušek a dílčích zkoušek konaných dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020
 • CERMAT: Manažerské shrnutí - maturitní zkouška z matematiky
 • Společné získání maturity i výučního listu posvětí vláda
 • Sněmovna o zrušení povinné maturity z matematiky zatím nerozhodla
 • Analýza výsledků maturitní zkoušky po podzimním zkušebním období 2019
 • Výsledky ankety k tématu maturita a její změny
 • Přijímací řízení na střední školy a maturity v okolních státech
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2019
 • Posudky Nezávislé odborné komise podzim 2019
 • Analýza výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky – podzim 2019
 • Publikační kalendář Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – podzim 2019
 • Centrum zveřejnilo klíče správných řešení didaktických testů
 • Zveřejnění testových zadání písemných zkoušek konaných 4. září 2019
 • Zadání didaktického testu a písemné práce z českého jazyka a literatury
 • Stanovisko EDUin k otevírání dat CERMAT ze společné části maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2019
 • Zadání didaktických testů konaných 2. září 2019
 • Analýza výsledků maturitní zkoušky – jaro 2019
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020
 • Svaz průmyslu a dopravy je proti návrhu zrušení povinné maturity z matematiky
 • Žákovský průvodce maturitní zkouškou – podzimní zkušební období 2019
 • AMSP ČR varuje před rušením povinné maturity z matematiky a cizích jazyků
 • Úhrada nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií na konzervatoři realizovaných na základě doložení získání úplné profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb.
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2019
 • Rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
 • Centrum zveřejnilo odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k úloze č. 11 didaktického testu z matematiky
 • Centrum zveřejnilo analýzu výsledků ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky - jarní zkušební období 2019
 • Centrum zveřejnilo analýzu výsledků písemných prací - jarní zkušební období 2019
 • Reakce Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) na článek „Maturitní chybu našel letos Cermat sám a pokusil se ji zamlčet, říká EDUin“, publikovaný dne 17. června 2019 MF Dnes
 • Informace k přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2019
 • Zveřejnění analýzy Maturitní zkouška 2013 - 2019 - jarní zkušební období - signální výsledky didaktických testů
 • Centrum zveřejnilo KLÍČE SPRÁVNÝCH ŘEŠENÍ pro 1. a 2. náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek
 • Centrum zveřejnilo TESTOVÁ ZADÁNÍ pro 2. náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek
 • Centrum zveřejnilo TESTOVÁ ZADÁNÍ pro 1. náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek
 • Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2019
 • Informace k podání žádosti o přezkum maturitní zkoušky
 • Publikační kalendář zveřejnění výsledků jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2019
 • Předání výsledků didaktických testů ředitelům škol
 • Nezávislá komise: Všechny maturitní testy byly v pořádku
 • Zveřejnění zadání didaktického testu Matematika+
 • Zveřejnění zadání didaktických testů konaných 3. května 2019
 • CERMAT: Zveřejnění zadání didaktických testů z matematiky a z anglického jazyka
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2019
 • Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ v roce 2019
 • Zveřejnění zadání písemných prací z cizích jazyků
 • Zveřejnění zadání písemné práce z českého jazyka a literatury
 • Závěry konference Asociace ředitelů gymnázií ČR: odmítnutí reformy financování a nesouhlas s navrženými změnami maturitní zkoušky
 • Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2020
 • CERMAT: Maturitní zkouška 2013 - 2018 výsledky dílčích zkoušek z českého jazyka a cizích jazyků
 • Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky a výběrové zkoušky Matematika+ v roce 2019
 • Tisková zpráva: Analýza propadovosti – Hodnotitelé na školách dosahují stabilnějšího výsledku
 • Otevřený dopis učitelských a odborných sdružení a vzdělávacích pracovišť ing. Robertu Plagovi, Ph.D., ministru školství České republiky, k novele maturitní vyhlášky
 • Připomínky Asociace metodiků cizích jazyků AMATE k návrhu novely Školského zákona předloženému MŠMT do připomínkového řízení 28. února 2019.
 • Asociace češtinářů: Otevřený dopis ministru školství České republiky k novele maturitní vyhlášky
 • Společnosti učitelů ČJL (SUČJL): Návrh na změnu maturity z ČJL a otevření diskuse o revizi RVP
 • Přihláška k maturitní zkoušce 2019 jarní zkušební období - analýza
 • TZ - Jarní termíny maturitních zkoušek odstartují už za pár týdnů
 • Přihlašování k nepovinné zkoušce Matematika+ bylo prodlouženo do konce ledna 2019
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2019
 • Zveřejnění údajů o maturitní zkoušce v krajském členění
 • Dodatek k Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou - podzim 2018
 • Zveřejnění údajů o výsledcích maturitní zkoušky 2018 po podzimním zkušebním termínu
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Maturitní zkouška
 • Přijímací řízení na střední školy a maturity v okolních státech
 • CERMAT zveřejnil zprávy k přijímačkám i k maturitě
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Maturitní zkouška
 • Stanislav Štěpáník: Vliv nové podoby maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury na vyučování ve výpovědích učitelů
 • Průzkum: Zhruba tři pětiny Čechů jsou proti povinné maturitě z matematiky a proti „inkluzi“
 • Přezkumy maturit budou transparentnější a lépe odůvodňované
 • Tematická zpráva - Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
 • Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019
 • Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2018
 • Žákovský průvodce maturitní zkouškou - podzimní zkušební období 2018
 • Ministerstvo školství navrhuje změny: Maturita má být „ vstřícnější k individuálním potřebám žáků“
 • Asociace češtinářů k chystaným jednáním na maturitní téma
 • Asociace češtinářů k chystaným jednáním na maturitní téma
 • Asociace češtinářů k chystaným jednáním na maturitní téma
 • Skupina CZ-21: Alternativa k návrhu reformy maturitní zkoušky
 • MŠMT: Posudky Nezávislé odborné komise jaro 2018
 • Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání publikuje agregované výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky jarního termínu 2018.
 • Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledku nebo průběhu dílčích zkoušek jarního termínu maturitní zkoušky
 • Přihlašování žáků k maturitní zkoušce - podzim 2018
 • Výsledky didaktických testů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky – řádný jarní termín 2018
 • Učíte se na maturitu? Data prozradí, od které zkoušky se na vaší škole nejčastěji vyhazuje
 • CERMAT: Zadání písemných zkoušek 2018 - jaro (Český jazyk a literatura)
 • Zveřejňujeme jednotné přijímací testy na střední školy – duben 2018
 • Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení pro maturitní období 2017/2018
 • Školy znají výsledky didaktických testů z podzimního zkušebního období 2017
 • Tematická zpráva – Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
 • Posudky Nezávislé odborné komise jaro 2017
 • Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – podzimní období 2017
 • Nejúspěšnější maturanti ve zkoušce Matematika+ 2017 byli oceněni v Senátu
 • Co říkají maturitní data (6. díl): Cermat manipuloval s úspěšností maturitního testu
 • Informace k podzimnímu zkušebnmu období maturitní zkoušky 2017
 • Co říkají maturitní data (5. díl): Z češtiny už čtvrtý rok propadá nejvíc maturantů v testu
 • Porovnání výsledků didaktických testů z jara 2017 a 2016 podle skupin oborů (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště + obory nástavbového studia)
 • Agregované výsledky didaktických testů povinných zkoušek řádného termínu jarního zkušebního období 2017
 • Co říkají maturitní data (4. díl): Kolik žáků zachránili hodnotitelé na školách před propadnutím ve slohu?
 • Výsledky didaktických testů žáků již školy znají, výsledky písemných prací budou znát do začátku ústní zkoušky žáka
 • Co říkají maturitní data (3. díl): Jaká témata si maturanti vybírají při psaní slohové práce a kde jsou nejčastěji úspěšní
 • Co říkají maturitní data (2. díl): Jak se daří školám zlepšovat čtenářské dovednosti žáků?
 • Školy znají výsledky didaktických testů žáků
 • Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky pokračují didaktickým testem z matematiky a písemnou prací z angličtiny
 • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2017
 • Maturanti se mohou přihlásit k nepovinné zkoušce Matematika+
 • Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematika+
 • MZ 2016 - PODZIM - zveřejňování testů a zadání písemných prací
 • Výsledky maturitních testů poprvé veřejně dostupné

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Tiskopisy vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy (všechny varianty)

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)

Maturitní zkouška obecně

Vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou se ukončuje maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušceZ 561/2004, § 72, odst. 3
Vysvědčení o maturitní zkoušce jsou opatřena doložkou o získání příslušného stupně vzděláníZ 561/2004, § 72, odst. 4
Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání, zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činnostíZ 561/2004, § 73
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkouškyZ 561/2004, § 77
Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 20
Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s vyučovacím jazykem národnostní menšiny jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 21

Společná část maturitní zkoušky

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny zákonemZ 561/2004, § 78, odst. 1
Termíny konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 2-3
Podrobné informace a náležitosti přihlášky k přihlašování k maturitní zkoušce jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 4
Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky, pro kterou si žák na přihlášce k maturitní zkoušce zvolí jeden ze zkušebních předmětůZ 561/2004, § 78, odst. 2
Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se pro účely tohoto zákona rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisemZ 561/2004, § 78, odst. 3
Náležitosti zkoušky z českého jazyka a literatury u společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 5
Náležitosti zkoušky z cizího jazyka u společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 7
Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů podle odstavce 1 písm. b) a c) a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřujícíZ 561/2004, § 78, odst. 4
Náležitosti zkoušky z matematiky u společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 9
Náležitosti nepovinné zkoušky z matematiky rozšiřující u společné části maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 10
Rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány zkouškami společné části maturitní zkoušky, stanoví ministerstvo v katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky pro příslušný zkušební předmět. Katalogy ministerstvo zveřejní vždy nejpozději 48 měsíců před termínem konání zkoušek způsobem umožňujícím dálkový přístup. To neplatí pro zkušební předmět matematika rozšiřující Z 561/2004, § 78a, odst. 1
Zkoušky společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. Účast je povolena žákům konajícím zkoušku, pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele zkoušky (dále jen „zadavatel“), školnímu maturitnímu komisaři (dále jen „komisař“), řediteli školy a školním inspektorům České školní inspekce. V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je povolena též účast osob zajišťujících asistenci nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo do dalších komunikačních systémů, a to za podmínek stanovených prováděcím právním předpisemZ 561/2004, § 78a, odst. 2
Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzděláváníZ 561/2004, § 78a, odst. 3
Před konáním každé ze zkoušek společné části maturitní zkoušky je žák povinen předložit zadavateli svůj průkaz totožnosti opatřený fotografií. Nepředložení průkazu totožnosti nebo důvodné pochybnosti o totožnosti žáka, který jej předkládá, mohou být důvodem pro nepřipuštění žáka ke zkoušce. Důvody nepřipuštění žáka ke zkoušce zaznamená zadavatel v protokolu o maturitní zkoušceZ 561/2004, § 78a, odst. 4
Organizace společné části maturitní zkoušky je stanovena vyhláškouV 177/2009, § 11-13

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 nebo 3 povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví rámcový vzdělávací programZ 561/2004, § 79, odst. 1
Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky zkouška z jazyka národnostní menšinyZ 561/2004, § 79, odst. 1
Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné zkoušky se uvedou v přihlášceZ 561/2004, § 79, odst. 2
Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkouškyZ 561/2004, § 79, odst. 3
Pravidla konání profilové částí maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 14
Pravidla pro konání zkušebního předmětu písemná práce z českého jazyka a literatura v profilové částí maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 14a
Pravidla pro konání zkušebního předmětu ústní zkouška z českého jazyka a literatury před zkušební maturitní komisí v profilové částí maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 14b
Pravidla pro konání zkušebního předmětu ústní zkouška z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí v profilové částí maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 14d
Pravidla pro konání zkušebního předmětu písemná práce z cizího jazyka v profilové částí maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 14c
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají zákonem stanovenou formouZ 561/2004, § 79, odst. 4
Obhajobu maturitní práce a zkoušky konané formou ústní zkoušky koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšněZ 561/2004, § 79, odst. 5
Podmínky, pravidla a další náležitosti maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 15
Podmínky, pravidla a další náležitosti ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 16
Podmínky, pravidla a další náležitosti písemné zkoušky před zkušební maturitní komisí jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 17
Podmínky, pravidla a další náležitosti praktické zkoušky před zkušební maturitní komisí jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 18
V případě, že ředitel školy stanoví pro konání zkoušky kombinaci dvou nebo více forem, postupuje se při konání jednotlivých částí zkoušky podle ustanovení této vyhlášky vztahujícího se k příslušné formě zkouškyV 177/2009, § 19
Zkouška z cizího jazyku může být u profilové části maturitní zkoušky nahrazena standardizovanou jazykovou zkouškouV 177/2009, § 19a
Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka, zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů také z důvodu ochrany soukromí pacientaZ 561/2004, § 79, odst. 6

Hodnocení zkoušek, protokoly a další dokumenty, opravné a náhradní zkoušky

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky je stanoveno vyhláškouV 177/2009, § 22
Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástíZ 561/2004, § 79, odst. 7
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky je stanoveno vyhláškouV 177/2009, § 24-25
Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení je stanoveno vyhláškouV 177/2009, § 26
Protokoly maturitní zkoušky a další dokumenty jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 26a-32
Opravné zkoušky a náhradní zkoušky maturitní zkoušky stanovuje vyhláškaV 177/2009, § 34

Orgány zajišťující maturitní zkoušku

Ministerstvo odpovídá za přípravu a metodické řízení průběhu společné části maturitní zkoušky, za vedení evidence přihlášek a evidence výsledků maturitních zkoušek. Ministerstvo nebo z jeho pověření Centrum připravuje katalogy a zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky a označuje zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky nebo jejich částí za informace veřejně nepřístupné. Ministerstvo je správcem registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a výsledků maturitních zkoušek. Registr obsahuje za účelem identifikace žáka rodné číslo žáka, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, jméno a příjmení žáka a datum a místo jeho narozeníZ 561/2004, § 80, odst. 1
Ministerstvo zřizuje Centrum jako státní příspěvkovou organizaciZ 561/2004, § 80, odst. 2
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání vykonává ve věci maturitní zkoušky zákonem stanovené povinnostiZ 561/2004, § 80, odst. 3
Krajský úřad jmenuje na návrh ředitele školy předsedy zkušebních maturitních komisíZ 561/2004, § 80, odst. 4
Ředitel školy zodpovídá ve věci maturitní zkoušky za zákonem mu stanovené povinnostiZ 561/2004, § 80, odst. 5
Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají před zkušební maturitní komisí. Zkušební maturitní komise je jmenována pro každou třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd nebo více oborů vzdělání, pokud se žáci vzdělávají ve stejné skupině oborů vzdělání. Předsedou zkušební maturitní komise může být ten, kdo má odbornou kvalifikaci učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů nebo učitele odborných předmětů střední školy a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let. Členem zkušební maturitní komise může být jmenován rovněž odborník z praxe, z vysoké nebo vyšší odborné školy. Na zkušební maturitní komisi, včetně zkušební maturitní komise při konání písemné práce, se vztahují ustanovení § 74 odst. 6 až 10 s výjimkou § 74 odst. 8 písm. a) obdobněZ 561/2004, § 80a, odst. 1
Podrobnosti zkušební maturitní komise jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 35-36
Předseda zkušební maturitní komise zabezpečuje řádný průběh části maturitní zkoušky konané před zkušební maturitní komisí ve školeZ 561/2004, § 80a, odst. 2
Komisař zabezpečuje řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve školeZ 561/2004, § 80a, odst. 3
Zadavatel zabezpečuje řádný průběh zkoušek společné části maturitní zkoušky v učebně včetně kontroly podmínek, za kterých byla v učebně, kde je zkouška konána, povolena přítomnost osob, zajišťujících asistenční služby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů. Zadavatel zadává zkoušky společné části maturitní zkoušky. Zadavatel je oprávněn vyloučit žáka ze zkoušky, a to v případě, že žák vážně nebo opakovaně porušil pravidla pro konání těchto zkoušek nebo jiným způsobem vážně narušil průběh zkoušek. O vyloučení žáka ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně. Důvody vyloučení žáka zaznamená zadavatel v protokolu o maturitní zkoušce. Zadavatel je rovněž oprávněn vykázat z učebny osobu zajišťující asistenční službu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo službu tlumočení do znakového jazyka nebo dalších komunikačních systémů, a to v případě, že vážně nebo opakovaně porušila podmínky stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiným způsobem vážně narušila průběh zkoušekZ 561/2004, § 80a, odst. 4
Komisařem a zadavatelem může být jmenován pouze ten, kdo v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících2) splňuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, splňuje odbornou kvalifikaci stanovenou pro výkon dané funkce v prováděcím právním předpisu a je držitelem platného osvědčení o způsobilosti k výkonu dané funkce, vydaného CentremZ 561/2004, § 80a, odst. 5

Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost

Zadání zkoušky společné části maturitní zkoušky a jednotlivé zkoušky, jakož i jeho jakákoli část, je informací veřejně nepřístupnou od okamžiku, kdy je Centrum za takovou informaci označí, až do okamžiku, kdy je postupem stanoveným v prováděcím právním předpisu zveřejněnoZ 561/2004, § 80b, odst. 1
Centrum dále může způsobem stanoveným vyhláškou označit vybrané informace jako veřejně nepřístupnéZ 561/2004, § 80b, odst. 2
Centrum přijímá opatření nezbytná k tomu, aby informace označené jako veřejně nepřístupné byly zpřístupněny výhradně osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovatZ 561/2004, § 80b, odst. 3
Zaměstnanci Centra, jakož i další fyzické osoby, které přijdou do styku s informacemi veřejně nepřístupnými, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o těchto informacích a neumožnit přístup k těmto informacím neoprávněným osobámZ 561/2004, § 80b, odst. 4
Povinnosti mlčenlivosti může zaměstnance Centra zprostit pouze ředitel nebo vedoucí Centra, v případě ředitele nebo vedoucího Centra a další fyzické osoby ministr školství, mládeže a tělovýchovyZ 561/2004, § 80b, odst. 5
Bezpečnostní opatření spjatá s maturitní zkouškou jsou stanovena vyhláškouV 177/2009, § 45-46a
Další činnosti orgánů a osob zabezpečujících maturitní zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 37-40
Předpoklady pro výkon funkce komisaře, hodnotitele a zadavatele osvědčení a termíny jejich jmenování jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 42-44
Odměňování předsedů zkušebních maturitních komisí, komisařů a hodnotitelů je stanoveno vyhláškouV 177/2009, § 47

Další podmínky konání maturitní zkoušky

Žák koná maturitní zkoušku ve škole, jíž je žákem, na základě přihlášky podané řediteli školyZ 561/2004, § 81, odst. 1
Žák, který po podání přihlášky k maturitní zkoušce přestoupí na jinou střední školu, koná společnou část maturitní zkoušky ve škole stanovené CentremZ 561/2004, § 81, odst. 1
Koná-li žák zkoušku po skončení školního roku, v němž měl řádně ukončit střední vzdělávání, koná ji na základě přihlášky podané řediteli školy, ve které úspěšně ukončil poslední ročník vzdělávání, přičemž zkoušky společné části maturitní zkoušky koná ve škole stanovené Centrem. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru, a to včetně rodných čísel žáků, a nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, jména a příjmení žáka a data a místa jeho narozeníZ 561/2004, § 81, odst. 1
V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkouškyZ 561/2004, § 81, odst. 2
V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekonáZ 561/2004, § 81, odst. 2
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominoutZ 561/2004, § 81, odst. 2
Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal. Obdobně se uznávají úspěšně vykonané části zkoušky při konání maturitní zkoušky žákem, který nemohl tuto maturitní zkoušku dokončit v řádném termínu, neboť neukončil úspěšně poslední ročník vzděláváníZ 561/2004, § 81, odst. 2
Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšněZ 561/2004, § 81, odst. 3
Ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušceZ 561/2004, § 81, odst. 4
Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školyZ 561/2004, § 81, odst. 5
Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle školského zákona nebo podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky. Ředitel školy může žákovi uznat zkoušku profilové části maturitní zkoušky, kterou již žák vykonal v předchozím vzdělávání, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole. Pokud se v profilové části maturitní zkoušky konají 3 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze jednu povinnou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkouškyZ 561/2004, § 81, odst. 6
Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkouškyZ 561/2004, § 81, odst. 7
Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu stanoveném ředitelem školyZ 561/2004, § 81, odst. 8
Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce národnostní menšiny s výjimkou zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, kterou skládají v českém jazyceZ 561/2004, § 81, odst. 9
Odlišným způsobem může být se souhlasem ministerstva ukončováno vzdělávání podle vzdělávacích programů ve vybraných třídách osmiletých nebo šestiletých gymnázií s výukou některých předmětů v cizím jazyce nebo ve školách zřízených na základě mezinárodní smlouvy, popřípadě se souhlasem ministerstva v dalších oborech vzdělání. Tato maturitní zkouška se považuje za maturitní zkoušku podle tohoto zákona, pokud žák vykoná také zkoušku ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura společné i profilové části maturitní zkouškyZ 561/2004, § 81, odst. 10
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončitZ 561/2004, § 81, odst. 11
Ministerstvo stanoví podrobnosti maturitní zkoušky prováděcím právním předpisemZ 561/2004, § 81, odst. 12

Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky

Každý, kdo konal maturitní zkoušku, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení, a to podle zákonem stanoveného principuZ 561/2004, § 82, odst. 1
Každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky, nebo byl z konání této zkoušky vyloučen, může písemně požádat ministerstvo o přezkoumání výsledku této zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky. Ministerstvo žadateli odešle písemné vyrozumění o výsledku přezkoumání nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádostiZ 561/2004, § 82, odst. 2
Žádost o přezkoumání maturitní zkoušky lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo v případě zkoušek společné části maturitní zkoušky od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem pro konání příslušné zkouškyZ 561/2004, § 82, odst. 3
Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku maturitní zkouškyZ 561/2004, § 82, odst. 4

Ostatní

V rámci dalšího vzdělávání může každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy, konat ve střední nebo vyšší odborné škole jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu nebo zkoušce společné části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu, uskutečňované v dané školeZ 561/2004, § 113, odst. 1
Na konání, organizaci, průběh a hodnocení jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se obdobně použijí ustanovení školského zákona upravující maturitní zkoušku s určitými výjimkamiZ 561/2004, § 113, odst. 3, písm. c)
Pokud se jedná o zkoušku maturitní zkoušky konanou formou praktické zkoušky, je podmínkou konání jednotlivé zkoušky absolvování praktického vyučování v rozsahu stanoveném rámcovým vzdělávacím programem. Absolvování praktického vyučování může ředitel školy zčásti nebo zcela prominout, pokud uchazeč prokáže odpovídající praxi v činnosti, která je předmětem praktického vyučováníZ 561/2004, § 113, odst. 5
Pro osobu, která získala profesní kvalifikaci, existuje zákony stanovená možnost k získání závěrečné zkoušky i bez vzdělávání ve školeZ 561/2004, § 113c
Stupeň vzdělání lze bez předchozího vzdělávání ve střední škole získat po úspěšném vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání a úspěšným vykonáním maturitní zkoušky podle školského zákonaZ 561/2004, § 113d
Další podrobnosti týkající se jednotlivé zkoušky jsou stanoveny vyhláškouV 177/2009, § 48-50a
Pro konání maturitních zkoušek platí současně společná ustanovení stanovená vyhláškouV 177/2009, § 51
Dojde-li k výmazu školy nebo oboru vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení, zajistí právnická osoba, která vykonávala činnost školy, popřípadě její zřizovatel, žákům možnost pokračovat ve vzdělávání ve stejném nebo obdobném oboru vzdělání a předá jim výsledky hodnocení za nedokončený školní rok. Pokud nebyla tímto způsobem zajištěna možnost uplatnění práva konat maturitní zkoušku, konají osoby, které splnily podmínky stanovené školským zákonem, závěrečnou zkoušku ve škole určené krajským úřademZ 561/2004, § 151, odst. 3
Ze státního rozpočtu lze poskytovat mimo jiné finanční prostředky na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním závěrečných zkoušek, Ministerstvo poskytuje finanční prostředky na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů spojených s konáním maturitních zkoušek konkrétním institucímZ 561/2004, § 163, odst. 1

Diskuzní fórum

Ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou

Poznámka

Sobota 24.02.2024, svátek má Matěj


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.