Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů DVPPTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Popis řešené oblasti

Ministerstvo má zákonnou pravomoc akreditovat vzdělávací instituce a jejich vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě těchto akreditací si pedagogové doplňují průběžně své vzdělávání, a to podle pravidel stanovených právními předpisy.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Kontrolní činnost MŠMT
 • Platnost akreditace
 • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP
 • Standardy pro udělování akreditací DVPP
 • Žádost o akreditaci on-line (elektronická přihláška)
 • Postup žadatele při vydání usnesení s výzvou k odstranění nedostatků
 • Požadované řazení dokumentů v žádosti, adresa MŠMT pro podání žádosti
 • Důležitá upozornění - časté chyby v žádostech
 • Prodloužení akreditace vzdělávacího programu
 • Databáze akcí DVPP
 • Kalendář akcí DVPP
 • Doporučení pro e-learningové programy DVPP
 • Akreditace vzdělávací instituce - postup
 • Termíny přijímání žádostí o udělení akreditace v systému DVPP v roce 2015
 • Jak zpracovat žádost o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Akreditace vzdělávací instituce - příklad
 • Akreditovaný vzdělávací program-příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Ministerstvo akredituje vzdělávací instituce a jejich vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby a za podmínek stanovených zákonem. Ministerstvo vede evidenci žadatelů. Osobní údaje o fyzických osobách vedené v této evidenci zpracovává ministerstvoZ 563/2004, § 25, odst. 1
Ministerstvo při akreditaci vychází ze stanoviska akreditační komiseZ 563/2004, § 25, odst. 2
Ministerstvo vede pro účely akreditace zákonem stanovené evidence a seznamyZ 563/2004, § 25, odst. 3
Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu je nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupceZ 563/2004, § 25, odst. 4
Ministerstvo kontroluje činnost akreditovaných vzdělávacích institucí při uskutečňování akreditovaných programůZ 563/2004, § 25, odst. 5
Zjistí-li ministerstvo při kontrole nedostatky při uskutečňování vzdělávacího programu, vyzve vzdělávací instituci, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. Nezjedná-li vzdělávací instituce ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo jí akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu odejmeZ 563/2004, § 25, odst. 6
Ministerstvo akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu odejme i v případě, že na straně vzdělávací instituce nastaly takové okolnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programuZ 563/2004, § 25, odst. 7
Při kontrole činnosti akreditovaných vzdělávacích institucí postupuje ministerstvo podle zákona o státní kontroleZ 563/2004, § 25, odst. 8
Součástí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce musí být i žádost o akreditaci alespoň jednoho vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůZ 563/2004, § 26, odst. 1
K žádosti o akreditaci vzdělávací instituce se přiloží zákonem stanovené listinyZ 563/2004, § 26, odst. 2
Ministerstvo udělí akreditaci vzdělávací instituci, jen když žadatel je bezúhonný a pokud ministerstvo současně udělí akreditaci alespoň jednomu vzdělávacímu programu přiloženému žadatelemZ 563/2004, § 26, odst. 3
Akreditace se uděluje na dobu 6 let. Tato doba se automaticky prodlužuje, dokud trvá akreditace alespoň jednoho vzdělávacího programu téhož žadateleZ 563/2004, § 26, odst. 4
K žádosti o akreditaci vzdělávacího programu se přiloží zákonem stanovené náležitostiZ 563/2004, § 27, odst. 1
Vzdělávací program obsahuje zákonem stanovené náležitostiZ 563/2004, § 27, odst. 2
Ministerstvo akreditaci neudělí na základě zákonem stanovených podmínekZ 563/2004, § 27, odst. 3
Akreditace se uděluje na dobu 3 let. Tuto dobu lze na žádost držitele prodloužit o další 3 roky, a to i opakovaně. Pro rozhodování o žádosti o prodloužení akreditace platí obdobné podmínky jako v případě schvalování nové akreditaci s tím, že v přílohách žádosti se uvádějí pouze změny oproti přílohám předchozí žádosti o udělení nebo prodloužení akreditaceZ 563/2004, § 27, odst. 4

Diskuzní fórum

Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů DVPP

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.