Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Další vzdělávání pedagogických pracovníkůTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Popis řešené oblasti

Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Metodika práce s IS Akredis
 • Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků-metodický materiál k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka
 • Termíny přijímání žádostí o udělení akreditací v systému DVPP v roce 2018
 • Erasmus+: Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců
 • Zrušení opatření k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání
 • Programová nabídka NIDV na 1. pololetí školního roku 2016/2017
 • NIDV: Další vzdělávání pedagogických pracovníků ke společnému vzdělávání
 • Informace k akreditaci programů zaměřených na společné vzdělávání (inkluzi)
 • Významné celostátní akce NIDV – 1. pololetí 2016 a výhled na 2. pololetí 2016
 • Standard studia pedagogiky k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy (tzv. doplňující pedagogické studium)
 • Nové podmínky pro podávání žádostí o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků platné od 1.9.2023
 • Přehled akreditovaných vzdělávacích programů vedoucích k získání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka, které lze považovat za rekvalifikaci
 • MŠMT: Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávacího programu (evaluace)
 • MŠMT: Předpokládané změny v akreditacích vzdělávacích programů v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků do 1. září 2023
 • Termíny přijímání žádostí o udělení akreditací v systému DVPP v roce 2023
 • Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (Aktualizováno)
 • Termíny přijímání žádostí a jednání Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2022
 • Aktuality týkající se akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • MŠMT: Realizace kurzů a zkoušek v oblasti dalšího vzdělávání od 12. října 2020
 • Realizace kurzů a zkoušek v oblasti dalšího vzdělávání od 5. 10. 2020
 • Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • MŠMT: Seznam členů Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Informace o podmínkách akreditace programů realizovaných formou webináře nebo videokonferenc
 • ZKOUŠKY A KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ REKVALIFIKACÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
 • Podmínky realizace vzdělávacích programů DVPP prezenční formou
 • Termíny přijímání žádostí o udělení akreditací v systému DVPP v roce 2020
 • Pětina učitelů zahajuje praxi bez uvádějícího učitele
 • SYPO hledá pro spolupráci školy se začínajícími učiteli
 • Termíny přijímání žádostí o udělení akreditací v systému DVPP v roce 2019
 • Vzdělávací kurzy NÚV pro podzim 2017
 • Termíny přijímání žádostí o udělení akreditace v systému DVPP v roce 2017
 • DVPP jako nástroj vedení školy pro zvyšování efektivity pedagogické práce
 • Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Plán DVPP školy - příklad 2
 • Plán DVPP školy - příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaciZ 563/2004, § 24, odst. 1
Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se rozumí též její získání nebo rozšířeníZ 563/2004, § 24, odst. 2
Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školyZ 563/2004, § 24, odst. 3
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje zákonem stanovenými formamiZ 563/2004, § 24, odst. 4
Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání je osvědčení vydané vzdělávací institucí, která další vzdělávání uskutečňovalaZ 563/2004, § 24, odst. 5
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončeníZ 563/2004, § 24, odst. 6
Ministerstvo vnitra stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol, které zřizujeZ 563/2004, § 24, odst. 6
Ministerstvo obrany stanoví prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol, které zřizujeZ 563/2004, § 24, odst. 6
K dalšímu vzdělávání pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělávání, dobu čerpání volna určuje ředitel školyZ 563/2004, § 24, odst. 7
Za dobu čerpání volna určenému k DVPP přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlého platu. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna podle věty první. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna podle věty první. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zanikáZ 563/2004, § 24, odst. 7
Volno k DVPP se pro pracovněprávní účely považuje za překážku v práci na straně zaměstnanceZ 563/2004, § 24, odst. 7
Další vzdělávání pedagogických pracovníků se nepovažuje za rekvalifikaciZ 563/2004, § 24, odst. 8
Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou stanoveny vyhláškouV 317/2005, § 1
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení studia v oblasti pedagogických věd jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 2
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení studia pedagogiky jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 3
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení studia pro asistenty pedagoga jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 4
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení studia pro ředitele škol a školských zařízení jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 5
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení studia k rozšíření odborné kvalifikace jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 6
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 6a
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 6b
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení studia pro vedoucí pedagogické pracovníky jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 7
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení studia pro výchovné poradce jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 8
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení studia k výkonu specializovaných činností jsou stanoveny vyhláškou (Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů)V 317/2005, § 9
Obsah, rozsah, obvyklé instituce a způsob ukončení průběžného vzdělávání jsou stanoveny vyhláškou (Studium k prohlubování odborné kvalifikace)V 317/2005, § 10

Diskuzní fórum

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.