Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


PochvalyTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Popis řešené oblasti

Pochvala je jedním z výchovných opatření, které se využívá v základních a středních školách. Pochvala je udělována žákům povětšinou za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Vzor pochvaly ředitele školy
  • Vzor pochvaly třídního učitele
  • Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění – příklad

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Pochvala je jedním z výchovných opatření. Udělit či uložit je mohou ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel Z 561/2004, § 31, odst. 1

  Pravidla pro základní školy

  Ředitel základní školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci V 48/2005, § 17, odst. 1
  Třídní učitel v základní škole může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci V 48/2005, § 17, odst. 2
  Pravidla pro udělování pochval jsou součástí školního řádu základní školy V 48/2005, § 17, odst. 4
  Ředitel základní školy nebo třídní učitel v základní škole neprodleně oznámí udělení pochvaly a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci V 48/2005, § 17, odst. 6
  Udělení pochvaly ředitele základní školy se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly ředitele základní školy se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno V 48/2005, § 17, odst. 7

  Pravidla pro střední školy

  Ředitel střední školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci V 13/2005, § 10, odst. 1
  Třídní učitel ve střední škole nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci V 13/2005, § 10, odst. 2
  Pravidla pro udělování pochval jsou součástí školního řádu střední školy V 13/2005, § 10, odst. 4
  Ředitel střední školy nebo třídní učitel ve střední škole nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí udělení pochvaly jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka V 13/2005, § 10, odst. 6
  Udělení pochvaly se zaznamenává do dokumentace školy V 13/2005, § 10, odst. 7

  Diskuzní fórum

  Pochvaly

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.