Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Kázeňská opatřeníTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Popis řešené oblasti

Kázeňské opatření je jedním z výchovných opatření, které se využívá v základních a středních školách. Kázeňská opatření se žáku udělují za porušení povinností stanovených školním řádem

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Vzor důtky ředitele školy
  • Vzor napomenutí třídního učitele
  • Vzor důtky třídního učitele

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Kázeňské opatření je jedním z výchovných opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel Z 561/2004, § 31, odst. 1

  Pravidla pro základní školy

  Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi základní školy uložit napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele anebo důtku ředitele školy V 48/2005, § 17, odst. 3
  Pravidla pro ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu základní školy V 48/2005, § 17, odst. 4
  Ředitel základní školy nebo třídní učitel v základní škole neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci V 48/2005, § 17, odst. 6
  Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy V 48/2005, § 17, odst. 7

  Pravidla pro střední školy

  Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit napomenutí třídního učitele, napomenutí učitele odborného výcviku, důtku třídního učitele, důtku učitele odborného výcviku anebo důtku ředitele školy V 13/2005, § 10, odst. 3
  Pravidla pro ukládání napomenutí a důtek jsou součástí školního řádu střední školy V 13/2005, § 10, odst. 4
  Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení důtky řediteli školy V 13/2005, § 10, odst. 5
  Ředitel školy nebo třídní učitel nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka V 13/2005, § 10, odst. 6
  Uložení napomenutí nebo důtky se zaznamenává do dokumentace školy V 13/2005, § 10, odst. 7

  Diskuzní fórum

  Kázeňská opatření

  Poznámka

  Pondělí 20.03.2023, svátek má Světlana
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Jaká postavení by podle Vás měla mít víceletá gymnázia?

  1. Měla by být státem podporována více než dnes (2)
  2. Měla by být státem podporována stejně jako dnes (2)
  3. Měla by být státem utlumena na cca 5 % populačního ročníku (3)
  4. Měla by být státem zcela zrušena (1)
  5. Nemám na věc jasný názor (0)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.