Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Zotavovací akce dětíTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb.,o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Popis řešené oblasti

Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popř. i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Dětem ze znečištěných oblastí pomohou od prachu ozdravné pobyty. MŽP přispěje 40 miliony
 • Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě
 • Zdravotník zotavovacích akcí
 • Ohlášení konání zotavovací akce
 • Informace pro provozovatele zotavovacích akcí pro děti

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti. Podrobnosti stanoví zákonZ 258/2000, § 8, odst. 1
  Osoba, která přijala děti na zotavovací akci, je povinna zajistit zákonem stanovené náležitostiZ 258/2000, § 8, odst. 2
  Pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví zákonem stanovené náležitostiZ 258/2000, § 8, odst. 3
  Jako součást ohlášení podle odstavce 3 předloží pořádající osoba nebo škola, která vysílá děti na školu v přírodě na dobu delší než 5 dnů, v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v § 3 odst. 2, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí být starší než 3 měsíceZ 258/2000, § 8, odst. 4
  Škola může na školu v přírodě vyslat dítě jen za konkrétních podmínekZ 258/2000, § 9, odst. 1
  Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje zákonné požadavkyZ 258/2000, § 9, odst. 2
  Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, a to konkrétním postupemZ 258/2000, § 9, odst. 3
  Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způsobiléZ 258/2000, § 10, odst. 1
  Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, a to konkrétním postupemZ 258/2000, § 10, odst. 2
  Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných. Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákonného postupuZ 258/2000, § 10, odst. 3
  Základní nebo mateřská škola, které vysílají děti na školu v přírodě, a pořádající osoba jsou povinny zajistit zákonné náležitostiZ 258/2000, § 11, odst. 1
  Pořádající osoba je povinna zajistit instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnilyZ 258/2000, § 11, odst. 2
  Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti, a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Na pořádání výchovně rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené pro pořádání zotavovacích akcí. Povinnosti pořádající osoby splní pověřená osoba, která tábor zřídila, a není-li taková osoba, splní tyto povinnosti ten, kdo výchovně rekreační tábor pro děti zřídilZ 258/2000, § 11a
  Vyhláška č. 106/2001 Sb., stanovuje podrobnosti k pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, § 1
  Zotavovací akce se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor. K pozemku, na kterém je umístěna zotavovací akce, musí vést přístupová cestaV 106/2001, § 2
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje prostorové podmínky pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, § 3
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje ubytování, vybavení a úklid pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, § 4
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje zásobování vodou pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, § 5
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje odstraňování odpadů a nakládání s odpadními vodami pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, § 6
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje stravování pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, § 7
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje režim dne pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, § 8
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje podmínky pro podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, Příl. č. 1
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, Příl. č. 2
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, Příl. č. 3
  Ustanovení vyhlášky č. 106/2001 Sb., stanovuje minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě pro pořádání zotavovacích akcí pro dětiV 106/2001, Příl. č. 4

  Diskuzní fórum

  Zotavovací akce dětí

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.