Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Organizace školního rokuTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Popis řešené oblasti

Organizace školního roku je praktický plán práce školy v rámci školního roku. Vyplývá jak z obecně závazných právních předpisů (školský zákon, vyhláška o organizaci školního roku), tak i z nižších právních předpisů (každoroční harmonogram stanovený MŠMT). Před samotným začátkem školního roku by měl ředitel školy stanovit příslušný plán jakožto závazný dokument, se kterým seznámí veškeré zaměstnance školy, v případě potřeby i žáky a jejich rodiče. Jedná se o jeden ze zásadních krátkodobých strategických dokumentů školy. Míra podrobností stanovená tímto plánek pak odvisí od potřeb samotné školy.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Organizace školního roku 2015/2016
 • Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Organizace školního roku - Ukázka škola 2
 • Organizace školního roku - Ukázka škola

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnuZ 561/2004, § 24, odst. 1
V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístupZ 561/2004, § 24, odst. 2
Ministerstvo může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele stanovit odlišnosti v organizaci školního rokuZ 561/2004, § 24, odst. 3
Vybraná ustanovení se nevztahují na vzdělávání v mateřských a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a také na vzdělávání ve vyšších odborných školáchZ 561/2004, § 24, odst. 4
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin, termíny vydávání vysvědčení, a organizaci školního roku a podmínky pro úpravu provozu v mateřských školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkouškyZ 561/2004, § 24, odst. 5
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na dvě období. Zimní období trvá od 1. září do 31. ledna, letní období trvá od 1. února do 31. srpnaZ 561/2004, § 96, odst. 1
Vyhláška upravuje podrobnosti organizace školního roku, druhy, délku a termíny jednotlivých školních prázdnin v základních a středních školách a termíny vydávání vysvědčení v těchto školáchV 16/2005, § 1
Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku, člení se na první pololetí a druhé pololetíV 16/2005, § 2, odst. 1
První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. červnaV 16/2005, § 2, odst. 2
Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátekV 16/2005, § 2, odst. 3
Pokud se v souladu s rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání koná odborná nebo umělecká praxe nebo sportovní příprava v období hlavních prázdnin, končí vyučování ve druhém pololetí před obvyklým termínem, vyučování se v období školního vyučování zkracuje o počet vyučovacích dnů odpovídající délce odborné nebo umělecké praxe nebo sportovní přípravyV 16/2005, § 2, odst. 4
Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace, vyhlašuje volné dny ředitel školy po projednání s žáky a zřizovatelemV 16/2005, § 2, odst. 5
Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního rokuV 14/2005, § 1a, odst. 1
Při organizaci školního roku v jazykové škole se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku v základních a středních školáchV 33/2005, § 1, odst. 5

Diskuzní fórum

Organizace školního roku

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.