Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Prevence rizikTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Popis řešené oblasti

Škola je povinna vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
 • Semináře pro žadatele o dotace v dotačním programu MŠMT pro oblast primární prevence rizikového chování a v dotačním programu MŠMT Bezpečné klima v českých školách-prezentace ze seminářů
 • Dotační program Bezpečné klima v českých školách
 • Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016
 • Návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci
 • Metodická příručka pro výuku první pomoci na 2. stupni základních škol a středních školách pro sluchově postižené žáky
 • Metodická příručka pro výuku první pomoci na 1. stupni základních škol pro sluchově postižené žáky
 • Metodická příručka pro výuku první pomoci na středních školách, včetně víceletých gymnázií
 • Metodická příručka pro výuku první pomoci na základních školách
 • Opatření MŠMT k bezpečnosti na školách po žďárské tragédii
 • Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014 (Tematická zpráva ČŠI)
 • Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
 • Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech - Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti
 • Primární prevence sociálně patologických jevů
 • Problematika sociálně patologických jevů
 • Škola a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci
 • Organizační směrnice pro školní výlety - Gymnázia
 • Organizační směrnice pro školní výlety - ZŠ
 • Organizační směrnice pro školní výlety - MŠ
 • Elektronická databáze nápadů a tipů na aktivity zaměřené na výuku vybraných témat z oblasti první pomoci
 • Metodická příručka pro výuku první pomoci na 2. stupni základních škol a středních školách pro sluchově postižené žáky-DVD
 • Metodická příručka pro výuku první pomoci na 1. stupni základních škol pro sluchově postižené žáky-DVD
 • Metodická příručka pro výuku první pomoci na středních školách, včetně víceletých gymnázií-DVD
 • Metodická příručka pro výuku první pomoci na základních školách-DVD
 • Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy - příklad
 • Přípravné období nového školního roku z hlediska BOZP ve školství - varianta 2
 • Přípravné období nového školního roku z hlediska BOZP ve školství

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevůZ 561/2004, § 29, odst. 1
Škola je povinna vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikůmZ 262/2006, § 102, odst. 1
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření školy, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizikZ 262/2006, § 102, odst. 2
Škola je povinna mimo jiné soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstraněníZ 262/2006, § 102, odst. 3

Diskuzní fórum

Prevence rizik

Poznámka

Sobota 18.05.2024, svátek má Nataša


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.