Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vnitřní řádTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Popis řešené oblasti

Vnitřní řád je povinný dokument, který vychází z platných právních norem, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Žák se dobrovolným rozhodnutím k docházce do školského zařízení zavazuje plnit všechny zásady stanovené tímto řádem

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Vzorové materiály

  Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Příklad vnitřního řádu školní jídelny

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Žáci a studenti jsou mimo jiné povinni dodržovat vnitřní řád Z 561/2004, § 22, odst. 1, písm. b)
  Žáci a studenti jsou mimo jiné povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků školských zařízení v souladu s vnitřním řádem Z 561/2004, § 22, odst. 1, písm. c)
  Školská zařízení vedou vnitřní řád Z 561/2004, § 28, odst. 1, písm. g)
  Ředitel školského zařízení vydá vnitřní řád Z 561/2004, § 30, odst. 1
  Vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení Z 561/2004, § 30, odst. 1, písm. a)
  Vnitřní řád upravuje provoz a vnitřní režim školského zařízení Z 561/2004, § 30, odst. 1, písm. b)
  Vnitřní řád upravuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Z 561/2004, § 30, odst. 1, písm. c)
  Vnitřní řád upravuje podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů Z 561/2004, § 30, odst. 1, písm. d)
  Vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků Z 561/2004, § 30, odst. 3
  Při závažném zaviněném porušení povinností anebo při porušení školního anebo vnitřního řádu může být žák podmínečně vyloučen anebo vyloučen. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. Při podmínečném vyloučení je stanovena žákovi zkušební lhůta na nejdéle jeden rok. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností anebo porušení školního anebo vnitřního řádu, může být ze školy či školského zařízení vyloučen (to nelze učinit u žáka, který plní povinnou školní docházku) Z 561/2004, § 31, odst. 2
  Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání způsob evidence účastníků V 74/2005, § 15
  Školské zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve vnitřním řádu V 107/2005, § 2, odst. 3

  Diskuzní fórum

  Vnitřní řád

  Poznámka

  Vnitřní řád je vydáván ve školských zařízeních, nikoliv ve školách.

  Sobota 18.05.2024, svátek má Nataša
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.