Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzděláníTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Popis řešené oblasti

V rámci dalšího vzdělávání získat a pro účely uznání dosaženého vzdělání úspěšně vykonat je potřebné osvědčení o profesní kvalifikaci.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Metodika propojování ECVET a NSK
 • Analyticko-koncepční studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“
 • Co je to a jak funguje Evropský rámec kvalifikací? (video)

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Vzory formulářů osvědčení

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Osvědčení o získání profesní kvalifikace, vydané podle zákona č. 179/2006 Sb., se pro účely přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole považuje za doklad o předchozím vzděláváníZ 561/2004, § 113b, odst. 1
Osvědčení o získání profesní kvalifikace, vydané podle zákona č. 179/2006 Sb., se pro účely uznávání dosaženého vzdělání považuje za doklad o částečném vzdělání žákaZ 561/2004, § 113b, odst. 2
Dokladem potvrzujícím úspěšné vykonání zkoušky a získání profesní kvalifikace je osvědčení. Osvědčení, které je veřejnou listinou, vydává zkoušející autorizovaná osoba, v případě konání zkoušky před komisí předseda zkušební komiseZ 179/2006, § 19, odst. 1
Náležitosti osvědčení jsou stanoveny zákonemZ 179/2006, § 19, odst. 2
Součástí osvědčení je i výčet získaných odborných způsobilostí. Dále se uvedou údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání zkoušky před zkušební komisí, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo autorizace autorizované fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizovaného zástupce a číslo autorizace a obchodní firma nebo název a sídlo autorizované právnické osoby. Osvědčení se opatří podpisem zkoušejícího anebo předsedy zkušební komise a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky a jménem, příjmením a číslem autorizace autorizované osoby, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmou nebo názvem a sídlem autorizované osoby, jedná-li se o právnickou osobuZ 179/2006, § 19, odst. 3
Osvědčení a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky a jejich stejnopisy jsou archiváliemi. Při archivování stejnopisů záznamů a osvědčení autorizující orgány, autorizované právnické osoby a přiměřeně i autorizované fyzické osoby postupují podle ustanovení zvláštních právních předpisů o archivnictví, vztahujících se na školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízeníZ 179/2006, § 19, odst. 4
Na vystavování opisů a stejnopisů osvědčení se přiměřeně použijí ustanovení zvláštních právních předpisů o vystavování opisů a stejnopisů vysvědčení školami zapsanými do rejstříku škol a školských zařízení. Pokud osoba, která vydala prvopis osvědčení, již pozbyla autorizaci pro danou profesní kvalifikaci, popřípadě pozbyl-li autorizaci, v případě zkoušky konané před zkušební komisí, předseda zkušební komise nebo právnická osoba jím ve zkušební komisi zastoupená, vydá stejnopis autorizující orgán na základě stanovených dokladů uvedených. Pokud jsou doklady uloženy v archivu, postupuje se podle zvláštních právních předpisůZ 179/2006, § 19, odst. 5

Diskuzní fórum

Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání

Poznámka

Sobota 16.10.2021, svátek má Havel


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Která z uvedených politických stran či uskupení (koalic) má podle Vás nejlepší program v oblasti vzdělávání?

 1. Spolu (0)
 2. PirSTAN (1)
 3. ANO (0)
 4. SPD (0)
 5. Některá jiná (0)
 6. Nedokážu odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.