Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Kariérové poradenstvíTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis řešené oblasti

Kariérové poradenství je systém poradenských služeb, jejichž cílem je pomáhat jednotlivcům jakéhokoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života. Pod kariérové poradenství zahrnujeme individuální nebo skupinové poradenství zaměřené na volbu vzdělávací a profesní dráhy, na volbu prvního zaměstnání, na změnu zaměstnání, na další vzdělávání, na návrat do pracovního procesu, případně i na změnu původní kvalifikace a původního povolání. Služby kariérového poradenství jsou poskytovány různými organizacemi a jednotlivci, jak v rezortu školství (výchovní poradci, pedagogicko-psychologické poradny, vysokoškolské poradny, školní psychologové), tak v rezortu práce a sociálních věcí (úřady práce), tak v soukromé sféře (personální agentury, soukromé zprostředkovatelny práce, centra bilanční diagnostiky).

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
 • Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2017/18
 • Jak zpřístupnit absolventům dodatky k osvědčení? Elektronicky
 • Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2016
 • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním - 2017
 • Analýza realizované vzdělávací nabídky středních škol
 • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2017
 • Ministr Štech: Kariérové poradenství je celoživotní proces
 • Návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů
 • Do „Záruk pro mladé“ vstoupilo už přes 3 700 lidí
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: SLUŽBY
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: PRÁVO, PRAVNÍ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: OBCHOD
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: GASTRONOMIE
 • Absolventi středních škol a trh práce - EKONOMICKÁ ODVĚTVÍ
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: ZDRAVOTNICTVÍ
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: STROJÍRENSTVÍ
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: STAVEBNICTVÍ
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: DOPRAVA A SPOJE
 • Absolventi středních škol a trh práce - odvětví: ELEKTROTECHNIKA
 • Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2016
 • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2016
 • ÚP ČR pomáhá lidem i v rámci kariérového poradenství
 • Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2016
 • Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 - 2/2
 • Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 - 1/2
 • Absolventi středních škol a trh práce-Právo, právní a veřejnosprávní činnost
 • Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2016/17
 • Nabídka volných míst evidovaných Úřadem práce ČR se zaměřením na nabídku pro absolventy škol a mladistvé - 2016
 • Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016 - Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému
 • Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových grafech 2015
 • Statistická ročenka z oblasti práce a soc. věcí v roce 2015
 • Veletrh Gaudeamus: prezentace MŠMT pro výchovné poradce
 • Absolventi středních škol a trh práce: EKONOMICKÁ ODVĚTVÍ
 • Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015
 • Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2015/16
 • Analýza regulovaných profesí v ČR a EU
 • Školám chybí kariéroví poradci
 • Šetření potřeb zaměstnavatelů – interaktivní vyhledávání
 • Nejžádanější maturitní obory a školy
 • Na úřadu práce je nejvíce mladých do 18 let za poslední roky
 • Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů oborů vzdělání s výučním listem podle skupin oborů v jednotlivých krajích 2019-2023
 • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2023
 • Úspěšnost absolventů skupin oborů středních škol při přijímacím řízení ke studiu na vysokých školách
 • Přijímání absolventů škol do zaměstnání, zkušenosti zaměstnavatelů
 • Projekce dovedností v nástrojích Cedefopu: Skills Forecast
 • Odhalování budoucích trendů zaměstnanosti a dovedností: Skills Intelligence
 • Poznatky o dovednostech pracovníků EU v průzkumu
 • Přechod absolventů středních škol na trh práce I. etapa – šetření 2021. Profily vybraných skupin učebních i maturitních oborů
 • Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a EU a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 2022/23
 • Trh práce: Do roku 2030 zanikne přes 330 tisíc pracovních pozic. Na trhu práce budou nejvíce chybět řemeslníci a elektrikáři
 • V České republice probíhá mezinárodní výzkum dovedností dospělých
 • Profese, které se nemusí umělé inteligence bát. Alespoň prozatím
 • NPI ČR: Šetření potřeb zaměstnavatelů. Výzkumná zpráva ze sběru dat 2022
 • Šetření potřeb zaměstnavatelů. Výzkumná zpráva ze sběru dat 2022
 • Covid-19 a válka na Ukrajině: jak se odrazily na trhu práce
 • Dominika Janochová: Děti po škole neví, kam dál. Ministerstvo pro ně připravilo projekt na výběr oboru
 • Návod - Jak se přihlásím na střední školu
 • NPI ČR: Orientační test pro žáky ZŠ při rozhodování o volbě studijního oboru při volbě povolání
 • Nedostatek řemeslníků v Česku: chybí obkladači, pokrývači, svářeči. Na kamnáře se čeká i dva roky
 • Průvodce devítkou – pomocník pro rodiče letošních deváťáků
 • Inovace vzdělávacích oborů má zlepšit uplatnění absolventů SŠ na trhu práce
 • Institut: Nezaměstnanost čerstvě vyučených loni vzrostla na devět procent
 • Jiří Vojtěch, Hana Novotná: Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2020/21
 • MPSV: Projekt Predikce trhu práce-KOMPAS, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, ukáže přehledným způsobem směr, jakým se bude v následujících pěti letech ubírat pracovní trh na národní a krajské úrovni. KOMPAS je určen odborné veřejnosti a všem, co se zajímají o své optimální uplatnění na proměnlivém trhu práce
 • Přechod absolventů středních škol na trh práce I. etapa – šetření 2021. Srovnání situace absolventů učební a maturitní úrovně vzdělání
 • Budoucí výzvy a transformace trhu práce
 • Vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol pro školní rok 2022/2023 v ukrajinštině
 • Statistiky varují: Mezi středoškoláky je nejvíc nezaměstnaných za poslední roky
 • NPI ČR: O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?
 • MŠMT: Kariérové poradenství ve školských poradenských zařízeních pro žáky s poruchami autistického spektra
 • Třetina žáků českých středních škol by si vybrala ke studiu jiný obor, mezi studenty učilišť je to více než polovina
 • Ucelené informace pro rozhodování o vzdělávací dráze naleznete na jednom místě
 • Eva Henzlerová: Šestina mladých dospělých v EU ani nepracuje, ani nestuduje
 • Analýza: Nezaměstnanost absolventů SŠ vzrostla na 6,2 %
 • NPI ČR: Nezaměstnanost absolventů škol se během pandemie až zdvojnásobila
 • Koronavirus a evropský trh práce
 • Přehled nezaměstnanosti čerstvých absolventů 2011-2019
 • Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2019/20
 • NPI ČR: Nezaměstnanost absolventů roste
 • Přechod absolventů středních škol na trh práce - II. etapa - vybrané skupiny maturitních a učeních oborů
 • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2019
 • Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění - 2019. Šetření názorů absolventů VOŠ 8 let od ukončení studia
 • NÚV: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2018
 • NÚV: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018
 • NÚV: Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání – 2017/18
 • NÚV: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2017
 • Přechod absolventů středních škol na trh práce – II. etapa
 • Optimismus zaměstnavatelů nepolevuje: nejsou řemeslníci a řidiči, stěžují si firmy
 • Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání – 2017/18
 • Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018
 • Jaké jsou představy studentů o jejich budoucím uplatnění na trhu práce? 40 % studentů chce podnikat, bojí se ale neúspěchu i legislativních překážek
 • Člověk a svět práce - pracovní listy
 • Desatero kariérového poradenství
 • Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR
 • Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů
 • Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru
 • Návrh koncepce Integrovaného systému kariérového poradenství
 • Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění V 72/2005, § 7, odst. 2, písm. d)

  Diskuzní fórum

  Kariérové poradenství

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.