Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


OceněníTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Popis řešené oblasti

Ocenění je jedním z výchovných opatření, které se využívá v základních a středních školách. Ocenění je udělováno žákům povětšinou za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci. Do této kategorie řadíme také ocenění, která uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Náměstkyně Prudíková podpořila za MŠMT nadané děti
 • Výsledky Evropské jazykové ceny Label 2017
 • Cena Milady Paulové
 • Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy
 • Ministryně předala ceny vědcům a studentům za rok 2015
 • Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů
 • Statut Ceny ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Jednacího řádu Komise pro udělování Ceny ministra/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (ze dne 4. 6. 2014, č.j. 19262/2014-1)

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Plaketa Jana Ámose Komenského (foto)
 • Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (foto)
 • Pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění – příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Ocenění je jedním z výchovných opatření. Udělit či uložit je mohou ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel Z 561/2004, § 31, odst. 1

Pravidla pro základní školy

Ředitel základní školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci V 48/2005, § 17, odst. 1
Třídní učitel v základní škole může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci V 48/2005, § 17, odst. 2
Pravidla pro udělování ocenění jsou součástí školního řádu základní školy V 48/2005, § 17, odst. 4
Ředitel základní školy nebo třídní učitel v základní škole neprodleně oznámí udělení ocenění a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci V 48/2005, § 17, odst. 6

Pravidla pro střední školy

Ředitel střední školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci V 13/2005, § 10, odst. 1
Třídní učitel ve střední škole nebo učitel odborného výcviku může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci V 13/2005, § 10, odst. 2
Pravidla pro udělování ocenění jsou součástí školního řádu střední školy V 13/2005, § 10, odst. 4
Ředitel střední školy nebo třídní učitel ve střední škole nebo učitel odborného výcviku neprodleně oznámí udělení ocenění jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka V 13/2005, § 10, odst. 6
Udělení ocenění se zaznamenává do dokumentace školy V 13/2005, § 10, odst. 7

Ostatní

Ocenění uděluje také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a to v několika kategoriích NV 313/2010, § 1

Diskuzní fórum

Ocenění

Poznámka

Vzor ocenění ředitele školy anebo ocenění třídního učitele je obdobný jako vzor pochval těchto osob. Lze proto použít vzory těchto pochval, které jsou uvedeny v kartě Pochvaly

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.