Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentůTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis řešené oblasti

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Podstatou primární prevence je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. Např. předcházení užití návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu. Dle MŠMT je primární prevence výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Ve školách a školských zařízeních řeší příslušnou problematiku především školní metodik prevence.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2023-2025
 • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
 • MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve školách
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
 • Co je a co není závislost (leták)
 • Mapování činností metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v rámci primární prevence rizikového chování
 • Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
 • Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení
 • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
 • Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024
 • E-kniha: Prevence rizikového chování ve školství
 • Dodatek č. 1 k Výzvě „Podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023“
 • IPREV - Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování
 • E-kniha pro vás: Trestně právní minimum pro pedagogy při řešení rizikového chování žáků
 • Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022
 • E-bezpečí: Squid Game ohrožuje české děti! Nebo ne?
 • Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení
 • Komparace dat z šetření rizikového chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze - Porovnání let 2016 až 2020
 • Při výuce na dálku ubylo prevence proti rizikovému chování
 • Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021
 • Informace o nabídce vybraných organizací poskytujících programy primární prevence v době distančního vzdělávání
 • NPI ČR: Primární prevence rizikového chování a problematika šikany
 • Důležitost primární prevence po znovuotevření škol
 • To je zákon, kámo - návazný program REVOLUTION TRAIN aneb KRAJ - Revoluční projekt v oblasti primární protidrogové prevence
 • Vyhlášení Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018
 • NABÍDKA SUPERVIZE PRO ŠKOLY
 • Systém výkaznictví preventivních aktivit
 • Metodika zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole
 • Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy (Miovský a kol.)
 • Manuál pro tvorbu minimálně preventivního programu školy

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
 • Hodnocení minimálního preventivního programu
 • Minimální preventivní program - příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (zmocnění k povinnosti řešit příslušnou problematiku) Z 561/2004, § 29, odst. 1
Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků (příslušná problematika může být řešena ve školním či vnitřním řádu) Z 561/2004, § 30, odst. 3
Realizaci preventivních opatření koordinuje vláda, finančně a organizačně zajišťují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jde-li o opatření primární prevence, realizovaná v rámci minimálních preventivních programů a výchovné péče o osoby mladší 18 let a o uživatele tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek mladší 18 let (zmocnění k vydání metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních) Z 379/2005, § 18, písm. c)
Účelem poradenských služeb je přispívat mimo jiné zejména k prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací V 72/2005, § 2, písm. d)

Diskuzní fórum

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.