Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentůTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis řešené oblasti

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Podstatou primární prevence je předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo. Např. předcházení užití návykových látek u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu. Dle MŠMT je primární prevence výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Ve školách a školských zařízeních řeší příslušnou problematiku především školní metodik prevence.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
 • MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve školách
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
 • Co je a co není závislost (leták)
 • Mapování činností metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách v rámci primární prevence rizikového chování
 • Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
 • Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení
 • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015
 • Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
 • Metodické doporučení – Přístupy k náročnému chování dětí a žáků a možnosti jeho řešení
 • Komparace dat z šetření rizikového chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze - Porovnání let 2016 až 2020
 • Při výuce na dálku ubylo prevence proti rizikovému chování
 • Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021
 • Informace o nabídce vybraných organizací poskytujících programy primární prevence v době distančního vzdělávání
 • NPI ČR: Primární prevence rizikového chování a problematika šikany
 • Důležitost primární prevence po znovuotevření škol
 • To je zákon, kámo - návazný program REVOLUTION TRAIN aneb KRAJ - Revoluční projekt v oblasti primární protidrogové prevence
 • Vyhlášení Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018
 • NABÍDKA SUPERVIZE PRO ŠKOLY
 • Systém výkaznictví preventivních aktivit
 • Metodika zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole
 • Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy (Miovský a kol.)
 • Manuál pro tvorbu minimálně preventivního programu školy

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Hodnocení minimálního preventivního programu
 • Hodnocení minimálního preventivního programu
 • Minimální preventivní program - příklad
 • Minimální preventivní program - příklad

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (zmocnění k povinnosti řešit příslušnou problematiku) Z 561/2004, § 29, odst. 1
Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků (příslušná problematika může být řešena ve školním či vnitřním řádu) Z 561/2004, § 30, odst. 3
Realizaci preventivních opatření koordinuje vláda, finančně a organizačně zajišťují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jde-li o opatření primární prevence, realizovaná v rámci minimálních preventivních programů a výchovné péče o osoby mladší 18 let a o uživatele tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek mladší 18 let (zmocnění k vydání metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních) Z 379/2005, § 18, písm. c)
Účelem poradenských služeb je přispívat mimo jiné zejména k prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací V 72/2005, § 2, písm. d)

Diskuzní fórum

Primární prevence rizikového chování u dětí, žáků a studentů

Poznámka

Sobota 16.10.2021, svátek má Havel


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Která z uvedených politických stran či uskupení (koalic) má podle Vás nejlepší program v oblasti vzdělávání?

 1. Spolu (0)
 2. PirSTAN (1)
 3. ANO (0)
 4. SPD (0)
 5. Některá jiná (0)
 6. Nedokážu odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.