Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Rizikové chování ve školním prostředí - Rizikové chování v dopravěTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis řešené oblasti

Rizikovým chováním v dopravě je míněno takové chování, které vede k dopravním kolizím a následně k úrazům nebo úmrtím. Jedná se o chování způsobené např. vlivem návykových látek, neznalostí dopravních předpisů nebo může být ovlivněné osobností dítěte (ADHD, impulzivita, nedostatečná sebekontrola, nepozornost, zvýšená agresivita, potřeba vzrušujících zážitků, neznalost důsledků, úzkostnost či deprese nebo přeceňování vlastních schopností). Dítě riskováním v dopravě ohrožuje nejen samo sebe, ale i ostatní účastníky dopravy. Abychom takovému chování předcházeli, je důležitá prevence ve školách v podobě dopravní výchovy, kterou je možné zahájit již v mateřských školách a zejména pak na prvním stupni základních škol. Týká se ale samozřejmě i ostatních druhů škol

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
 • Rizikové chování ve školním prostředí – Rizikové chování v dopravě
 • Problematika dopravní výchovy na základní škole z pohledu školního psychologa (Dana Marková)
 • Ověření efektivity výuky dopravní výchovy na základní škole (Jana Lehnerová)
 • Ferda v autoškole - výukový materiál
 • Bezpečná cesta do školy - článek
 • Podklady k výuce témat dopravní výchovy na základní škole
 • Metodika dopravní výchovy v předškolním věku dítěte
 • Tematický plán dopravní výchovy
 • Minimalizace rizika dopravního úrazu u dětí a dospívajících – možnosti prevence (Zuzana Zvadová)

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (zmocnění k povinnosti řešit příslušnou problematiku) Z 561/2004, § 29, odst. 1
  Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků (příslušná problematika může být řešena ve školním či vnitřním řádu) Z 561/2004, § 30, odst. 3
  Účelem poradenských služeb je přispívat mimo jiné zejména k prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací V 72/2005, § 2, písm. d)

  Diskuzní fórum

  Rizikové chování ve školním prostředí - Rizikové chování v dopravě

  Poznámka

  Středa 16.10.2019, svátek má Havel
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Jaký máte názor na reformu financování regionálního školství?

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí TOPlist

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.