Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentůTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

Popis řešené oblasti

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů je proces při němž je žák či student hodnocen učitelem, a to na základě pevně stanovených kritérií a postupů. Hodnocení musí být vždy postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka. Všichni žáci musejí být vždy za stejný výkon hodnoceni stejně.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků 3. ročníku vybraných oborů středních odborných škol - Závěrečná zpráva

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Pravidla hodnocení žáků v SŠ
 • Pravidla hodnocení žáků v ZŠ

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených školským zákonem a vzdělávacími programy je jednou ze zásad vzděláváníZ 561/2004, § 2, odst. 1, písm. g)
Rámcové vzdělávací programy jsou závazné pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žákůZ 561/2004, § 3, odst. 1
Školní řád obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentůZ 561/2004, § 30, odst. 2
Školská rada schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školáchZ 561/2004, § 168, odst. 1, písm. d)
Pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zásady a způsob hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků, včetně získávání podkladů pro hodnocení a kritéria pro hodnoceníV 48/2005, § 14, odst. 2
Pravidla pro hodnocení vycházejí z požadavků rámcových a školních vzdělávacích programů, jsou součástí školního řádu a obsahují vždy zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení, kritéria stupňů prospěchu, podrobnosti o komisionálních zkouškách, průběh a způsob hodnocení ve vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, průběh a způsob hodnocení vzdělávání v nástavbovém studiu a ve zkráceném studiu pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou a průběh a způsob hodnocení ve večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzděláváníV 13/2005, § 4
Každý vyučující předmětu je povinen zveřejnit před zahájením výuky program vyučovaného předmětu, který obsahuje požadavky kladené na studenty v průběhu období a u zkoušky, jakož i podmínky stanovené pro udělení zápočtu nebo klasifikovaného zápočtuV 10/2005, § 5, odst. 1
Hodnocení ve vyšších odborných školách se provádí formou průběžného hodnocení, zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkouškyV 10/2005, § 5, odst. 2
Pravidla pro jednotlivé druhy hodnocení ve vyšších odborných školách (průběžné hodnocení, zápočet klasifikovaný zápočet, zkouška) jsou stanoveny vyhláškouV 10/2005, § 5, odst. 3 - 12

Diskuzní fórum

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.