Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Rizikové chování ve školním prostředí – ZáškoláctvíTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis řešené oblasti

Záškoláctví je úmyslné zameškávání školního vyučování. Žák se z vlastní vůle, bez vědomí rodičů vyhýbá pobytu ve škole. Často má souvislost se školní neúspěšností žáka, objevuje se u starších dětí. Tento jev má tendenci se prohlubovat. Záškoláctví je projevem asociálního chování, jedná se tedy o poruchu chování únikového typu.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Rizikové chování ve školním prostředí - Záškoláctví
 • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
 • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
 • Akční výzkum záškoláctví - Jak nejefektivněji zvládat jeho projevy (Kryslová)
 • Manuál postupu řešení šikany a záškoláctví na základních školách s legislativou institucí
 • Z řešení záškoláctví a cesta k nápravě

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízeníZ 561/2004, § 22, odst. 1, písm. a)
  Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni (nad rámec povinností ostatních žáků a studentů) informovat školu a školské zařízení o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzděláváníZ 561/2004, § 22, odst. 2, písm. a)
  Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni (nad rámec povinností ostatních žáků a studentů) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádemZ 561/2004, § 22, odst. 2, písm. b)
  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízeníZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. a)
  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni informovat školu a školské zařízení o zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzděláváníZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. c)
  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádemZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. d)
  Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (zmocnění k povinnosti řešit příslušnou problematiku)Z 561/2004, § 29, odst. 1
  Školní řád a vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízeníZ 561/2004, § 30, odst. 1, písm. a)
  Školní řád a vnitřní řád upravuje podmínky ochrany dětí, žáků nebo studentů před sociálně patologickými jevyZ 561/2004, § 30, odst. 1, písm. c)
  Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků (příslušná problematika může být řešena ve školním či vnitřním řádu)Z 561/2004, § 30, odst. 3
  Při závažném zaviněném porušení povinností anebo při porušení školního anebo vnitřního řádu může být žák podmínečně vyloučen anebo vyloučen. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. Při podmínečném vyloučení je stanovena žákovi zkušební lhůta na nejdéle jeden rok. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností anebo porušení školního anebo vnitřního řádu, může být ze školy či školského zařízení vyloučen (to nelze učinit u žáka, který plní povinnou školní docházku)Z 561/2004, § 31, odst. 2
  Účelem poradenských služeb je přispívat mimo jiné zejména k prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací V 72/2005, § 2, písm. d)

  Diskuzní fórum

  Rizikové chování ve školním prostředí – Záškoláctví

  Poznámka

  Sobota 16.10.2021, svátek má Havel
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Která z uvedených politických stran či uskupení (koalic) má podle Vás nejlepší program v oblasti vzdělávání?

  1. Spolu (0)
  2. PirSTAN (1)
  3. ANO (0)
  4. SPD (0)
  5. Některá jiná (0)
  6. Nedokážu odpovědět (0)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.