Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Rizikové chování ve školním prostředí – ZáškoláctvíTýká se druhu škol:

ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis řešené oblasti

Záškoláctví je úmyslné zameškávání školního vyučování. Žák se z vlastní vůle, bez vědomí rodičů vyhýbá pobytu ve škole. Často má souvislost se školní neúspěšností žáka, objevuje se u starších dětí. Tento jev má tendenci se prohlubovat. Záškoláctví je projevem asociálního chování, jedná se tedy o poruchu chování únikového typu.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Rizikové chování ve školním prostředí - Záškoláctví
 • Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
 • Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013-2018
 • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
 • Akční výzkum záškoláctví - Jak nejefektivněji zvládat jeho projevy (Kryslová)
 • Manuál postupu řešení šikany a záškoláctví na základních školách s legislativou institucí
 • Z řešení záškoláctví a cesta k nápravě

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízeníZ 561/2004, § 22, odst. 1, písm. a)
  Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni (nad rámec povinností ostatních žáků a studentů) informovat školu a školské zařízení o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzděláváníZ 561/2004, § 22, odst. 2, písm. a)
  Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni (nad rámec povinností ostatních žáků a studentů) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádemZ 561/2004, § 22, odst. 2, písm. b)
  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízeníZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. a)
  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni informovat školu a školské zařízení o zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzděláváníZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. c)
  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádemZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. d)
  Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů (zmocnění k povinnosti řešit příslušnou problematiku)Z 561/2004, § 29, odst. 1
  Školní řád a vnitřní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízeníZ 561/2004, § 30, odst. 1, písm. a)
  Školní řád a vnitřní řád upravuje podmínky ochrany dětí, žáků nebo studentů před sociálně patologickými jevyZ 561/2004, § 30, odst. 1, písm. c)
  Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků (příslušná problematika může být řešena ve školním či vnitřním řádu)Z 561/2004, § 30, odst. 3
  Při závažném zaviněném porušení povinností anebo při porušení školního anebo vnitřního řádu může být žák podmínečně vyloučen anebo vyloučen. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. Při podmínečném vyloučení je stanovena žákovi zkušební lhůta na nejdéle jeden rok. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností anebo porušení školního anebo vnitřního řádu, může být ze školy či školského zařízení vyloučen (to nelze učinit u žáka, který plní povinnou školní docházku)Z 561/2004, § 31, odst. 2
  Účelem poradenských služeb je přispívat mimo jiné zejména k prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací V 72/2005, § 2, písm. d)

  Diskuzní fórum

  Rizikové chování ve školním prostředí – Záškoláctví

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.