Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Asistent pedagogaTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis řešené oblasti

Asistent pedagoga je pomocník pedagoga, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu nejen ve škole, ale i v oblasti mimoškolní výchovy. Napomáhá podpůrnému vzdělávání a integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáka mimořádně nadaného.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • MŠMT pošle na asistenty pedagoga dalších 53 milionů korun
 • Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2016
 • Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
 • Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele
 • Ministerstvo chystá změnu v zajištění asistentů, podle expertů o ně školy přijdou
 • Novela zákona o pedagogických pracovnících přináší změny v kvalifikaci asistentů pedagoga
 • Úprava pravidel pro asistenty pedagoga v ZŠ se státu prodraží, tvrdí organizace
 • ČOSIV: Společné vyjádření k institucionalizaci pozice asistent pedagoga
 • Na ukrajinské asistenty dostanou školy 218 milionů
 • ČOSIV: Stanovisko k návrhu státního rozpočtu v souvislosti se zajištěním financování asistentů pedagoga
 • Jak vidí asistenti náplň své práce? Na jaké problémy naráží?
 • Lenka Ďulíková: Geneze a současné postavení profese asistenta pedagoga v podmínkách českého školství
 • Třetina asistentů pedagoga na jaře zajišťovala kontakt offline žáků se školou, ukázal průzkum. Polovina z nich po znovuotevření škol v květnu učila
 • Co mohou dělat asistenti v době zrušené prezenční výuky ve školách?
 • Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování asistenta pedagoga v mateřských školách, třídách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.
 • Asistent pedagoga - změny v přímé pedagogické činnosti a financování
 • Sjednocení podmínek pro asistenty pedagoga sníží administrativu
 • Asistentů pedagoga je 21 tisíc, za deset let počet vzrostl více než pětkrát
 • MŠMT: Pokyn náměstka ministra k zajištění jednotného postupu při doporučování a využívání personální podpory asistenta pedagoga ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a ve školách speciálních
 • Mapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů v MŠ a ZŠ
 • Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů
 • Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole - Jana Halašová
 • Asistent pedagoga - analýza personálních, legislativních, statistických a procedurálních aspektů
 • Asistent pedagoga v inkluzivní škole

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga - vzor
 • Asistent pedagoga – vzory žádosti

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Podpůrná opatření spočívají ve využití asistenta pedagogaZ 561/2004, § 16, odst. 2, písm. g)
Ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisůZ 561/2004, § 19, písm. h)
Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služebV 27/2016, § 5, odst. 1
Asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s nímV 27/2016, § 5, odst. 2
Hlavní činnostmi asistenta pedagoga jsou stanoveny vyhláškouV 27/2016, § 5, odst. 3
Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků. V případě škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyššíV 27/2016, § 5, odst. 4
Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4V 27/2016, § 5, odst. 5
Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žákůV 72/2005, § 2, písm. l)

Diskuzní fórum

Asistent pedagoga

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.