Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Asistent pedagogaTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Popis řešené oblasti

Asistent pedagoga je pomocník pedagoga, který se významnou měrou podílí na vzdělávacím procesu nejen ve škole, ale i v oblasti mimoškolní výchovy. Napomáhá podpůrnému vzdělávání a integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a také žáka mimořádně nadaného.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • MŠMT pošle na asistenty pedagoga dalších 53 milionů korun
 • Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2016
 • Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga
 • Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele
 • Lenka Ďulíková: Geneze a současné postavení profese asistenta pedagoga v podmínkách českého školství
 • Třetina asistentů pedagoga na jaře zajišťovala kontakt offline žáků se školou, ukázal průzkum. Polovina z nich po znovuotevření škol v květnu učila
 • Co mohou dělat asistenti v době zrušené prezenční výuky ve školách?
 • Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování asistenta pedagoga v mateřských školách, třídách zřízených podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.
 • Asistent pedagoga - změny v přímé pedagogické činnosti a financování
 • Sjednocení podmínek pro asistenty pedagoga sníží administrativu
 • Asistentů pedagoga je 21 tisíc, za deset let počet vzrostl více než pětkrát
 • MŠMT: Pokyn náměstka ministra k zajištění jednotného postupu při doporučování a využívání personální podpory asistenta pedagoga ve školách/třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a ve školách speciálních
 • Mapování využívání asistentů pedagoga a školních asistentů v MŠ a ZŠ
 • Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů
 • Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole - Jana Halašová
 • Asistent pedagoga - analýza personálních, legislativních, statistických a procedurálních aspektů
 • Asistent pedagoga v inkluzivní škole

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga - vzor
 • Asistent pedagoga – vzory žádosti

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Podpůrná opatření spočívají ve využití asistenta pedagogaZ 561/2004, § 16, odst. 2, písm. g)
Ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisůZ 561/2004, § 19, písm. h)
Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služebV 27/2016, § 5, odst. 1
Asistent pedagoga pracuje podle potřeby s žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s nímV 27/2016, § 5, odst. 2
Hlavní činnostmi asistenta pedagoga jsou stanoveny vyhláškouV 27/2016, § 5, odst. 3
Není-li dále stanoveno jinak, může asistent pedagoga poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však 4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a to s ohledem na povahu speciálních vzdělávacích potřeb těchto žáků. V případě škol, tříd, oddělení nebo studijních skupin zřízených podle § 16 odst. 9 zákona nebo jedná-li se o asistenta pedagoga podle § 18 odst. 1, může být počet žáků připadajících na asistenta pedagoga vyššíV 27/2016, § 5, odst. 4
Jednomu žákovi nelze doporučit současně více než jedno podpůrné opatření spočívající ve využití asistenta pedagoga. Asistent pedagoga může za tím účelem zajišťovat i činnosti uvedené v odstavci 4V 27/2016, § 5, odst. 5
Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdělávání žákůV 72/2005, § 2, písm. l)

Diskuzní fórum

Asistent pedagoga

Poznámka

Sobota 16.10.2021, svátek má Havel


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Která z uvedených politických stran či uskupení (koalic) má podle Vás nejlepší program v oblasti vzdělávání?

 1. Spolu (0)
 2. PirSTAN (1)
 3. ANO (0)
 4. SPD (0)
 5. Některá jiná (0)
 6. Nedokážu odpovědět (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.