Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Zařazování dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do speciálního vzděláváníTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Popis řešené oblasti

Do speciálních škol a speciálních školských zařízení se přednostně zařazují děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy žáci se zdravotním postižením a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, pokud se nemohou s ohledem na své postižení vzdělávat v běžných mateřských, základních a středních školách. K doplnění počtu žáků lze zařadit i žáky bez zdravotního postižení, přednostně se změnou pracovních schopností.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • ADHD: Hyperaktivní? Temperamentní?
 • Hyperaktivní děti - Informace pro rodiče
 • Metodický pokyn ke zřízení třídy s upraveným vzdělávacím programem pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
 • Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení (13 710/2001-24)
 • Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole
 • Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Žáka lze vzdělávat ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pouze na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení, je-li to v souladu se zájmem žákaV 27/2016 Sb., § 20, odst. 1
  Na doporučení a postup školského poradenského zařízení při jeho vydání se použije vyhláškou stanovený postup. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, zpravidla nejvýše po dobu 2 let, v případě doporučení zařazení žáka do školy pro žáky s mentálním postižením nejdéle po dobu 1 roku, nejedná-li se o žáka se středně těžkým nebo těžkým mentálním postiženímV 27/2016 Sb., § 20, odst. 2
  Doporučení obsahuje dále odůvodnění, ze kterého jsou zřejmé důvody pro doporučení vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona a naplnění podmínek stanovených v § 16 odst. 9 zákonaV 27/2016 Sb., § 20, odst. 3
  Při podání žádosti o vzděláváníve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka projeví zájem o tento způsob vzdělávání, je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o vyhláškou stanovených informacíchV 27/2016 Sb., § 21, odst. 1
  Přílohou žádosti o vzděláváníve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 je písemné vyhotovení poučení obsahující informace uvedené v odstavci 1 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl, a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 zákonaV 27/2016 Sb., § 21, odst. 2
  Na doporučení školského poradenského zařízení k převedení žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální se použijí vyhláškou stanovená ustanovení. Toto doporučení je platné po dobu v něm stanovenou, nejdéle však po dobu 2 letV 27/2016 Sb., § 22, odst. 1
  Je-li žákovi doporučeno vzdělávání podle vzdělávacího programu základní školy speciální, informuje školské poradenské zařízení zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výstupech vzdělávání a jejich dopadech na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatněníV 27/2016 Sb., § 22, odst. 2
  Před získáním písemného souhlasu je škola povinna informovat zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech a očekávaných výsledcích vzdělávání a dopadech převedení na možnosti dalšího vzdělávání a profesní uplatnění žákaV 27/2016 Sb., § 22, odst. 3
  Informovaný souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka s převedením žáka do vzdělávacího programu základní školy speciální obsahuje písemné vyhotovení poučení s informacemi uvedenými v odstavci 3 a podpis zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka stvrzující, že uvedeným informacím porozuměV 27/2016 Sb., § 22, odst. 4

  Diskuzní fórum

  Zařazování dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.