Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žákůTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Popis řešené oblasti

Oblast práv osob, které docházejí do škol a školských zařízení je velmi často oblastí, kdy na sebe vzájemně narážejí svou představou právě tyto osoby a zaměstnanci těchto institucí. Velmi často tak dochází k různým interpretacím a dezinterpretacím z obou zmiňovaných stran. Je tedy zřejmé, že musí existovat alespoň nějaké legislativní minimum, které by příslušnou oblast řešilo. Je zjevné, že stanovení pravidel, které by byly přenositelné do všech škol a školských zařízení, je prakticky nemožné. I z tohoto důvodu je legislativní vymezení opravdu velmi obecné a umožňuje jednotlivým uvedeným institucím tato pravidla uzpůsobit sobě na míru. Zde je ovšem nutné doplnit, že kromě oblasti práv, existuje současně i oblast povinností pro uvedené osoby. Je nutné podotknout, že součástí příslušné problematiky je také oblast školního, potažmo vnitřního řádu školy (viz poznámka).

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Zastupování dítěte ve věcech týkajících se vzdělávání
  • Vztah rodičů a školy pohledem práva

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  • Práva žáka-ukázka 2
  • Práva žáka-ukázka

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Žáci a studenti mají právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákonaZ 561/2004, § 21, odst. 1, písm. a)
Žáci a studenti mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzděláváníZ 561/2004, § 21, odst. 1, písm. b)
Žáci a studenti mají právo volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilíZ 561/2004, § 21, odst. 1, písm. c)
Žáci a studenti mají právo zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnitZ 561/2004, § 21, odst. 1, písm. d)
Žáci a studenti mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývojeZ 561/2004, § 21, odst. 1, písm. e)
Žáci a studenti mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákonaZ 561/2004, § 21, odst. 1, písm. f)
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, volit a být voleni do školské rady, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje a na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákonaZ 561/2004, § 21, odst. 2
V případě zletilých žáků a studentů mají rodiče těchto žáků a studentů právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání těchto žáků a studentůZ 561/2004, § 21, odst. 3
Pedagogický pracovník je povinen chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studentaZ 561/2004, § 22 b, písm. b)
Školní řád vždy upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízeníZ 561/2004, § 30, odst. 1, písm. a)

Diskuzní fórum

Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Poznámka

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky musí být vždy součástí školního (škola), případně vnitřního (školské zařízení) řádu.

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.