Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Vzdělávání příslušníků národnostních menšinTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Popis řešené oblasti

Příslušníci národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, mají právo na výchovu a vzdělávání ve svém mateřském jazyce ve školách, předškolních zařízeních a školských zařízeních za zákonem stanovených podmínek. Příslušníci těchto národnostních menšin mohou také zřizovat soukromé školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny nebo s výukou jazyka národnostní menšiny jako vyučovacího předmětu a také soukromá předškolní zařízení a soukromá školská zařízení.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Výzva MŠMT „Podpora integrace romské menšiny v roce 2020“
 • Výzva MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2020
 • Vyhlášení pořadí úspěšnosti projektů v dotačním programu Podpora vzdělávacích aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2018
 • Ministr Štech k opatřením ke vzdělávání romských žáků
 • Jsem s prosetickými dětmi
 • Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.
 • Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017
 • Výsledky kvalifikovaných odhadů počtu romských žáků v ZŠ
 • Prolínání mocenských diskursů v týdeníku Učitelské noviny: sociální inkluze romských žáků v českém školství
 • Vyhlášení pořadí úspěšnosti projektů v Dotačním programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016
 • Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
 • Dotační Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016
 • Tematická zpráva - Kvalita vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách
 • Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2016
 • Žáci vzdělávaní v jednotlivých vzdělávacích programech základního vzdělávání (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků)
 • Ministerstvo školství připravilo opatření k problému vyčleňování romských žáků
 • Memorandum k řešení otázky etnické segregace ve školství
 • MŠMT vydává k Mezinárodnímu dni Romů nové výukové materiály
 • Výkon rozsudku D.H. a ostatní proti ČR – nový akční plán opatření k desegregaci romských žáků
 • Průlom v segregaci romských dětí. Mohou se rušit i školy
 • Další opatření k rovnému přístupu romských žáků ke vzdělání
 • Výzva na podporu integrace romské menšiny v roce 2024
 • Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2024
 • Bek: Téma Romů je třeba promítnout do školních vzdělávacích programů
 • Česká školní inspekce podporuje diskriminaci romských žáků ve školách
 • Výsledky výzkumu "Analýza příčin vyššího podílu romských žáků vzdělávajících se ve školách a třídách zřízených podle § 16 odst. 9, školského zákona" včetně doporučení
 • Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023
 • Výzva na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a VOŠ v roce 2023
 • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2022
 • Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022
 • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2021
 • Výzva na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol v roce 2021 pro II. období, 1. 9. - 31. 12. 2021
 • Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2021
 • Vyhlášení výsledků Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020
 • Vyjádření z MŠMT k telefonickému ověřování vykázaného počtu romských žáků školami...
 • Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Vykazování romských žáků ve školách
 • Výzkum: 80% české veřejnosti podporuje začleňování romských dětí do běžných tříd
 • Doporučení veřejné ochránkyně práv ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí
 • Cesta ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí
 • AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Vykazování romských žáků ve školách
 • CVVM: Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – září 2017
 • Jak si vede rovný přístup ke vzdělávání romských dětí na začátku školního roku 2016/17?
 • Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří
 • Problematika vzdělávání dětí a žáků národnostních menšin
 • Vzdělávání příslušníků národnostních menšin v procesu reformy školství v ČR

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšinyZ 561/2004, § 13, odst. 2
  Státní správa anebo samospráva zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to v obcích, v nichž byl zřízen výbor pro národnostní menšinyZ 561/2004, § 14, odst. 1
  Třídu mateřské školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 8 dětí s příslušností k národnostní menšiněZ 561/2004, § 14, odst. 2
  Třídu základní školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 10 žáků s příslušností k národnostní menšiněZ 561/2004, § 14, odst. 2
  Mateřskou školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 12 dětmi s příslušností k národnostní menšině v jedné tříděZ 561/2004, § 14, odst. 2
  Základní školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 12 žáky s příslušností k národnostní menšině v jedné tříděZ 561/2004, § 14, odst. 2
  Třídu příslušného ročníku střední školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 12 žáků s příslušností k národnostní menšiněZ 561/2004, § 14, odst. 3
  Střední školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 15 žáky s příslušností k národnostní menšiněZ 561/2004, § 14, odst. 3
  Při organizaci vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlížejí obce, kraje, popřípadě ministerstvo k dostupnosti tohoto vzděláváníZ 561/2004, § 14, odst. 4
  Vzdělávání v jazyce národnostní menšiny může zajistit i svazek obcí, popřípadě se na způsobu zajištění, včetně financování, mohou dohodnout obce mezi sebou, popřípadě obec s krajemZ 561/2004, § 14, odst. 4
  Nejsou-li splněny podmínky početního minima dětí či žáků s příslušností k národnostní menšině ve třídách či školách, může ředitel školy se souhlasem zřizovatele stanovit ve školním vzdělávacím programu předměty nebo jejich části, v nichž se vzdělávání uskutečňuje dvojjazyčně, a to jak v českém jazyce, tak v jazyce národnostní menšinyZ 561/2004, § 14, odst. 5
  Ve školách se vzděláváním v jazyce národnostní menšiny se vydávají vysvědčení, výuční listy, diplomy o absolutoriu dvojjazyčně, a to v jazyce českém a v jazyce národnostní menšinyZ 561/2004, § 14, odst. 6
  Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšinyZ 561/2004, § 79, odst. 1
  Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce národnostní menšiny s výjimkou zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura, kterou skládají v českém jazyceZ 561/2004, § 81, odst. 8
  Mateřské, základní a střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny zřizuje a zrušuje MŠMTZ 561/2004, § 169, odst. 3, písm. a)
  Mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny zřizuje a zrušuje obec anebo svazek obcíZ 561/2004, § 179, odst. 1, písm. b)
  Střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny zřizuje a zrušuje krajZ 561/2004, § 181, odst. 1, písm. g)
  Mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny může zřizovat či rušit krajZ 561/2004, § 181, odst. 2, písm. a)
  Jestliže je to pro školu s jazykem národnostní menšiny tvořenou jednou třídou prvního stupně výhodnější, může mít nejméně 10 žáků ve tříděV 48/2005, § 4, odst. 6
  Jestliže je to pro školu s jazykem národnostní menšiny tvořenou dvěma třídami prvního stupně výhodnější, může mít nejméně 12 žáků ve tříděV 48/2005, § 4, odst. 6
  V přihlášce maturitní zkoušky žák uvádí označení zkušebního předmětu, který bude konat ve společné a profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšinyV 177/2009, § 4, odst. 2, písm. f)
  Zkouška z jazyka národnostní menšiny se koná způsobem totožným jako v případě zkoušky u ostatních žákůV 177/2009, § 21, odst. 1
  Žák školy nebo třídy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, který koná zkoušky společné nebo profilové části maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny, uvede tuto skutečnost v přihlášceV 177/2009, § 21, odst. 2
  Žák může volit jazyk pro každou zkoušku maturitní zkouškyV 177/2009, § 21, odst. 3
  Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka obsahuje jazyk zkoušky, v případě žáků škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny a žáků dvojjazyčných tříd gymnáziíV 177/2009, § 31, odst. 3, písm. b), bod 3.

  Diskuzní fórum

  Vzdělávání příslušníků národnostních menšin

  Poznámka

  Národnostní menšiny v ČR jsou definovány Zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, tzv. menšinovým zákonem. Příslušníkem národnostní menšiny je občan ČR, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Statut národnostní menšiny je v současné době přiznán dvanácti menšinám: bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.