Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žákůTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Popis řešené oblasti

Oblast povinností osob, které docházejí do škol a školských zařízení je velmi často oblastí, kdy na sebe vzájemně narážejí svou představou právě tyto osoby a zaměstnanci těchto institucí. Velmi často tak dochází k různým interpretacím a dezinterpretacím z obou zmiňovaných stran. Je tedy zřejmé, že musí existovat alespoň nějaké legislativní minimum, které by příslušnou oblast řešilo. Je zjevné, že stanovení pravidel, které by byly přenositelné do všech škol a školských zařízení, je prakticky nemožné. I z tohoto důvodu je legislativní vymezení opravdu velmi obecné a umožňuje jednotlivým uvedeným institucím tato pravidla uzpůsobit sobě na míru. Zde je ovšem nutné doplnit, že kromě oblasti povinností, existuje současně i oblast povinností pro uvedené osoby. Je nutné podotknout, že součástí příslušné problematiky je také oblast školního, potažmo vnitřního řádu školy (viz poznámka).

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Zastupování dítěte ve věcech týkajících se vzdělávání
 • Vztah rodičů a školy pohledem práva
 • Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Povinnosti žáka-ukázka
 • Povinnosti žáka-ukázka

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Žáci a studenti jsou povinni řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávatZ 561/2004, § 22, odst. 1, písm. a)
Žáci a studenti jsou povinni dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeniZ 561/2004, § 22, odst. 1, písm. b)
Žáci a studenti jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádemZ 561/2004, § 22, odst. 1, písm. c)
Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni (nad rámec povinností ostatních žáků a studentů) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzděláváníZ 561/2004, § 22, odst. 2, písm. a)
Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni (nad rámec povinností ostatních žáků a studentů) dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádemZ 561/2004, § 22, odst. 2, písm. b)
Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni (nad rámec povinností ostatních žáků a studentů) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 (údaje do školní matriky školy) a 3 (údaje do školní matriky školského zařízení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a studenta, a změny v těchto údajíchZ 561/2004, § 22, odst. 2, písm. c)
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízeníZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. a)
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žákaZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. b)
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzděláváníZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. c)
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádemZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. d)
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 (údaje do školní matriky školy) a 3 (údaje do školní matriky školského zařízení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajíchZ 561/2004, § 22, odst. 3, písm. e)
Školní řád vždy upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízeníZ 561/2004, § 30, odst. 1, písm. a)
Při závažném zaviněném porušení povinností anebo při porušení školního anebo vnitřního řádu může být žák podmínečně vyloučen anebo vyloučen. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem ředitel vyloučí žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení. To neplatí pro zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči podle zákona upravujícího ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči. Při podmínečném vyloučení je stanovena žákovi zkušební lhůta na nejdéle jeden rok. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností anebo porušení školního anebo vnitřního řádu, může být ze školy či školského zařízení vyloučen (to nelze učinit u žáka, který plní povinnou školní docházku)Z 561/2004, § 31, odst. 2

Diskuzní fórum

Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Poznámka

Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky musí být vždy součástí školního (škola), případně vnitřního (školské zařízení) řádu.

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.