Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Individuální vzdělávání žákaTýká se druhu škol:

ZŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Popis řešené oblasti

Individuální vzdělávání je taková forma plnění povinné školní docházky, které neprobíhá ve škole, jakožto instituci. Příslušná forma vzdělávání je v tuto chvíli možná pouze na prvním stupní vzdělávání v základní škole.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Informace a doporučení k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole
 • Domácí vzdělávání a legislativa. Studie postkomunistických států střední Evropy (Yvona Kostelecká)
 • Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole
 • Srovnávací analýza: domácí (individuální) vzdělávání
 • Domškoláků v Česku přibývá. Z čeho žijí jejich rodiče?
 • Už téměř šest tisíc dětí se učí doma. Je domškoláctví leháro?
 • Tematická zpráva – Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol
 • Individuální vzdělávání na 2. stupni základní školy

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Žádost o povolení individuálního vzdělávání - vzor

Virtuální sborovna

Virtuální šuplík

Lexikon pedagogických termínů

Co vyplývá z legislativy

Odkaz na ustanovení právního předpisu

(nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí individuální vzdělávání žáka, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve školeZ 561/2004, § 40, písm. a)
O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka Z 561/2004, § 41, odst. 1
Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat zákonem stanovené informaceZ 561/2004, § 41, odst. 2
Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou splněny zákonné stanoveny předpokladyZ 561/2004, § 41, odst. 3
Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek odpovídá zákonný zástupce žákaZ 561/2004, § 41, odst. 4
Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházkyZ 561/2004, § 41, odst. 5
Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetíZ 561/2004, § 41, odst. 6
Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žákaZ 561/2004, § 41, odst. 7
Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání, pokud nastanou zákonem stanovené komplikaceZ 561/2004, § 41, odst. 8
Pokud ředitel školy rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání žáka, zařadí žáka do příslušného ročníku základní školy. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o ukončení individuálního vzdělávání žáka nemá odkladný účinekZ 561/2004, § 41, odst. 9
Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb, speciálních učebnic a speciálních kompenzačních pomůcek a speciálních učebních pomůcek a výdajů na činnost školy, do níž byl žák přijat k plnění povinné školní docházkyZ 561/2004, § 41, odst. 10
Pokud je místem, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka obydlí a není dán souhlas toho, kdo v něm bydlí, se vstupem do něj, inspekční činnost podle odstavce 2 proběhne ve škole, kam byl žák přijat k plnění školní docházky. V tomto případě Česká školní inspekce termín inspekční činnosti se zákonným zástupcem žáka dohodne, je-li to možné. Inspekční činnost probíhá i v tomto případě za přítomnosti a součinnosti osoby, která žáka vzdělává podle § 41 odst. 3 písm. c)Z 561/2004, § 174, odst. 3

Diskuzní fórum

Individuální vzdělávání

Poznámka

Sobota 25.05.2024, svátek má Viola


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.