Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Zřizování škol a školských zařízeníTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

Popis řešené oblasti

Právo zřizovat mají jak veřejní zřivotalé, tak i soukromí a církevní, a to na základě právních předpisů.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • MŠMT: Porovnání normativů na žáka veřejných a soukromých škol
 • Chceme kvalitní veřejné školy. Soukromé jsou dobrý doplněk
 • Informace o postupu při založení nové školy
 • NIDV: Informace k IPo Strategické řízení a plánování ve školách a v územích
 • Stanovisko k návrhu na zrušení povinnosti obce zřizovat školské obvody pro mateřské školy
 • Rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství na rok 2015
 • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2005 k postupu při zápisu škol a školských zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o výmazu z rejstříku škol a školských zařízení (č.j. 32372/2004-21)
 • Dotazy v oblasti soukromého školství
 • Působnost obcí v oblasti školství

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí může zřizovat školy a školská zařízení jako příspěvkové organizace, a to podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůZ 561/2004, § 8, odst. 1
  Kraj, obec a dobrovolný svazek obcí může zřizovat školy a školská zařízení jako školské právnické osobyZ 561/2004, § 8, odst. 1
  MŠMT zřizuje školy a školská zařízení jako státní příspěvkové organizace podle školského zákona a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazíchZ 561/2004, § 8, odst. 2
  MŠMT zřizuje školy a školská zařízení jako školské právnické osobyZ 561/2004, § 8, odst. 2
  Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí zřizuje školy a školská zařízení jako organizační složky státu nebo jako jejich součásti, a to podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazíchZ 561/2004, § 8, odst. 3
  Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky jako součást těchto úřadůZ 561/2004, § 8, odst. 4
  MŠMT, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí plní funkci zřizovatelů škol a školských zařízení jménem státuZ 561/2004, § 8, odst. 5
  Registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)) zřizují školy a školská zařízení jako právnické osoby, a to podle občanského zákoníku, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákonaZ 561/2004, § 8, odst. 6
  Registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)) zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osobyZ 561/2004, § 8, odst. 6
  Právnické osoby nebo fyzické osoby (soukromé osoby) zřizují školy a školská zařízení jako právnické osoby, a to podle občanského zákoníku, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákonaZ 561/2004, § 8, odst. 6
  Právnické osoby nebo fyzické osoby (soukromé osoby) zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osobyZ 561/2004, § 8, odst. 6
  Právnická osoba a organizační složka státu nebo její součást může vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, školy a školského zařízení, nebo i více škol nebo školských zařízeníZ 561/2004, § 8, odst. 7

  Diskuzní fórum

  Zřizování škol a školských zařízení

  Poznámka

  Pondělí 20.03.2023, svátek má Světlana
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Jaká postavení by podle Vás měla mít víceletá gymnázia?

  1. Měla by být státem podporována více než dnes (2)
  2. Měla by být státem podporována stejně jako dnes (2)
  3. Měla by být státem utlumena na cca 5 % populačního ročníku (3)
  4. Měla by být státem zcela zrušena (1)
  5. Nemám na věc jasný názor (0)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.