Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Dlouhodobé záměryTýká se druhu škol:

MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,

Legislativní rámec

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv

Popis řešené oblasti

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky představuje významný nástroj formování vzdělávací soustavy. Uvádí základní směry a cíle dalšího vývoje, stanoví opatření na úrovni státu na dobu nejméně čtyř let s cílem sjednotit vzdělávací politiku 14 krajů a státu. V souladu s Dlouhodobým záměrem ČR sestavují a zveřejňují své Dlouhodobé záměry také tyto kraje. Základním principem Dlouhodobého záměru ČR pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu ve vzdělávání, a tím také konkurenceschopnost naší republiky v mezinárodním porovnání.

Doporučené materiály (včetně obecně závazných právních norem podzákonného charakteru)

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015

Vzorové materiály

Tučně jsou zvýrazněny poslední 3 vložené dokumenty

  Virtuální sborovna

  Virtuální šuplík

  Lexikon pedagogických termínů

  Co vyplývá z legislativy

  Odkaz na ustanovení právního předpisu

  (nejedná se vždy o doslovné znění příslušného ustanovení právního předpisu, ale o jeho zjednodušený význam)
  Ministerstvo zpracovává dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, projednává jeho návrh s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji, předkládá jej vládě ke schválení a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vláda předkládá dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu k projednáníZ 561/2004, § 9, odst. 1
  Krajský úřad zpracovává v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a předkládá jej ministerstvu k vyjádření. Část dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji, týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, předkládá rada kraje zastupitelstvu kraje ke schválení. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji je vždy zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístupZ 561/2004, § 9, odst. 2
  Dlouhodobý záměr obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v kraji a stanovuje na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje zejména cíle a úkoly pro jednotlivé oblasti vzdělávání, strukturu vzdělávací nabídky, především strukturu oborů vzdělání, druhů, popřípadě typů škol a školských zařízení a jejich kapacitu a návrh na financování vzdělávání a školských služeb v krajiZ 561/2004, § 9, odst. 3
  Dlouhodobé záměry se vyhodnocují a zpracovávají jednou za 4 rokyZ 561/2004, § 9, odst. 4
  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy má pevně stanovenou rámcovou strukturu a obsahV 15/2005, § 1
  Dlouhodobý záměr České republiky dále obsahuje vybrané samostatné částiV 15/2005, § 2, odst. 1
  Dlouhodobý záměr České republiky vychází dále zejména z dokumentů vztahujících se ke státnímu rozpočtu, k zaměstnanosti, rozvoji lidských zdrojů, sociálně ekonomickému, regionálnímu a udržitelnému rozvoji a z výročních zpráv České školní inspekceV 15/2005, § 2, odst. 2
  Dlouhodobý záměr České republiky se na dobu 30 dnů ode dne předložení krajům k vyjádření zveřejní k veřejné konzultaci na internetových stránkách ministerstvaV 15/2005, § 2, odst. 3
  Dlouhodobý záměr v kraji dále obsahuje vybrané samostatné částiV 15/2005, § 2a, odst. 1
  Dlouhodobý záměr v kraji vychází dále zejména z dlouhodobého záměru České republiky, regionálních specifik rozvoje ekonomiky, trhu práce a společnosti, která ovlivňují rozvoj vzdělávání a stav a vývoj vzdělávací soustavy kraje, a z dokumentů vztahujících se k rozpočtu krajeV 15/2005, § 2a, odst. 2
  Dlouhodobý záměr v kraji se před předložením ministerstvu k vyjádření zveřejní na internetových stránkách kraje po dobu 30 dnů k veřejné konzultaci a upraví s přihlédnutím k výsledkům veřejné konzultace podle písmene a)V 15/2005, § 2a, odst. 3
  Ministerstvo každý čtvrtý kalendářní rok po předložení platného dlouhodobého záměru České republiky ke schválení vládě tento záměr vyhodnotí a vyhodnocený, upravený nebo doplněný podle aktuální situace jej do 15. května předloží krajům k vyjádření. Kraje zašlou ministerstvu svá vyjádření do 30. června. Ministerstvo s přihlédnutím k vyjádřením krajů a k výsledkům veřejné konzultace podle § 2 odst. 3 dlouhodobý záměr České republiky dopracuje a do 31. října předloží vládě ke schválení. Zveřejní jej na internetových stránkách ministerstva do 30 dnů od jeho schválení vládouV 15/2005, § 3, odst. 1
  Krajský úřad do 90 dnů po schválení dlouhodobého záměru České republiky vládou předloží dlouhodobý záměr v kraji ministerstvu k vyjádření. Ministerstvo zašle krajskému úřadu své vyjádření do 30 dnů ode dne předložení dlouhodobého záměru v krajiV 15/2005, § 3, odst. 2
  Krajský úřad s přihlédnutím k vyjádření ministerstva podle odstavce 2 dlouhodobý záměr v kraji dopracuje a zašle ministerstvu jeho konečnou verzi včetně přehledu vypořádání připomínek obsažených ve vyjádření ministerstva, do 30. června předloží zastupitelstvu kraje ke schválení část dlouhodobého záměru v kraji týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje kraj, a do 30 dnů po schválení části podle písmene b) dlouhodobý záměr v kraji zveřejní na internetových stránkách kraje a zašle ministerstvuV 15/2005, § 3, odst. 3

  Diskuzní fórum

  Dlouhodobé záměry

  Poznámka

  Sobota 25.05.2024, svátek má Viola
  

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  Proč se registrovat? Registrovat
  Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

  jsme vždy ve spojení s Vámi

  Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

  Aktuální anketa

  Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

  1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
  2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (1)
  3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
  4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
  5. Nemám na věc jasný názor (1)


  Další ankety Vložit anketu

  Dnešní počasí v krajích ČR

  Počasí

  Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.