Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Inteligentní Věstníky

 • 2024
  • Leden
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • Únor
   • Normativní
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2024 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2024 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2024
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024
    • Soustava republikových normativů na rok 2024
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2024
    • Národní plán obnovy – prevence digitální propasti: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2024
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období leden–srpen 2024 na financování provázejících učitelů a zajištění pedagogických praxí
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Duben
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 3/2022
  • Květen
   • Normativní
    • Dodatek č. 1 k materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2024, č. j. MSMT-296/2024-2“
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
 • 2023
  • Leden
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Úpravy názvů profesních kvalifi kací v rámci Národní soustavy kvalifikací
    • Kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • Březen
   • Normativní
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2023
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023
    • Soustava republikových normativů na rok 2023
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2023
    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na období leden–srpen 2023
    • Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní, střední školy a konzervatoře na rok 2023
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Květen
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 na financování provázejících učitelů a zajištění pedagogických praxí
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Změna v organizaci školního roku 2023/2024 v Kraji Vysočina
  • Srpen
   • Normativní
    • Protokol z třetího zasedání Smíšené komise podle článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu z 28. června 2023
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
  • Září
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období září-prosinec 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Listopad
   • Normativní
    • Doplnění normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2023 (stanovených v příloze č. 1 materiálu č.j. MSMT-629/2023)
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Prosinec
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2024 na financování ukrajinských asistentů pedagoga
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
 • 2022
  • Únor
   • Normativní
    • Statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
    • Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní, střední školy a konzervatoře na rok 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Květen
   • Normativní
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2022
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022
    • Soustava republikových normativů na rok 2022
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení
  • Červen
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Organizace školního roku 2023/2024 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Organizace školního roku 2024/2025 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Organizace školního roku 2025/2026 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Organizace školního roku 2026/2027 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Organizace školního roku 2027/2028 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
  • Srpen
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 na financování ukrajinských asistentů pedagoga
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Září
   • Normativní
    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na období září–prosinec roku 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Říjen
   • Normativní
    • Doplnění normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2022
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2022 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
 • 2021
  • Únor
   • Normativní
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021
    • Soustava republikových normativů na rok 2021
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Dodatek k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Březen
   • Normativní
    • Oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 01/2021
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Květen
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol, které nezřizuje stát
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Červen
   • Normativní
    • Oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 03/2021
    • Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Oznámení o zrušení organizace a změně názvu nástupnické organizace
  • Srpen
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu – Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Září
   • Normativní
    • Doplnění normativů soukromých škol od 1. 9. 2021
    • Doplnění normativů veřejných VOŠ od 1. 9. 2021
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Listopad
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Národní soustava kvalifikací – seznam profesních kvalifikací schválených v období 26. 5. 2020 až 23. 9. 2021
  • Prosinec
   • Normativní
    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
 • 2020
  • Leden
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
  • Únor
   • Normativní
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2020
    • Soustava republikových normativů na rok 2020
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • Březen
   • Normativní
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
  • Červen
   • Oznamovací
    • Seznam titulů zařazených do seznamu učebnic a učebních textů
    • Organizace školního roku 2021/2022
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Seznam titulů zařazených do seznamu učebnic a učebních textů
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací
  • Září
   • Normativní
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2020
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
  • Říjen
   • Normativní
    • Dodatek k normativům neinvestičních výdajů stanovených podle § 161 odst. 1 školského zákona pro školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
    • Stanovení dalších fi nančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Odnětí schvalovací doložky učebnici Nová literatura 1 a 2
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021
 • 2019
  • Leden
   • Normativní
    • Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky
    • Soustava republikových normativů pro rok 2019
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací soukromému školství
   • Oznamovací
    • Projekt „Poznej svoji školu“ s dobrovolnou účastí škol i učitelů
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
  • Duben
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
  • Květen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
  • Červen
   • Oznamovací
    • Kvalifikační a hodnotící standarty profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2019
    • Oznámení o zrušení informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy
  • Září
   • Oznamovací
    • Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Dne 30. 7. 2019 byly schváleny následující profesní kvalifi kace s datem platnosti od 21. 8. 2019
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2019/2020
 • 2018
  • Leden
   • Normativní
    • Soustava republikových normativů pro rok 2018
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Ztráta razítka
  • Březen
   • Normativní
    • Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT- 18477/2012-23
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
    • Oprava tiskové chyby ve Věstníku MŠMT, ročník LXXIV, sešit 1-2, vydáno: únor 2018
  • Květen
    • Informace MŠMT k odejmutí schvalovacích doložek školním atlasům světa
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Zařazení učebnic, schválených MŠMT do seznamu učebnic a učebních textů
    • Ztráta razítek
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2017/2018
    • Ztráta razítka
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019
  • Září
   • Normativní
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018
   • Oznamovací
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Schválení učebnic a učebních textů k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
    • Oznámení o změně názvu zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Listopad
   • Normativní
    • Dodatek k doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-16/2018 a č.j. MSMT-25267/2018)
   • Oznamovací
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2018/2019
    • Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Oznámení o odcizení služebního průkazu
 • 2017
  • Leden
   • Metodický
    • Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016
   • Normativní
    • Soustava republikových normativů pro rok 2017
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Příloha – Normativy neinvestičních výdajů soukromých škol pro rok 2017
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Pokyny pro zpracování výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2016.
    • Pokyny pro zpracování výroční zprávy veřejných vysokých škol o hospodaření za rok 2016
    • Ztráta průkazu
  • Březen
   • Oznamovací
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Tituly učebnic a učebních textů pro základní a střední vzdělávání, schválených MŠMT
  • Květen
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie
    • Tituly učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání, schválených MŠMT
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2016/2017
  • Červen
   • Metodický
    • Postup vyúčtování dotace a osnova rozboru hospodaření s dotací podle § 3 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2017
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 7. 2017, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 3. 7. 2017
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018
    • Seznam učebnic pro základní vzdělání schválených MŠMT
  • Září
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2017 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2017 (stanovených č.j. MSMT-279/2017)
    • Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů schválených MŠMT
    • Informace o odebrání schvalovací doložky MŠMT
    • Ztráta razítka
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Metodický předpis k výpočtu měr studijní neúspěšnosti na vysokých školách
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • 2016
  • Leden
   • Metodický
    • Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015 (č.j. MSMT- 36592/2015-1)
   • Oznamovací
    • Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2015
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Soustava republikových normativů pro rok 2016 (č.j. MSMT ‒ 45553/2015)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j. MSMT-659/2016)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz P 1-04: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz S 53-01
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (leden 2016)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (únor 2016)
    • Oznámení o změně názvu organizací zřizovaných MŠMT
  • Březen
   • Oznamovací
    • Sdělení o opravě chyby v Organizaci školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Seznam akreditovaných osob podle podle ustanovení § 18a odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb.
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2016/17
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2016
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Květen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2016/2017, č.j. MSMT-7896/2016-3
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2015/2016
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. 6. 2016, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 24. 6. 2016
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017
    • Školní cena fair play
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě průkazu
  • Září
   • Normativní
    • Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti MŠMT upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219 /2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2016/2017
    • Tituly učebnic a učebních textů schválených MŠMT
    • Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
  • Listopad
   • Normativní
    • Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání ve víceletém gymnáziu, které je součástí činnosti Německé školy v Praze s.r.o. – zahraniční školy a gymnázia
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2016 (stanovených č.j. MSMT-659/2016)
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Prosinec
   • Normativní
    • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
   • Oznamovací
    • Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
 • 2015
  • Leden
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2014 (ze dne 9. 12. 2014, č.j. MSMT-36509/2014)
   • Normativní
    • Příkaz ministra č. 32/2014, kterým se mění Příkaz ministra č. 4/2014
   • Oznamovací
    • nformace o přijímání do dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Soustava republikových normativů pro rok 2015 (č.j. MSMT-43071/201)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2015 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j. MSMT-6/2015)
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXX (2014)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Normativní
    • Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014-2017 (V Praze dne 12. 12. 2014)
    • Dodatek č. 3, č. j. MSMT-40945/2014, k vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (č.j. 9 587/2007-22)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz S 5-01
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Březen
   • Normativní
    • Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryně školství, vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky za účelem vzájemného akademického uznávání vysokoškolských diplomů a částí studia (Praha, 8. 12. 2014)
   • Oznamovací
    • Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/2015
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Duben
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2015
    • Doplnění seznamu schválených učebnic a učebních textů pro základní a střední vzdělávání
  • Květen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016 (č.j. MSMT-4387/2015-2)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červenec
   • Normativní
    • Protokol z druhého zasedání Smíšené komise podle článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu z 21. listopadu 2008
    • Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j.: MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 2. 5. 2015, č.j.: MSMT-10537/2015-1)
    • Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů (č. j. 19242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009) (ze dne 16. 6. 2015, č.j.: MSMT-9981/2015-2)
   • Oznamovací
    • Dodatečný výběr do 10. a 11. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (kvalifikace schválené dne 18. 2., 28. 4. a 29. 6. 2015)
    • Oznámení o změnách u organizace přímo řízené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
    • Informace u udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům za červen 2015
    • Informace u udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům za červenec 2015
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 11. 8. 2015, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 11. 8. 2015
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016
  • Září
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2015 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2015 (stanovených č.j. MSMT-6/2015) (č.j. MSMT- 29227/2015)
    • Sdělení o změně textu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016 (č.j.: MSMT- 4387/2015-2), uveřejněném v sešitu 5-6/2015 Věstníku MŠMT)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2015/2016
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (září 2015)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (říjen 2015)
  • Listopad
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o podpoře činnosti Českofrancouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015 – 2016 (V Praze dne 8. 10. 2015)
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků na Carnotově lyceu v Dijonu (V Praze dne 8. 10. 2015)
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015–2018 (V Praze dne 13. 10. 2015)
   • Oznamovací
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR roč. LXXI (2015)
 • 2014
  • Leden
   • Metodický
    • Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013 (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-42683/2013)
   • Normativní
    • Příkaz ministra č. 20/2013, kterým se ruší Příkaz ministra č. 33/2012 (č.j. MSMT-32193/2013-2)
    • Výnos č. 10/2013, kterým se upravuje postup při organizaci vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky (č.j. MSMT-32193/2013-3)
    • Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-45997/2013-1)
   • Oznamovací
    • Informace o společném studiu českých a německých žáků v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Soustava republikových normativů pro rok 2014 (č.j. MSMT - 47408/2013)
    • Oznámení změn názvů a adres organizací zřizovaných MŠMT – leden 2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Metodický
    • Vzor kolektivní smlouvy (ze dne 23. 1. 2014 č.j.: MSMT-48303/2013)
   • Normativní
    • Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (ze dne 30. 1. 2014 č.j.: MSMT-3271/2014-1)
   • Oznamovací
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j.: MSMT-480/2014)
    • Oznámení o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Březen
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2014 – výkaz S 5-01
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2014
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2013/2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
  • Květen
   • Normativní
    • Příkaz ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám (ze dne 28. 1. 2014, č.j. MSMT-44726/2013)
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 (č.j. MSMT-4551/2014)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro mezinárodní vztahy Společenství Valonsko-Brusel o rozvoji výuky francouzského jazyka v gymnáziích v České republice (v Bruselu dne 15. 5. 2014)
    • Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č.j. MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 26. 5. 2014, č.j. MSMT-16899/2014-1)
   • Oznamovací
    • Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (ze dne 4. 6. 2014, č.j. 19262/2014-1)
    • Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Významná historická výročí v letech 2014 – 2018 (č.j.: MSMT-16039/2014)
    • Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Září
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2014 (stanovených č.j. MSMT-480/2014) (č.j. MSMT-30835/2014)
    • Sdělení o opravě chyb v normativech neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2014 (stanovených č.j. MSMT-480/2014) (č.j. MSMT-33592/2014)
    • Sdělení o opravě tiskových chyb ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015
    • Informace o dopravních soutěžích
  • Říjen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově lyceu v Dijonu ve školním roce 2014/2015 (v Praze dne 6. 10. 2014)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz P 1-04
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 1. 10. 2014, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifi kací, aktualizovaný k 1. 10. 2014
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/2015
    • Sdělení o opravě tiskových chyb ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz S 53-01
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Celoroční obsah věstníku MŠMT - ročníku LXX (2014)
 • 2013
  • Leden
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2012/2013, podepsané v Praze dne 28. 11. 2012
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2013 – výkaz S 53-01
  • Únor
   • Metodický
    • Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2012 (č.j. MŠMT-45853/2012-23 ze dne 15. 1. 2013)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2013 – výkaz S 5-01
    • Soustava republikových normativů pro rok 2013 (č.j. MSMT-1038/2013-200)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-54809/2012-61)
    • Výběr vnitřních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-54809/2012-61)
    • Oprava ve Věstníku MŠMT ČR č. 8/2012
  • Březen
   • Oznamovací
    • Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2013/2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Duben
   • Oznamovací
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2013
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2012/2013
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 (č.j. MSMT-5838/2013-200)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 10. 6. 2013 (ze dne 10. 6. 2013)
    • Organizace školního roku 2014/2015 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. MSMT18448/2013 ze dne 21. 5. 2013)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Dodatečné výběrové řízení do česko-německého dvojnárodnostního dvojjazyčného projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT- 22294/2013-1)
   • Oznamovací
    • Dodatečné výběrové řízení do česko-německého dvojnárodnostního dvojjazyčného projektu realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2013/2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Září
   • Oznamovací
    • Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (Č.j. MSMT- 24195/2013 ze dne 24. 7. 2013)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o odcizení služebního průkazu
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013 (stanovených č.j. MSMT-1037/2013-200) (č.j.: MSMT-32825/2013)
    • Oznámení o změně názvu u organizací zřizovaných MŠMT (č.j.: MSMT-34568/2013-1)
    • Dopravní soutěž mladých cyklistů (34. ročník, Ministerstvo dopravy – BESIP)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Listopad
   • Normativní
    • Ujednání mezi ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy české republiky a ministerstvem zahraničních věcí francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2013/2014
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2013/2014
    • Oznámení o odcizení služebního průkazu
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
   • Oznamovací
    • Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. 2. 2014 (S 53-01)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXIX (2013)
 • 2012
  • Leden
   • Oznamovací
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání a vzdělání v konzervatoři kategorie stupně vzdělání M o odložení závaznosti výše hodnot ukazatele H uvedených v rámcových vzdělávacích programech oborů středního vzdělání a vzdělání v konzervatoři (č.j. 28 346/2011-23 ze dne 15.11.2011)
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (č. j. 10 986/2009-23 ze dne 18. 5. 2009), uveřejněné v sešitu 7/2009 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 35 455/2011-23 ze dne 23.11.2011)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2011 (č. j. 34 205/2011-26 ze dne 17. 1. 2012)
    • Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy za rok 2011
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2012 – výkaz S 5-01
  • Březen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015, podepsané v Praze dne 19. prosince 2011
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 - 2016, podepsaný v Praze dne 26. ledna 2012
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015, podepsané v Rize dne 31. ledna 2012
   • Oznamovací
    • Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání výročních zpráv o hospodaření vysoké školy
    • Soustava republikových normativů pro rok 2012 (čj. MSMT-683/2012-26)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2011 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2011 (čj. MSMT-7/2012-26)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změně státní organizace zřizované MŠMT
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Duben
   • Oznamovací
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2012
    • Oznámení o odcizení průkazů
  • Květen
   • Oznamovací
    • Popis struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2012/2013
    • Vyhlášení programu zjišťování výsledků vzdělávání č.j. MSMT-4849/2012-K1
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Červen
   • Oznamovací
    • Podpis resortní smlouvy s Albánií
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2012/2013 (č.j. MSMT-9081/2012-20)
    • Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. MSMT/16304/2012-20 ze dne 27. 4. 2012)
    • Sdělení k výši a způsobu poskytování odměn předsedům zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, absolutorium a absolutorium v konzervatoři (č.j. MSMT-16128/2012-20 ze dne 4. 5. 2012)
    • Ztráta razítka
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Červenec
   • Metodický
    • Vzor kolektivní smlouvy (č.j. MSMT-251/2012-K8 ze dne 22. 5. 2012)
   • Oznamovací
    • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne ..., kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropské unie v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 15.5.2012
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2012/2013 (č.j. MSMT-21 243/2012-51)
    • Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-18477/2012-23 ze dne 4. 6. 2012)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Září
   • Normativní
    • Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013, podepsané v Praze dne 10. července 2012
   • Oznamovací
    • Oznámení o zrušení organizace
    • Dodatek k „Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách č.j.: MSMT-18477/2012-23 ze dne 4. června 2012“ (č.j. MSMT-32061/2012-23 ze dne 25. 7. 2012)
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke změnám v organizaci školního roku ve školách a školských zařízeních v Kraji Vysočina ve školním roce 2012/2013 (č.j. MSMT-30598/2012-20 ze dne 12. 7. 2012)
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Listopad
   • Normativní
    • Program spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání, podepsaný ve Varšavě dne 20. září 2012
   • Oznamovací
    • Informace o projektu realizovaném na Gymnáziu F.Schillera v Pirně (ze dne 5. října 2012)
    • Vyhlášení programu zjišťování výsledků vzdělávání (č.j. MSMT-42746/2012-210)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2012/2013 (ke dni 5. října 2012)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-41652/2012-211 ze dne 25. 10. 2012)
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2012 (č.j. MSMT-47148/2012-15 ze dne 27. 11. 2012)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení – oprava identifikačního čísla Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Spell s.r.o. ve vyhlášce č. 252/2010 Sb.
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXVIII (2012)
 • 2011
  • Leden
   • Normativní
    • Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 – 2013, podepsaný v Praze dne 16. listopadu 2010
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 38/2010 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“ (č.j. 28 222/2010-90 ze dne 7.12.2010)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2011 – výkaz S 5-01 (Gesce ÚIV)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2011 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2010 (č.j. 28 981/2010-26 ze dne 20.1.2011)
   • Oznamovací
    • Soustava republikových normativů pro rok 2011 (čj. 1 150/2010-26)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2011 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2011 (č.j. 20/2011-26)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT (č.j. 2 205/2011-25 ze dne 25.1.2011)
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Březen
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Duben
   • Oznamovací
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2011 (Gesce ÚIV)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2010/2011 (stav ke dni 1.3.2011)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Květen
   • Normativní
    • Společné prohlášení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saského státního ministerstva kultu a sportu o spolupráci v oblasti certifikace znalostí češtiny u saských žáků, podepsané v Pirně dne 14. dubna 2011
   • Oznamovací
    • Sdělení ředitelům škol v základním a středním vzdělávání o zařazení finanční gramotnosti do PISA 2012 a další doporučení (č.j. 8 265/2011- 22 ze dne 31.3.2011)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2011/2012 (Gesce ÚIV)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2011/2012 (č.j. 2 198/2011-20)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 14 269/2011-20 ze dne 31. 5. 2011)
    • Oznámení o změně sídla organizace zřizované MŠMT (č.j. 16 502/2011-25 ze dne 1.6.2011)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (č. j. 13 009/2011-23 ze dne 8.6.2011)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012 (č. j. 16 034/2011-51)
    • Informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne (č.j. 17 878/2011-22 ze dne 14.6.2011)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (18 448/2011-25 ze dne 30.6.2011 a č.j. 2 596/2011-25 ze dne 30.6.2011)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Září
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Francouzské republiky o činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2011/2012, podepsané v Praze dne 1. července 2011
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 31. 7. 2011
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných povolání, na která se vztahuje čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 31. 7. 2011
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává aktuální znění příloh I. – IV. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (stav ke dni 31. 7. 2011)
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2011 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2011 (stanovených č.j. 20/2011-26), uveřejněných v sešitu 2/2011 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 23 835/2011-26)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (17 575/2011-23 ze dne 24.8.2011)
    • Informace o změně v resortních statistických zjišťováních v roce 2011 (Gesce ÚIV)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 30 840/2011-47 ze dne 13.10.2011)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2011/2012 (stav ke dni 30.9.2011)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2011 (č.j. 25 938/2011-18 ze dne 19.10.2011)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2012 – výkaz S 53-01
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
 • 2010
  • Leden
   • Normativní
    • Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise (vytvořené na základě článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu), včetně Pracovního programu „Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání“ na léta 2010 až 2015, podepsaný v Českých Budějovicích dne 3. prosince 2009
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Ekonomické lyceum (č.j. 22 758/2009-23 ze dne 6.11.2009)
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Zdravotnické lyceum (č.j. 22 759/2009-23 ze dne 6.11.2009)
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Technické lyceum (č.j. 22 761/2009-23 ze dne 6.11.2009)
    • Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných třídách gymnaziálních oborů vzdělání (č.j. 22 762/2009-23 ze dne 30.11.2009)
   • Oznamovací
    • Druhá výzva školám v České republice
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 – výkaz S 5-01 (Gesce ÚIV)
    • Soustava republikových normativů pro rok 2010 (č.j. 715/2010-26 ze dne 11.1.2010)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Březen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2009 (č.j. 25 458/2009-26 ze dne 2.2.2010)
   • Normativní
    • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011, podepsaný v Soulu dne 30. prosince 2009
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2010 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání“ (č.j. 28 628/2009-90 ze dne 2.2.2010)
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 12 586/2009-22 ze dne 16.12.2009)
   • Oznamovací
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2010 (č.j. 123/2010-26)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Duben
   • Normativní
    • Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 598/2010-33 ze dne 10.2.2010)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2010, kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010 (č.j. 2 635/2010-18 ze dne 1.3.2010)
   • Oznamovací
    • Sdělení o aktualizaci resortní Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2010
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 (stav ke dni 5.3.2010)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Květen
   • Normativní
    • Vyhlášení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (č.j. 3 831/2010-23 ze dne 16.3.2010)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2010, kterým se stanoví postup při zařazování vzdělávacích institucí a jazykových kurzů do příloh vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z těchto příloh (č.j. 4 559/2010-20 ze dne 6.4.2010)
   • Oznamovací
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu
  • Červen
   • Oznamovací
    • Vydání rámcových vzdělávacích programů (č.j. 1 606/2010-23 ze dne 19.4.2010)
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011 (č.j. 920/2010-20)
    • Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazech v elektronickém formuláři
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změně státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT (č.j. 10 518/2010-31)
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ (Gesce ÚIV)
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 a uvolňují se k tvorbě školních vzdělávacích programů (č.j. 13 155/2010-28 ze dne 25.5.2010)
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebních průkazů
  • Září
   • Oznamovací
    • Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 7.7.2010)
    • Sdělení o aktualizaci resortní Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky (č.j. 1 051/2010-II/1)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebních průkazů
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Říjen
   • Normativní
    • Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání v osmiletém gymnáziu, které je součástí činnosti Německé školy v Praze s. r. o. – zahraniční školy a gymnázia (č.j. 15 711/2010-23 ze dne 16.8.2010)
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2010 (stanovených č.j. 123/2010-26), uveřejněných v sešitu 3/2010 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 21 069/2010-26)
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 23 415/2010-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (č.j. 12 955/2010-22 ze dne 31.5.2010), uveřejněném v sešitu 8/2010 Věstníku MŠMT ČR
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 23.9.2010 (ze dne 23.9.2010)
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává aktuální znění příloh I až IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, aktualizované k 23.9.2010
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2010/2011 (stav ke dni 1.10.2010)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2010 (č. j. 23 718/2010-18 ze dne 9. 11. 2010)
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č. j. 30 483/2010-90 ze dne 23. 11. 2010)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o odcizení razítka
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXVI (2010)
 • 2009
  • Leden
   • Metodický
    • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6)
   • Normativní
    • Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 – 2011, podepsaný v Praze dne 9. prosince 2008
   • Oznamovací
    • Oznámení o školních sportovních soutěžích (č.j. 25 488/2008-50 ze dne 3.12.2008)
    • Informace o zrušení „Závazné osnovy a obsahu roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 30 895/2005-44 ze dne 5. 12 .2005“ (č.j. 25 832/2008-16 ze dne 5.12.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Normativní
    • Dodatek k Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č. j. 8 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002, ve znění změny č. j. 32 228/2004-23 ze dne 20. 1. 2005 (č.j. 23 565/2008-23 ze dne 6.1.2009)
    • Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot G (č. j. 19 346/2006-23) a projektu Pilot GP (č. j. 19 370/2006-23) - „Financování dělených hodin gymnáziím zapojeným v projektu Pilot G/GP v měsících leden až srpen 2009“ (č. j. 23 211/2008-23 ze dne 16.12.2008)
   • Oznamovací
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2009 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2009 (č.j. 220/2009-26)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2009 – výkaz S 5-01 (Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2009)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v Metodickém pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6), uveřejněném v sešitu 1/2009 Věstníku MŠMT ČR
  • Březen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (č.j. 16 745/2008–22 ze dne 27.10.2008)
   • Oznamovací
    • Výzva školám v České republice
    • Soustava republikových normativů pro rok 2009 (č.j. 335/2009-26)
    • Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování (č.j. 183/2009-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2008 (č.j. 17/2009-26 ze dne 24.2.2009)
   • Normativní
    • Společné prohlášení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva pro školu a profesní vzdělávání Svobodného a hanzovního města Hamburk o spolupráci v oblasti školství, podepsané v Praze dne 9. března 2009
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. d) a § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č. j. 1 749/2009-33 ze dne 25.2.2009)
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2009, kterým se stanoví Pokyn ke zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2009 (č.j. 983/2009-18 ze dne 3.3.209)
   • Oznamovací
    • Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ (Gesce ÚIV)
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2009 (Gesce ÚIV)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2008/2009 (stav ke dni 2.3.2009)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 15.1.2009 (č. j. 4 164/2009-14)
  • Květen
   • Normativní
    • Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia, č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007 (č.j. 1 805/2009-23 ze dne 1.4.2009)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství, podepsané v Mnichově dne 21. dubna 2009
    • Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministra školství Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsané v Praze dne 30. března 2009
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2009/2010 (č.j. 1 447/2009-20)
    • Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 (č.j. 10 514/2009-61)
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 16. 4. 2009
    • Vydání rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání (č.j. 9 325/2009-23 ze dne 6.5.2009)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora
  • Červenec
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (č.j. 10 986/2009-23 ze dne 18.5.2009)
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (č.j. 10 988/2009-23 ze dne 18.5.2009)
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změně státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT (č.j. 13 701/2009-31)
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku v souladu s § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 10 373/2009-23 ze dne 5. 6. 2009)
   • Normativní
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (č.j. 10 345/2009-23 ze dne 12. 6. 2009)
   • Oznamovací
    • Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 29. 5. 2009)
    • Organizace školního roku 2010/2011v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 11 182/2009-20 ze dne 17. 6. 2009)
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010 (č. j. 12 702/2009-51)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v Oznámení o změně státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT (č.j. 13 701/2009-31), uveřejněném v sešitu 7/2009 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 15 753/2009-31)
  • Září
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č.j. 1 052/2009-20 ze dne 14.7.2009)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Sdělení o opravě tiskových chyb ve „Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010“ (č. j. 12 702/2009-51), uveřejněném v sešitu 8/2009 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 19 029/2009-51)
  • Říjen
   • Metodický
    • Metodické doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství (č.j. 14 712/2009-61 ze dne 24.8.2009)
    • Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách (č.j. 12487/2009-20)
   • Normativní
    • Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009-2011, podepsaný v Praze dne 8. září 2009 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot G (č. j. 19 346/2006-23) a v projektu Pilot GP (č. j. 19 370/2006-23) - „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím v období září 2009 až srpen 2011“ (č.j. 15 977/2009-23 ze dne 28.8.2009)
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 20 624/2009-10 ze dne 15.9.2009)
    • Informace k evidenci dětí s omezenou délkou docházky na 4 hodiny denně (č.j. 16 644/2009-22 ze dne 20.8.2009)
    • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2009 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2009 (stanovených č.j. 220/2009-26) (č.j. 17 933/2009-26)
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky (č.j. 1 741/2009-22)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Listopad
   • Normativní
    • Zrušení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (č.j. 20 508/2009-23 ze dne 29.9.2009)
   • Oznamovací
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 21 843/2009-25 ze dne 30.9.2009)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 (stav ke dni 16.10.2009)
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2009 (č.j. 20 295/2009-18 ze dne 26.10. 2009)
    • Sdělení o změně textu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2009/2010 (č.j. 1 447/2009-20, uveřejněném v sešitu 6/2009 Věstníku MŠMT)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXV (2009)
 • 2008
  • Leden
   • Metodický
    • Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č.j. 24 199/2007-50 ze dne 13.12.2007)
   • Normativní
    • Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 26 721/2007-14 ze dne 13.12.2007)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2008 – výkaz S 53-01 (Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2008)
    • Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT (č.j. 26 672/2007-25 ze dne 19.11.2007)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 19. 10. 2007 (č.j. 27 707/2007-12 ze dne 6.12.2007)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 30. listopadu 2007 (č. j. 26 721/2007-14)
  • Únor
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/2007 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (č.j. 23 304/2007-10 ze dne 18.12.2007)
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 43/2007, kterým se stanoví postup při zařazování vzdělávacích institucí a jazykových kurzů do příloh vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z těchto příloh (č.j. 26 388/2007-20 ze dne 28.12.2007)
    • Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum (č.j. 19 299/2007-23 ze dne 29.11.2007)
    • Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum (č.j. 19 300/2007-23 ze dne 29.11.2007)
    • Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia (č.j.19 242/2007-23 ze dne 26.9.2007)
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Březen
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2008 – výkaz S 5-01 (výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 15. 5. 2008)
    • Soustava republikových normativů pro rok 2008 (č.j. 29 679/2007-26)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2008 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2008 (č.j. 333/2008-26)
    • Informace o odnětí schvalovací doložky učebnici
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2007 (č.j. 101/2008-26 ze dne 26.2.2008)
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2008, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2008 (č.j. 507/2008-18 ze dne 6.3.2008)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení dotačních programů na zajištění náhradního školního stravování (č.j. 658/2008-25 )
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 5 423/2008-25 ze dne 14.3.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2007/2008
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2008 (Gesce ÚIV)
  • Květen
   • Oznamovací
    • Sdělení k novele školského zákona, která se týká zrušení přijímacího řízení do vyššího stupně šestiletých a osmiletých gymnázií (č.j. 3 488/2008-20 ze dne 6. 3. 2008)
    • Změna učebních dokumentů (č.j. 905/2008-23 ze dne 7.3.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2008/2009 (č.j. 287/2008-20)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 – 2011, podepsané v Hanoji dne 21. března 2008
   • Oznamovací
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 10 827/2008-25 ze dne 29.5.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Metodický
    • Organizace školního roku 2009/2010 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 9 017/2008-20 ze dne 13. 6. 2008)
   • Normativní
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsaný v Drážďanech dne 20. června 2008
   • Oznamovací
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 12 956/2008-25 ze dne 23. 6. 2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2008/2009 (č. j. 11 453/2008-51)
  • Září
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2008 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“ (č.j. 10 877/2008-10 ze dne 9. 7. 2008)
   • Oznamovací
    • Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 14. 8. 2008)
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Říjen
   • Metodický
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce (č.j. 527/2008-23 ze dne 15.7.2008)
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství, podepsané v Praze dne 22. ledna 2008
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (č.j. 10 640/2008–23 ze dne 25.7.2008)
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální a uvolňuje k tvorbě školních vzdělávacích programů (č.j. 9 009/2008-61-VÚP ze dne 20. 8. 2008)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Těžba a zpracování ropy a zemního plynu“ (č.j. 16 374/2008-23 ze dne 27.8.2008)
    • Informace MŠMT o vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
    • Změna v Organizaci školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 17 508/2008-20 ze dne 8.9.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Listopad
   • Normativní
    • Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008 – 2011, podepsané v Pekingu dne 8. července 2008
    • Memorandum o porozumění týkající se spolupráce v oblasti vysokého školství a výzkumu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vyššího vzdělávání a technologie vlády provincie Alberta, podepsané v Edmontonu dne 4. září 2008
    • Společné prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkového ministra vědy a výzkumu Rakouské republiky o doporučeném postupu pro vzájemné akademické uznávání kvalifikací v oblasti vysokého školství, podepsané v Praze dne 9. října 2008
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se plošně mění výše stipendií přiznávaných podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (čj. 11 316/2008-10 ze dne 4.7.2008)
    • Změna programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (č.j. 11 316/2008 - 10 ze dne 7.7.2008)
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 20 540/2008-10 ze dne 7.10.2008)
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu „Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky“ (č.j. 16 131/2008-23 ze dne 3.10.2008)
    • Vyhlášení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících základní školy (č.j. 13 641/2008-22 ze dne 7.7.2008)
    • Dodatek č.j. 18 347/2008-22 ze dne 15.9.2008 k Vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (č.j. 9 587/2007-22)
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2008 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2008 (stanovených č.j. 333/2008-26) (č.j. 17 257/2008-26)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2008/2009 (stav ke dni 30.9.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu školního inspektora
  • Prosinec
   • Metodický
    • Vzor kolektivní smlouvy (č.j. 2 963/2008-14 ze dne 3.10.2008)
   • Normativní
    • Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum (č.j. 18 696/2008-23 ze dne 22.10.2008)
    • Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot G (č. j. 19 324/2006-23) a v projektu Pilot GP (č. j. 19 370/2006-23) - „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen až prosinec 2008“ (č. j. 17 472/2008-23 ze dne 8.10.2008)
   • Oznamovací
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2008 (č.j. 18 460/2008-18 ze dne 14.11.2008)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2009 – výkaz S 53-01 (Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2009)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXIV (2008)
 • 2007
  • Leden
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 25 756/2006-14 ze dne 13.12.2006)
   • Oznamovací
    • Sdělení pro upřesnění postupu při přijímacím řízení ke vzdělávání na víceletých gymnáziích (č.j. 25 349/2006-20 ze dne 23.11.2006)
    • Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 31. říjnu 2006 (č. j. 25 755/2006-14)
  • Únor
   • Oznamovací
    • Pokyn MŠMT k předkládání výročních zpráv o činnosti a hospodaření vysoké školy (č.j. 586/2007-30 ze dne 10.1.2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2007 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2007 (č.j. 2/2007-45)
    • Soustava republikových normativů pro rok 2007 (č.j. 28 956/2006-45)
  • Březen
   • Oznamovací
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně (č.j. 26 582/2006-25 ze dne 20.2.2007)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 1 429/2007-23 ze dne 23. 1. 2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o platnosti razítka
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Duben
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2007, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2007 (č.j. 535/2007-44 ze dne 28.2.2007)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení 4. kola soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“
    • Vyhlášení dotačních programů MŠMT na zajištění náhradního školního stravování (č.j. 27 095/2006-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 6 963/2007-25 ze dne 28.2.2007)
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 6 762/2007-20)
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2006/2007 (stav ke dni 6.3.2007)
    • Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 1.4.2007 (č.j. 9 775/2007-61 ze dne 2.4.2007)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2006 (č.j. 1 111/2007-45 ze dne 3.4.2007)
    • Změna učebních dokumentů - učebních plánů gymnázií s osmiletým studijním cyklem a učebních plánů gymnázií se čtyřletým studijním cyklem (č. j. 8 413/2007-23)
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie (Valonsko-Brusel) o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti v Gymnáziu Písek v České republice, podpsané v Bruselu dne 22. března 2007
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2007
  • Červen
   • Metodický
    • Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2007 (č.j. 6 538/2007-22 ze dne 18.4.2007)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 5 590/2006-23 ze dne 19.4.2006)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 5 591/2006-23 ze dne 19.4.2006)
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (č.j. 8 428/2007-23 ze dne 29.5.2007)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech (č.j. 11 228/2007-25 ze dne 21.5.2007)
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2007/2008 (č.j. 935/2007-20)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 18 /2007, kterým se vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a Pravidla pro finanční, materiální a organizační zabezpečení činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, a kterým se mění Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2005 č.j. 16 829/2005-23 ze dne 26. dubna 2005, kterým se ustavuje Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (č.j. 8 294/2007-23 ze dne 14.5.2007)
    • Organizační řád Soutěže v programování (č.j. 6 943/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád Chemické olympiády (č.j. 6 945/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád Dějepisné olympiády (č.j. 6 946/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád soutěží v cizích jazycích (č.j. 6 946/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád Středoškolské odborné činnosti (č.j. 6 988/2007-51 ze dne 14.6.2007
    • Organizační řád Biologické olympiády (č.j. 6 990/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád Olympiády v českém jazyce (č.j. 6 992/07-51 ze dne 14.6.2007)
   • Oznamovací
    • Informace MŠMT školám ve věci odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení za škodu způsobenou dětem, žákům či studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti (č.j. 11 037/2007-22,23 ze dne 22.5.2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací (č.j. 13 414/2007-44 ze dne 29.6.2007)
    • Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 14 671/2007-20 ze dne 5.6.2007)
    • Změna učebních dokumentů oborů středního vzdělání v návaznosti na úpravy Zákoníku práce (č. j. 14 985/2007-23 ze dne 20.6.2007 a č.j. 14 986/2007-23 ze dne 20.6.2007)
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 24 653/2006-24 ze dne 30.4.2007)
   • Oznamovací
    • Soutěže a přehlídky ve školním roce 2007/2008 (č.j. 14 268/2007-51)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Září
   • Metodický
    • Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče (č.j. 14 744/2007-24)
    • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
    • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou
    • Formální rámec pro posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání (čj. 19 291/2007-23 ze dne 28.8.2007)
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče (č.j. 14 744/2007-24 ze dne 29.6.2007)
   • Oznamovací
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
    • Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 31. 7. 2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v „Organizačním řádu soutěží v cizích jazycích“, uveřejněném v seš. 7/2007 Věstníku MŠMT ČR (21 334/2007 -51)
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j. 16 937/2007-24)
    • Ukončení platnosti základní pedagogické dokumentace Modifikace vzdělávacího programu Základní škola pro specifické potřeby romských dětí, č.j. 13 365/2001-22 (č. j. 20 490/2007-22 ze dne 27.8.2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
  • Listopad
   • Metodický
    • Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16.10.2007)
   • Oznamovací
    • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb (č.j. ČŠI-678/07-S11 ze dne 18.9.2007)
    • Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č.j. 16 854/2007-20 ze dne 20.9.2007)
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2007/2008
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodický pokyn, kterým se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, za rok 2007 (č.j. 21 329/2007- 44 ze dne 6.11.2007)
   • Normativní
    • mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2007 – 2010, podepsané v Rize dne 14. srpna 2007
    • Společné prohlášení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva školství, mládeže a sportu Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti speciálního vzdělávání na léta 2007-2010, podepsané ve Stuttgartu dne 23.října 2007
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (čj. 25 591/2007-10 ze dne 8.11.2007)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Aktualizace seznamu členů organizačního výboru Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních (č.j. 25 170/2007-24)
    • Aktualizace seznamu krajských koordinátorů pro oblast autismu (č.j. 25 098/2007-24)
    • Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT (č.j. 24 073/2007-25)
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXIII (2007)
 • 2006
  • Leden
   • Metodický
    • Pokyn náměstka ministryně k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení (č.j. 27 620/2005 - 20 ze dne 21.11.2005)
   • Normativní
    • Vzorová směrnice o účtování majetku (č.j. 32 197/2005-44 ze dne 7.12.2005)
    • Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 30 895/2005-44 ze dne 5.12.2005)
    • Rozvojový program MŠMT v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách v roce 2006 (č.j. 31 552/2005-551 ze dne 12.12.2005)
   • Oznamovací
    • Aktualizace seznamu krajských koordinátorů pro oblast autismu (č.j. 34 434/2005-24)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 33 659/05-25 ze dne 21.11.2005)
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 37 006/2005-2/1)
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22.12.2005)
   • Oznamovací
    • Informace základním školám (ze dne 18.1.2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Stanovení výše republikových normativů pro rok 2006 (č.j. 35 849/2005-45)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2006 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2006 (č.j. 200/2006-45)
  • Březen
   • Metodický
    • Pokyn k ukončení platnosti společného Pokynu MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve státních školách (č.j. 26 870/2005-20 ze dne 22.11.2005)
    • Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2006 (č.j. 373/2006-44 ze dne 17.2.2006)
   • Normativní
    • Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 4 632/2006-30 ze dne 24.2.2006)
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 4 633/2006-30 ze dne 24.2.2006)
   • Oznamovací
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 4060/2006-25 ze dne16.2.2006)
    • Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/07 (č.j. 31 042/2005-22 ze dne 17.1.2006)
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně (č.j. 1 392/2006-25)
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji (č.j. 1 391/2006-25)
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání „Vzdělávání pedagogických pracovníků“ (č.j. 36 871/2005-25)
    • Informace o schválení úpravy učebních dokumentů (ze dne 15.2.2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 38 440/2005-2/1)
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2005 (č.j. 1 366/2006-45 ze dne 1.3.2006)
   • Oznamovací
    • Zásady používání dokladu „Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie“ vydávaného Českou republikou pro školy (č.j. 6 687/2006-60 ze dne 14.2.2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v „Pokynu I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2006 (č.j. 373/2006-44 ze dne 17.2.2006)“, uveřejněném v sešitu 3/2006 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 6 953/2006 - 44)
    • Oznámení MŠMT o vydání aktualizovaných katalogů požadavků ke zkouškám zadávaným MŠMT v rámci maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008 (č.j. 6 918/2006-23 ze dne 16.3.2006)
    • Oprava textové chyby v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (č.j. 4 002/2006-22 ze dne 1s.3.2006)
    • Metodický portál RVP pro podporu školské reformy (ze dne 16.2.2005)
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2006
    • Vyhlášení dotačního programu MŠMT „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“ a dotačního programu MŠMT „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí nebo svazkem obcí“ (č.j. 3 336/2006-25)
    • Informace MŠMT k náležitostem žádosti o udělení souhlasu se zajištěním školního stravování u jiné osoby poskytující stravovací služby podle § 122 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 2 9512/2005 ze dne 7.3.2006)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 5 291/2006-25)
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2005/2006
  • Květen
   • Metodický
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb. o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků (č.j. 10 446/2006-24 ze dne 18.4.2006)
    • Příloha č. 1 k Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 (Informace k zabezpečení realizace ustanovení § 18 a § 18a zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 60/2006 Sb.)
    • Příloha č. 2 k Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 (Vzor žádosti o akreditaci podle ustanovení § 18a zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.)
   • Normativní
    • Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 – 2008, podepsaný v Káhiře dne 19. února 2006
    • Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2006 – 2008, podepsaný v Athénách dne 16. března 2006
    • Program spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na léta 2006-2009, podepsaný v Praze dne 12. dubna 2006
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 7 338/2006-2/1)
  • Červen
   • Metodický
    • Vzorová směrnice k provedení inventarizace (č.j. 360/2006-44 ze dne 10.5.2006)
   • Normativní
    • Opatření MŠMT, kterým se stanoví odlišnosti v organizaci školního roku 2005/2006 ve vybraných školách v souvislosti s konáním XIV. všesokolského sletu (č.j. 12 386/2006-20 ze dne 15.5.2006)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 5 590/2006-23 ze dne 19.4.2006)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 5 591/2006-23 ze dne 19.4.2006)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání „Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ“ (Program MEJA) (čj. 4 226/2006-22)
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2006/2007 (č.j. 2 562/2006-20)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 11 063/2006-23 ze dne 18.4.2006)
    • Sdělení o opravě tiskových chyb v Příloze č. 1 k Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků (č.j. 10 446/2006-24 ze dne 18.4.2006), tj. v „Informaci k zabezpečení realizace ustanovení § 18 a § 18a zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 60/2006 Sb.“, uveřejněné v sešitu 5/2006 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 15 266/2006–24)
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k postupu podle ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 11 610/2006-23, 20 ze dne 8.5.2006)
    • Upozornění MŠMT na informaci o možnostech účasti v mezinárodní ekologické soutěži evropských škol
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 12 992/2006-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (č.j. 10 877/2006-23 ze dne 29.5.2006)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků (č.j. 8 225/2006-24)
    • Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Soutěže a přehlídky ve školním roce 2006/2007 (č.j. 15 635/2006-51)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 14 788/2006-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • oznámení o ztrátě razítka
  • Září
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebních průkazů školních inspektorů (č.j. 17 287/2006-2/1 a č.j. 18 251/2006-2/1)
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Říjen
   • Metodický
    • Certifikační řád pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek
    • Metodický pokyn MŠMT stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ - aktualizace (č.j. 30799/2005-551 ze dne 12.12.2005)
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, podepsaná v Praze dne 16. ledna 2006
    • Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2006 – 2009, podepsaný v Praze dne 17. srpna 2006
    • Vyhláška č. 422/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
    • Vyhláška č. 423/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
   • Oznamovací
    • Oznámení o uvolnění místa ke studiu v 8. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 21 891/2006-61 ze dne 18.9.2006)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 19 215/2006-25)
    • Přednáška z moderních dějin
    • Doplněk Seznamu osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
  • Listopad
   • Metodický
    • Změna učebních dokumentů - učebních plánů gymnázií s osmiletým studijním cyklem a učebních plánů gymnázií se čtyřletým studijním cyklem (č.j. 19 671/2006-23 ze dne 27.9.2006)
   • Normativní
    • Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky, podepsaný v Helsinkách dne 26.září 2006
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2006/2007 (stav ke dni 10.10.2006)
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Doplněk Seznamu vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2006/2007 (č.j. 2 562/2006-20), uveřejněném v sešitu 6/2006 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 25 440/2006-20 ze dne 2.11.2006)
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodický pokyn k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, za rok 2006 (č.j. 21 839/2006 – 44 ze dne 24.10.2006)
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006 – 2009, podepsané v Ulánbátaru dne 25. září 2006
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně v roce 2007 (č.j. 25 239/2006-61 ze dne 1.11.2006)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2007 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (čj. 23 866/2006-23 ze dne 23.10.2006)
    • Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb.
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 25 218/2006-25 ze dne 31.10.2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXII (2006)
 • 2005
  • Leden
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k projektům v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (č.j. 28 885/2004-551 ze dne 17.12.2004)
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy SIPVZ (č.j. 27 670/2004-551 ze dne 6.12.2004)
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 31 504/2004-22 ze dne 13.12.2004)
    • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
    • Metodika transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík (č. j. 28 778/2004-21, listopad 2004)
   • Oznamovací
    • Informace o útlumu studijního oboru 78-61-D/001 Praktická škola tříletá k 1. září 2005 (č.j. 30 966/2004-24 ze dne 29.11.2004)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 30 736/2004-25 ze dne 26.11.2004)
    • Upozornění na změny v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2004/2005 (č.j. 31 594/2004-20 ze dne 14.12.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 29 141/2004-2/1)
  • Únor
   • Metodický
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005)
    • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005)
    • Rámcový plán systému kurzů DVPP pro cizí jazyky (č.j. 17 245/2004-25 ze dne 4.1.2005)
   • Normativní
    • Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise, ustavené dle článku 23 Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsaný ve Vídni dne 17.prosince 2004 (č.j. 10 079/2005-61)
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2005 (č.j. 31 395/2004-30 ze dne 10.1.2005)
    • Pravidla pro poskytování dotací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o vysokých školách veřejným vysokým školám na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia na rok 2005 (č.j. 28 780/2004-30 ze dne 25.11.2004)
    • Změna Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších změn (č.j. 10 903/2005-30 ze dne 18.1.2005)
    • Rozhodnutí MŠMT o změně Přílohy k Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č.j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002 (č.j. 32 228/2004-23 ze dne 20.1.2005)
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 32 802/2004-2/1)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005 (č.j. 10 852/2005-45)
  • Březen
   • Oznamovací
    • Seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů v České republice (List of regulation proffesions and competent bodies in the Czech Republic)
    • Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT (č.j. 12 238/2005-25 ze dne 4.2.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Sdělení MŠMT k doplnění textu doložky na vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučním listu, informace o tiskopisu osvědčení o jednotlivé zkoušce, tiskopisy pro absolutoria VOŠ a konzervatoří a záznamu o úrazu (č.j. 11 876/2005-2/1 ze dne 21.2.2005)
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu kontrolního pracovníka (č.j. 12 905/2005-2/1)
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2004 (č.j.10 933/2005-45 ze dne 1.3.2005)
    • Pokyn ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2005 (č.j. 12 225/2005-44 ze dne 4.3.2005)
   • Normativní
    • Program spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Malty na léta 2005-2007, podepsaný v Praze dne 18. ledna 2005
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005 - 2007, podepsané v Praze dne 22.2.2005
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche „Junge Wege in Europa“ (č.j. 14 543/2005-61 ze dne 9.3.2005)
    • Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji (č.j. 12 843/2005-25)
    • Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005 (č.j. 1 407/2005-I ze dne 9.3.2005)
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2004/2005
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 10 777/2005-23 ze dne 2.3.2005)
    • Informace o platnosti učebních dokumentů skupiny oborů Praktická škola (č.j. 32 093/2004-24 ze dne 9.12.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu kontrolního pracovníka (č.j. 14 271/2005-2/1)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací (č.j. 15 070/2005-44 ze dne 8.4.2005)
    • Změna učebních dokumentů oboru 41-46-M/001 Lesnictví, studium denní a dálkové (č.j. 16 945/2005-23 ze dne 12.4.2005)
   • Normativní
    • Vyhlášení rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně (č.j. 11 995/2005-25)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 15 545/2005-23 ze dne 20.4.2005)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 14 482/2005-23 ze dne 20.4.2005)
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů pro obory vzdělání středních odborných učilišť 32-52-H/001 Brašnář a 32-56-H/001 Sedlář (č.j. 17 204/05-23 ze dne 12.4.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT služeb ve vybraných školách (č.j. 17 123/2005-55 ze dne 9.5.2005)
    • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce (č.j. 33 265/2004-22-23 ze dne …… 2005)
    • Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2005/06 (č.j. 11 818/2005-22 ze dne …… 2005)
   • Normativní
    • Statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (č.j. 16 829/2005-23 ze dne 26.4.2005)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo usnesení vlády České republiky“ (č.j. 14 375/2005-61 ze dne 9.5.2005)
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2005/2006 (č.j. 12295/2005-20)
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů oboru vzdělání 28-45-M/001 Technologie skla (č.j. 18 756/2005-23 ze dne 3.5.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 18 306/2005-2/1)
    • Změna stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005, publikovaného pod č.j. 10 852/2005-45 v seš. 2/2005 Věstníku MŠMT ČR (čj. 19 077/2005-45 ze dne 18.5.2005)
  • Červenec
   • Metodický
    • Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27 317/2004-24)
    • Organizace školního roku 2006/2007 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 18 712/2005-20)
    • Změna učebních dokumentů oboru 41-46-M/001 Lesnictví, studium denní a dálkové (čj. 21 787/2005-23 ze dne 7.6.2005)
    • Aktualizované učební plány vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením (č.j. 22 115/2005-24)
   • Oznamovací
    • Informace k postupu při povolování plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR (čj. 14 250/2005-22 ze dne 1.5.2005)
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů oboru vzdělání 69-55-J/001 Charitativní služby (č.j. 20 716/2005-23 ze dne 26.5.2005)
    • Informace o schválení inovovaných učebních plánů současných studijních oborů skupiny 53 Zdravotnictví (č.j. 20 470/2005-23 ze dne 20.5.2005)
    • Oznámení o vydání nově zpracovaných učebních dokumentů pro obory vzdělání středních škol 23-45-L/506 Provozní technika a 37-51-H/001 Manipulant poštovního provozu a přepravy (č.j. 19 884/2005-23 ze dne 12.5.2005)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro obor vzdělání 63-51-J/001 Obchodní škola (č.j. 21 435/2005-23 ze dne 7.6.2005)
    • Sdělení k platnosti schvalovacích doložek udělených učebnicím a učebním textům v souvislosti s vydáním RVP ZV (č.j. 21 218/2005-22 ze dne 6.6.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Soutěže a přehlídky ve školním roce 2005/2006 (č.j. 20 715/2005-51)
  • Srpen
   • Normativní
    • Program spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007, podepsaný v Praze dne 15. prosince 2004
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 24 904/2005-14 ze dne 20.7.2005)
    • Osnova rozboru hospodaření s dotací poskytnutou na činnost škol a školských zařízení podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 20 186/2005-44 ze dne 1. července 2005)
   • Oznamovací
    • Státní podpora sportu v roce 2006 (včetně veřejného vyhlášení programů) (č.j. 21 113/2005-50 ze dne 21.6.2005)
    • Upozornění na tiskové chyby v textu Soutěže a přehlídky ve školním roce 2005/2006, č.j. 20 715/2005-51, uveřejněném v seš. 7/2005 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 25 220/2005-51)
    • Sdělení MŠMT k problematice „Zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou“ (č.j. 21 212/2005-23 ze dne 17.6.2005)
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů oboru vzdělání 53-41-H/002 Ošetřovatel (č.j. 24 505/2005-23 ze dne 14.7.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 22 642/2005-2/1)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 1. srpnu 2005 (č. j. 24 905/2005-14)
  • Září
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice, podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004
    • Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (č.j. 20 583/2005-23 ze dne 28.6.2005)
    • Směrnice MŠMT, podle které zpracovávají právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)(č.j. 24 306/2005-44 ze dne 4.8.2005)
   • Oznamovací
    • Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Změna stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005, publikovaného pod č.j. 10 852/2005-45 v seš. 2/2005 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 27 036/2005-45)
    • Sdělení k ukončení přechodného období pro reformu německého pravopisu (č.j. 25 682/2005-23 ze dne 10.8.2005)
    • Sdělení MŠMT č.j. 24 152/2005-24 pro základní školy speciální
    • Informace MŠMT k organizaci kursu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální (č.j. 18 965/2005-24)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 26 285/2005-25 ze dne 12.8.205)
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů oborů vzdělání 53-41-M/008 Nutriční asistent, 53-44-M/007 Asistent zubního technika, 53-44-M/008 Ortoticko-protetický technik, 53-43-M/005 Laboratorní asistent a 53-41-J/004 Zubní instrumentářka (č.j. 25 610/2005-23 ze dne 4. 8. 2005)
    • Informace o schválení učebních plánů pro dálkovou a večerní formu studia v oboru vzdělání 63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost (č.j. 24 925/2005-23 ze dne 20. 7. 2005)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů některých učebních oborů odborných učilišť a studijního oboru 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá (č.j. 24 657/2005-24 ze dne 15.7.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Říjen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, za rok 2005 (č.j. 26 519/2005 - 44 ze dne 13.9.2005)
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“ (č.j. 20 480/2005-61 ze dne 23.8.2005)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS II)“ (č.j. 20 920/2005-61 ze dne 17.8.2005)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání“ (č.j. 20 527/2005-61 ze dne 24.8.2005)
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 27 002/2005-22 ze dne 29.8.2005), včetně Přílohy č. 2 (Úplné znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o tvorbě školních vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením (č.j. 25 317/2005-24)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2005/06 (č.j. 25 668/2005-22 ze dne 6.9.2005)
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů pro obory vzdělání středních škol 21-41-M/003 Užitá geologie, 21-41-M/001 Hornictví a hornická geologie – hlubinné dobývání ložisek, 21-42-M/001 Těžba a zpracování kamene a 37-41-L/009 Operátor provozu a ekonomiky dopravy (č.j. 27 296/05-23 ze dne 31.8.2005)
    • Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence (č.j. 14 453/2005-24)
    • Sdělení k výuce předmětu Informační a komunikační technologie (č.j. 27 050/2005-24 ze dne 29.8.2005)
    • Sdělení o ukončení pokusného ověřování výuky studijního oboru SOŠ 26-47-M/003 Informační technologie – aplikace osobních počítačů (ze dne 25.8.2005)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol pro II. stupeň základního studia, rozšířené studium a studium pro dospělé (ze dne 13.9.2005)
    • Změna textu „Soutěže a přehlídky ve školním roce 2005/2006“, č.j. 20 715/2005-51, uveřejněného v seš. 7/2005 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 30 333/2005-51)
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche „Junge Wege in Europa“ (č.j. 31 029/2005- 61 ze dne 17.10.2005)
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 30 703/2005-2/1)
    • Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací, aktualizovaný k 1.10.2005 (č.j. 30 239/2005-60)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 27 745/2005-25 ze dne 4.10.2005)
    • Oznámení o vydání katalogů požadavků ke zkouškám zadávaným MŠMT v rámci maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 29 548/2005-23 ze dne 10.10.2005)
    • Informace ředitelům zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy o plnění povinnosti informovat příslušný pověřený obecní úřad o propuštění dítěte ze zařízení po dosažení jeho zletilosti (č.j. 29 014/2005-24 ze dne 22.9.2005)
    • Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č.j. 18 519/2005-20 ze dne 12.10.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2005/2006 (stav k 6.10.2005)
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) „Projekty škol“ (č.j. 27 277/2005-551 ze dne 31.10.2005)
   • Normativní
    • Organizační řád Fyzikální olympiády (č.j. 22 125/2005-51 ze dne 8.11.2005)
    • Organizační řád Matematické olympiády (č.j. 22 126/2005-51 ze dne 8.11.2005)
    • Organizační řád Zeměpisné olympiády (č.j. 22 127/2005-51 ze dne 8.11.2005)
    • Organizační řád Turnaje mladých fyziků (č.j. 22 128/2005-51 ze dne 8. 11.2005)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2005, kterým se stanoví postup při zařazování jednoletých kursů cizích jazyků s denní výukou uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, a při vyřazování kursů z uvedené přílohy (č.j. 27 646/2005 - 20 ze dne 28.11.2005)
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 33 540/2005-61 ze dne 11.11.2005)
    • Standardy pro udělování akreditací DVPP (č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2006 – výkaz S 53-01 (vzor formuláře výkazu o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXI (2005)
 • 2004
  • Leden
   • Metodický
    • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 25 936/2003-22 ze dne 20.11.2003)
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003 - 2006, podepsané v Praze dne 15.prosince 2003
   • Oznamovací
    • Oznámení o prodloužení platnosti Prováděcího protokolu na léta 1997-2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsaného dne 22.11.1977 ve Vídni (č.j. 33 002/2003-54 ze dne 8.12.2003)
    • Změna v Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2004/05 č.j. 22 655/2003-II-2/1 (č.j. 32 812/2003-2/1)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 31 663/2003-25 ze dne 26.11.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 29 922/2003-2/1)
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro ostatní přímo řízené organizace poskytující ubytovací a stravovací služby (č.j. 25 970/2003 – I ze dne 9.1.2004)
    • Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovým programům v rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (č.j. 28947/2003-56 ze dne 30.12.2003)
    • Metodický pokyn k pilotním projektům v rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (č.j. 28948/2003-56 ze dne 30.12.2003)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č.j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002, (č.j. 30 327/2003-23 ze dne 8. 12. 2003)
    • Závazné zásady pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004 (č.j. 30 318/2003-45 ze dne 4.12.2003)
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách (č.j. 11 474/2004-30 ze dne 30.1.2004)
   • Oznamovací
    • Informace o změnách v soustavě učebních oborů odborných učilišť k 1.9.2004 a přidělení kódu 41- 52-E/011 učebnímu oboru Zahradnické práce (č.j. 30 990/2003-24 ze dne 12.1.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2004, pro účely poskytování dotací soukromému školství v roce 2004 (č.j. 10 072/2004-45 ze dne 21.1.2004)
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Březen
   • Normativní
    • Směrnice MŠMT pro státní zkoušky z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky (č.j. 22706/2003-23 ze dne 16.12.2003)
    • Mimořádné opatření k uznání kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru (č.j. 11 138/2003-26 ze dne 5.2.2003)
    • Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2004-2006, podepsaný v Praze dne 16.února 2004
   • Oznamovací
    • Vyhlášení veřejné diskuse ke 3. verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j. 12 122/2004-22 ze dne 16.2.2004)
    • Informace o změnách v síti středních a vyšších zdravotnických škol ve vztahu k návrhu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a vstupu České republiky do Evropské unie (č.j. 11 894/2004-23 ze dne 3.2.2004)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 11 569/2004-25 ze dne 28.1.2004)
    • Sdělení MŠMT o ukončení pokusného ověřování ”Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol” (č.j. 10 849/2004-24 ze dne 15.1.2004)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 12 058/2004-23 ze dne 5.2.2004)
    • Informace o schválení učebních dokumentů (ze dne 21.1.2004)
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I - Informační gramotnost pro rok 2004 (č.j. 33 210/2003-56)
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2003 (č.j. 10 810/2004 ze dne 16.3.2004)
   • Oznamovací
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2003/2004
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 13 735/2004-25 ze dne 3.3.2004)
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů pro učební obor odborných učilišť 36-67-E/002 (36-45-2) Stavební práce (č.j. 12 888/2004-24 ze dne 20.2.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Sdělení MŠMT o hodinové dotaci učebního plánu individuálně integrovaného žáka s mentálním postižením v základní škole (č.j. 15 699/2004-24)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/2005 (č.j. 12 207/2004-22 ze dne 5.4.2004)
    • Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2004 (č.j. 13 287/2004-44 ze dne 2.4.2004)
    • Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací (č.j. 15 292/2004-44 ze dne 2.4.2004)
   • Normativní
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Přílohy 1 k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsaný v Drážďanech dne 24. března 2004
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2004 (č.j. 14 705/2004-30 ze dne 23.4.2004)
   • Oznamovací
    • Seznam profesních sdružení podle § 3 písm. g) bodu 4 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) (č.j. 14 769/2004-54 ze dne 1.5.2004)
    • Informace o povinnosti vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí spolupracovat na žádost uznávacího orgánu v řízení o uznání odborné kvalifikace (č.j. 16 361/2004-54 ze dne 1.5.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 16 537/2004-23 ze dne 25.2.2004)
    • Oznámení o ztrátě razítek a ztrátě služebního průkazu
  • Červen
   • Metodický
    • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu (č.j. 11 691/2004-24 ze dne 6.4.2004)
    • Metodický pokyn pro poskytování investičních dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu Investičního rozvoje technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže v rámci vyhlášeného Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2004 až 2006 (č.j. 13 080/2004-51 ze dne 3.5.2004)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 14 779/2002-23 ze dne 28. listopadu 2002 (č.j. 12 860/2004-23 ze dne 4.5.2004)
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2004/2005 (č.j. 12 711/2004-20)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 17 488/2004-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 16 847/2004-2/1)
  • Červenec
   • Metodický
    • Výklad Ministerstva financí k některým sporným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (č.j. 20 282/2004-40 ze dne 3.6.2004)
    • Vyhláška PTV (G 10/23-24/2004) Metodický pokyn pro zavedení žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě
    • Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené (č.j. 19 573/2004-24 ze dne 20.5.2004)
    • Aktualizované učební plány zvláštních a pomocných škol (č.j. 19 903/2004-24)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20.června 2000, ve znění rozhodnutí čj. 12 343/2003-23 ze dne 12. února 2003 (č.j. 16 302/2004-23 ze dne 5.4.2004)
    • Úplné znění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20.června 2000, ve znění rozhodnutí čj. 12 343/2003-23 ze dne 12. února 2003 a rozhodnutí čj. 16 302/2004-23 ze dne 5. dubna 2004
    • Organizační řád Středoškolské odborné činnosti (č.j. 16 621/2004-51 ze dne 18.6.204)
    • Organizační řád Dějepisné olympiády (č.j. 16 625/2004-51 ze dne 18. 6. 2004)
    • Organizační řád Olympiády v českém jazyce (č.j. 16 624/2004-51 ze dne 18.6. 2004)
    • Organizační řád soutěží v cizích jazycích (č.j. 16 626/2004-51 ze dne 18.6. 2004)
    • Organizační řád Biologické olympiády (č.j. 16 622/2004-51 ze dne 18. 6. 2004)
    • Organizační řád Chemické olympiády (č.j. 16 623/2004-51 ze dne 18.6. 2004)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se upravuje struktura zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (č.j. 18 040/2004 – M3 ze dne 7.6.2004)
    • Sdělení o používání tiskopisu - Oznámení o propuštění (č.j. 20 033/2004-24 ze dne 28. 5. 2004)
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro studijní obory 21-44-L/001 Technik modelářských zařízení, 23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik, 39-41-L/001 Autotronik a učební obor 23-67-H/004 Seřizovač textilních strojů a o schválení inovovaného učebního plánu studijního oboru 37-41-L/009 Operátor provozu a ekonomiky dopravy (č.j. 19 312/2004-23 ze dne 31.5.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Dodatek k „Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2004/2005“, uveřejněnému v sešitu 6/2004 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 20 920/2004-50 ze dne 16.6.20004)
    • Doplněk k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2004 (č.j. 21 475/2004-45 ze dne 18.6.2004)
  • Srpen
   • Normativní
    • Pokyn k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/05 (č.j. 21 264/2004-22 ze dne 17.6.2004)
    • Informace o zavedení žákovského jízdného (č.j. 22 572/2004-24 ze dne 25.6.2004)
    • Učební osnova předmětu Financování a účetnictví veřejné správy (č.j. 22 708/2004-23 ze dne 15.7.2004)
    • Učební osnova předmětu Daňová evidence (č.j. 23 493/2004-23 ze dne 23.7.2004)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací (č.j. 21 457/2004-54 ze dne 17.6.2004)
    • Oznámení o platnosti učebních dokumentů některých učebních oborů odborných učilištˇ - o schválení inovovaných učebních dokumentů pro učební obory OU 28-58-E/003 Zušlechťování skla, 34-57-E/001 Knihařské práce, 41-51-6/006 Farmářské práce, 69-55-E/003 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – provozní práce a 69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce (č.j. 20 986/2004-24 ze dne 14.6.2004)
    • Informace o schválené učební osnově předmětu Financování a účetnictví veřejné správy (č.j. 22 708/2004-23 ze dne 15.7.2004)
    • Oznámení o schválení osnov k výuce náboženské výchovy Římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku základní školy (č.j. 21 281/2004-22 ze dne 16.6.2004)
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obory středních odborných učilišť 29-53-H/001 Pekař, 28-57-H/505 Keramická výroba, 29-54-H/002 Cukrář - výroba a 29-56-H/001 Řezník (č.j. 23 489/2004-23 ze dne 23.7.2004)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního studia (č.j. 22 613/2004-22 ze dne 9.6.2004)
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů pro studijní obory 31- 43-L/006 Operátor oděvní výroby- obchodní činnost (– studium denní, večerní a dálkové), 31- 43-L/501 Oděvnictví (- studium denní, večerní a dálkové), 72- 41-M/002 Metody a technika informační práce (– studium denní a dálkové) a 62- 42-M/… Management ……. (– studium denní, dálkové a večerní) (č.j. 22 209/ 2004 - 23)
    • Oznámení o schválení učební osnovy vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie pro studijní obory SOŠ a SOU a obory nástavbové (č.j. 22 305/2004-23 ze dne 1.7.2004)
    • Oznámení o schválení učební osnovy vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie pro učební obory SOU (č.j. 22 306/2004-23 ze dne 1.7.2004)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů učebních oborů skupiny 41 a učebních dokumentů nových studijních oborů skupiny 78 (č.j. 22 325/2004-23 ze dne 2.7.2004)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro nástavbové studijní obory 65-41-L/504 Společné stravování a 66-41-L/501 Provoz obchodu a pro čtyřletý studijní obor 66-41-L/008 Obchodník, upraveného učebního plánu denního studia ve studijním oboru 63-41-M/040 Informatika v ekonomice a upraveného učebního plánu a učební osnovy vybraných odborných předmětů studijního oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (č.j. 21 237/2004-23 ze dne 7.7.2004)
  • Září
   • Metodický
    • Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené (č.j. 25 025/2004-24 ze dne 26.8.2004)
    • Úprava učebních plánů zvláštní školy a pomocné školy ve smyslu „Pokynu k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/2005 č.j. 21 264/2004-22“ (č.j. 25 028/2004-24 ze dne 26.8.2004)
   • Normativní
    • Vyhláška č. 467/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2004-2006, podepsané v Tartu dne 11. června 2004
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (č. j. 19 605/2004-23 ze dne 26.7.2004)
    • Doplnění „Závazných zásad pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004“ upravující postup krajských úřadů ve školním roce 2004/2005 (č.j. 23 437/2004-45 ze dne 24.8.2004)
   • Oznamovací
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 23 703/2004-25 ze dne 29.7.2004)
    • Informace pro ředitele škol a školských zařízení, týkající se tiskopisů povinné dokumentace škol a vysvědčení (č.j. 21 648/2004-2/1)
    • Informace o schválených učebních dokumentech nástavbového studijního oboru 64-41-L/524 Podnikání (č.j. 23 462/2004-23 ze dne 3.8.2004)
    • Sdělení o změně v učebních dokumentech studijního oboru 65-42-M/004 (63-71-6) Hotelnictví a turismus (č.j. 24 499/2004-23 ze dne 16.8.2004)
    • Oznámení o vyučování podle nového učebního plánu ve speciálních základních školách pro zrakově postižené (č.j. 25 037/2004-24 ze dne 26.8.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů tříletého učebního oboru 33-56-H/001 Truhlář a nahrazení učebních dokumentů oborů 33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku a 33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce (č.j. 21 354/2004-23)
  • Říjen
   • Metodický
    • Doplnění Pokynu MŠMT k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/05, čj. 21 264/2004-22 (čj. 25 344/2004-22 ze dne 1.9.2004)
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2004, kterým se schvaluje Statut Rady pro kosmické aktivity při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 18 361/2004-32 ze dne 7.7.2004)
   • Oznamovací
    • Informace o platnosti učebních dokumentů učebních oborů skupiny E – odborná učiliště k 1. září 2004 (č.j. 25 668/2004-24 ze dne 8.9.2004)
    • Sdělení pro základní školy s rozšířenou výukou některého předmětu v souvislosti s rozšířením učebních plánů v 7. ročníku (čj. 25 289/2004-22 ze dne 1.9.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Upozornění na tiskové chyby v textu „Organizačního řádu Chemické olympiády“, č.j. 16 623/2004-51, uveřejněném v seš. 7/2004Věstníku MŠMT ČR (č.j. 26 338/2004-51)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 1. říjnu 2004 (č.j. 26 229/2004-14)
  • Listopad
   • Metodický
    • Metodický pokyn k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých subjektům církevního školství za rok 2004 (č.j. 25 065/2004-44 ze dne 21.9.2004)
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2005 (č.j. 25 066/2004-22 ze dne 14.10.2004)
    • Metodický pokyn k zajištění připojení škol k internetu a k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ Projektu P III - Infrastruktura na zajištění připojení škol k internetu (č.j. 25 395/2004-55 ze dne 11.10.2004)
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 27 535/2004-53 ze dne 13.10.2004)
    • Vzor kolektivní smlouvy (č.j. 21 709/2004-14 ze dne 7.10.2004)
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2004/2005 (ze dne 30.9.2004)
    • Informace o schválených učebních dokumentech dálkové formy studia studijních oborů 75-41-J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit a 75-41-M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (č.j. 26 003/2004-23 ze dne 30.9.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Prosinec
   • Metodický
    • Organizace školního roku 2005/2006 v základních, středních a speciálních školách (č.j. 27 035/2004-20)
    • Metodický pokyn MŠMT stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ (č.j. 27 419/2004-55 ze dne 18.11.2004)
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 27 563/2004-14 ze dne 15.11.2004)
   • Oznamovací
    • Přehled platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání (č.j. 28 909/2004-23 ze dne 8.12.2004)
    • Upozornění na nepřesné informace v učebnicích v souvislosti s udělováním schvalovací doložky (č.j. 28 244/2004-22 ze dne 22.10.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LX (2004)
 • 2003
  • Leden
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003
    • Metodický pokyn MŠMT k umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou do smluvních rodin
    • Problematika majetku organizací a daňových odpisů v souvislosti s transformací veřejné správy
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení nových osnov všeobecně vzdělávacích předmětů a o zrušení platnosti dosavadních učebních osnov
  • Únor
   • Metodický
    • Pokyn náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k úpravě pravidel pro povolení pokusného ověřování podle § 58 písm. a) školského zákona
   • Normativní
    • Změna ”Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.”, č.j. 28 996/2000-33 ze dne 17.1.2001
    • Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003- 2005, podepsaný v Praze dne 6. prosince 2002
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některá pokusná ověřování povolená podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění zákona č. 171/1990 Sb., a zákona č. 138/1995 Sb.
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro studijní obor 23-45-L/009 Letecký mechanik, učební obory 23-51-H/001 Zámečník, 23-52-H/001 Nástrojař, 23-65-H/001Mechanik silničních strojů, 23-65-H/020 Strojník a 2 letý obor učilišť 23-68-E/001 Technické služby v autoservisu
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2003, pro účely poskytování dotací soukromému školství v roce 2003
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Březen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací
    • Vyhlášení výběrového řízení na projekty programu ”Podpora rozšíření letních jazykových kurzů pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků v základních školách”
    • Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 2 vyučovací hodiny
    • Prodloužení platnosti osvědčení ”PROJEKTU G a N”
   • Normativní
    • Program výměn v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 2002-2005, podepsaný v Lucemburku dne 26. září 2002
   • Oznamovací
    • Oznámení o nabytí účinnosti Směrnice MŠMT č.j.: 31 286/2001 ze dne 18.12.2001 dnem 1.března 2003
    • Oprava tiskové chyby v kódu učebního oboru odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k postupu školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy při opatřeních zásadní důležitosti (č.j. 32 608/2002-24 ze dne 13.2.2003
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2002 (č.j. 10 900/2003-45 ze dne 21.3.2003)
    • Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizovanému grantovým způsobem v roce 2003 (č.j. 13 463/2003-25 ze dne 3.4.2003)
   • Normativní
    • Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2003, 2004 a 2005, podepsaný v Praze dne 11. února 2003 (angl. znění + český překlad)
    • Rozhodnutí MŠMT č.j. 12 343/2003-23 ze dne 12.2.2003, kterým se mění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20. června 2000
    • Úplné znění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20. června 2000, ve znění Rozhodnutí MŠMT č.j. 12 343/2003-23 ze dne 12.2.2003
   • Oznamovací
    • Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti MŠMT platných k 1.1.2003
    • Informace o rozvojovém programu MŠMT ”Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách”
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2002/2003
    • Sdělení o dodatku k učebním dokumentům dálkového studia studijního oboru středních odborných škol 36-47-M/001 (36-46-6/00) Stavebnictví
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P II SIPVZ, podprogram – Tvorba, distribuce a evaluace softwarových produktů (č.j. 13 255/2003-28 ze dne 1.4.2003)
    • Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (č.j. 12 050/2003-22 ze dne 4.3.2003)
    • Ochrana člověka za mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy (č. j. 13 586/2003-22 ze dne 4.4.2003)
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci, podepsaná v Praze dne 20. prosince 2000
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice, podepsaná v Praze dne 20. prosince 2000
    • Vyhláška č. 72/2003 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic vydávaného na základě § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 28 996/2002-20 ze dne 8.4.2003)
    • Výzva ředitelům základních škol - Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách ( Program JAME ) (č. j. 16 417/2003-22 ze dne 5.4.2003)
    • Oznámení MŠMT o schválení změn ve znění učebních dokumentů některých oborů středních škol, u nichž je zabezpečovaná výuka za účelem získaní řidičského oprávnění (č.j. 17 680/2003-23 ze dne 11.4.2003)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 16 415/2003-23 ze dne 28.3.2003 a č.j. 17 154/2003-23 ze dne 4.4.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Červen
   • Metodický
    • Úprava vzdělávacího programu tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního studia (č.j. 17 620/2003-22 ze dne 7.5.2003)
    • Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro II. stupeň základního studia, rozšířené studium a studium pro dospělé (č.j. 17 621/2003-22 ze dne 7.5.2003)
    • Organizace školního roku 2003/2004 v základních, středních a speciálních školách (č.j. 15 755/2003-20 ze dne 28.3.2003)
    • Metodika pilotních projektů v rámci I. etapy realizace SIPVZ (č.j. 13 256/2003-28 ze dne 23.5.2003)
   • Normativní
    • Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.
    • Vyhláška č. 144/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004 (č.j. 13787/2003-20)
    • Výzva MŠMT k Evropskému dni jazyků (- 26.září) pro základní, střední a vyšší odborné školy (č.j. 16 872/2003-22,11 ze dne 9.4.2003)
    • Oznámení o schválení inovací v učebních plánech některých studijních oborů vyšších zdravotnických škol (č.j. 18 101/2003-23 ze dne 23.4.2003)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 19 091/2003-23 ze dne 7.5.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka a ztrátě služebního průkazu ČŠI
  • Červenec
   • Metodický
    • Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2003 (č.j. 11 039/2003– 44 ze dne 26.5.2003)
    • Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené (č.j. 18 049/2003-24 ze dne 14.4.2003)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT o pokračování pokusného ověřování výuky předmětu Hudebně dramatická výchova na 1. stupni základních škol pro sluchově postižené (č.j. 16 182/2003-24 ze dne 4.6.2003)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování dálkového studia vyšší odborné školy s využitím moderních informačních a komunikačních technologií (č. j. 17 347/2003-23 ze dne 18.5.2003)
    • Rozhodnutí o stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 2003 pro účely poskytování dotací soukromým školám (č.j. 20 190/2003-45 ze dne 18.6.2003)
   • Oznamovací
    • Informace MŠMT o Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání (č.j. 16 913/2003-22 ze dne 19.5.2003)
    • Oznámení o schválení nových a zrušení platnosti dosavadních učebních dokumentů studijního oboru 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (č.j. 19 468/2003–23 ze dne 13.5.2003)
    • Oznámení o novém učebním plánu speciální základní školy pro zrakově postižené a o schválení učebních osnov předmětu Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I - Informační gramotnost (č.j. 18 090/2003-56 ze dne 19.6.2003)
    • Změna Metodického pokynu MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací, č.j. 29 563/2002-44, uveřejněného v sešitu 3/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 22 623/2003-44)
    • Metodický pokyn MŠMT k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách (č.j. 25 029/2002-22 ze dne 27. 6. 2003)
    • Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou (č.j. 15 989/2003-24)
    • Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy (č.j. 15 988/2003–24)
    • Projekt Poradenské služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra (č.j. 15 987/2003-24 ze dne 24.6.2003)
    • Učební osnova předmětu Fyzika pro ekonomické lyceum (čj. 13 892/2003-23 ze dne 24.6.2003)
    • Učební dokumenty pro odborná učiliště pro učební obor 31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce (profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu, učební plány, učební osnovy předmětů Textilní materiály, Ruční a strojové šití, Plošné textilie, Vazby a rozbory tkanin, Technologie, Odborný výcvik) (č.j. 22 426/2003-24 ze dne 25.6.2003)
   • Normativní
    • Vyhláška č. 160/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb.
    • Vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. a vyhlášky č. 160/2003 Sb. (úplné znění)
    • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vzdělávání a odbornou přípravu v Anglii týkající se spolupráce v oblasti školství a odborného vzdělávání, podepsané v Praze dne 30. června 2003
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2003(č.j. 19 337/2003-30 ze dne 27.6.2003)
   • Oznamovací
    • Sdělení o Evropské literární soutěži (č.j. 22 729/2003-11 ze dne 1.7.2003)
    • Využívání razítek speciálních škol se sloučenými součástmi (č.j. 20 587/2003-24 ze dne 20.6.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 18 986/2003-II-2/1)
    • Upozornění na tiskovou chybu v textu ”Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004”, uveřejněném v sešitu 6/2003 Věstníku MŠMT ČR
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 21 818/2003-25 ze dne 30.6.2003)
    • Oznámení o učebních dokumentech pro studijní obory 23-45-L/009 Letecký mechanik a 23-45-M/003 Strojník požární techniky a o učebních dokumentech pro učební obory 21-52-H/005 Hutník, 23-51-H/510 Strojírenská výroba, 23-53-H/001 Rytec kovů, 23-56-H/507 Obrábění kovů, 23-57-H/001 Strojní kovář a 23-68-H/506 Technické služby v autoservisu (č.j. 22 639/2003-23 ze dne 1.7.2003)
    • Oznámení o schválení nových inovovaných učebních dokumentů studijního oboru 32-41-N/002 Zpracování usní, plastů pryže a o zrušení platnosti dosavadních učebních dokumentů studijních oborů 32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba galanterního zboží, 32-44-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba obuvi, 32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží – administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží a 32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže (č.j. 21 398/2003-23 ze dne 10.6.2003)
    • Oznámení o schválení učebních osnov předmětů Matematika a Pedagogika – pedagogická praxe pro studijní obor 78-42-M/003 Pedagogické lyceum (č.j. 21 511/2003-23)
    • Oznámení o nových učebních dokumentech skupin oborů 28, 29, 31, 32, 65 a 66 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Informace o platnosti a ukončení platnosti učebních dokumentů pro 3letý učební obor SOU 31-57-H/001 Pracovník v textilním a oděvním průmyslu (ze dne 8.7.2003)
    • Informace o využití Standardu středoškolského odborného vzdělávání (č.j. 22 705/2003-23 ze dne 4.7.2003)
    • Informace o přírodovědném vzdělávání ve studijním oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum (č.j. 22 506/2003-23 ze dne 4.7.2003)
  • Září
   • Metodický
    • Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (č.j. 19 733/2003-22 ze dne 31.7.2003)
    • Osnova rozborů hospodaření církevních škol a školských zařízení za rok 2003 (č.j. 11 693/2003-44 ze dne 31.7.2003)
   • Normativní
    • Vyhláška č. 249/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2004/2005 (č.j. 22 655/2003-II-2/1)
    • Doplnění Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2003/2004 (č.j. 24 249/2003-II-2/1)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů studijních a učebních oborů (č.j. 24 970/2003-23)
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 22 146/2003-II-2/1)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 10. září 2003 (č. j. 25 277/2003-14 ze dne 12.9.2003)
    • Upozornění na tiskovou chybu v textu ”Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004”, uveřejněném v sešitu 6/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 25 263/2003-51)
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k činnosti speciálních škol a speciálních školských zařízení při zdravotnických zařízeních (č.j. 23 037/2003-24)
    • Seznam projektů pokusného ověřování v gesci odboru 23 MŠMT (odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT) (č.j. 20 932/2003-23 ze dne 26.8.2003)
    • Seznam projektů pokusného ověřování v gesci odboru 24 MŠMT (odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT) (č.j. 22 691/2003-24 ze dne 21.8.2003)
    • Oznámení o ukončení režimu pokusného ověřování a pokračování pedagogiky Montessori v rámci stávajících právních předpisů (č.j. 25 709/2003-22 ze dne 29.8.2003)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 26 204/2003-25 ze dne 5.9.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Změna v Přehledu soutěží a přehlídek pro školní rok 2003/04 (kap. 34 textu ”Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004”), uveřejněném v sešitu 6/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 26 482/2003-51 ze dne 12.9.2003)
    • Sdělení MŠMT k zařazování školních jídelen do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení dle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 24 752/2003-25 ze dne 17.9.2003)
  • Listopad
   • Metodický
    • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání (č.j. 15 952/2003-515 ze dne 2.7.2003)
    • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k finančnímu zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží (č.j. 17 920/2003-51 ze dne 2.7.2003)
    • Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých církevním školám, předškolním a školským zařízením za kalendářní rok 2003 (č.j. 24 577/2003-44 ze dne 23.9.2003)
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2004 (č.j. 25 352/2003-22 ze dne 3.10.2003)
   • Normativní
    • Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2004 - 2007, podepsané v Praze dne 19. září 2003
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č. j. 27 716/2003-14 ze dne 7.10.2003)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2003 k ověřování odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času (č.j. 15 951/2003-51 ze dne 1.7.2003)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k postupu při finančním vypořádání dotací poskytnutých organizacím, které měly finanční prostředky uloženy na účtech vedených Union bankou (č.j. 28 113/2003-44 ze dne 9.10.2003)
    • Přehled platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání (č.j. 27 966/2003-23 ze dne 7.10.2003)
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2002/2003
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 27 810/2003-54 ze dne 2.10.2003)
    • Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (č. j. 25 884/2003-24 ze dne 13. října 2003)
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovému programu na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách (č.j. 27 083/2003-56 ze dne 30.10.2003)
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ Projektu P III - Infrastruktura na vybudování kabeláže lokální počítačové sítě (LAN) v budově školy (č.j. 25 609/2003-56 ze dne 15.10.2003)
    • Koncepce oddělení pro děti vyžadující intenzivní individuální péči (č.j. 25 133/2003-24)
    • Organizace školního roku 2004/2005 v základních, středních a speciálních školách (č.j. 27 113/2003-20 ze dne 27.10.2003)
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Korejské republiky o spolupráci v oblasti mládeže na léta 2003 – 2005, podepsané v Praze dne 11. listopadu 2003
    • Memorandum mezi Českou republikou - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských studií Univerzity Glasgow o studentském/lektorském stipendijním programu pro česká studia pro akademický rok 2003/2004, podepsané v Londýně dne 21. října 2003
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů některých učebních oborů odborných učilišť a o zrušení platnosti stávajících učebních dokumentů (č.j. 27 534/2003-24 ze dne 29.9.2003)
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro studijní obor 23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů a studijní obor 78-42-M/001 Technické lyceum a o zrušení platnosti dosavadních učebních dokumentů (č.j. 28 702/2003-23 ze dne 29.10.2003)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 30 387/2003-23 ze dne 11.11.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 29 627/2003-2/1)
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LIX (2003)
 • 2002
  • Leden
   • Normativní
    • Pokyn MŠMT k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro vzdělávací programy v oblasti sportu
   • Oznamovací
    • Informace o výběrovém řízení do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ze zemí střední a východní Evropy-nabídka Nadace Roberta Bosche
    • Seznam vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2001 - 1. část
    • Sdělení o změně poznámky č. 7 k učebnímu plánu v učebních dokumentech studijního oboru 64-42-M / ….. Management……….
    • Informace o schválení učebních dokumentů pro denní formu tříletého učebního oboru středních odborných učilišť 66-51-H/022 Prodavač a výrobce lahůdek, o schválení změny osnov předmětu ekonomika a účetnictví a předmětu marketing v učebních dokumentech studijních oborů středních odborných učilišť 65-41- L/005 Číšník, servírka a 65-41-L/006 Kuchař a o schválení učebních plánů večerní a dálkové formy studia tříletých učebních oborů 29-54-H/002 Cukrář-výroba a 66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Sdělení MŠMT o podmínkách pro zařazení kursů organizovaných fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy vyhlášky, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn pro státní organizace a organizační složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se upravují náležitosti žádostí o schválení podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 229/2001 Sb., Ministerstvem financí při bezúplatném nabývání majetku státem a při nakládání s majetkem státu ve prospěch nestátních subjektů
    • Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování
    • Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 469/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
    • Vyhláška MŠMT č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. (úplné znění)
    • Memorandum o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí, podepsané v Haagu dne 31. října 2001 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Dodatek k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsaný v Drážďanech dne 20. prosince 2001
    • Změna “Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.”, č.j. 28 996/2000-33 ze dne 17.1.2001
    • Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
    • Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekci upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti MŠMT
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2002
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 23. ledna 2002
    • Oprava tiskové chyby v Souboru pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002, v kapitole Termíny přijímacích zkoušek na střední školy (sešit 6/2000 Věstníku MŠMT ČR)
  • Březen
   • Metodický
    • Výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
    • Metodický pokyn pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
    • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
   • Normativní
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
    • Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s.
    • Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování ukončování studia v The English College in Prague (Anglickém gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate
    • Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze, o. p. s, se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou v jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem
   • Oznamovací
    • Informace o zpřesnění poznámky č. 5 k učebnímu plánu v inovovaných učebních dokumentech studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro studijní obor 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Ztráta razítka
    • Změna ve vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2001/2002
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 5. březnu 2002
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých církevním školám, předškolním a školským zařízením za kalendářní rok 2002
    • Metodický pokyn MŠMT ke stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem, krajem a obcí
    • Organizace školního roku 2002/2003 v základních, středních a speciálních školách
    • Organizační řád soutěží a přehlídek základních uměleckých škol
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2001
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2002, kterým se zrušuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi
   • Oznamovací
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2001/2002
    • Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce 2002 (stav k 7.3.2002)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizovanému grantovým způsobem v roce 2002
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsané v Bukurešti dne 12. dubna 2002
   • Oznamovací
    • Sdělení o prodloužení platnosti učebních dokumentů studijního oboru středních odborných škol 26-47-M/003 (26-97-6/12) Informační technologie – aplikace osobních počítačů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Ztráta razítek
    • Ztráta služebního průkazu školního inspektora
    • Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy - 24
  • Červen
   • Metodický
    • Úprava učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol
    • Metodický pokyn k školní docházce žadatelů o azyl
   • Oznamovací
    • Informace o třístranné mezinárodní soutěži pořádané německou Nadací Hertie a polskou Nadací Hedwig ve spolupráci s MŠMT ČR a Ministerstvem školství Svobodného státu Sasko
    • Seznam organizací zajišťujících výměnné programy v oblasti vzdělání a kultury v USA
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2002/2003
    • Seznam učebních oborů odborných učilišť, délka přípravy a počet žáků ve skupině odborného výcviku
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů pro některé obory odborných učilišť
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Informace o chybě v učebním plánu vzdělávacího programu Základní škola
    • Ztráta služebního průkazu školního inspektora
  • Červenec
   • Metodický
    • Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
   • Oznamovací
    • Výzva MŠMT k Evropskému dni jazyků (- 26. září) pro základní, střední a vyšší odborné školy
    • Sdělení MŠMT o vyhlášení VII. ročníku výtvarné soutěže ”Cena Itálie 2002”Sdělení MŠMT o vyhlášení VII. ročníku výtvarné soutěže ”Cena Itálie 2002”
    • Statut Rady MŠMT pro zájmové vzdělávání
    • Jednací řád Rady MŠMT pro zájmové vzdělávání
    • Sdělení MŠMT ke změnám v organizaci školního roku ve školách a školských zařízeních v Praze ve dnech 20. - 22. listopadu 2002
    • Oznámení o platnosti inovovaných učebních osnov předmětu občanská nauka pro střední odborné vzdělávání
    • Změna termínů ve Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje (publ. v seš. 2/2002 Věstníku MŠMT ČR)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Srpen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství, podepsané v Praze dne 21.června 2002
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obory 21-53-H/001 Modelář, 21-55-H/001 Slévač, 23-61-H/001 Lakýrník a 23-65-H/009 Strojník-lodní doprava a pro studijní obor 37-42-M/001 Poštovní a peněžní služby
    • Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 29, 31, 32, 66 a 69 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Oznámení o prodloužení termínu platnosti učebních dokumentů pro některé učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Oznámení o vystavení aktualizovaných číselníků pro sběr dat v roce 2002
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů pro některé obory odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Září
   • Metodický
    • Metodická pomoc školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu na proškolení učitelů v rámci projektu P I – Informační gramotnost
    • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování
    • Metodický pokyn k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.
    • Učební plán učebního oboru 69-55-E/006 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy Úplné znění Seznamu zkoušek z cizích jazyků a přehledu jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy
    • Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení
   • Oznamovací
    • Vyhledání partnerské školy prostřednictvím Internetu
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Informace o výběrovém řízení do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení
    • Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených povodní
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů, příp. jejich dodatků, studijních a učebních oborů skupiny 41 a 43
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů studijního oboru 31-43-L/004 Operátor oděvní výroby - oděvní výroba
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Oznámení o doporučené organizaci výuky předmětu tělesná výchova na odborných učilištích
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Informace o učebních dokumentech schválených pro speciální školy pro sluchově postižené k 1. září 2002 a odkazy na Věstníky MŠMT
    • Učební dokumenty praktických škol a odborných učilišť platné k 1. září 2002
    • Oznámení o platnosti učebních osnov předmětu cizí jazyk pro SOŠ a SOU - úroveň začáteční
    • Informace o platnosti učebních dokumentů pro základní školu pro hluchoslepé
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Listopad
   • Metodický
    • Informace k vyplňování vysvědčení v základních uměleckých školách
    • Informace k vyplňování vysvědčení v základních školách
   • Normativní
    • Vyhláška č. 361/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
   • Oznamovací
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2002/2003
    • Oznámení o využití učebních osnov ”Občanská nauka pro nástavbové studium” při výuce předmětům nauka o společnosti a základy společenských věd
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro tříleté učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Přehled učebních dokumentů vzdělávacích programů pro středoškolské odborné vzdělávání, kterým byla udělena schvalovací doložka ve školním roce 2001/2002 po zveřejnění přehledu platnosti učebních dokumentů ve Věstníku MŠMT č. 8/2001 a č. 12/2001
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVIII (2002)
 • 2001
  • Leden
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k organizaci a financování soutěží a přehlídek ve školním roce 2000/01 na krajské a okresní úrovni
    • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
    • Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2000-2002, podepsané v Praze dne 24. listopadu 2000
   • Oznamovací
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2001
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Únor
   • Normativní
    • Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.
    • Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
   • Oznamovací
    • Upozornění k uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 1. lednu 2001
    • Oprava tiskové chyby ve Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2001, v přehledu normativů stanovených základní umělecké škole v oboru se skupinovou a kolektivní výukou (sešit 1/2001 Věstníku MŠMT ČR)
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Březen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2001
    • Pokyn MŠMT k uzavírání pojistných smluv v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích v působnosti MŠMT
    • Organizace školního roku 2001/2002 v základních, středních a speciálních školách
    • Opatření MŠMT, kterým se mění ”Pokyn k pokusnému ověřování organizace ukončování studia v konzervatoři absolutoriem”
   • Normativní
    • Změna programu “Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol” a jeho úplné znění
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství okresních úřadů a odborům školství magistrátů, v průběhu realizace přechodu předškolních zařízení, škol a školských zařízení (dále jen škol) z působnosti MŠMT na kraje
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o změně Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce č. j. 14 976/94-21 a č. j. 24 519/96-21, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 042/98-23
    • Úplné znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/1994 a 1995/1996, č. j. 14 976/1994-21, č. j. 24 519/96-21 a č. j. 32 042/98-23, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 31 455/2000-23
   • Oznamovací
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 7. února 2001
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce 2001
    • Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti MŠMT
    • Informace o vydání učebních dokumentů – rozšíření zaměření Praktické školy tříleté
    • Informace o učebních dokumentech praktické školy dvouleté
    • Informace o vydání vzdělávacího programu pro hluchoslepé
    • Sdělení k problematice výuky učiva směřujícího k ovládnutí práce s počítačem na odpovídající uživatelské úrovni v oborech středoškolského odborného vzdělávání kategorie E, H, J, L a M
    • Informace o návaznosti nástavbového studijního oboru 41-45-L/505 (41-45-L/506) Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství na učební obor 23-68-H/001 Automechanik
    • Sdělení o vydání publikace RE “Evropská úmluva o ochraně lidských práv – základní materiál pro učitele”
  • Duben
   • Metodický
    • Učební osnova předmětu Klinická biochemie
    • Učební osnova předmětu Cvičení z klinické biochemie
    • Učební osnova předmětu Odborná praxe
    • Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu v DVÚ
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2000
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003, podepsané v Madridu dne 5. března 2001
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2001, kterým se zrušují příkazy ministra č. 12/1998, č. 2/1999, č.8/1999, č. 15/1999, č. 6/2000 a č. 9/2000
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2001 k postupu při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o vyřazování ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
   • Oznamovací
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro ZŠ platný ve školním roce 2000/2001 a 2001/2002
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2000 – 2. část
    • Oznámení o úpravě učebních osnov studijního oboru 53-43-M/001 (JKOV : 53-08-6/00) Zdravotní laborant
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Květen
   • Metodický
    • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Učební plán učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů (tříleté denní studium)
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 23. března 2001
    • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
    • Rozhodnutí MŠMT č.j. 11 861/2001-23 ze dne 13.3.2001 o změně Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon),ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze, č. j. 11 576/95-21, ze dne 6. března 1995, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30 567/98-23 ze dne 8. března 1999
    • Úplné znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze, č. j. 11 576/95-21, ze dne 6. března 1995, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30 567/98-23 ze dne 8. března 1999 a Rozhodnutí MŠMT č.j. 11 861/2001-23 ze dne 13.3.2001
   • Oznamovací
    • Informace o vydání Rámcového programu pro předškolní vzdělávání
    • Sdělení k projektu ”Školní mléko” a k novému nařízení vlády č. 91/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky)
    • Sdělení o vydání nových učebních dokumentů pro studijní elektrotechnické obory středních odborných škol
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů učebního oboru 31-58-H/001 Krejčí
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů učebního oboru 69-53-E/002 Provoz domácnosti
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o učebních dokumentech základní školy pro sluchově postižené
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červen
   • Metodický
    • Úprava základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Národní škola”
    • Úprava základní pedagogické dokumentace ”Modifikace vzdělávacího programu Základní škola pro specifické potřeby romských dětí”
    • Doplnění základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Základní škola”
    • Modelový učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky
    • Kódování oborů GYMNÁZIUM platné od 1. 9. 2001
    • Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizovanému grantovým způsobem v roce 2001
    • Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků - regionální DVPP v roce 2001
   • Normativní
    • Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31.8.2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání
    • Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16.10.2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství Mládež
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2001, kterým se zrušuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2000, kterým se mění a doplňuje příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002
    • Oznámení o učebních dokumentech pro učební obor 23-62-H/001 Optik
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Červenec
   • Metodický
    • Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa A
    • Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa B
    • Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa C
    • Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001
    • Číselníky závazné pro vykazující jednotky v resortu školství k 1.1.2001
   • Normativní
    • Mimořádné opatření (uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka)
   • Oznamovací
    • Oznámení o vydání nových učebních dokumentů pro studijní a učební obory středních škol
    • Sdělení o schválení učebních dokumentů pro učební obor středních odborných učilišť 26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení
    • Sdělení o schválení učebních dokumentů studijního obor 65-42-M/004 (63-71-6) Hotelnictví a turismus
    • Oznámení o učebních osnovách pro výtvarnou výchovu v rámci vzdělávacího programu “Základní škola”
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
    • Úprava učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním školám, předškolním zařízením a školským zařízením na další vzdělávání pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů a Program zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním školám)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), o pokusném ověřování organizace, průběhu a ukončování studia v Německé škole v Praze s.r.o.
   • Oznamovací
    • Vzor kolektivní smlouvy
    • Přehled platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání
    • Informace o inovovaných učebních dokumentech studijního oboru 28-42-L/012 Chemik operátor - průmyslová chemie
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o přeřazení předmětů, jejichž obsahem je získávání řidičského oprávnění
    • Oznámení o tiskové chybě v některých tiskopisech Třídních výkazů pro 2. stupeň základních škol
  • Září
   • Normativní
    • Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001-2005, podepsané v Praze dne 19. května 2001
    • Vyhláška č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb.
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy (+ úplné znění Seznamu zkoušek)
   • Oznamovací
    • Dodatek k nabídce kurzů Rady Evropy programu CDCC na II. pololetí roku 2001 a I. pololetí r. 2002
    • Doplnění seznamu “Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce 2001”
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro tříleté učební obory středních odborných učilišť
    • Oznámení o tiskové chybě v sešitu 7/2001 Věstníku MŠMT ČR, v názvu studijního oboru 69-41-L/004 (64-46-4)
    • Dodatek k platným učebním dokumentům v souvislosti se změnami ve výcviku žáků v řízení motorových vozidel
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Říjen
   • Normativní
    • Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Helénské republiky na léta 2001 – 2003, podepsaný v Praze dne 12. září 2001 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2001, k postupu při udělování souhlasu o nakládání s nemovitým majetkem převedeným MŠMT na kraje
   • Oznamovací
    • Nabídka stipendií Nadace Roberta Bosche pro učitele německého jazyka
    • Oznámení o schválení dodatků k učebním dokumentům pro některé studijní/učební obory speciálních středních škol pro sluchově postiženou mládež
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Listopad
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie
    • Učební dokumenty pro odborná učiliště - učební obor 29-55-E/001 Mlékařské práce
   • Normativní
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 - 2006, podepsaný v Levoči dne 21.září 2001
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2001- 2004, podepsané v Praze dne 9.října 2001
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k učebním plánům vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Přehled učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (souhrn)
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2001/2002
    • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách
    • Sdělení o schválení učebních dokumentů studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie
    • Doporučené úpravy učebních plánů (typ A) v učebních dokumentech pro odborná učiliště
    • Oznámení o názvech a zkratkách některých speciálních škol
    • Informace o novém učebním oboru odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Prosinec
   • Metodický
    • Vzorový návrh směrnice o účtování majetku
    • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2002
    • Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 11 – 15 let
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 - 2005, podepsané v Ulánbátaru dne 31.srpna 2001
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsané v Praze dne 5.listopadu 2001
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche “Junge Wege in Europa”
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2000 - 3. část (dodatek)
    • Abecední seznam vzdělávacích zařízení, kterým byly v roce 2000 akreditovány vzdělávací akce v systému DVPP
    • Doplnění a opravy Přehledu platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8/2001
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obor 23-63-H/001 Hodinář, učební obor 23-66-H/001 Mechanik opravář a studijní obor 23-45-M/004 Silniční doprava
    • Informace o platnosti inovovaných učebních dokumentů některých učebních oborů odborných učilišť a jejich distribuci
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVII (2001)
 • 2000
  • Leden
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 16-01-M/004 (16-22-6) Ekologie a ochrana krajiny
    • Učební plán studijního oboru 53-44 -M/002 (53-30-6) Ortopedicko - protetický technik pro absolventy ZŠ (dálkové studium)
    • Učební plán studijního oboru 53-44 -M/002 (53-30-6) Ortopedicko-protetický technik pro absolventy ZŠ (večerní studium)
    • Učební plán studijního oboru 53-43 -M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant pro absolventy ZŠ (dálkové studium)
    • Učební plán studijního oboru 53-43-M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant pro absolventy ZŠ (večerní studium)
    • Doplnění učebního plánu večerního studia v gymnáziu
    • Učební osnova předmětu Psychologie a pedagogika
   • Normativní
    • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
    • Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta 2000 - 2004, podepsaný v Praze dne 30.listopadu 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2000-2002, podepsaný v Praze dne 2. prosince 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad)
   • Oznamovací
    • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách
    • Oznámení o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 16-01-M/004 (16-22-6) Ekologie a ochrana krajiny
    • Oznámení o doplnění učebních osnov českého jazyka a literatury pro SOŠ a rozšíření jejich platnosti pro čtyřleté studijní obory SOU
    • Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Sdělení vyšším zdravotnickým školám o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 5341N/004 (53-57-7) Diplomovaný zdravotnický záchranář
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol
   • Normativní
    • Program “Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol”
   • Oznamovací
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 10. ledna 2000
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání výročních zpráv vysokých škol
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek a o zcizení a ztrátě služebních průkazů
    • Oznámení
  • Březen
   • Metodický
    • Učební osnova předmětu Vybrané laboratorní metody
    • Organizační řád Zeměpisné olympiády
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 24/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb.
    • Zásady pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2000
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.2/2000, jímž se doplňuje Příkaz ministra č.12/1998, kterým se určují školské úřady, které budou z pověření MŠMT vykonávat koordinační činnost
    • Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o změně Přílohy k Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/1994 až 1995/1996, č.j. 14 976/94-21 ze dne 22.4.1994
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o dopisování se švýcarskou mládeží
    • Sdělení MŠMT k členství škol, předškolních zařízení a školských zařízení ve sdruženích
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů předmětu Psaní na počítači pro 5., 6. a 7. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené
    • Sdělení MŠMT ředitelům školských úřadů, škol a školských zařízení na území hl. města Prahy k odlišné organizaci školního roku 2000/2001
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve školním roce 1999/2000
   • Normativní
    • Zákon č. 19/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o maturitní zkoušce ve studijním oboru 63-71-6 (KKOV 65-42-M/004) Hotelnictví a turismus
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 1999/2000
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Normativy neinvestičních výdajů RgŠ pro rok 2000
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Oznámení o zcizení služebního průkazu školního inspektora
    • Oznámení o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na zpracování návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a způsobu jeho realizace
  • Květen
   • Metodický
    • Metodické pokyny MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací pro rok 2000
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Litevské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2000-2004, podepsané ve Vilniusu dne 31. března 2000
   • Oznamovací
    • Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti MŠMT
    • Změna zřizovací listiny Centra pro studium vysokého školství
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Oznámení o platnosti učebních osnov předmětu cizí jazyk pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červen
   • Metodický
    • Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol
    • Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy
    • Pravidla Programu podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem Švédského království o školské a vědecké spolupráci na léta 2000 - 2002, podepsané ve Stockholmu dne 14. dubna 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/200
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červenec
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum (denní studium absolventů základní školy)
    • Učební osnova předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty
    • Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení
   • Normativní
    • Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2000 - 2003, podepsané v Pekingu dne 10. května 2000
    • Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný v Jeruzalémě dne 6. dubna 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný v Praze dne 17. května 2000
   • Oznamovací
    • Informace o uvádění názvu nástavbového studijního oboru 64-41-L/5... Podnikání v oborech... na vysvědčení
    • Oznámení o ztrátě a zcizení razítek
    • Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů
    • Oznámení schválení učebního plánu studijního oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum
    • Informace o změně učební osnovy předmětu Výpočetní technika v učebních dokumentech studijního oboru 65-42-M/004 (JKOV: 63-71-6/00) Hotelnictví a turismus
    • Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních oborů odborných učilišť
    • Oznámení o opravě a doplnění bodu č. 27 Přehled soutěží a přehlídek ze Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/01 (č.j. 13 095/2000-20), uveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 6/2000
    • Tisková oprava Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou
    • Zajištění logopedické péče v učebním plánu speciální základní školy pro sluchově postižené
    • Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol (stav k 1.6.2000)
  • Srpen
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
    • Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního studia
   • Normativní
    • Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000 - 2002, podepsaný v Nikósii dne 8. června 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 2000 - 2003, podepsané ve Varšavě dne 14. června 2000
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2000, kterým se stanoví koordinační činnosti určených školských úřadů
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k pojmu školská zařízení pro účely periodických preventivních lékařských prohlídek
    • Oznámení o učebních dokumentech předmětu Občanská a rodinná výchova v učebním plánu speciální základní školy pro sluchově postižené
    • Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 (sešit 6/2000 Věstníku MŠMT ČR)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Září
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice
    • Učební plán učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů, tříleté denní studium
    • Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, večerní studium pro absolventy základních škol
    • Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové studium pro absolventy základních škol
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2000, kterým se zrušují příkazy ministra č. 17/1998, č. 4/1999 a č. 22/1999
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum
   • Oznamovací
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení
    • Oznámení o experimentálním ověřování předmětu hudebně-dramatická výchova
    • Oznámení o experimentálním ověřování modelu bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek a zcizení služebního průkazu
    • Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy
    • Oznámení o úpravě učebních dokumentů studijního oboru 53-42-N/001 (53-54-7) Diplomovaný ergoterapeut
    • Oznámení o úpravě učebního plánu studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové a večerní studium pro absolventy základních škol
    • Informace o platnosti učebních osnov
    • Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupiny oborů 33, 34, 36 a 82 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro obor středních odborných učilišť 24-33-2/00 (23-56-H/001) Obráběč kovů, tříleté denní studium
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů praktické školy tříleté a učebních dokumentů všeobecně vzdělávacích předmětů odborných učilišť
    • Oznámení o zařazení předmětu znakový jazyk do učebních plánů
  • Říjen
   • Metodický
    • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
    • Výzva MŠMT k Evropskému roku jazyků 2001 pro základní, střední a vyšší odborné školy
    • Metodický pokyn k zařazení učiva “úvodu do světa práce” do vzdělávacích programů středních škol
    • Učební plán studijního oboru 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, čtyřleté denní studium
   • Normativní
    • Program spolupráce ve vzdělávání a vědě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království pro rok 2000, podepsaný v Praze dne 13. září 2000 (angl. znění)
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13 /2000, kterým se mění a doplňuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi
   • Oznamovací
    • Výzva Evropské komise k vyjádření zájmu č. DG EAC/21/2000 týkající se poskytování služeb v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, kultury, audiovizuální politiky, sportu, občanství a mládeže
    • Informace pro střední školy
    • Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001, v Organizaci školního roku 2000/2001 (sešit č. 6/2000 Věstníku MŠMT ČR)
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro studijní obor středních odborných učilišť 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, čtyřleté denní studium
    • Informace o zrušení platnosti některých učebních dokumentů odborných učilišť
    • Informace o učebních dokumentech odborných učilišť a praktických škol
    • Informace o platnosti učebních dokumentů zvláštní školy pro sluchově postižené, přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy pro sluchově postižené
    • Oznámení o změně podzimního termínu konání státní všeobecné jazykové zkoušky
    • Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 32, 33 a 65 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Listopad
   • Normativní
    • Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2001 – 2003, podepsaný v Limě dne 11. října 2000
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2000, kterým se zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění Příkazu č. 11/1999
    • Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření
   • Oznamovací
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2000/2001
    • Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu
    • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách
    • Informace o vydání nových učebních dokumentů odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVI (2000)
 • 1999
  • Leden
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsané v Praze dne 20. listopadu 1998
    • Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších odborných škol
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o členění soutěží do kategorií podle finančního zabezpečení
    • Upozornění na právní úpravu a výklad některých ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkupy objektů od restituentů
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Únor
   • Metodický
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut
    • Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže
   • Normativní
    • Nařízení vlády č. 321/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
    • Finanční normativy na rok 1999 pro stanovení dotace soukromým školám, předškolním a školským zařízením
    • Vyhláška MŠMT č. 325/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
    • Vyhláška MŠMT č. 326/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.
    • Vyhláška MŠMT č. 332/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Dánského království o spolupráci v oblasti speciálního školství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podepsané v Praze dne 29. prosince 1998 (angl. znění a český překlad)
    • Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Španělského království na léta 1999 - 2001, podepsaný v Madridu dne 18. prosince 1998
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem všeobecného a odborného vzdělávání Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1998 - 2000, podepsané v Moskvě dne 11. ledna 1999
   • Oznamovací
    • Statut Akreditační komise
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Tisková oprava v textu Informace odboru středního a vyššího vzdělávání o platnosti učebních osnov (zveřejněno ve Věstníku MŠMT ČR, roč. LIV, sešit 9, září 1998, str.17)
    • Oznámení o vydání učebních dokumentů pro učební obory středních odborných učilišť 36-80-2/00 Podlahář, 32-60-0/00 Výroba usní, 64-56-2/00 Kadeřník-kadeřnice, 45-97-2/14 Krajinář-krajinářka
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oprava a doplnění Seznamu vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy ve školním roce 1998/1999
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Březen
   • Metodický
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.2/1999, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům škol a školských zařízení s právní subjektivitou, zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, školskými úřady nebo obcemi
    • Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
    • Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších zdravotnických školách
    • Učební osnova předmětu Materiály a technologie
    • Učební osnova předmětu Psychologie
    • Učební osnova předmětu První pomoc
    • Učební plán studijního oboru 53-30-6 Ortopedicko-protetický technik
    • Učební plán studijního oboru 53-43-N/002 (53-65-7) Diplomovaný asistent hygienické služby
    • Učební plán studijního oboru 53-43-N/002 (53-56-7) Diplomovaný radiologický asistent
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
    • Zásady pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 1999
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 1998 - 2001, podepsaný v Bratislavě dne 15. ledna 1999
   • Oznamovací
    • Informace o nových učebních dokumentech studijního oboru SOU 26 - 42 - L / 001 (26-70-4) Mechanik silnoproudých zařízení, mechanička silnoproudých zařízení
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Doplnění Seznamu vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy ve školním roce 1998/1999
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 14.1.1999
    • Upozornění recenzentům učebnic
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Duben
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 ( 53-10-6) Zubní technik
    • Učební osnova předmětu Somatologie a stomatologie
    • Učební osnova předmětu Stomatologické protézy
    • Učební osnova předmětu Zhotovování stomatologických protéz
    • Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola
    • Organizace školního roku 2000/2001 v základních, středních a speciálních školách
    • Vzor kolektivní smlouvy
   • Oznamovací
    • Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou 63-43-3
    • Dodatek k seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1999/2000
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 1998/1999
    • Seznam schválených a vydaných učebnic s polským vyučovacím jazykem
    • Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání pro studijní obory SOŠ hotelového typu
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Tisková oprava v textu Metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže (sešit 2/1999 Věstníku MŠMT ČR)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
   • Normativní
    • Rozhodnutí Rady přidružení č. 5/98 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 2.12.1998, které mění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání, a to v souvislosti se změnou způsobu úhrady finančního příspěvku České republiky do těchto programů
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze, č.j. 11 576/95-21 (č.j.30 567/98-23) včetně úplného znění
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování ukončování studia v gymnáziu podle programu International Baccalaureate, č. j. 12 367/95-21 (č.j. 28 772/98-23) včetně úplného znění
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách, č. j. 28 851/97-21 (č. j. 32 043/98-23) včetně úplného znění
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, č. j. 14 976/94-21 a č. j. 24 519/96-21 (č. j. 32 042/98-23) včetně úplného znění
    • Směrnice, kterou se pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti MŠMT upravuje postup při provádění některých ustanovení vyhlášky FMF č.119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Vyhlášení „Olympijských sportovních snů“ na základních, středních a speciálních školách
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červen
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů
    • Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením ve školním roce 1998/1999
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1999, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům školských úřadů
   • Oznamovací
    • Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí
    • Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních oborů a o ukončení studia v některých oborech
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 1999/2000
    • Oznámení o zrušení Školského ústavu umělecké výroby
    • Oznámení vyšším zdravotnickým školám
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 53-43-M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant
    • Učební osnova předmětu Občanská nauka pro studijní obor farmaceutický laborant
    • Učební osnova předmětu Farmakologie
    • Učební osnova předmětu Příprava léčiv
    • Učební osnova předmětu Cvičení z přípravy
    • Učební dokumenty pro gymnázia (učební plány, učební osnovy)
    • Učební plán studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař - kuchařka
    • Učební plán studijního oboru 65-41-L/005 Číšník - servírka
    • Učební osnova předmětu Ekonomika pro studijní obory SOŠ a SOU
   • Normativní
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
   • Oznamovací
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (ve stavu k 15. červnu 1999)
    • Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 1999 (ke dni 29.5.1999)
    • Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory SOŠ a SOU
    • Oznámení schválení učebních dokumentů studijního oboru 65-41-L/005 Číšník -servírka a studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař-kuchařka
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k zajištění jednotné evidence příjmů (odvodů a výnosů) organizací rozpočtové sféry
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky ve vybraných školách zřízených právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu na území České republiky a nezařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT
   • Oznamovací
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Oznámení schválení úpravy učebních dokumentů studijního oboru 64-61- 4 Obchodník, obchodnice
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Září
   • Metodický
    • Učební plán denního a dálkového studia studijního oboru 64-42-M/......Management ……… (JKOV: …-98-6)
    • Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť
    • Učební osnova předmětu Ekonomika pro tříleté učební obory SOU
    • Učební osnova předmětu Ekonomika pro dvouleté učební obory SOU
    • Úprava Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 16 741/97-20 k výjezdům základních a středních škol do zahraničí
    • Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních
   • Normativní
    • Nařízení vlády č. 153/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
    • Vyhláška MŠMT č. 171/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
    • Vyhláška MŠMT č. 173/1999 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Zřizovací listina Antidopingového výboru ČR
    • Statut Antidopingového výboru ČR
    • Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 1999/2000, v termínu maturitních zkoušek (sešit 6/1999 Věstníku MŠMT ČR)
    • Oznámení o opravě v učebních dokumentech učebního oboru 36-78-2 Instalatér
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Oznámení o udělení schvalovací doložky na upravené učební dokumenty studijního oboru 53-42-N/002 (53-55-7) Diplomovaný fyzioterapeut
    • Oznámení o platnosti učebních osnov pro SOŠ a SOU
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Říjen
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 78-42-M/003 Pedagogické lyceum (denní studium)
    • Pokyn k provedení § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb.
   • Normativní
    • Pracovní text úplného znění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb.
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/1999 k projektu “Školní mléko” a poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16 /1999 o zrušení Příkazu ministra č. 3/1994 k provádění kontrol na soukromých školách a zařízeních
   • Oznamovací
    • Dodatek k Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1999/2000, č.j. 24 021/98-220, uveřejněný ve Věstníku MŠMT č. 10/1998
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
  • Listopad
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT k pojišťování osob v rozpočtových a příspěvkových organizacích
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 229/1999 Sb., kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k jednoslovnému geografickému názvu pro Českou republiku
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 1999/2000
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Informace o vyplňování kódů studijních a učebních oborů na vysvědčení
    • Oznámení o ztrátě a změně razítka
  • Prosinec
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    • Postup při odvodu nedočerpaného limitu mzdových prostředků na platy a OPPP u příspěvkových organizací
    • Stanovisko MŠMT k odborným seminářům konaným v zahraničí
    • Metodický pokyn k použití finančních zdrojů při odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací resortu školství, příklady a postupy při jejich vykazování v resortních výkazech Škol P
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu
    • Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti regionálního školství v roce 2000
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1999-2001, podepsané v Rize dne 1. listopadu 1999
    • Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2000-2002, podepsaný v Paříži dne 9. listopadu 1999
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/99 k vybavení škol a školských zařízení, které jsou zřízeny MŠMT nebo ŠÚ, motorovými vozidly
   • Oznamovací
    • Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů s platnou schvalovací doložkou MŠMT pro střední školy
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LV (1999)
Neděle 19.05.2024, svátek má Ivo


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Dotkly se letošní změny v PHMax konkrétně Vaší školy?

 1. Ano, musel(a) jsem propouštět pedagogy (0)
 2. Ano, naštěstí jsem nemusel(a) propouštět pedagogy (0)
 3. Ne, fungujeme stejně jako loni (0)
 4. Ne, systém mi přijde výhodnější pro školu než loni (0)
 5. Nemám na věc jasný názor (1)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.