Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Inteligentní Věstníky

 • 2023
  • Leden
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Úpravy názvů profesních kvalifi kací v rámci Národní soustavy kvalifikací
    • Kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • Březen
   • Normativní
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2023
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023
    • Soustava republikových normativů na rok 2023
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2023
    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na období leden–srpen 2023
    • Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní, střední školy a konzervatoře na rok 2023
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Květen
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023 na financování provázejících učitelů a zajištění pedagogických praxí
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Změna v organizaci školního roku 2023/2024 v Kraji Vysočina
  • Srpen
   • Normativní
    • Protokol z třetího zasedání Smíšené komise podle článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu z 28. června 2023
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
  • Září
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na období září-prosinec 2023 na financování ukrajinských asistentů pedagoga
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
 • 2022
  • Únor
   • Normativní
    • Statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2022 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
    • Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní, střední školy a konzervatoře na rok 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Květen
   • Normativní
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2022
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022
    • Soustava republikových normativů na rok 2022
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení
  • Červen
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Organizace školního roku 2023/2024 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Organizace školního roku 2024/2025 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Organizace školního roku 2025/2026 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Organizace školního roku 2026/2027 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Organizace školního roku 2027/2028 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
  • Srpen
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2022 na financování ukrajinských asistentů pedagoga
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Září
   • Normativní
    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na období září–prosinec roku 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Říjen
   • Normativní
    • Doplnění normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2022
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2022 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
 • 2021
  • Únor
   • Normativní
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2021
    • Soustava republikových normativů na rok 2021
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Dodatek k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2021 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Březen
   • Normativní
    • Oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 01/2021
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2021
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Květen
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří nebo vyšších odborných škol, které nezřizuje stát
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Červen
   • Normativní
    • Oprava chyby v psaní ve Věstníku MŠMT 03/2021
    • Národní plán podpory návratu do škol: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2021
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Oznámení o zrušení organizace a změně názvu nástupnické organizace
  • Srpen
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu – Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Září
   • Normativní
    • Doplnění normativů soukromých škol od 1. 9. 2021
    • Doplnění normativů veřejných VOŠ od 1. 9. 2021
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
  • Listopad
   • Normativní
    • Stanovení dalších finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje spojené s činností základních škol, středních škol nebo konzervatoří, které nezřizuje stát
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Národní soustava kvalifikací – seznam profesních kvalifikací schválených v období 26. 5. 2020 až 23. 9. 2021
  • Prosinec
   • Normativní
    • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
 • 2020
  • Leden
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
  • Únor
   • Normativní
    • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2020
    • Soustava republikových normativů na rok 2020
    • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020
    • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
  • Březen
   • Normativní
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
  • Červen
   • Oznamovací
    • Seznam titulů zařazených do seznamu učebnic a učebních textů
    • Organizace školního roku 2021/2022
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Seznam titulů zařazených do seznamu učebnic a učebních textů
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací
  • Září
   • Normativní
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2020
    • Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
  • Říjen
   • Normativní
    • Dodatek k normativům neinvestičních výdajů stanovených podle § 161 odst. 1 školského zákona pro školy zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
    • Stanovení dalších fi nančních prostředků pro nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2020
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Odnětí schvalovací doložky učebnici Nová literatura 1 a 2
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021
 • 2019
  • Leden
   • Normativní
    • Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky
    • Soustava republikových normativů pro rok 2019
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací soukromému školství
   • Oznamovací
    • Projekt „Poznej svoji školu“ s dobrovolnou účastí škol i učitelů
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
  • Duben
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Kvalifi kační a hodnotící standardy profesních kvalifi kací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
  • Květen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
  • Červen
   • Oznamovací
    • Kvalifikační a hodnotící standarty profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2019/2020
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2019
    • Oznámení o zrušení informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy
  • Září
   • Oznamovací
    • Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly
    • Dne 30. 7. 2019 byly schváleny následující profesní kvalifi kace s datem platnosti od 21. 8. 2019
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2019/2020
 • 2018
  • Leden
   • Normativní
    • Soustava republikových normativů pro rok 2018
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Ztráta razítka
  • Březen
   • Normativní
    • Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j. MSMT- 18477/2012-23
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo tituly k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
    • Oprava tiskové chyby ve Věstníku MŠMT, ročník LXXIV, sešit 1-2, vydáno: únor 2018
  • Květen
    • Informace MŠMT k odejmutí schvalovacích doložek školním atlasům světa
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2018/2019
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Zařazení učebnic, schválených MŠMT do seznamu učebnic a učebních textů
    • Ztráta razítek
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2017/2018
    • Ztráta razítka
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019
  • Září
   • Normativní
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018
   • Oznamovací
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Schválení učebnic a učebních textů k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů
    • Oznámení o změně názvu zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Listopad
   • Normativní
    • Dodatek k doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-16/2018 a č.j. MSMT-25267/2018)
   • Oznamovací
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2018/2019
    • Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Oznámení o odcizení služebního průkazu
 • 2017
  • Leden
   • Metodický
    • Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016
   • Normativní
    • Soustava republikových normativů pro rok 2017
    • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství
    • Příloha – Normativy neinvestičních výdajů soukromých škol pro rok 2017
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Pokyny pro zpracování výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2016.
    • Pokyny pro zpracování výroční zprávy veřejných vysokých škol o hospodaření za rok 2016
    • Ztráta průkazu
  • Březen
   • Oznamovací
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Tituly učebnic a učebních textů pro základní a střední vzdělávání, schválených MŠMT
  • Květen
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu zaměřeného na kybernetickou bezpečnost zpracovaného podle rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie
    • Tituly učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání, schválených MŠMT
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2016/2017
  • Červen
   • Metodický
    • Postup vyúčtování dotace a osnova rozboru hospodaření s dotací podle § 3 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2017
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 7. 2017, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 3. 7. 2017
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2017/2018
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2017/2018
    • Seznam učebnic pro základní vzdělání schválených MŠMT
  • Září
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2017 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2017 (stanovených č.j. MSMT-279/2017)
    • Zařazení do seznamu učebnic a učebních textů schválených MŠMT
    • Informace o odebrání schvalovací doložky MŠMT
    • Ztráta razítka
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Metodický předpis k výpočtu měr studijní neúspěšnosti na vysokých školách
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • 2016
  • Leden
   • Metodický
    • Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2015 (č.j. MSMT- 36592/2015-1)
   • Oznamovací
    • Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2015
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Soustava republikových normativů pro rok 2016 (č.j. MSMT ‒ 45553/2015)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j. MSMT-659/2016)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz P 1-04: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2016 – výkaz S 53-01
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (leden 2016)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (únor 2016)
    • Oznámení o změně názvu organizací zřizovaných MŠMT
  • Březen
   • Oznamovací
    • Sdělení o opravě chyby v Organizaci školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Seznam akreditovaných osob podle podle ustanovení § 18a odst. 4 zákona č. 109/2002 Sb.
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2016/17
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2016
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Květen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2016/2017, č.j. MSMT-7896/2016-3
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2015/2016
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 24. 6. 2016, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 24. 6. 2016
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2016/2017
    • Školní cena fair play
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě průkazu
  • Září
   • Normativní
    • Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti MŠMT upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219 /2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2016/2017
    • Tituly učebnic a učebních textů schválených MŠMT
    • Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech
  • Listopad
   • Normativní
    • Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání ve víceletém gymnáziu, které je součástí činnosti Německé školy v Praze s.r.o. – zahraniční školy a gymnázia
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2016 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2016 (stanovených č.j. MSMT-659/2016)
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Prosinec
   • Normativní
    • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
   • Oznamovací
    • Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace a organizační složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
 • 2015
  • Leden
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2014 (ze dne 9. 12. 2014, č.j. MSMT-36509/2014)
   • Normativní
    • Příkaz ministra č. 32/2014, kterým se mění Příkaz ministra č. 4/2014
   • Oznamovací
    • nformace o přijímání do dvojnárodnostního dvojjazyčného studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Soustava republikových normativů pro rok 2015 (č.j. MSMT-43071/201)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2015 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j. MSMT-6/2015)
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXX (2014)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Normativní
    • Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014-2017 (V Praze dne 12. 12. 2014)
    • Dodatek č. 3, č. j. MSMT-40945/2014, k vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (č.j. 9 587/2007-22)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz S 5-01
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Březen
   • Normativní
    • Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryně školství, vysokého školství a výzkumu Francouzské republiky za účelem vzájemného akademického uznávání vysokoškolských diplomů a částí studia (Praha, 8. 12. 2014)
   • Oznamovací
    • Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/2015
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Duben
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2015
    • Doplnění seznamu schválených učebnic a učebních textů pro základní a střední vzdělávání
  • Květen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016 (č.j. MSMT-4387/2015-2)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červenec
   • Normativní
    • Protokol z druhého zasedání Smíšené komise podle článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu z 21. listopadu 2008
    • Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j.: MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 2. 5. 2015, č.j.: MSMT-10537/2015-1)
    • Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů (č. j. 19242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009) (ze dne 16. 6. 2015, č.j.: MSMT-9981/2015-2)
   • Oznamovací
    • Dodatečný výběr do 10. a 11. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (kvalifikace schválené dne 18. 2., 28. 4. a 29. 6. 2015)
    • Oznámení o změnách u organizace přímo řízené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
    • Informace u udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům za červen 2015
    • Informace u udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům za červenec 2015
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 11. 8. 2015, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 11. 8. 2015
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016
  • Září
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2015 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2015 (stanovených č.j. MSMT-6/2015) (č.j. MSMT- 29227/2015)
    • Sdělení o změně textu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2015/2016 (č.j.: MSMT- 4387/2015-2), uveřejněném v sešitu 5-6/2015 Věstníku MŠMT)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2015/2016
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (září 2015)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům (říjen 2015)
  • Listopad
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o podpoře činnosti Českofrancouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015 – 2016 (V Praze dne 8. 10. 2015)
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků na Carnotově lyceu v Dijonu (V Praze dne 8. 10. 2015)
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015–2018 (V Praze dne 13. 10. 2015)
   • Oznamovací
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR roč. LXXI (2015)
 • 2014
  • Leden
   • Metodický
    • Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013 (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-42683/2013)
   • Normativní
    • Příkaz ministra č. 20/2013, kterým se ruší Příkaz ministra č. 33/2012 (č.j. MSMT-32193/2013-2)
    • Výnos č. 10/2013, kterým se upravuje postup při organizaci vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky (č.j. MSMT-32193/2013-3)
    • Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-45997/2013-1)
   • Oznamovací
    • Informace o společném studiu českých a německých žáků v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Soustava republikových normativů pro rok 2014 (č.j. MSMT - 47408/2013)
    • Oznámení změn názvů a adres organizací zřizovaných MŠMT – leden 2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Metodický
    • Vzor kolektivní smlouvy (ze dne 23. 1. 2014 č.j.: MSMT-48303/2013)
   • Normativní
    • Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (ze dne 30. 1. 2014 č.j.: MSMT-3271/2014-1)
   • Oznamovací
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j.: MSMT-480/2014)
    • Oznámení o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Březen
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2014 – výkaz S 5-01
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2014
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2013/2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
  • Květen
   • Normativní
    • Příkaz ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám (ze dne 28. 1. 2014, č.j. MSMT-44726/2013)
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 (č.j. MSMT-4551/2014)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Úřadem pro mezinárodní vztahy Společenství Valonsko-Brusel o rozvoji výuky francouzského jazyka v gymnáziích v České republice (v Bruselu dne 15. 5. 2014)
    • Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č.j. MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 26. 5. 2014, č.j. MSMT-16899/2014-1)
   • Oznamovací
    • Statut Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů (ze dne 4. 6. 2014, č.j. 19262/2014-1)
    • Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Významná historická výročí v letech 2014 – 2018 (č.j.: MSMT-16039/2014)
    • Seznam vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Září
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2014 (stanovených č.j. MSMT-480/2014) (č.j. MSMT-30835/2014)
    • Sdělení o opravě chyb v normativech neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2014 (stanovených č.j. MSMT-480/2014) (č.j. MSMT-33592/2014)
    • Sdělení o opravě tiskových chyb ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015
    • Informace o dopravních soutěžích
  • Říjen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově lyceu v Dijonu ve školním roce 2014/2015 (v Praze dne 6. 10. 2014)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz P 1-04
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 1. 10. 2014, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifi kací, aktualizovaný k 1. 10. 2014
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2014/2015
    • Sdělení o opravě tiskových chyb ve Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2014/2015
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2015 – výkaz S 53-01
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Celoroční obsah věstníku MŠMT - ročníku LXX (2014)
 • 2013
  • Leden
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2012/2013, podepsané v Praze dne 28. 11. 2012
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2013 – výkaz S 53-01
  • Únor
   • Metodický
    • Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2012 (č.j. MŠMT-45853/2012-23 ze dne 15. 1. 2013)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2013 – výkaz S 5-01
    • Soustava republikových normativů pro rok 2013 (č.j. MSMT-1038/2013-200)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Seznam právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-54809/2012-61)
    • Výběr vnitřních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. MSMT-54809/2012-61)
    • Oprava ve Věstníku MŠMT ČR č. 8/2012
  • Březen
   • Oznamovací
    • Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2013/2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Duben
   • Oznamovací
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2013
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2012/2013
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2013/2014 (č.j. MSMT-5838/2013-200)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 10. 6. 2013 (ze dne 10. 6. 2013)
    • Organizace školního roku 2014/2015 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. MSMT18448/2013 ze dne 21. 5. 2013)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům Dodatečné výběrové řízení do česko-německého dvojnárodnostního dvojjazyčného projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT- 22294/2013-1)
   • Oznamovací
    • Dodatečné výběrové řízení do česko-německého dvojnárodnostního dvojjazyčného projektu realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2013/2014
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Září
   • Oznamovací
    • Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (Č.j. MSMT- 24195/2013 ze dne 24. 7. 2013)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o odcizení služebního průkazu
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2013 (stanovených č.j. MSMT-1037/2013-200) (č.j.: MSMT-32825/2013)
    • Oznámení o změně názvu u organizací zřizovaných MŠMT (č.j.: MSMT-34568/2013-1)
    • Dopravní soutěž mladých cyklistů (34. ročník, Ministerstvo dopravy – BESIP)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Listopad
   • Normativní
    • Ujednání mezi ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy české republiky a ministerstvem zahraničních věcí francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2013/2014
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2013/2014
    • Oznámení o odcizení služebního průkazu
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
   • Oznamovací
    • Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. 2. 2014 (S 53-01)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXIX (2013)
 • 2012
  • Leden
   • Oznamovací
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání a vzdělání v konzervatoři kategorie stupně vzdělání M o odložení závaznosti výše hodnot ukazatele H uvedených v rámcových vzdělávacích programech oborů středního vzdělání a vzdělání v konzervatoři (č.j. 28 346/2011-23 ze dne 15.11.2011)
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (č. j. 10 986/2009-23 ze dne 18. 5. 2009), uveřejněné v sešitu 7/2009 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 35 455/2011-23 ze dne 23.11.2011)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2011 (č. j. 34 205/2011-26 ze dne 17. 1. 2012)
    • Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy za rok 2011
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2012 – výkaz S 5-01
  • Březen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy, mládeže a tělovýchovy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015, podepsané v Praze dne 19. prosince 2011
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012 - 2016, podepsaný v Praze dne 26. ledna 2012
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2012 - 2015, podepsané v Rize dne 31. ledna 2012
   • Oznamovací
    • Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání výročních zpráv o hospodaření vysoké školy
    • Soustava republikových normativů pro rok 2012 (čj. MSMT-683/2012-26)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2011 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2011 (čj. MSMT-7/2012-26)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změně státní organizace zřizované MŠMT
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Duben
   • Oznamovací
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2012
    • Oznámení o odcizení průkazů
  • Květen
   • Oznamovací
    • Popis struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2012/2013
    • Vyhlášení programu zjišťování výsledků vzdělávání č.j. MSMT-4849/2012-K1
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Červen
   • Oznamovací
    • Podpis resortní smlouvy s Albánií
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2012/2013 (č.j. MSMT-9081/2012-20)
    • Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. MSMT/16304/2012-20 ze dne 27. 4. 2012)
    • Sdělení k výši a způsobu poskytování odměn předsedům zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, absolutorium a absolutorium v konzervatoři (č.j. MSMT-16128/2012-20 ze dne 4. 5. 2012)
    • Ztráta razítka
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Červenec
   • Metodický
    • Vzor kolektivní smlouvy (č.j. MSMT-251/2012-K8 ze dne 22. 5. 2012)
   • Oznamovací
    • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne ..., kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropské unie v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 15.5.2012
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2012/2013 (č.j. MSMT-21 243/2012-51)
    • Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-18477/2012-23 ze dne 4. 6. 2012)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Září
   • Normativní
    • Ujednání o spolupráci v oblasti školství a jazykového vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky na léta 2012 a 2013, podepsané v Praze dne 10. července 2012
   • Oznamovací
    • Oznámení o zrušení organizace
    • Dodatek k „Vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách č.j.: MSMT-18477/2012-23 ze dne 4. června 2012“ (č.j. MSMT-32061/2012-23 ze dne 25. 7. 2012)
    • Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke změnám v organizaci školního roku ve školách a školských zařízeních v Kraji Vysočina ve školním roce 2012/2013 (č.j. MSMT-30598/2012-20 ze dne 12. 7. 2012)
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Listopad
   • Normativní
    • Program spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní národního vzdělávání Polské republiky v oblasti vzdělávání, podepsaný ve Varšavě dne 20. září 2012
   • Oznamovací
    • Informace o projektu realizovaném na Gymnáziu F.Schillera v Pirně (ze dne 5. října 2012)
    • Vyhlášení programu zjišťování výsledků vzdělávání (č.j. MSMT-42746/2012-210)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2012/2013 (ke dni 5. října 2012)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách (č.j. MSMT-41652/2012-211 ze dne 25. 10. 2012)
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2012 (č.j. MSMT-47148/2012-15 ze dne 27. 11. 2012)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení – oprava identifikačního čísla Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Spell s.r.o. ve vyhlášce č. 252/2010 Sb.
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXVIII (2012)
 • 2011
  • Leden
   • Normativní
    • Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2010 – 2013, podepsaný v Praze dne 16. listopadu 2010
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 38/2010 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke studijním a výzkumným pobytům v zahraničí“ (č.j. 28 222/2010-90 ze dne 7.12.2010)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2011 – výkaz S 5-01 (Gesce ÚIV)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2011 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2010 (č.j. 28 981/2010-26 ze dne 20.1.2011)
   • Oznamovací
    • Soustava republikových normativů pro rok 2011 (čj. 1 150/2010-26)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2011 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2011 (č.j. 20/2011-26)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT (č.j. 2 205/2011-25 ze dne 25.1.2011)
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Březen
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Duben
   • Oznamovací
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2011 (Gesce ÚIV)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2010/2011 (stav ke dni 1.3.2011)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Květen
   • Normativní
    • Společné prohlášení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saského státního ministerstva kultu a sportu o spolupráci v oblasti certifikace znalostí češtiny u saských žáků, podepsané v Pirně dne 14. dubna 2011
   • Oznamovací
    • Sdělení ředitelům škol v základním a středním vzdělávání o zařazení finanční gramotnosti do PISA 2012 a další doporučení (č.j. 8 265/2011- 22 ze dne 31.3.2011)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ pro školní rok 2011/2012 (Gesce ÚIV)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2011/2012 (č.j. 2 198/2011-20)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 14 269/2011-20 ze dne 31. 5. 2011)
    • Oznámení o změně sídla organizace zřizované MŠMT (č.j. 16 502/2011-25 ze dne 1.6.2011)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodické doporučení MŠMT pro zabezpečení maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky (č. j. 13 009/2011-23 ze dne 8.6.2011)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2011/2012 (č. j. 16 034/2011-51)
    • Informace o smluvním řešení docházky žáků školní družiny do mateřské školy v okrajových úsecích dne (č.j. 17 878/2011-22 ze dne 14.6.2011)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (18 448/2011-25 ze dne 30.6.2011 a č.j. 2 596/2011-25 ze dne 30.6.2011)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Září
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Francouzské republiky o činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2011/2012, podepsané v Praze dne 1. července 2011
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů podle působnosti směrnice Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 31. 7. 2011
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných povolání, na která se vztahuje čl. 7 odst. 4 směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 31. 7. 2011
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává aktuální znění příloh I. – IV. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (stav ke dni 31. 7. 2011)
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2011 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2011 (stanovených č.j. 20/2011-26), uveřejněných v sešitu 2/2011 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 23 835/2011-26)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (17 575/2011-23 ze dne 24.8.2011)
    • Informace o změně v resortních statistických zjišťováních v roce 2011 (Gesce ÚIV)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 30 840/2011-47 ze dne 13.10.2011)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2011/2012 (stav ke dni 30.9.2011)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2011 (č.j. 25 938/2011-18 ze dne 19.10.2011)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2012 – výkaz S 53-01
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
 • 2010
  • Leden
   • Normativní
    • Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise (vytvořené na základě článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu), včetně Pracovního programu „Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání“ na léta 2010 až 2015, podepsaný v Českých Budějovicích dne 3. prosince 2009
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Ekonomické lyceum (č.j. 22 758/2009-23 ze dne 6.11.2009)
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Zdravotnické lyceum (č.j. 22 759/2009-23 ze dne 6.11.2009)
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání Technické lyceum (č.j. 22 761/2009-23 ze dne 6.11.2009)
    • Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných třídách gymnaziálních oborů vzdělání (č.j. 22 762/2009-23 ze dne 30.11.2009)
   • Oznamovací
    • Druhá výzva školám v České republice
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 – výkaz S 5-01 (Gesce ÚIV)
    • Soustava republikových normativů pro rok 2010 (č.j. 715/2010-26 ze dne 11.1.2010)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Březen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2009 (č.j. 25 458/2009-26 ze dne 2.2.2010)
   • Normativní
    • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2009 – 2011, podepsaný v Soulu dne 30. prosince 2009
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2010 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání“ (č.j. 28 628/2009-90 ze dne 2.2.2010)
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 12 586/2009-22 ze dne 16.12.2009)
   • Oznamovací
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2010 (č.j. 123/2010-26)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Duben
   • Normativní
    • Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 598/2010-33 ze dne 10.2.2010)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2010, kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2010 (č.j. 2 635/2010-18 ze dne 1.3.2010)
   • Oznamovací
    • Sdělení o aktualizaci resortní Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2010
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 (stav ke dni 5.3.2010)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Květen
   • Normativní
    • Vyhlášení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (č.j. 3 831/2010-23 ze dne 16.3.2010)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2010, kterým se stanoví postup při zařazování vzdělávacích institucí a jazykových kurzů do příloh vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z těchto příloh (č.j. 4 559/2010-20 ze dne 6.4.2010)
   • Oznamovací
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu
  • Červen
   • Oznamovací
    • Vydání rámcových vzdělávacích programů (č.j. 1 606/2010-23 ze dne 19.4.2010)
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011 (č.j. 920/2010-20)
    • Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazech v elektronickém formuláři
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změně státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT (č.j. 10 518/2010-31)
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ (Gesce ÚIV)
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 a Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 a uvolňují se k tvorbě školních vzdělávacích programů (č.j. 13 155/2010-28 ze dne 25.5.2010)
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebních průkazů
  • Září
   • Oznamovací
    • Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 7.7.2010)
    • Sdělení o aktualizaci resortní Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky (č.j. 1 051/2010-II/1)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebních průkazů
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Říjen
   • Normativní
    • Vyhlášení pokusného ověřování organizace, průběhu a ukončování vzdělávání v osmiletém gymnáziu, které je součástí činnosti Německé školy v Praze s. r. o. – zahraniční školy a gymnázia (č.j. 15 711/2010-23 ze dne 16.8.2010)
   • Oznamovací
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2010 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2010 (stanovených č.j. 123/2010-26), uveřejněných v sešitu 3/2010 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 21 069/2010-26)
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 23 415/2010-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (č.j. 12 955/2010-22 ze dne 31.5.2010), uveřejněném v sešitu 8/2010 Věstníku MŠMT ČR
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 23.9.2010 (ze dne 23.9.2010)
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává aktuální znění příloh I až IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací, aktualizované k 23.9.2010
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2010/2011 (stav ke dni 1.10.2010)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2010 (č. j. 23 718/2010-18 ze dne 9. 11. 2010)
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č. j. 30 483/2010-90 ze dne 23. 11. 2010)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o odcizení razítka
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR – ročníku LXVI (2010)
 • 2009
  • Leden
   • Metodický
    • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6)
   • Normativní
    • Program spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 – 2011, podepsaný v Praze dne 9. prosince 2008
   • Oznamovací
    • Oznámení o školních sportovních soutěžích (č.j. 25 488/2008-50 ze dne 3.12.2008)
    • Informace o zrušení „Závazné osnovy a obsahu roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 30 895/2005-44 ze dne 5. 12 .2005“ (č.j. 25 832/2008-16 ze dne 5.12.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Únor
   • Normativní
    • Dodatek k Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č. j. 8 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002, ve znění změny č. j. 32 228/2004-23 ze dne 20. 1. 2005 (č.j. 23 565/2008-23 ze dne 6.1.2009)
    • Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot G (č. j. 19 346/2006-23) a projektu Pilot GP (č. j. 19 370/2006-23) - „Financování dělených hodin gymnáziím zapojeným v projektu Pilot G/GP v měsících leden až srpen 2009“ (č. j. 23 211/2008-23 ze dne 16.12.2008)
   • Oznamovací
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2009 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2009 (č.j. 220/2009-26)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2009 – výkaz S 5-01 (Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 31. 5. 2009)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v Metodickém pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j. 24 246/2008-6), uveřejněném v sešitu 1/2009 Věstníku MŠMT ČR
  • Březen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (č.j. 16 745/2008–22 ze dne 27.10.2008)
   • Oznamovací
    • Výzva školám v České republice
    • Soustava republikových normativů pro rok 2009 (č.j. 335/2009-26)
    • Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování (č.j. 183/2009-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2008 (č.j. 17/2009-26 ze dne 24.2.2009)
   • Normativní
    • Společné prohlášení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva pro školu a profesní vzdělávání Svobodného a hanzovního města Hamburk o spolupráci v oblasti školství, podepsané v Praze dne 9. března 2009
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. d) a § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č. j. 1 749/2009-33 ze dne 25.2.2009)
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2009, kterým se stanoví Pokyn ke zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2009 (č.j. 983/2009-18 ze dne 3.3.209)
   • Oznamovací
    • Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Popisy struktur individuálních údajů předávaných ze školních matrik a z evidence uchazečů o přijetí ke vzdělávání ve VOŠ (Gesce ÚIV)
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2009 (Gesce ÚIV)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2008/2009 (stav ke dni 2.3.2009)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 15.1.2009 (č. j. 4 164/2009-14)
  • Květen
   • Normativní
    • Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia, č. j. 19 242/2007-23 ze dne 26. září 2007 (č.j. 1 805/2009-23 ze dne 1.4.2009)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství, podepsané v Mnichově dne 21. dubna 2009
    • Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministra školství Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, podepsané v Praze dne 30. března 2009
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2009/2010 (č.j. 1 447/2009-20)
    • Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009 – 2012 (č.j. 10 514/2009-61)
    • Sdělení MŠMT, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 16. 4. 2009
    • Vydání rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání (č.j. 9 325/2009-23 ze dne 6.5.2009)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora
  • Červenec
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (č.j. 10 986/2009-23 ze dne 18.5.2009)
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou (č.j. 10 988/2009-23 ze dne 18.5.2009)
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změně státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT (č.j. 13 701/2009-31)
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k systému přípravy pedagogických pracovníků na novou maturitní zkoušku v souladu s § 80 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 10 373/2009-23 ze dne 5. 6. 2009)
   • Normativní
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (č.j. 10 345/2009-23 ze dne 12. 6. 2009)
   • Oznamovací
    • Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 29. 5. 2009)
    • Organizace školního roku 2010/2011v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 11 182/2009-20 ze dne 17. 6. 2009)
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010 (č. j. 12 702/2009-51)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v Oznámení o změně státní příspěvkové organizace zřizované MŠMT (č.j. 13 701/2009-31), uveřejněném v sešitu 7/2009 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 15 753/2009-31)
  • Září
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č.j. 1 052/2009-20 ze dne 14.7.2009)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Sdělení o opravě tiskových chyb ve „Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2009/2010“ (č. j. 12 702/2009-51), uveřejněném v sešitu 8/2009 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 19 029/2009-51)
  • Říjen
   • Metodický
    • Metodické doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství (č.j. 14 712/2009-61 ze dne 24.8.2009)
    • Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách (č.j. 12487/2009-20)
   • Normativní
    • Program kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009-2011, podepsaný v Praze dne 8. září 2009 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot G (č. j. 19 346/2006-23) a v projektu Pilot GP (č. j. 19 370/2006-23) - „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím v období září 2009 až srpen 2011“ (č.j. 15 977/2009-23 ze dne 28.8.2009)
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 20 624/2009-10 ze dne 15.9.2009)
    • Informace k evidenci dětí s omezenou délkou docházky na 4 hodiny denně (č.j. 16 644/2009-22 ze dne 20.8.2009)
    • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2009 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2009 (stanovených č.j. 220/2009-26) (č.j. 17 933/2009-26)
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky (č.j. 1 741/2009-22)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Listopad
   • Normativní
    • Zrušení pokusného ověřování nové formy a organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou (č.j. 20 508/2009-23 ze dne 29.9.2009)
   • Oznamovací
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 21 843/2009-25 ze dne 30.9.2009)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 (stav ke dni 16.10.2009)
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2009 (č.j. 20 295/2009-18 ze dne 26.10. 2009)
    • Sdělení o změně textu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2009/2010 (č.j. 1 447/2009-20, uveřejněném v sešitu 6/2009 Věstníku MŠMT)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2010 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXV (2009)
 • 2008
  • Leden
   • Metodický
    • Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách (č.j. 24 199/2007-50 ze dne 13.12.2007)
   • Normativní
    • Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 26 721/2007-14 ze dne 13.12.2007)
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2008 – výkaz S 53-01 (Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2008)
    • Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT (č.j. 26 672/2007-25 ze dne 19.11.2007)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 19. 10. 2007 (č.j. 27 707/2007-12 ze dne 6.12.2007)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 30. listopadu 2007 (č. j. 26 721/2007-14)
  • Únor
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/2007 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (č.j. 23 304/2007-10 ze dne 18.12.2007)
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 43/2007, kterým se stanoví postup při zařazování vzdělávacích institucí a jazykových kurzů do příloh vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z těchto příloh (č.j. 26 388/2007-20 ze dne 28.12.2007)
    • Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum (č.j. 19 299/2007-23 ze dne 29.11.2007)
    • Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum (č.j. 19 300/2007-23 ze dne 29.11.2007)
    • Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia (č.j.19 242/2007-23 ze dne 26.9.2007)
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Březen
   • Oznamovací
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2008 – výkaz S 5-01 (výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu k 15. 5. 2008)
    • Soustava republikových normativů pro rok 2008 (č.j. 29 679/2007-26)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2008 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2008 (č.j. 333/2008-26)
    • Informace o odnětí schvalovací doložky učebnici
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2007 (č.j. 101/2008-26 ze dne 26.2.2008)
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2008, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2008 (č.j. 507/2008-18 ze dne 6.3.2008)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení dotačních programů na zajištění náhradního školního stravování (č.j. 658/2008-25 )
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 5 423/2008-25 ze dne 14.3.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2007/2008
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2008 (Gesce ÚIV)
  • Květen
   • Oznamovací
    • Sdělení k novele školského zákona, která se týká zrušení přijímacího řízení do vyššího stupně šestiletých a osmiletých gymnázií (č.j. 3 488/2008-20 ze dne 6. 3. 2008)
    • Změna učebních dokumentů (č.j. 905/2008-23 ze dne 7.3.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Červen
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2008/2009 (č.j. 287/2008-20)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 – 2011, podepsané v Hanoji dne 21. března 2008
   • Oznamovací
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 10 827/2008-25 ze dne 29.5.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Metodický
    • Organizace školního roku 2009/2010 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 9 017/2008-20 ze dne 13. 6. 2008)
   • Normativní
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsaný v Drážďanech dne 20. června 2008
   • Oznamovací
    • Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT (č.j. 12 956/2008-25 ze dne 23. 6. 2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2008/2009 (č. j. 11 453/2008-51)
  • Září
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2008 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“ (č.j. 10 877/2008-10 ze dne 9. 7. 2008)
   • Oznamovací
    • Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 14. 8. 2008)
    • Sdělení MŠMT o vydání rozhodnutí o povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území České republiky
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Říjen
   • Metodický
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce (č.j. 527/2008-23 ze dne 15.7.2008)
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství, podepsaná v Praze dne 23. března 2007
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska o spolupráci v oblasti školství, podepsané v Praze dne 22. ledna 2008
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (č.j. 10 640/2008–23 ze dne 25.7.2008)
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální a uvolňuje k tvorbě školních vzdělávacích programů (č.j. 9 009/2008-61-VÚP ze dne 20. 8. 2008)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Těžba a zpracování ropy a zemního plynu“ (č.j. 16 374/2008-23 ze dne 27.8.2008)
    • Informace MŠMT o vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
    • Změna v Organizaci školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 17 508/2008-20 ze dne 8.9.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Listopad
   • Normativní
    • Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008 – 2011, podepsané v Pekingu dne 8. července 2008
    • Memorandum o porozumění týkající se spolupráce v oblasti vysokého školství a výzkumu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vyššího vzdělávání a technologie vlády provincie Alberta, podepsané v Edmontonu dne 4. září 2008
    • Společné prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkového ministra vědy a výzkumu Rakouské republiky o doporučeném postupu pro vzájemné akademické uznávání kvalifikací v oblasti vysokého školství, podepsané v Praze dne 9. října 2008
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se plošně mění výše stipendií přiznávaných podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (čj. 11 316/2008-10 ze dne 4.7.2008)
    • Změna programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice“ (č.j. 11 316/2008 - 10 ze dne 7.7.2008)
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 20 540/2008-10 ze dne 7.10.2008)
    • Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu „Tvorba a ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky“ (č.j. 16 131/2008-23 ze dne 3.10.2008)
    • Vyhlášení pokusného ověřování výuky podle školního vzdělávacího programu ve všech ročnících základní školy (č.j. 13 641/2008-22 ze dne 7.7.2008)
    • Dodatek č.j. 18 347/2008-22 ze dne 15.9.2008 k Vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - Individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ (č.j. 9 587/2007-22)
    • Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2008 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2008 (stanovených č.j. 333/2008-26) (č.j. 17 257/2008-26)
    • Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2008/2009 (stav ke dni 30.9.2008)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o odcizení služebního průkazu školního inspektora
  • Prosinec
   • Metodický
    • Vzor kolektivní smlouvy (č.j. 2 963/2008-14 ze dne 3.10.2008)
   • Normativní
    • Vyhlášení pokusného ověřování ukončování vzdělávání v oboru vzdělání 78-42-M/005 Zdravotnické lyceum (č.j. 18 696/2008-23 ze dne 22.10.2008)
    • Dodatek k Vyhlášení MŠMT o pokusném ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot G (č. j. 19 324/2006-23) a v projektu Pilot GP (č. j. 19 370/2006-23) - „Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G/GP Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích v měsících říjen až prosinec 2008“ (č. j. 17 472/2008-23 ze dne 8.10.2008)
   • Oznamovací
    • Informace právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, o postupech finančního vypořádání poskytnutých dotací za rok 2008 (č.j. 18 460/2008-18 ze dne 14.11.2008)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2009 – výkaz S 53-01 (Výkaz o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2009)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXIV (2008)
 • 2007
  • Leden
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 25 756/2006-14 ze dne 13.12.2006)
   • Oznamovací
    • Sdělení pro upřesnění postupu při přijímacím řízení ke vzdělávání na víceletých gymnáziích (č.j. 25 349/2006-20 ze dne 23.11.2006)
    • Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 31. říjnu 2006 (č. j. 25 755/2006-14)
  • Únor
   • Oznamovací
    • Pokyn MŠMT k předkládání výročních zpráv o činnosti a hospodaření vysoké školy (č.j. 586/2007-30 ze dne 10.1.2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2007 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2007 (č.j. 2/2007-45)
    • Soustava republikových normativů pro rok 2007 (č.j. 28 956/2006-45)
  • Březen
   • Oznamovací
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně (č.j. 26 582/2006-25 ze dne 20.2.2007)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 1 429/2007-23 ze dne 23. 1. 2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o platnosti razítka
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Duben
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2007, kterým se stanoví zpracování účetních závěrek a předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v roce 2007 (č.j. 535/2007-44 ze dne 28.2.2007)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení 4. kola soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“
    • Vyhlášení dotačních programů MŠMT na zajištění náhradního školního stravování (č.j. 27 095/2006-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 6 963/2007-25 ze dne 28.2.2007)
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 6 762/2007-20)
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2006/2007 (stav ke dni 6.3.2007)
    • Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 1.4.2007 (č.j. 9 775/2007-61 ze dne 2.4.2007)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2006 (č.j. 1 111/2007-45 ze dne 3.4.2007)
    • Změna učebních dokumentů - učebních plánů gymnázií s osmiletým studijním cyklem a učebních plánů gymnázií se čtyřletým studijním cyklem (č. j. 8 413/2007-23)
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie (Valonsko-Brusel) o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti v Gymnáziu Písek v České republice, podpsané v Bruselu dne 22. března 2007
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2007
  • Červen
   • Metodický
    • Změna učebních plánů vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2007 (č.j. 6 538/2007-22 ze dne 18.4.2007)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 5 590/2006-23 ze dne 19.4.2006)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 5 591/2006-23 ze dne 19.4.2006)
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech (č.j. 8 428/2007-23 ze dne 29.5.2007)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech (č.j. 11 228/2007-25 ze dne 21.5.2007)
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2007/2008 (č.j. 935/2007-20)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 18 /2007, kterým se vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a Pravidla pro finanční, materiální a organizační zabezpečení činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, a kterým se mění Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2005 č.j. 16 829/2005-23 ze dne 26. dubna 2005, kterým se ustavuje Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (č.j. 8 294/2007-23 ze dne 14.5.2007)
    • Organizační řád Soutěže v programování (č.j. 6 943/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád Chemické olympiády (č.j. 6 945/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád Dějepisné olympiády (č.j. 6 946/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád soutěží v cizích jazycích (č.j. 6 946/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád Středoškolské odborné činnosti (č.j. 6 988/2007-51 ze dne 14.6.2007
    • Organizační řád Biologické olympiády (č.j. 6 990/2007-51 ze dne 14.6.2007)
    • Organizační řád Olympiády v českém jazyce (č.j. 6 992/07-51 ze dne 14.6.2007)
   • Oznamovací
    • Informace MŠMT školám ve věci odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení za škodu způsobenou dětem, žákům či studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti (č.j. 11 037/2007-22,23 ze dne 22.5.2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací (č.j. 13 414/2007-44 ze dne 29.6.2007)
    • Organizace školního roku 2008/2009 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 14 671/2007-20 ze dne 5.6.2007)
    • Změna učebních dokumentů oborů středního vzdělání v návaznosti na úpravy Zákoníku práce (č. j. 14 985/2007-23 ze dne 20.6.2007 a č.j. 14 986/2007-23 ze dne 20.6.2007)
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 24 653/2006-24 ze dne 30.4.2007)
   • Oznamovací
    • Soutěže a přehlídky ve školním roce 2007/2008 (č.j. 14 268/2007-51)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Září
   • Metodický
    • Metodický pokyn upřesňující podmínky činnosti Středisek výchovné péče (č.j. 14 744/2007-24)
    • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
    • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou
    • Formální rámec pro posuzování vzdělávacích programů vyššího odborného vzdělávání (čj. 19 291/2007-23 ze dne 28.8.2007)
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007 k činnosti středisek výchovné péče (č.j. 14 744/2007-24 ze dne 29.6.2007)
   • Oznamovací
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
    • Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol (ze dne 31. 7. 2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v „Organizačním řádu soutěží v cizích jazycích“, uveřejněném v seš. 7/2007 Věstníku MŠMT ČR (21 334/2007 -51)
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o pokračování ověřování prvků ŠVP (č.j. 16 937/2007-24)
    • Ukončení platnosti základní pedagogické dokumentace Modifikace vzdělávacího programu Základní škola pro specifické potřeby romských dětí, č.j. 13 365/2001-22 (č. j. 20 490/2007-22 ze dne 27.8.2007)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
  • Listopad
   • Metodický
    • Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j. 20 006/2007-51 ze dne 16.10.2007)
   • Oznamovací
    • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb (č.j. ČŠI-678/07-S11 ze dne 18.9.2007)
    • Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č.j. 16 854/2007-20 ze dne 20.9.2007)
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2007/2008
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodický pokyn, kterým se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, za rok 2007 (č.j. 21 329/2007- 44 ze dne 6.11.2007)
   • Normativní
    • mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2007 – 2010, podepsané v Rize dne 14. srpna 2007
    • Společné prohlášení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstva školství, mládeže a sportu Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti speciálního vzdělávání na léta 2007-2010, podepsané ve Stuttgartu dne 23.října 2007
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (čj. 25 591/2007-10 ze dne 8.11.2007)
    • Oznámení MŠMT o schválení kvalifikačních a hodnotících standardů dílčích kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Aktualizace seznamu členů organizačního výboru Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních (č.j. 25 170/2007-24)
    • Aktualizace seznamu krajských koordinátorů pro oblast autismu (č.j. 25 098/2007-24)
    • Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT (č.j. 24 073/2007-25)
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXIII (2007)
 • 2006
  • Leden
   • Metodický
    • Pokyn náměstka ministryně k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení (č.j. 27 620/2005 - 20 ze dne 21.11.2005)
   • Normativní
    • Vzorová směrnice o účtování majetku (č.j. 32 197/2005-44 ze dne 7.12.2005)
    • Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 30 895/2005-44 ze dne 5.12.2005)
    • Rozvojový program MŠMT v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání pro zajišťování standardních ICT ve školách v roce 2006 (č.j. 31 552/2005-551 ze dne 12.12.2005)
   • Oznamovací
    • Aktualizace seznamu krajských koordinátorů pro oblast autismu (č.j. 34 434/2005-24)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 33 659/05-25 ze dne 21.11.2005)
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 37 006/2005-2/1)
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22.12.2005)
   • Oznamovací
    • Informace základním školám (ze dne 18.1.2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Stanovení výše republikových normativů pro rok 2006 (č.j. 35 849/2005-45)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2006 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2006 (č.j. 200/2006-45)
  • Březen
   • Metodický
    • Pokyn k ukončení platnosti společného Pokynu MŠMT a MPSV k realizaci a ukončování studia při rekvalifikaci ve státních školách (č.j. 26 870/2005-20 ze dne 22.11.2005)
    • Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2006 (č.j. 373/2006-44 ze dne 17.2.2006)
   • Normativní
    • Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 4 632/2006-30 ze dne 24.2.2006)
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 4 633/2006-30 ze dne 24.2.2006)
   • Oznamovací
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 4060/2006-25 ze dne16.2.2006)
    • Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/07 (č.j. 31 042/2005-22 ze dne 17.1.2006)
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně (č.j. 1 392/2006-25)
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji (č.j. 1 391/2006-25)
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání „Vzdělávání pedagogických pracovníků“ (č.j. 36 871/2005-25)
    • Informace o schválení úpravy učebních dokumentů (ze dne 15.2.2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 38 440/2005-2/1)
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2005 (č.j. 1 366/2006-45 ze dne 1.3.2006)
   • Oznamovací
    • Zásady používání dokladu „Seznam cestujících na školní výlet v rámci Evropské unie“ vydávaného Českou republikou pro školy (č.j. 6 687/2006-60 ze dne 14.2.2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v „Pokynu I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2006 (č.j. 373/2006-44 ze dne 17.2.2006)“, uveřejněném v sešitu 3/2006 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 6 953/2006 - 44)
    • Oznámení MŠMT o vydání aktualizovaných katalogů požadavků ke zkouškám zadávaným MŠMT v rámci maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008 (č.j. 6 918/2006-23 ze dne 16.3.2006)
    • Oprava textové chyby v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (č.j. 4 002/2006-22 ze dne 1s.3.2006)
    • Metodický portál RVP pro podporu školské reformy (ze dne 16.2.2005)
    • Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2006
    • Vyhlášení dotačního programu MŠMT „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství“ a dotačního programu MŠMT „Náhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsou zřízena krajem, obcí nebo svazkem obcí“ (č.j. 3 336/2006-25)
    • Informace MŠMT k náležitostem žádosti o udělení souhlasu se zajištěním školního stravování u jiné osoby poskytující stravovací služby podle § 122 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 2 9512/2005 ze dne 7.3.2006)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 5 291/2006-25)
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2005/2006
  • Květen
   • Metodický
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb. o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků (č.j. 10 446/2006-24 ze dne 18.4.2006)
    • Příloha č. 1 k Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 (Informace k zabezpečení realizace ustanovení § 18 a § 18a zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 60/2006 Sb.)
    • Příloha č. 2 k Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 (Vzor žádosti o akreditaci podle ustanovení § 18a zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.)
   • Normativní
    • Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 – 2008, podepsaný v Káhiře dne 19. února 2006
    • Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2006 – 2008, podepsaný v Athénách dne 16. března 2006
    • Program spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na léta 2006-2009, podepsaný v Praze dne 12. dubna 2006
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 7 338/2006-2/1)
  • Červen
   • Metodický
    • Vzorová směrnice k provedení inventarizace (č.j. 360/2006-44 ze dne 10.5.2006)
   • Normativní
    • Opatření MŠMT, kterým se stanoví odlišnosti v organizaci školního roku 2005/2006 ve vybraných školách v souvislosti s konáním XIV. všesokolského sletu (č.j. 12 386/2006-20 ze dne 15.5.2006)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 5 590/2006-23 ze dne 19.4.2006)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 5 591/2006-23 ze dne 19.4.2006)
   • Oznamovací
    • Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání „Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ, 1. stupně ZŠ a ZUŠ“ (Program MEJA) (čj. 4 226/2006-22)
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2006/2007 (č.j. 2 562/2006-20)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 11 063/2006-23 ze dne 18.4.2006)
    • Sdělení o opravě tiskových chyb v Příloze č. 1 k Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2006 k postupu při zabezpečení realizace vyhlášky č. 60/2006 Sb., o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků (č.j. 10 446/2006-24 ze dne 18.4.2006), tj. v „Informaci k zabezpečení realizace ustanovení § 18 a § 18a zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 60/2006 Sb.“, uveřejněné v sešitu 5/2006 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 15 266/2006–24)
  • Červenec
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k postupu podle ustanovení § 78 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 11 610/2006-23, 20 ze dne 8.5.2006)
    • Upozornění MŠMT na informaci o možnostech účasti v mezinárodní ekologické soutěži evropských škol
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 12 992/2006-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Srpen
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (č.j. 10 877/2006-23 ze dne 29.5.2006)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků (č.j. 8 225/2006-24)
    • Seznam osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Soutěže a přehlídky ve školním roce 2006/2007 (č.j. 15 635/2006-51)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 14 788/2006-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • oznámení o ztrátě razítka
  • Září
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebních průkazů školních inspektorů (č.j. 17 287/2006-2/1 a č.j. 18 251/2006-2/1)
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Říjen
   • Metodický
    • Certifikační řád pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek
    • Metodický pokyn MŠMT stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ - aktualizace (č.j. 30799/2005-551 ze dne 12.12.2005)
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice, podepsaná v Praze dne 16. ledna 2006
    • Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2006 – 2009, podepsaný v Praze dne 17. srpna 2006
    • Vyhláška č. 422/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
    • Vyhláška č. 423/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 167/2006 Sb.
   • Oznamovací
    • Oznámení o uvolnění místa ke studiu v 8. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 21 891/2006-61 ze dne 18.9.2006)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 19 215/2006-25)
    • Přednáška z moderních dějin
    • Doplněk Seznamu osob akreditovaných k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
  • Listopad
   • Metodický
    • Změna učebních dokumentů - učebních plánů gymnázií s osmiletým studijním cyklem a učebních plánů gymnázií se čtyřletým studijním cyklem (č.j. 19 671/2006-23 ze dne 27.9.2006)
   • Normativní
    • Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky, podepsaný v Helsinkách dne 26.září 2006
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam učebnic a učebních textů pro základní vzdělávání se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2006/2007 (stav ke dni 10.10.2006)
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Doplněk Seznamu vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
    • Sdělení o opravě tiskové chyby v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2006/2007 (č.j. 2 562/2006-20), uveřejněném v sešitu 6/2006 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 25 440/2006-20 ze dne 2.11.2006)
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodický pokyn k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, za rok 2006 (č.j. 21 839/2006 – 44 ze dne 24.10.2006)
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006 – 2009, podepsané v Ulánbátaru dne 25. září 2006
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně v roce 2007 (č.j. 25 239/2006-61 ze dne 1.11.2006)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2007 – výkaz S 53-01 (Gesce ÚIV)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (čj. 23 866/2006-23 ze dne 23.10.2006)
    • Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení § 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb.
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 25 218/2006-25 ze dne 31.10.2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXII (2006)
 • 2005
  • Leden
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k projektům v rámci realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (č.j. 28 885/2004-551 ze dne 17.12.2004)
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, na vzdělávací programové vybavení, na přístup k informačním zdrojům a na infrastrukturu ICT nevybavených škol v rámci I. etapy SIPVZ (č.j. 27 670/2004-551 ze dne 6.12.2004)
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 31 504/2004-22 ze dne 13.12.2004)
    • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
    • Metodika transformace sítě škol, předškolních a školských zařízení na školský rejstřík (č. j. 28 778/2004-21, listopad 2004)
   • Oznamovací
    • Informace o útlumu studijního oboru 78-61-D/001 Praktická škola tříletá k 1. září 2005 (č.j. 30 966/2004-24 ze dne 29.11.2004)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 30 736/2004-25 ze dne 26.11.2004)
    • Upozornění na změny v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2004/2005 (č.j. 31 594/2004-20 ze dne 14.12.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 29 141/2004-2/1)
  • Únor
   • Metodický
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005)
    • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. 32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005)
    • Rámcový plán systému kurzů DVPP pro cizí jazyky (č.j. 17 245/2004-25 ze dne 4.1.2005)
   • Normativní
    • Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise, ustavené dle článku 23 Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsaný ve Vídni dne 17.prosince 2004 (č.j. 10 079/2005-61)
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2005 (č.j. 31 395/2004-30 ze dne 10.1.2005)
    • Pravidla pro poskytování dotací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona o vysokých školách veřejným vysokým školám na ubytování a stravování studentů a na ubytovací stipendia na rok 2005 (č.j. 28 780/2004-30 ze dne 25.11.2004)
    • Změna Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších změn (č.j. 10 903/2005-30 ze dne 18.1.2005)
    • Rozhodnutí MŠMT o změně Přílohy k Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č.j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002 (č.j. 32 228/2004-23 ze dne 20.1.2005)
   • Oznamovací
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 32 802/2004-2/1)
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005 (č.j. 10 852/2005-45)
  • Březen
   • Oznamovací
    • Seznam regulovaných povolání a uznávacích orgánů v České republice (List of regulation proffesions and competent bodies in the Czech Republic)
    • Oznámení o změně u organizace zřizované MŠMT (č.j. 12 238/2005-25 ze dne 4.2.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Sdělení MŠMT k doplnění textu doložky na vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučním listu, informace o tiskopisu osvědčení o jednotlivé zkoušce, tiskopisy pro absolutoria VOŠ a konzervatoří a záznamu o úrazu (č.j. 11 876/2005-2/1 ze dne 21.2.2005)
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu kontrolního pracovníka (č.j. 12 905/2005-2/1)
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2004 (č.j.10 933/2005-45 ze dne 1.3.2005)
    • Pokyn ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2005 (č.j. 12 225/2005-44 ze dne 4.3.2005)
   • Normativní
    • Program spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Malty na léta 2005-2007, podepsaný v Praze dne 18. ledna 2005
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005 - 2007, podepsané v Praze dne 22.2.2005
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche „Junge Wege in Europa“ (č.j. 14 543/2005-61 ze dne 9.3.2005)
    • Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji (č.j. 12 843/2005-25)
    • Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005 (č.j. 1 407/2005-I ze dne 9.3.2005)
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2004/2005
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 10 777/2005-23 ze dne 2.3.2005)
    • Informace o platnosti učebních dokumentů skupiny oborů Praktická škola (č.j. 32 093/2004-24 ze dne 9.12.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu kontrolního pracovníka (č.j. 14 271/2005-2/1)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací (č.j. 15 070/2005-44 ze dne 8.4.2005)
    • Změna učebních dokumentů oboru 41-46-M/001 Lesnictví, studium denní a dálkové (č.j. 16 945/2005-23 ze dne 12.4.2005)
   • Normativní
    • Vyhlášení rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně (č.j. 11 995/2005-25)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 15 545/2005-23 ze dne 20.4.2005)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia v oboru vzdělání 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (č.j. 14 482/2005-23 ze dne 20.4.2005)
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů pro obory vzdělání středních odborných učilišť 32-52-H/001 Brašnář a 32-56-H/001 Sedlář (č.j. 17 204/05-23 ze dne 12.4.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2005 na zajištění ICT služeb ve vybraných školách (č.j. 17 123/2005-55 ze dne 9.5.2005)
    • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při povolování výuky některých předmětů v cizím jazyce (č.j. 33 265/2004-22-23 ze dne …… 2005)
    • Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2005/06 (č.j. 11 818/2005-22 ze dne …… 2005)
   • Normativní
    • Statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (č.j. 16 829/2005-23 ze dne 26.4.2005)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu studia cizinců na veřejných vysokých školách v České republice na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo usnesení vlády České republiky“ (č.j. 14 375/2005-61 ze dne 9.5.2005)
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2005/2006 (č.j. 12295/2005-20)
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů oboru vzdělání 28-45-M/001 Technologie skla (č.j. 18 756/2005-23 ze dne 3.5.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 18 306/2005-2/1)
    • Změna stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005, publikovaného pod č.j. 10 852/2005-45 v seš. 2/2005 Věstníku MŠMT ČR (čj. 19 077/2005-45 ze dne 18.5.2005)
  • Červenec
   • Metodický
    • Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole (č.j. 27 317/2004-24)
    • Organizace školního roku 2006/2007 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. 18 712/2005-20)
    • Změna učebních dokumentů oboru 41-46-M/001 Lesnictví, studium denní a dálkové (čj. 21 787/2005-23 ze dne 7.6.2005)
    • Aktualizované učební plány vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením (č.j. 22 115/2005-24)
   • Oznamovací
    • Informace k postupu při povolování plnění povinné školní docházky v zahraniční škole na území ČR (čj. 14 250/2005-22 ze dne 1.5.2005)
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů oboru vzdělání 69-55-J/001 Charitativní služby (č.j. 20 716/2005-23 ze dne 26.5.2005)
    • Informace o schválení inovovaných učebních plánů současných studijních oborů skupiny 53 Zdravotnictví (č.j. 20 470/2005-23 ze dne 20.5.2005)
    • Oznámení o vydání nově zpracovaných učebních dokumentů pro obory vzdělání středních škol 23-45-L/506 Provozní technika a 37-51-H/001 Manipulant poštovního provozu a přepravy (č.j. 19 884/2005-23 ze dne 12.5.2005)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro obor vzdělání 63-51-J/001 Obchodní škola (č.j. 21 435/2005-23 ze dne 7.6.2005)
    • Sdělení k platnosti schvalovacích doložek udělených učebnicím a učebním textům v souvislosti s vydáním RVP ZV (č.j. 21 218/2005-22 ze dne 6.6.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Soutěže a přehlídky ve školním roce 2005/2006 (č.j. 20 715/2005-51)
  • Srpen
   • Normativní
    • Program spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007, podepsaný v Praze dne 15. prosince 2004
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 24 904/2005-14 ze dne 20.7.2005)
    • Osnova rozboru hospodaření s dotací poskytnutou na činnost škol a školských zařízení podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 20 186/2005-44 ze dne 1. července 2005)
   • Oznamovací
    • Státní podpora sportu v roce 2006 (včetně veřejného vyhlášení programů) (č.j. 21 113/2005-50 ze dne 21.6.2005)
    • Upozornění na tiskové chyby v textu Soutěže a přehlídky ve školním roce 2005/2006, č.j. 20 715/2005-51, uveřejněném v seš. 7/2005 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 25 220/2005-51)
    • Sdělení MŠMT k problematice „Zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou“ (č.j. 21 212/2005-23 ze dne 17.6.2005)
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů oboru vzdělání 53-41-H/002 Ošetřovatel (č.j. 24 505/2005-23 ze dne 14.7.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 22 642/2005-2/1)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 1. srpnu 2005 (č. j. 24 905/2005-14)
  • Září
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice, podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004
    • Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (č.j. 20 583/2005-23 ze dne 28.6.2005)
    • Směrnice MŠMT, podle které zpracovávají právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, které zřizují kraje, obce nebo svazky obcí rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)(č.j. 24 306/2005-44 ze dne 4.8.2005)
   • Oznamovací
    • Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Změna stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2005 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2005, publikovaného pod č.j. 10 852/2005-45 v seš. 2/2005 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 27 036/2005-45)
    • Sdělení k ukončení přechodného období pro reformu německého pravopisu (č.j. 25 682/2005-23 ze dne 10.8.2005)
    • Sdělení MŠMT č.j. 24 152/2005-24 pro základní školy speciální
    • Informace MŠMT k organizaci kursu k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální (č.j. 18 965/2005-24)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 26 285/2005-25 ze dne 12.8.205)
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů oborů vzdělání 53-41-M/008 Nutriční asistent, 53-44-M/007 Asistent zubního technika, 53-44-M/008 Ortoticko-protetický technik, 53-43-M/005 Laboratorní asistent a 53-41-J/004 Zubní instrumentářka (č.j. 25 610/2005-23 ze dne 4. 8. 2005)
    • Informace o schválení učebních plánů pro dálkovou a večerní formu studia v oboru vzdělání 63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost (č.j. 24 925/2005-23 ze dne 20. 7. 2005)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů některých učebních oborů odborných učilišť a studijního oboru 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá (č.j. 24 657/2005-24 ze dne 15.7.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
  • Říjen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, za rok 2005 (č.j. 26 519/2005 - 44 ze dne 13.9.2005)
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro studium v zahraničí“ (č.j. 20 480/2005-61 ze dne 23.8.2005)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS II)“ (č.j. 20 920/2005-61 ze dne 17.8.2005)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2005 k přiznávání stipendií podle programu „Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vložená do stipendijní části Programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání“ (č.j. 20 527/2005-61 ze dne 24.8.2005)
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 27 002/2005-22 ze dne 29.8.2005), včetně Přílohy č. 2 (Úplné znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o tvorbě školních vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením (č.j. 25 317/2005-24)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2005/06 (č.j. 25 668/2005-22 ze dne 6.9.2005)
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů pro obory vzdělání středních škol 21-41-M/003 Užitá geologie, 21-41-M/001 Hornictví a hornická geologie – hlubinné dobývání ložisek, 21-42-M/001 Těžba a zpracování kamene a 37-41-L/009 Operátor provozu a ekonomiky dopravy (č.j. 27 296/05-23 ze dne 31.8.2005)
    • Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence (č.j. 14 453/2005-24)
    • Sdělení k výuce předmětu Informační a komunikační technologie (č.j. 27 050/2005-24 ze dne 29.8.2005)
    • Sdělení o ukončení pokusného ověřování výuky studijního oboru SOŠ 26-47-M/003 Informační technologie – aplikace osobních počítačů (ze dne 25.8.2005)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol pro II. stupeň základního studia, rozšířené studium a studium pro dospělé (ze dne 13.9.2005)
    • Změna textu „Soutěže a přehlídky ve školním roce 2005/2006“, č.j. 20 715/2005-51, uveřejněného v seš. 7/2005 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 30 333/2005-51)
  • Listopad
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche „Junge Wege in Europa“ (č.j. 31 029/2005- 61 ze dne 17.10.2005)
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školní inspektorky (č.j. 30 703/2005-2/1)
    • Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací, aktualizovaný k 1.10.2005 (č.j. 30 239/2005-60)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 27 745/2005-25 ze dne 4.10.2005)
    • Oznámení o vydání katalogů požadavků ke zkouškám zadávaným MŠMT v rámci maturitní zkoušky ve školním roce 2007/2008
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 29 548/2005-23 ze dne 10.10.2005)
    • Informace ředitelům zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy o plnění povinnosti informovat příslušný pověřený obecní úřad o propuštění dítěte ze zařízení po dosažení jeho zletilosti (č.j. 29 014/2005-24 ze dne 22.9.2005)
    • Sdělení MŠMT k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č.j. 18 519/2005-20 ze dne 12.10.2005)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2005/2006 (stav k 6.10.2005)
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ v roce 2006 na rozvojový program ve vzdělávání (podle § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.) „Projekty škol“ (č.j. 27 277/2005-551 ze dne 31.10.2005)
   • Normativní
    • Organizační řád Fyzikální olympiády (č.j. 22 125/2005-51 ze dne 8.11.2005)
    • Organizační řád Matematické olympiády (č.j. 22 126/2005-51 ze dne 8.11.2005)
    • Organizační řád Zeměpisné olympiády (č.j. 22 127/2005-51 ze dne 8.11.2005)
    • Organizační řád Turnaje mladých fyziků (č.j. 22 128/2005-51 ze dne 8. 11.2005)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 7/2005, kterým se stanoví postup při zařazování jednoletých kursů cizích jazyků s denní výukou uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, a při vyřazování kursů z uvedené přílohy (č.j. 27 646/2005 - 20 ze dne 28.11.2005)
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 33 540/2005-61 ze dne 11.11.2005)
    • Standardy pro udělování akreditací DVPP (č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25)
    • Informace o statistickém zjišťování v roce 2006 – výkaz S 53-01 (vzor formuláře výkazu o zahájení povinné školní docházky v základní škole podle stavu k 28. únoru 2006)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LXI (2005)
 • 2004
  • Leden
   • Metodický
    • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k udělování výjimek školám podle § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 25 936/2003-22 ze dne 20.11.2003)
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003 - 2006, podepsané v Praze dne 15.prosince 2003
   • Oznamovací
    • Oznámení o prodloužení platnosti Prováděcího protokolu na léta 1997-2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsaného dne 22.11.1977 ve Vídni (č.j. 33 002/2003-54 ze dne 8.12.2003)
    • Změna v Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2004/05 č.j. 22 655/2003-II-2/1 (č.j. 32 812/2003-2/1)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 31 663/2003-25 ze dne 26.11.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 29 922/2003-2/1)
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro ostatní přímo řízené organizace poskytující ubytovací a stravovací služby (č.j. 25 970/2003 – I ze dne 9.1.2004)
    • Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovým programům v rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (č.j. 28947/2003-56 ze dne 30.12.2003)
    • Metodický pokyn k pilotním projektům v rámci I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání (č.j. 28948/2003-56 ze dne 30.12.2003)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č.j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002, (č.j. 30 327/2003-23 ze dne 8. 12. 2003)
    • Závazné zásady pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004 (č.j. 30 318/2003-45 ze dne 4.12.2003)
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách (č.j. 11 474/2004-30 ze dne 30.1.2004)
   • Oznamovací
    • Informace o změnách v soustavě učebních oborů odborných učilišť k 1.9.2004 a přidělení kódu 41- 52-E/011 učebnímu oboru Zahradnické práce (č.j. 30 990/2003-24 ze dne 12.1.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2004, pro účely poskytování dotací soukromému školství v roce 2004 (č.j. 10 072/2004-45 ze dne 21.1.2004)
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Březen
   • Normativní
    • Směrnice MŠMT pro státní zkoušky z psaní na klávesnici, zpracování textu na počítači, těsnopisu a stenotypistiky (č.j. 22706/2003-23 ze dne 16.12.2003)
    • Mimořádné opatření k uznání kvalifikace na úrovni vysokoškolského vzdělání požadovaného pro výuku cizího jazyka absolventům s vysokoškolským vzděláním neučitelského směru (č.j. 11 138/2003-26 ze dne 5.2.2003)
    • Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2004-2006, podepsaný v Praze dne 16.února 2004
   • Oznamovací
    • Vyhlášení veřejné diskuse ke 3. verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (č.j. 12 122/2004-22 ze dne 16.2.2004)
    • Informace o změnách v síti středních a vyšších zdravotnických škol ve vztahu k návrhu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a vstupu České republiky do Evropské unie (č.j. 11 894/2004-23 ze dne 3.2.2004)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 11 569/2004-25 ze dne 28.1.2004)
    • Sdělení MŠMT o ukončení pokusného ověřování ”Integrace žáků s mentálním postižením do základních škol” (č.j. 10 849/2004-24 ze dne 15.1.2004)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 12 058/2004-23 ze dne 5.2.2004)
    • Informace o schválení učebních dokumentů (ze dne 21.1.2004)
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I - Informační gramotnost pro rok 2004 (č.j. 33 210/2003-56)
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2003 (č.j. 10 810/2004 ze dne 16.3.2004)
   • Oznamovací
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2003/2004
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 13 735/2004-25 ze dne 3.3.2004)
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů pro učební obor odborných učilišť 36-67-E/002 (36-45-2) Stavební práce (č.j. 12 888/2004-24 ze dne 20.2.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Sdělení MŠMT o hodinové dotaci učebního plánu individuálně integrovaného žáka s mentálním postižením v základní škole (č.j. 15 699/2004-24)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/2005 (č.j. 12 207/2004-22 ze dne 5.4.2004)
    • Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2004 (č.j. 13 287/2004-44 ze dne 2.4.2004)
    • Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací (č.j. 15 292/2004-44 ze dne 2.4.2004)
   • Normativní
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Přílohy 1 k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsaný v Drážďanech dne 24. března 2004
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2004 (č.j. 14 705/2004-30 ze dne 23.4.2004)
   • Oznamovací
    • Seznam profesních sdružení podle § 3 písm. g) bodu 4 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) (č.j. 14 769/2004-54 ze dne 1.5.2004)
    • Informace o povinnosti vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí spolupracovat na žádost uznávacího orgánu v řízení o uznání odborné kvalifikace (č.j. 16 361/2004-54 ze dne 1.5.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 16 537/2004-23 ze dne 25.2.2004)
    • Oznámení o ztrátě razítek a ztrátě služebního průkazu
  • Červen
   • Metodický
    • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu (č.j. 11 691/2004-24 ze dne 6.4.2004)
    • Metodický pokyn pro poskytování investičních dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na realizaci projektu Investičního rozvoje technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže v rámci vyhlášeného Programu státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2004 až 2006 (č.j. 13 080/2004-51 ze dne 3.5.2004)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 14 779/2002-23 ze dne 28. listopadu 2002 (č.j. 12 860/2004-23 ze dne 4.5.2004)
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2004/2005 (č.j. 12 711/2004-20)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 17 488/2004-25)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 16 847/2004-2/1)
  • Červenec
   • Metodický
    • Výklad Ministerstva financí k některým sporným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o DPH (č.j. 20 282/2004-40 ze dne 3.6.2004)
    • Vyhláška PTV (G 10/23-24/2004) Metodický pokyn pro zavedení žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě
    • Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené (č.j. 19 573/2004-24 ze dne 20.5.2004)
    • Aktualizované učební plány zvláštních a pomocných škol (č.j. 19 903/2004-24)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20.června 2000, ve znění rozhodnutí čj. 12 343/2003-23 ze dne 12. února 2003 (č.j. 16 302/2004-23 ze dne 5.4.2004)
    • Úplné znění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20.června 2000, ve znění rozhodnutí čj. 12 343/2003-23 ze dne 12. února 2003 a rozhodnutí čj. 16 302/2004-23 ze dne 5. dubna 2004
    • Organizační řád Středoškolské odborné činnosti (č.j. 16 621/2004-51 ze dne 18.6.204)
    • Organizační řád Dějepisné olympiády (č.j. 16 625/2004-51 ze dne 18. 6. 2004)
    • Organizační řád Olympiády v českém jazyce (č.j. 16 624/2004-51 ze dne 18.6. 2004)
    • Organizační řád soutěží v cizích jazycích (č.j. 16 626/2004-51 ze dne 18.6. 2004)
    • Organizační řád Biologické olympiády (č.j. 16 622/2004-51 ze dne 18. 6. 2004)
    • Organizační řád Chemické olympiády (č.j. 16 623/2004-51 ze dne 18.6. 2004)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se upravuje struktura zpracování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji (č.j. 18 040/2004 – M3 ze dne 7.6.2004)
    • Sdělení o používání tiskopisu - Oznámení o propuštění (č.j. 20 033/2004-24 ze dne 28. 5. 2004)
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro studijní obory 21-44-L/001 Technik modelářských zařízení, 23-45-L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik, 39-41-L/001 Autotronik a učební obor 23-67-H/004 Seřizovač textilních strojů a o schválení inovovaného učebního plánu studijního oboru 37-41-L/009 Operátor provozu a ekonomiky dopravy (č.j. 19 312/2004-23 ze dne 31.5.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Dodatek k „Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2004/2005“, uveřejněnému v sešitu 6/2004 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 20 920/2004-50 ze dne 16.6.20004)
    • Doplněk k normativům neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2004 (č.j. 21 475/2004-45 ze dne 18.6.2004)
  • Srpen
   • Normativní
    • Pokyn k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/05 (č.j. 21 264/2004-22 ze dne 17.6.2004)
    • Informace o zavedení žákovského jízdného (č.j. 22 572/2004-24 ze dne 25.6.2004)
    • Učební osnova předmětu Financování a účetnictví veřejné správy (č.j. 22 708/2004-23 ze dne 15.7.2004)
    • Učební osnova předmětu Daňová evidence (č.j. 23 493/2004-23 ze dne 23.7.2004)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona č. 18/2004 Sb. vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací (č.j. 21 457/2004-54 ze dne 17.6.2004)
    • Oznámení o platnosti učebních dokumentů některých učebních oborů odborných učilištˇ - o schválení inovovaných učebních dokumentů pro učební obory OU 28-58-E/003 Zušlechťování skla, 34-57-E/001 Knihařské práce, 41-51-6/006 Farmářské práce, 69-55-E/003 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – provozní práce a 69-55-E/005 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce (č.j. 20 986/2004-24 ze dne 14.6.2004)
    • Informace o schválené učební osnově předmětu Financování a účetnictví veřejné správy (č.j. 22 708/2004-23 ze dne 15.7.2004)
    • Oznámení o schválení osnov k výuce náboženské výchovy Římskokatolické církve v 1. – 9. ročníku základní školy (č.j. 21 281/2004-22 ze dne 16.6.2004)
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obory středních odborných učilišť 29-53-H/001 Pekař, 28-57-H/505 Keramická výroba, 29-54-H/002 Cukrář - výroba a 29-56-H/001 Řezník (č.j. 23 489/2004-23 ze dne 23.7.2004)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního studia (č.j. 22 613/2004-22 ze dne 9.6.2004)
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů pro studijní obory 31- 43-L/006 Operátor oděvní výroby- obchodní činnost (– studium denní, večerní a dálkové), 31- 43-L/501 Oděvnictví (- studium denní, večerní a dálkové), 72- 41-M/002 Metody a technika informační práce (– studium denní a dálkové) a 62- 42-M/… Management ……. (– studium denní, dálkové a večerní) (č.j. 22 209/ 2004 - 23)
    • Oznámení o schválení učební osnovy vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie pro studijní obory SOŠ a SOU a obory nástavbové (č.j. 22 305/2004-23 ze dne 1.7.2004)
    • Oznámení o schválení učební osnovy vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie pro učební obory SOU (č.j. 22 306/2004-23 ze dne 1.7.2004)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů učebních oborů skupiny 41 a učebních dokumentů nových studijních oborů skupiny 78 (č.j. 22 325/2004-23 ze dne 2.7.2004)
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro nástavbové studijní obory 65-41-L/504 Společné stravování a 66-41-L/501 Provoz obchodu a pro čtyřletý studijní obor 66-41-L/008 Obchodník, upraveného učebního plánu denního studia ve studijním oboru 63-41-M/040 Informatika v ekonomice a upraveného učebního plánu a učební osnovy vybraných odborných předmětů studijního oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (č.j. 21 237/2004-23 ze dne 7.7.2004)
  • Září
   • Metodický
    • Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené (č.j. 25 025/2004-24 ze dne 26.8.2004)
    • Úprava učebních plánů zvláštní školy a pomocné školy ve smyslu „Pokynu k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/2005 č.j. 21 264/2004-22“ (č.j. 25 028/2004-24 ze dne 26.8.2004)
   • Normativní
    • Vyhláška č. 467/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2004-2006, podepsané v Tartu dne 11. června 2004
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (č. j. 19 605/2004-23 ze dne 26.7.2004)
    • Doplnění „Závazných zásad pro zpracování rozpisu a přidělení finančních prostředků školám, předškolním a školským zařízením krajskými úřady a zpracování návrhu rozpisu rozpočtu škol, předškolních a školských zařízení obecními úřady obcí s rozšířenou působností na rok 2004“ upravující postup krajských úřadů ve školním roce 2004/2005 (č.j. 23 437/2004-45 ze dne 24.8.2004)
   • Oznamovací
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 23 703/2004-25 ze dne 29.7.2004)
    • Informace pro ředitele škol a školských zařízení, týkající se tiskopisů povinné dokumentace škol a vysvědčení (č.j. 21 648/2004-2/1)
    • Informace o schválených učebních dokumentech nástavbového studijního oboru 64-41-L/524 Podnikání (č.j. 23 462/2004-23 ze dne 3.8.2004)
    • Sdělení o změně v učebních dokumentech studijního oboru 65-42-M/004 (63-71-6) Hotelnictví a turismus (č.j. 24 499/2004-23 ze dne 16.8.2004)
    • Oznámení o vyučování podle nového učebního plánu ve speciálních základních školách pro zrakově postižené (č.j. 25 037/2004-24 ze dne 26.8.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů tříletého učebního oboru 33-56-H/001 Truhlář a nahrazení učebních dokumentů oborů 33-56-H/002 Truhlář - výroba nábytku a 33-56-H/003 Truhlář - dřevěné konstrukce (č.j. 21 354/2004-23)
  • Říjen
   • Metodický
    • Doplnění Pokynu MŠMT k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/05, čj. 21 264/2004-22 (čj. 25 344/2004-22 ze dne 1.9.2004)
   • Normativní
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2004, kterým se schvaluje Statut Rady pro kosmické aktivity při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (č.j. 18 361/2004-32 ze dne 7.7.2004)
   • Oznamovací
    • Informace o platnosti učebních dokumentů učebních oborů skupiny E – odborná učiliště k 1. září 2004 (č.j. 25 668/2004-24 ze dne 8.9.2004)
    • Sdělení pro základní školy s rozšířenou výukou některého předmětu v souvislosti s rozšířením učebních plánů v 7. ročníku (čj. 25 289/2004-22 ze dne 1.9.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Upozornění na tiskové chyby v textu „Organizačního řádu Chemické olympiády“, č.j. 16 623/2004-51, uveřejněném v seš. 7/2004Věstníku MŠMT ČR (č.j. 26 338/2004-51)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 1. říjnu 2004 (č.j. 26 229/2004-14)
  • Listopad
   • Metodický
    • Metodický pokyn k finančnímu vypořádání dotací poskytnutých subjektům církevního školství za rok 2004 (č.j. 25 065/2004-44 ze dne 21.9.2004)
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2005 (č.j. 25 066/2004-22 ze dne 14.10.2004)
    • Metodický pokyn k zajištění připojení škol k internetu a k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ Projektu P III - Infrastruktura na zajištění připojení škol k internetu (č.j. 25 395/2004-55 ze dne 11.10.2004)
   • Oznamovací
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 27 535/2004-53 ze dne 13.10.2004)
    • Vzor kolektivní smlouvy (č.j. 21 709/2004-14 ze dne 7.10.2004)
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy se schvalovací doložkou platný ve školním roce 2004/2005 (ze dne 30.9.2004)
    • Informace o schválených učebních dokumentech dálkové formy studia studijních oborů 75-41-J/002 Sociální činnost v prostředí etnických minorit a 75-41-M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (č.j. 26 003/2004-23 ze dne 30.9.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Prosinec
   • Metodický
    • Organizace školního roku 2005/2006 v základních, středních a speciálních školách (č.j. 27 035/2004-20)
    • Metodický pokyn MŠMT stanovující „Standard ICT služeb ve škole“ a náležitosti dokumentu „ICT plán školy“ jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ (č.j. 27 419/2004-55 ze dne 18.11.2004)
   • Normativní
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č.j. 27 563/2004-14 ze dne 15.11.2004)
   • Oznamovací
    • Přehled platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání (č.j. 28 909/2004-23 ze dne 8.12.2004)
    • Upozornění na nepřesné informace v učebnicích v souvislosti s udělováním schvalovací doložky (č.j. 28 244/2004-22 ze dne 22.10.2004)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LX (2004)
 • 2003
  • Leden
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2003
    • Metodický pokyn MŠMT k umísťování dětí s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou do smluvních rodin
    • Problematika majetku organizací a daňových odpisů v souvislosti s transformací veřejné správy
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení nových osnov všeobecně vzdělávacích předmětů a o zrušení platnosti dosavadních učebních osnov
  • Únor
   • Metodický
    • Pokyn náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k úpravě pravidel pro povolení pokusného ověřování podle § 58 písm. a) školského zákona
   • Normativní
    • Změna ”Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.”, č.j. 28 996/2000-33 ze dne 17.1.2001
    • Prováděcí program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003- 2005, podepsaný v Praze dne 6. prosince 2002
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některá pokusná ověřování povolená podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění zákona č. 171/1990 Sb., a zákona č. 138/1995 Sb.
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro studijní obor 23-45-L/009 Letecký mechanik, učební obory 23-51-H/001 Zámečník, 23-52-H/001 Nástrojař, 23-65-H/001Mechanik silničních strojů, 23-65-H/020 Strojník a 2 letý obor učilišť 23-68-E/001 Technické služby v autoservisu
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Rozhodnutí o odnětí schvalovací doložky
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2003, pro účely poskytování dotací soukromému školství v roce 2003
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Březen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací
    • Vyhlášení výběrového řízení na projekty programu ”Podpora rozšíření letních jazykových kurzů pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků v základních školách”
    • Metodický pokyn k realizaci rozvojového programu Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 2 vyučovací hodiny
    • Prodloužení platnosti osvědčení ”PROJEKTU G a N”
   • Normativní
    • Program výměn v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 2002-2005, podepsaný v Lucemburku dne 26. září 2002
   • Oznamovací
    • Oznámení o nabytí účinnosti Směrnice MŠMT č.j.: 31 286/2001 ze dne 18.12.2001 dnem 1.března 2003
    • Oprava tiskové chyby v kódu učebního oboru odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn k postupu školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy při opatřeních zásadní důležitosti (č.j. 32 608/2002-24 ze dne 13.2.2003
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2002 (č.j. 10 900/2003-45 ze dne 21.3.2003)
    • Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizovanému grantovým způsobem v roce 2003 (č.j. 13 463/2003-25 ze dne 3.4.2003)
   • Normativní
    • Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2003, 2004 a 2005, podepsaný v Praze dne 11. února 2003 (angl. znění + český překlad)
    • Rozhodnutí MŠMT č.j. 12 343/2003-23 ze dne 12.2.2003, kterým se mění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20. června 2000
    • Úplné znění Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, č.j. 19 942/2000-20,23 ze dne 20. června 2000, ve znění Rozhodnutí MŠMT č.j. 12 343/2003-23 ze dne 12.2.2003
   • Oznamovací
    • Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti MŠMT platných k 1.1.2003
    • Informace o rozvojovém programu MŠMT ”Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách”
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2002/2003
    • Sdělení o dodatku k učebním dokumentům dálkového studia studijního oboru středních odborných škol 36-47-M/001 (36-46-6/00) Stavebnictví
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P II SIPVZ, podprogram – Tvorba, distribuce a evaluace softwarových produktů (č.j. 13 255/2003-28 ze dne 1.4.2003)
    • Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (č.j. 12 050/2003-22 ze dne 4.3.2003)
    • Ochrana člověka za mimořádných událostí - dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy (č. j. 13 586/2003-22 ze dne 4.4.2003)
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci, podepsaná v Praze dne 20. prosince 2000
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice, podepsaná v Praze dne 20. prosince 2000
    • Vyhláška č. 72/2003 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic vydávaného na základě § 40 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (č.j. 28 996/2002-20 ze dne 8.4.2003)
    • Výzva ředitelům základních škol - Program jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních školách ( Program JAME ) (č. j. 16 417/2003-22 ze dne 5.4.2003)
    • Oznámení MŠMT o schválení změn ve znění učebních dokumentů některých oborů středních škol, u nichž je zabezpečovaná výuka za účelem získaní řidičského oprávnění (č.j. 17 680/2003-23 ze dne 11.4.2003)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 16 415/2003-23 ze dne 28.3.2003 a č.j. 17 154/2003-23 ze dne 4.4.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Červen
   • Metodický
    • Úprava vzdělávacího programu tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního studia (č.j. 17 620/2003-22 ze dne 7.5.2003)
    • Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro II. stupeň základního studia, rozšířené studium a studium pro dospělé (č.j. 17 621/2003-22 ze dne 7.5.2003)
    • Organizace školního roku 2003/2004 v základních, středních a speciálních školách (č.j. 15 755/2003-20 ze dne 28.3.2003)
    • Metodika pilotních projektů v rámci I. etapy realizace SIPVZ (č.j. 13 256/2003-28 ze dne 23.5.2003)
   • Normativní
    • Vyhláška č. 113/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.
    • Vyhláška č. 144/2003 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004 (č.j. 13787/2003-20)
    • Výzva MŠMT k Evropskému dni jazyků (- 26.září) pro základní, střední a vyšší odborné školy (č.j. 16 872/2003-22,11 ze dne 9.4.2003)
    • Oznámení o schválení inovací v učebních plánech některých studijních oborů vyšších zdravotnických škol (č.j. 18 101/2003-23 ze dne 23.4.2003)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 19 091/2003-23 ze dne 7.5.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka a ztrátě služebního průkazu ČŠI
  • Červenec
   • Metodický
    • Pokyn I. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ke zpracování účetních závěrek a k předávání účetních a finančních výkazů organizačních složek státu a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MŠMT, v roce 2003 (č.j. 11 039/2003– 44 ze dne 26.5.2003)
    • Učební plán speciální základní školy pro zrakově postižené (č.j. 18 049/2003-24 ze dne 14.4.2003)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT o pokračování pokusného ověřování výuky předmětu Hudebně dramatická výchova na 1. stupni základních škol pro sluchově postižené (č.j. 16 182/2003-24 ze dne 4.6.2003)
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování dálkového studia vyšší odborné školy s využitím moderních informačních a komunikačních technologií (č. j. 17 347/2003-23 ze dne 18.5.2003)
    • Rozhodnutí o stanovení normativů neinvestičních výdajů s platností od 1. září 2003 pro účely poskytování dotací soukromým školám (č.j. 20 190/2003-45 ze dne 18.6.2003)
   • Oznamovací
    • Informace MŠMT o Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání (č.j. 16 913/2003-22 ze dne 19.5.2003)
    • Oznámení o schválení nových a zrušení platnosti dosavadních učebních dokumentů studijního oboru 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost (č.j. 19 468/2003–23 ze dne 13.5.2003)
    • Oznámení o novém učebním plánu speciální základní školy pro zrakově postižené a o schválení učebních osnov předmětu Práce na počítači pro 8. a 9. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I - Informační gramotnost (č.j. 18 090/2003-56 ze dne 19.6.2003)
    • Změna Metodického pokynu MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací, č.j. 29 563/2002-44, uveřejněného v sešitu 3/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 22 623/2003-44)
    • Metodický pokyn MŠMT k organizování a realizaci náboženské výchovy v základních, středních a speciálních školách (č.j. 25 029/2002-22 ze dne 27. 6. 2003)
    • Metodický pokyn k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou (č.j. 15 989/2003-24)
    • Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy (č.j. 15 988/2003–24)
    • Projekt Poradenské služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra (č.j. 15 987/2003-24 ze dne 24.6.2003)
    • Učební osnova předmětu Fyzika pro ekonomické lyceum (čj. 13 892/2003-23 ze dne 24.6.2003)
    • Učební dokumenty pro odborná učiliště pro učební obor 31-53-E/003 (31-63-2/00) Tkalcovské práce (profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu, učební plány, učební osnovy předmětů Textilní materiály, Ruční a strojové šití, Plošné textilie, Vazby a rozbory tkanin, Technologie, Odborný výcvik) (č.j. 22 426/2003-24 ze dne 25.6.2003)
   • Normativní
    • Vyhláška č. 160/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb.
    • Vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. a vyhlášky č. 160/2003 Sb. (úplné znění)
    • Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vzdělávání a odbornou přípravu v Anglii týkající se spolupráce v oblasti školství a odborného vzdělávání, podepsané v Praze dne 30. června 2003
    • Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2003(č.j. 19 337/2003-30 ze dne 27.6.2003)
   • Oznamovací
    • Sdělení o Evropské literární soutěži (č.j. 22 729/2003-11 ze dne 1.7.2003)
    • Využívání razítek speciálních škol se sloučenými součástmi (č.j. 20 587/2003-24 ze dne 20.6.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 18 986/2003-II-2/1)
    • Upozornění na tiskovou chybu v textu ”Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004”, uveřejněném v sešitu 6/2003 Věstníku MŠMT ČR
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 21 818/2003-25 ze dne 30.6.2003)
    • Oznámení o učebních dokumentech pro studijní obory 23-45-L/009 Letecký mechanik a 23-45-M/003 Strojník požární techniky a o učebních dokumentech pro učební obory 21-52-H/005 Hutník, 23-51-H/510 Strojírenská výroba, 23-53-H/001 Rytec kovů, 23-56-H/507 Obrábění kovů, 23-57-H/001 Strojní kovář a 23-68-H/506 Technické služby v autoservisu (č.j. 22 639/2003-23 ze dne 1.7.2003)
    • Oznámení o schválení nových inovovaných učebních dokumentů studijního oboru 32-41-N/002 Zpracování usní, plastů pryže a o zrušení platnosti dosavadních učebních dokumentů studijních oborů 32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba galanterního zboží, 32-44-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba obuvi, 32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží – administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží a 32-41-M/002 Zpracování usní, plastů a pryže (č.j. 21 398/2003-23 ze dne 10.6.2003)
    • Oznámení o schválení učebních osnov předmětů Matematika a Pedagogika – pedagogická praxe pro studijní obor 78-42-M/003 Pedagogické lyceum (č.j. 21 511/2003-23)
    • Oznámení o nových učebních dokumentech skupin oborů 28, 29, 31, 32, 65 a 66 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Informace o platnosti a ukončení platnosti učebních dokumentů pro 3letý učební obor SOU 31-57-H/001 Pracovník v textilním a oděvním průmyslu (ze dne 8.7.2003)
    • Informace o využití Standardu středoškolského odborného vzdělávání (č.j. 22 705/2003-23 ze dne 4.7.2003)
    • Informace o přírodovědném vzdělávání ve studijním oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum (č.j. 22 506/2003-23 ze dne 4.7.2003)
  • Září
   • Metodický
    • Seznam standardizovaných jazykových zkoušek (č.j. 19 733/2003-22 ze dne 31.7.2003)
    • Osnova rozborů hospodaření církevních škol a školských zařízení za rok 2003 (č.j. 11 693/2003-44 ze dne 31.7.2003)
   • Normativní
    • Vyhláška č. 249/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2004/2005 (č.j. 22 655/2003-II-2/1)
    • Doplnění Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2003/2004 (č.j. 24 249/2003-II-2/1)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů studijních a učebních oborů (č.j. 24 970/2003-23)
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 22 146/2003-II-2/1)
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 10. září 2003 (č. j. 25 277/2003-14 ze dne 12.9.2003)
    • Upozornění na tiskovou chybu v textu ”Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004”, uveřejněném v sešitu 6/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 25 263/2003-51)
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k činnosti speciálních škol a speciálních školských zařízení při zdravotnických zařízeních (č.j. 23 037/2003-24)
    • Seznam projektů pokusného ověřování v gesci odboru 23 MŠMT (odboru středního a vyššího odborného vzdělávání MŠMT) (č.j. 20 932/2003-23 ze dne 26.8.2003)
    • Seznam projektů pokusného ověřování v gesci odboru 24 MŠMT (odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT) (č.j. 22 691/2003-24 ze dne 21.8.2003)
    • Oznámení o ukončení režimu pokusného ověřování a pokračování pedagogiky Montessori v rámci stávajících právních předpisů (č.j. 25 709/2003-22 ze dne 29.8.2003)
    • Oznámení o změnách u organizací zřizovaných MŠMT (č.j. 26 204/2003-25 ze dne 5.9.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Změna v Přehledu soutěží a přehlídek pro školní rok 2003/04 (kap. 34 textu ”Soubor pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2003/2004”), uveřejněném v sešitu 6/2003 Věstníku MŠMT ČR (č.j. 26 482/2003-51 ze dne 12.9.2003)
    • Sdělení MŠMT k zařazování školních jídelen do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení dle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů (č.j. 24 752/2003-25 ze dne 17.9.2003)
  • Listopad
   • Metodický
    • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání (č.j. 15 952/2003-515 ze dne 2.7.2003)
    • Pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k finančnímu zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží (č.j. 17 920/2003-51 ze dne 2.7.2003)
    • Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých církevním školám, předškolním a školským zařízením za kalendářní rok 2003 (č.j. 24 577/2003-44 ze dne 23.9.2003)
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2004 (č.j. 25 352/2003-22 ze dne 3.10.2003)
   • Normativní
    • Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2004 - 2007, podepsané v Praze dne 19. září 2003
    • Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy (č. j. 27 716/2003-14 ze dne 7.10.2003)
    • Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2003 k ověřování odborné přípravy pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času (č.j. 15 951/2003-51 ze dne 1.7.2003)
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k postupu při finančním vypořádání dotací poskytnutých organizacím, které měly finanční prostředky uloženy na účtech vedených Union bankou (č.j. 28 113/2003-44 ze dne 9.10.2003)
    • Přehled platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání (č.j. 27 966/2003-23 ze dne 7.10.2003)
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2002/2003
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Informace o výběru žáků do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (č.j. 27 810/2003-54 ze dne 2.10.2003)
    • Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané (č. j. 25 884/2003-24 ze dne 13. října 2003)
  • Prosinec
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k Rozvojovému programu na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních školách (č.j. 27 083/2003-56 ze dne 30.10.2003)
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci SIPVZ Projektu P III - Infrastruktura na vybudování kabeláže lokální počítačové sítě (LAN) v budově školy (č.j. 25 609/2003-56 ze dne 15.10.2003)
    • Koncepce oddělení pro děti vyžadující intenzivní individuální péči (č.j. 25 133/2003-24)
    • Organizace školního roku 2004/2005 v základních, středních a speciálních školách (č.j. 27 113/2003-20 ze dne 27.10.2003)
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Korejské republiky o spolupráci v oblasti mládeže na léta 2003 – 2005, podepsané v Praze dne 11. listopadu 2003
    • Memorandum mezi Českou republikou - Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských studií Univerzity Glasgow o studentském/lektorském stipendijním programu pro česká studia pro akademický rok 2003/2004, podepsané v Londýně dne 21. října 2003
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení inovovaných učebních dokumentů některých učebních oborů odborných učilišť a o zrušení platnosti stávajících učebních dokumentů (č.j. 27 534/2003-24 ze dne 29.9.2003)
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro studijní obor 23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů a studijní obor 78-42-M/001 Technické lyceum a o zrušení platnosti dosavadních učebních dokumentů (č.j. 28 702/2003-23 ze dne 29.10.2003)
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek (č.j. 30 387/2003-23 ze dne 11.11.2003)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení ČŠI o ztrátě služebního průkazu školního inspektora (č.j. 29 627/2003-2/1)
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LIX (2003)
 • 2002
  • Leden
   • Normativní
    • Pokyn MŠMT k žádosti o udělení rozhodnutí o akreditaci pro vzdělávací programy v oblasti sportu
   • Oznamovací
    • Informace o výběrovém řízení do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ze zemí střední a východní Evropy-nabídka Nadace Roberta Bosche
    • Seznam vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2001 - 1. část
    • Sdělení o změně poznámky č. 7 k učebnímu plánu v učebních dokumentech studijního oboru 64-42-M / ….. Management……….
    • Informace o schválení učebních dokumentů pro denní formu tříletého učebního oboru středních odborných učilišť 66-51-H/022 Prodavač a výrobce lahůdek, o schválení změny osnov předmětu ekonomika a účetnictví a předmětu marketing v učebních dokumentech studijních oborů středních odborných učilišť 65-41- L/005 Číšník, servírka a 65-41-L/006 Kuchař a o schválení učebních plánů večerní a dálkové formy studia tříletých učebních oborů 29-54-H/002 Cukrář-výroba a 66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Sdělení MŠMT o podmínkách pro zařazení kursů organizovaných fyzickými a právnickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy vyhlášky, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn pro státní organizace a organizační složky státu v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se upravují náležitosti žádostí o schválení podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 229/2001 Sb., Ministerstvem financí při bezúplatném nabývání majetku státem a při nakládání s majetkem státu ve prospěch nestátních subjektů
    • Metodický pokyn k hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na zabezpečení soutěží a přehlídek a jejich vyúčtování
    • Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 469/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
    • Vyhláška MŠMT č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. (úplné znění)
    • Memorandum o porozumění o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Nizozemí, podepsané v Haagu dne 31. října 2001 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Dodatek k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsaný v Drážďanech dne 20. prosince 2001
    • Změna “Pravidel pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.”, č.j. 28 996/2000-33 ze dne 17.1.2001
    • Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
    • Směrnice, kterou se pro příspěvkové organizace v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekci upravuje postup při provádění některých ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti MŠMT
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2002
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 23. ledna 2002
    • Oprava tiskové chyby v Souboru pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002, v kapitole Termíny přijímacích zkoušek na střední školy (sešit 6/2000 Věstníku MŠMT ČR)
  • Březen
   • Metodický
    • Výklad k vyhlášce MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
    • Metodický pokyn pro vykazování počtu svěřenců ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
    • Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
   • Normativní
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
    • Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s.
    • Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování ukončování studia v The English College in Prague (Anglickém gymnázium v Praze) podle programu International Baccalaureate
    • Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze, o. p. s, se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou v jazykových školách zřizovaných státem nebo krajem
   • Oznamovací
    • Informace o zpřesnění poznámky č. 5 k učebnímu plánu v inovovaných učebních dokumentech studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro studijní obor 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Ztráta razítka
    • Změna ve vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2001/2002
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 5. březnu 2002
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých církevním školám, předškolním a školským zařízením za kalendářní rok 2002
    • Metodický pokyn MŠMT ke stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem, krajem a obcí
    • Organizace školního roku 2002/2003 v základních, středních a speciálních školách
    • Organizační řád soutěží a přehlídek základních uměleckých škol
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2001
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2002, kterým se zrušuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi
   • Oznamovací
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2001/2002
    • Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce 2002 (stav k 7.3.2002)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizovanému grantovým způsobem v roce 2002
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsané v Bukurešti dne 12. dubna 2002
   • Oznamovací
    • Sdělení o prodloužení platnosti učebních dokumentů studijního oboru středních odborných škol 26-47-M/003 (26-97-6/12) Informační technologie – aplikace osobních počítačů
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Ztráta razítek
    • Ztráta služebního průkazu školního inspektora
    • Oznámení odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy - 24
  • Červen
   • Metodický
    • Úprava učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol
    • Metodický pokyn k školní docházce žadatelů o azyl
   • Oznamovací
    • Informace o třístranné mezinárodní soutěži pořádané německou Nadací Hertie a polskou Nadací Hedwig ve spolupráci s MŠMT ČR a Ministerstvem školství Svobodného státu Sasko
    • Seznam organizací zajišťujících výměnné programy v oblasti vzdělání a kultury v USA
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, speciální školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2002/2003
    • Seznam učebních oborů odborných učilišť, délka přípravy a počet žáků ve skupině odborného výcviku
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů pro některé obory odborných učilišť
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Informace o chybě v učebním plánu vzdělávacího programu Základní škola
    • Ztráta služebního průkazu školního inspektora
  • Červenec
   • Metodický
    • Metodický pokyn k postavení, organizaci a činnosti školních družin
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 99/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
   • Oznamovací
    • Výzva MŠMT k Evropskému dni jazyků (- 26. září) pro základní, střední a vyšší odborné školy
    • Sdělení MŠMT o vyhlášení VII. ročníku výtvarné soutěže ”Cena Itálie 2002”Sdělení MŠMT o vyhlášení VII. ročníku výtvarné soutěže ”Cena Itálie 2002”
    • Statut Rady MŠMT pro zájmové vzdělávání
    • Jednací řád Rady MŠMT pro zájmové vzdělávání
    • Sdělení MŠMT ke změnám v organizaci školního roku ve školách a školských zařízeních v Praze ve dnech 20. - 22. listopadu 2002
    • Oznámení o platnosti inovovaných učebních osnov předmětu občanská nauka pro střední odborné vzdělávání
    • Změna termínů ve Sdělení MŠMT, kterým se stanovuje struktura zpracování dlouhodobého záměru a výroční zprávy na úrovni kraje (publ. v seš. 2/2002 Věstníku MŠMT ČR)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Srpen
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství, podepsané v Praze dne 21.června 2002
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obory 21-53-H/001 Modelář, 21-55-H/001 Slévač, 23-61-H/001 Lakýrník a 23-65-H/009 Strojník-lodní doprava a pro studijní obor 37-42-M/001 Poštovní a peněžní služby
    • Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 29, 31, 32, 66 a 69 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Oznámení o prodloužení termínu platnosti učebních dokumentů pro některé učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Oznámení o vystavení aktualizovaných číselníků pro sběr dat v roce 2002
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů pro některé obory odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Září
   • Metodický
    • Metodická pomoc školám, předškolním zařízením a školským zařízením zřizovaným obcí při přechodu na právní subjektivitu
    • Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu na proškolení učitelů v rámci projektu P I – Informační gramotnost
    • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování
    • Metodický pokyn k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování a ubytování podle § 16 odst. 3 zákona č. 109/2002 Sb.
    • Učební plán učebního oboru 69-55-E/006 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - pečovatelské práce
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy Úplné znění Seznamu zkoušek z cizích jazyků a přehledu jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy
    • Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení
   • Oznamovací
    • Vyhledání partnerské školy prostřednictvím Internetu
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Informace o výběrovém řízení do dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého studia realizovaném na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
    • Koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení
    • Sdělení MŠMT k úpravě organizace školního roku ve školách a školských zařízeních postižených povodní
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů, příp. jejich dodatků, studijních a učebních oborů skupiny 41 a 43
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů studijního oboru 31-43-L/004 Operátor oděvní výroby - oděvní výroba
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Oznámení o doporučené organizaci výuky předmětu tělesná výchova na odborných učilištích
  • Říjen
   • Oznamovací
    • Informace o učebních dokumentech schválených pro speciální školy pro sluchově postižené k 1. září 2002 a odkazy na Věstníky MŠMT
    • Učební dokumenty praktických škol a odborných učilišť platné k 1. září 2002
    • Oznámení o platnosti učebních osnov předmětu cizí jazyk pro SOŠ a SOU - úroveň začáteční
    • Informace o platnosti učebních dokumentů pro základní školu pro hluchoslepé
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Listopad
   • Metodický
    • Informace k vyplňování vysvědčení v základních uměleckých školách
    • Informace k vyplňování vysvědčení v základních školách
   • Normativní
    • Vyhláška č. 361/2002 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
   • Oznamovací
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2002/2003
    • Oznámení o využití učebních osnov ”Občanská nauka pro nástavbové studium” při výuce předmětům nauka o společnosti a základy společenských věd
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro tříleté učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Přehled učebních dokumentů vzdělávacích programů pro středoškolské odborné vzdělávání, kterým byla udělena schvalovací doložka ve školním roce 2001/2002 po zveřejnění přehledu platnosti učebních dokumentů ve Věstníku MŠMT č. 8/2001 a č. 12/2001
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVIII (2002)
 • 2001
  • Leden
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k organizaci a financování soutěží a přehlídek ve školním roce 2000/01 na krajské a okresní úrovni
    • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení
    • Metodický pokyn MŠMT ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním a k ustanovení funkce vychovatele - asistenta učitele
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2000-2002, podepsané v Praze dne 24. listopadu 2000
   • Oznamovací
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2001
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Únor
   • Normativní
    • Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.
    • Pravidla pro poskytování institucionálních dotací veřejným vysokým školám na podporu výzkumu a vývoje Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
   • Oznamovací
    • Upozornění k uplatnění autorského zákona při poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 1. lednu 2001
    • Oprava tiskové chyby ve Stanovení normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2001, v přehledu normativů stanovených základní umělecké škole v oboru se skupinovou a kolektivní výukou (sešit 1/2001 Věstníku MŠMT ČR)
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Březen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2001
    • Pokyn MŠMT k uzavírání pojistných smluv v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích v působnosti MŠMT
    • Organizace školního roku 2001/2002 v základních, středních a speciálních školách
    • Opatření MŠMT, kterým se mění ”Pokyn k pokusnému ověřování organizace ukončování studia v konzervatoři absolutoriem”
   • Normativní
    • Změna programu “Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol” a jeho úplné znění
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 2/2001, kterým se stanoví úkoly a jejich termíny útvarům MŠMT, státním školám, referátům školství okresních úřadů a odborům školství magistrátů, v průběhu realizace přechodu předškolních zařízení, škol a školských zařízení (dále jen škol) z působnosti MŠMT na kraje
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o změně Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce č. j. 14 976/94-21 a č. j. 24 519/96-21, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 042/98-23
    • Úplné znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/1994 a 1995/1996, č. j. 14 976/1994-21, č. j. 24 519/96-21 a č. j. 32 042/98-23, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 31 455/2000-23
   • Oznamovací
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 7. února 2001
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce 2001
    • Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti MŠMT
    • Informace o vydání učebních dokumentů – rozšíření zaměření Praktické školy tříleté
    • Informace o učebních dokumentech praktické školy dvouleté
    • Informace o vydání vzdělávacího programu pro hluchoslepé
    • Sdělení k problematice výuky učiva směřujícího k ovládnutí práce s počítačem na odpovídající uživatelské úrovni v oborech středoškolského odborného vzdělávání kategorie E, H, J, L a M
    • Informace o návaznosti nástavbového studijního oboru 41-45-L/505 (41-45-L/506) Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství na učební obor 23-68-H/001 Automechanik
    • Sdělení o vydání publikace RE “Evropská úmluva o ochraně lidských práv – základní materiál pro učitele”
  • Duben
   • Metodický
    • Učební osnova předmětu Klinická biochemie
    • Učební osnova předmětu Cvičení z klinické biochemie
    • Učební osnova předmětu Odborná praxe
    • Metodický pokyn k účtování dávek státního sociálního příspěvku na dopravu v DVÚ
    • Metodický pokyn k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2000
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a sportu Španělska o zřízení a činnosti česko-španělských tříd na gymnáziích v České republice na léta 2001 - 2003, podepsané v Madridu dne 5. března 2001
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2001, kterým se zrušují příkazy ministra č. 12/1998, č. 2/1999, č.8/1999, č. 15/1999, č. 6/2000 a č. 9/2000
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2001 k postupu při zařazování škol, předškolních zařízení a školských zařízení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, postupu při provádění změn v těchto údajích a k řízení o vyřazování ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení
   • Oznamovací
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro ZŠ platný ve školním roce 2000/2001 a 2001/2002
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2000 – 2. část
    • Oznámení o úpravě učebních osnov studijního oboru 53-43-M/001 (JKOV : 53-08-6/00) Zdravotní laborant
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Květen
   • Metodický
    • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Učební plán učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů (tříleté denní studium)
   • Normativní
    • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 23. března 2001
    • Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
    • Rozhodnutí MŠMT č.j. 11 861/2001-23 ze dne 13.3.2001 o změně Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon),ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze, č. j. 11 576/95-21, ze dne 6. března 1995, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30 567/98-23 ze dne 8. března 1999
    • Úplné znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze, č. j. 11 576/95-21, ze dne 6. března 1995, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30 567/98-23 ze dne 8. března 1999 a Rozhodnutí MŠMT č.j. 11 861/2001-23 ze dne 13.3.2001
   • Oznamovací
    • Informace o vydání Rámcového programu pro předškolní vzdělávání
    • Sdělení k projektu ”Školní mléko” a k novému nařízení vlády č. 91/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky)
    • Sdělení o vydání nových učebních dokumentů pro studijní elektrotechnické obory středních odborných škol
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů učebního oboru 31-58-H/001 Krejčí
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů učebního oboru 69-53-E/002 Provoz domácnosti
    • Oznámení o konání kvalifikačních zkoušek
    • Informace o učebních dokumentech základní školy pro sluchově postižené
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červen
   • Metodický
    • Úprava základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Národní škola”
    • Úprava základní pedagogické dokumentace ”Modifikace vzdělávacího programu Základní škola pro specifické potřeby romských dětí”
    • Doplnění základní pedagogické dokumentace vzdělávacího programu ”Základní škola”
    • Modelový učební plán vzdělávacího programu Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky
    • Kódování oborů GYMNÁZIUM platné od 1. 9. 2001
    • Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků realizovanému grantovým způsobem v roce 2001
    • Metodický pokyn MŠMT k rozvojovému programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků - regionální DVPP v roce 2001
   • Normativní
    • Rozhodnutí č. 2/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 31.8.2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání a vzdělávání
    • Rozhodnutí č. 3/2000 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 16.10.2000 o přijetí podmínek účasti České republiky v akčním programu Společenství Mládež
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2001, kterým se zrušuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13/2000, kterým se mění a doplňuje příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2001/2002
    • Oznámení o učebních dokumentech pro učební obor 23-62-H/001 Optik
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Červenec
   • Metodický
    • Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa A
    • Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa B
    • Osnovy výtvarné výchovy pro 1. – 9. ročník VP Základní škola - Alternativa C
    • Vzorový návrh k provedení inventarizace v roce 2001
    • Číselníky závazné pro vykazující jednotky v resortu školství k 1.1.2001
   • Normativní
    • Mimořádné opatření (uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka)
   • Oznamovací
    • Oznámení o vydání nových učebních dokumentů pro studijní a učební obory středních škol
    • Sdělení o schválení učebních dokumentů pro učební obor středních odborných učilišť 26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení
    • Sdělení o schválení učebních dokumentů studijního obor 65-42-M/004 (63-71-6) Hotelnictví a turismus
    • Oznámení o učebních osnovách pro výtvarnou výchovu v rámci vzdělávacího programu “Základní škola”
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
    • Úprava učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k použití a kontrole účelově vázaných finančních prostředků přidělených státním, krajským a obecním školám, předškolním zařízením a školským zařízením na další vzdělávání pedagogických pracovníků normativně v rozpisu rozpočtu nebo v rámci rozvojového programu Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Program vzdělávání v cizích jazycích, Program vzdělávání ředitelů a Program zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků malotřídním školám)
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), o pokusném ověřování organizace, průběhu a ukončování studia v Německé škole v Praze s.r.o.
   • Oznamovací
    • Vzor kolektivní smlouvy
    • Přehled platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání
    • Informace o inovovaných učebních dokumentech studijního oboru 28-42-L/012 Chemik operátor - průmyslová chemie
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o přeřazení předmětů, jejichž obsahem je získávání řidičského oprávnění
    • Oznámení o tiskové chybě v některých tiskopisech Třídních výkazů pro 2. stupeň základních škol
  • Září
   • Normativní
    • Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001-2005, podepsané v Praze dne 19. května 2001
    • Vyhláška č. 248/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č.171/1999 Sb.
    • Rozhodnutí MŠMT, kterým se doplňuje Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních orgánů státní správy (+ úplné znění Seznamu zkoušek)
   • Oznamovací
    • Dodatek k nabídce kurzů Rady Evropy programu CDCC na II. pololetí roku 2001 a I. pololetí r. 2002
    • Doplnění seznamu “Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol a dotace na jejich řešení v roce 2001”
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro tříleté učební obory středních odborných učilišť
    • Oznámení o tiskové chybě v sešitu 7/2001 Věstníku MŠMT ČR, v názvu studijního oboru 69-41-L/004 (64-46-4)
    • Dodatek k platným učebním dokumentům v souvislosti se změnami ve výcviku žáků v řízení motorových vozidel
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Říjen
   • Normativní
    • Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Helénské republiky na léta 2001 – 2003, podepsaný v Praze dne 12. září 2001 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2001, k postupu při udělování souhlasu o nakládání s nemovitým majetkem převedeným MŠMT na kraje
   • Oznamovací
    • Nabídka stipendií Nadace Roberta Bosche pro učitele německého jazyka
    • Oznámení o schválení dodatků k učebním dokumentům pro některé studijní/učební obory speciálních středních škol pro sluchově postiženou mládež
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Listopad
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie
    • Učební dokumenty pro odborná učiliště - učební obor 29-55-E/001 Mlékařské práce
   • Normativní
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 2002 - 2006, podepsaný v Levoči dne 21.září 2001
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2001- 2004, podepsané v Praze dne 9.října 2001
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k učebním plánům vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Přehled učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (souhrn)
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2001/2002
    • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách
    • Sdělení o schválení učebních dokumentů studijního oboru 63-41-M/004 Obchodní akademie
    • Doporučené úpravy učebních plánů (typ A) v učebních dokumentech pro odborná učiliště
    • Oznámení o názvech a zkratkách některých speciálních škol
    • Informace o novém učebním oboru odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Prosinec
   • Metodický
    • Vzorový návrh směrnice o účtování majetku
    • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních
    • Metodický pokyn MŠMT pro realizaci Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti regionálního školství v roce 2002
    • Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 11 – 15 let
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 - 2005, podepsané v Ulánbátaru dne 31.srpna 2001
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2002-2005, podepsané v Praze dne 5.listopadu 2001
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k programu Nadace Roberta Bosche “Junge Wege in Europa”
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2000 - 3. část (dodatek)
    • Abecední seznam vzdělávacích zařízení, kterým byly v roce 2000 akreditovány vzdělávací akce v systému DVPP
    • Doplnění a opravy Přehledu platnosti učebních dokumentů pro výuku v učebních a studijních oborech středoškolského odborného vzdělávání, který byl uveřejněn ve Věstníku MŠMT č. 8/2001
    • Oznámení o schválení nových učebních dokumentů pro učební obor 23-63-H/001 Hodinář, učební obor 23-66-H/001 Mechanik opravář a studijní obor 23-45-M/004 Silniční doprava
    • Informace o platnosti inovovaných učebních dokumentů některých učebních oborů odborných učilišť a jejich distribuci
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVII (2001)
 • 2000
  • Leden
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 16-01-M/004 (16-22-6) Ekologie a ochrana krajiny
    • Učební plán studijního oboru 53-44 -M/002 (53-30-6) Ortopedicko - protetický technik pro absolventy ZŠ (dálkové studium)
    • Učební plán studijního oboru 53-44 -M/002 (53-30-6) Ortopedicko-protetický technik pro absolventy ZŠ (večerní studium)
    • Učební plán studijního oboru 53-43 -M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant pro absolventy ZŠ (dálkové studium)
    • Učební plán studijního oboru 53-43-M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant pro absolventy ZŠ (večerní studium)
    • Doplnění učebního plánu večerního studia v gymnáziu
    • Učební osnova předmětu Psychologie a pedagogika
   • Normativní
    • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
    • Program kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta 2000 - 2004, podepsaný v Praze dne 30.listopadu 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Prováděcí program kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2000-2002, podepsaný v Praze dne 2. prosince 1999 (angl. znění + neoficiální český překlad)
   • Oznamovací
    • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách
    • Oznámení o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 16-01-M/004 (16-22-6) Ekologie a ochrana krajiny
    • Oznámení o doplnění učebních osnov českého jazyka a literatury pro SOŠ a rozšíření jejich platnosti pro čtyřleté studijní obory SOU
    • Změna v pravidlech pro schvalování žádostí o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Sdělení vyšším zdravotnickým školám o úpravě pedagogických dokumentů studijního oboru 5341N/004 (53-57-7) Diplomovaný zdravotnický záchranář
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Únor
   • Metodický
    • Metodický pokyn k zajištění přeřazení úspěšných žáků zvláštních škol do základních škol
   • Normativní
    • Program “Stipendia Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro podporu tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů při řešení projektů úspěšných ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol”
   • Oznamovací
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 10. ledna 2000
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání výročních zpráv vysokých škol
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek a o zcizení a ztrátě služebních průkazů
    • Oznámení
  • Březen
   • Metodický
    • Učební osnova předmětu Vybrané laboratorní metody
    • Organizační řád Zeměpisné olympiády
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 24/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství, ve znění vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 251/1996 Sb.
    • Zásady pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2000
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.2/2000, jímž se doplňuje Příkaz ministra č.12/1998, kterým se určují školské úřady, které budou z pověření MŠMT vykonávat koordinační činnost
    • Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o změně Přílohy k Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve školních rocích 1993/1994 až 1995/1996, č.j. 14 976/94-21 ze dne 22.4.1994
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o dopisování se švýcarskou mládeží
    • Sdělení MŠMT k členství škol, předškolních zařízení a školských zařízení ve sdruženích
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů předmětu Psaní na počítači pro 5., 6. a 7. ročník speciální základní školy pro zrakově postižené
    • Sdělení MŠMT ředitelům školských úřadů, škol a školských zařízení na území hl. města Prahy k odlišné organizaci školního roku 2000/2001
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Duben
   • Metodický
    • Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve školním roce 1999/2000
   • Normativní
    • Zákon č. 19/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
    • Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o maturitní zkoušce ve studijním oboru 63-71-6 (KKOV 65-42-M/004) Hotelnictví a turismus
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 1999/2000
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Normativy neinvestičních výdajů RgŠ pro rok 2000
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Oznámení o zcizení služebního průkazu školního inspektora
    • Oznámení o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na zpracování návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a způsobu jeho realizace
  • Květen
   • Metodický
    • Metodické pokyny MŠMT ke zpracování Resortního výkazu výnosů a nákladů příspěvkových organizací pro rok 2000
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Litevské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2000-2004, podepsané ve Vilniusu dne 31. března 2000
   • Oznamovací
    • Seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT a dotýkajících se působnosti MŠMT
    • Změna zřizovací listiny Centra pro studium vysokého školství
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Oznámení o platnosti učebních osnov předmětu cizí jazyk pro SOŠ, SOU a nástavbové studium
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červen
   • Metodický
    • Vzdělávací program výtvarného oboru základních uměleckých škol
    • Úprava vzdělávacího programu zvláštní školy
    • Pravidla Programu podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Švédským institutem Švédského království o školské a vědecké spolupráci na léta 2000 - 2002, podepsané ve Stockholmu dne 14. dubna 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky
   • Oznamovací
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/200
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Červenec
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum (denní studium absolventů základní školy)
    • Učební osnova předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění kurzů českého jazyka pro azylanty
    • Metodický pokyn pro stanovení kapacity školy (jednotlivých součástí) a školských zařízení
   • Normativní
    • Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2000 - 2003, podepsané v Pekingu dne 10. května 2000
    • Program kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný v Jeruzalémě dne 6. dubna 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Prováděcí program spolupráce v oblasti školství, mládeže, sportu a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2000, 2001 a 2002, podepsaný v Praze dne 17. května 2000
   • Oznamovací
    • Informace o uvádění názvu nástavbového studijního oboru 64-41-L/5... Podnikání v oborech... na vysvědčení
    • Oznámení o ztrátě a zcizení razítek
    • Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory středních odborných učilišť a středních odborných škol určené pro absolventy tříletých učebních oborů
    • Oznámení schválení učebního plánu studijního oboru 78-42-M/002 Ekonomické lyceum
    • Informace o změně učební osnovy předmětu Výpočetní technika v učebních dokumentech studijního oboru 65-42-M/004 (JKOV: 63-71-6/00) Hotelnictví a turismus
    • Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních oborů odborných učilišť
    • Oznámení o opravě a doplnění bodu č. 27 Přehled soutěží a přehlídek ze Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/01 (č.j. 13 095/2000-20), uveřejněném ve Věstníku MŠMT č. 6/2000
    • Tisková oprava Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou
    • Zajištění logopedické péče v učebním plánu speciální základní školy pro sluchově postižené
    • Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol (stav k 1.6.2000)
  • Srpen
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT k zajištění plnění Dohody o vzájemných vztazích Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
    • Vzdělávací program tanečního oboru základních uměleckých škol pro přípravné studium a I. stupeň základního studia
   • Normativní
    • Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky na léta 2000 - 2002, podepsaný v Nikósii dne 8. června 2000 (angl. znění + neoficiální český překlad)
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem národního vzdělávání Polské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 2000 - 2003, podepsané ve Varšavě dne 14. června 2000
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 9/2000, kterým se stanoví koordinační činnosti určených školských úřadů
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k pojmu školská zařízení pro účely periodických preventivních lékařských prohlídek
    • Oznámení o učebních dokumentech předmětu Občanská a rodinná výchova v učebním plánu speciální základní školy pro sluchově postižené
    • Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 (sešit 6/2000 Věstníku MŠMT ČR)
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Září
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT ke vzdělávání cizinců v základních školách, středních školách a vyšších odborných školách, včetně speciálních škol, v České republice
    • Učební plán učebního oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů, tříleté denní studium
    • Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, večerní studium pro absolventy základních škol
    • Učební plán studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové studium pro absolventy základních škol
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/2000, kterým se zrušují příkazy ministra č. 17/1998, č. 4/1999 a č. 22/1999
    • Rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování ukončování studia ve studijním oboru 78-42-M/001 Technické lyceum
   • Oznamovací
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení
    • Oznámení o experimentálním ověřování předmětu hudebně-dramatická výchova
    • Oznámení o experimentálním ověřování modelu bilingválního vzdělávání těžce sluchově postižených
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek a zcizení služebního průkazu
    • Seznam zkoušek z cizích jazyků a přehled jazykových kvalifikací náměstků ministrů, vrchních ředitelů, ředitelů odborů a vybraného okruhu zaměstnanců ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy
    • Oznámení o úpravě učebních dokumentů studijního oboru 53-42-N/001 (53-54-7) Diplomovaný ergoterapeut
    • Oznámení o úpravě učebního plánu studijního oboru 53-41-M/001 (53-01-6) Všeobecná sestra, dálkové a večerní studium pro absolventy základních škol
    • Informace o platnosti učebních osnov
    • Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupiny oborů 33, 34, 36 a 82 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro obor středních odborných učilišť 24-33-2/00 (23-56-H/001) Obráběč kovů, tříleté denní studium
    • Oznámení o schválení učebních dokumentů praktické školy tříleté a učebních dokumentů všeobecně vzdělávacích předmětů odborných učilišť
    • Oznámení o zařazení předmětu znakový jazyk do učebních plánů
  • Říjen
   • Metodický
    • Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
    • Výzva MŠMT k Evropskému roku jazyků 2001 pro základní, střední a vyšší odborné školy
    • Metodický pokyn k zařazení učiva “úvodu do světa práce” do vzdělávacích programů středních škol
    • Učební plán studijního oboru 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, čtyřleté denní studium
   • Normativní
    • Program spolupráce ve vzdělávání a vědě mezi vládou České republiky a vládou Dánského království pro rok 2000, podepsaný v Praze dne 13. září 2000 (angl. znění)
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 13 /2000, kterým se mění a doplňuje Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 o stanovení horní hranice celkového počtu vyučovacích hodin vyučovaných v jednom týdnu na základních a středních školách zřizovaných státem a obcemi
   • Oznamovací
    • Výzva Evropské komise k vyjádření zájmu č. DG EAC/21/2000 týkající se poskytování služeb v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, kultury, audiovizuální politiky, sportu, občanství a mládeže
    • Informace pro střední školy
    • Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001, v Organizaci školního roku 2000/2001 (sešit č. 6/2000 Věstníku MŠMT ČR)
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Informace o schválení inovovaných učebních dokumentů pro studijní obor středních odborných učilišť 23-45-L/001 Mechanik seřizovač, čtyřleté denní studium
    • Informace o zrušení platnosti některých učebních dokumentů odborných učilišť
    • Informace o učebních dokumentech odborných učilišť a praktických škol
    • Informace o platnosti učebních dokumentů zvláštní školy pro sluchově postižené, přípravného stupně pomocné školy a pomocné školy pro sluchově postižené
    • Oznámení o změně podzimního termínu konání státní všeobecné jazykové zkoušky
    • Oznámení o vydání nových učebních dokumentů skupin oborů 28, 32, 33 a 65 pro učební obory středních odborných učilišť a učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
  • Listopad
   • Normativní
    • Program vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2001 – 2003, podepsaný v Limě dne 11. října 2000
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2000, kterým se zrušuje Příkaz č. 7/1998 k postupu při změnách v síti středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení včetně speciálních, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění Příkazu č. 11/1999
    • Mimořádné opatření o uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka a Dodatek k mimořádnému opatření
   • Oznamovací
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 2000/2001
    • Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Upozornění na výklad předpisů o bezplatném poskytování učebnic a učebních textů ve školách, v nichž žáci plní povinnou školní docházku
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu školního inspektora
  • Prosinec
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k ustavení Mezinárodního visegrádského fondu
    • Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách
    • Informace o vydání nových učebních dokumentů odborných učilišť
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LVI (2000)
 • 1999
  • Leden
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, podepsané v Praze dne 20. listopadu 1998
    • Směrnice MŠMT pro vydávání náhradních dokladů za ztracená nebo zničená vysvědčení základních, speciálních a středních škol a diplomy vyšších odborných škol
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT o členění soutěží do kategorií podle finančního zabezpečení
    • Upozornění na právní úpravu a výklad některých ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkupy objektů od restituentů
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Únor
   • Metodický
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/1998, kterým se schvaluje ustavení Rady dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a její statut
    • Metodický pokyn MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže
   • Normativní
    • Nařízení vlády č. 321/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
    • Finanční normativy na rok 1999 pro stanovení dotace soukromým školám, předškolním a školským zařízením
    • Vyhláška MŠMT č. 325/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
    • Vyhláška MŠMT č. 326/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.
    • Vyhláška MŠMT č. 332/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Dánského království o spolupráci v oblasti speciálního školství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podepsané v Praze dne 29. prosince 1998 (angl. znění a český překlad)
    • Prováděcí plán spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Španělského království na léta 1999 - 2001, podepsaný v Madridu dne 18. prosince 1998
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem všeobecného a odborného vzdělávání Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1998 - 2000, podepsané v Moskvě dne 11. ledna 1999
   • Oznamovací
    • Statut Akreditační komise
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Tisková oprava v textu Informace odboru středního a vyššího vzdělávání o platnosti učebních osnov (zveřejněno ve Věstníku MŠMT ČR, roč. LIV, sešit 9, září 1998, str.17)
    • Oznámení o vydání učebních dokumentů pro učební obory středních odborných učilišť 36-80-2/00 Podlahář, 32-60-0/00 Výroba usní, 64-56-2/00 Kadeřník-kadeřnice, 45-97-2/14 Krajinář-krajinářka
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oprava a doplnění Seznamu vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy ve školním roce 1998/1999
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Březen
   • Metodický
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.2/1999, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům škol a školských zařízení s právní subjektivitou, zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, školskými úřady nebo obcemi
    • Pokyn MŠMT k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
    • Stanovení předmětů teoretické odborné zkoušky absolutoria na vyšších zdravotnických školách
    • Učební osnova předmětu Materiály a technologie
    • Učební osnova předmětu Psychologie
    • Učební osnova předmětu První pomoc
    • Učební plán studijního oboru 53-30-6 Ortopedicko-protetický technik
    • Učební plán studijního oboru 53-43-N/002 (53-65-7) Diplomovaný asistent hygienické služby
    • Učební plán studijního oboru 53-43-N/002 (53-56-7) Diplomovaný radiologický asistent
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
    • Zásady pro poskytování dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 1999
    • Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže, tělovýchovy a sportu na léta 1998 - 2001, podepsaný v Bratislavě dne 15. ledna 1999
   • Oznamovací
    • Informace o nových učebních dokumentech studijního oboru SOU 26 - 42 - L / 001 (26-70-4) Mechanik silnoproudých zařízení, mechanička silnoproudých zařízení
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Doplnění Seznamu vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy ve školním roce 1998/1999
    • Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem podle § 58 odst. 2 zákona o vysokých školách ze dne 14.1.1999
    • Upozornění recenzentům učebnic
    • Oznámení o ztrátě razítek
  • Duben
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 53-44-M/001 ( 53-10-6) Zubní technik
    • Učební osnova předmětu Somatologie a stomatologie
    • Učební osnova předmětu Stomatologické protézy
    • Učební osnova předmětu Zhotovování stomatologických protéz
    • Učební osnovy matematiky pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů v rámci vzdělávacího programu Základní škola
    • Organizace školního roku 2000/2001 v základních, středních a speciálních školách
    • Vzor kolektivní smlouvy
   • Oznamovací
    • Informace o ukončování přípravy v praktické škole s tříletou přípravou 63-43-3
    • Dodatek k seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1999/2000
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 1998/1999
    • Seznam schválených a vydaných učebnic s polským vyučovacím jazykem
    • Informace MŠMT o Standardu odborného vzdělávání pro studijní obory SOŠ hotelového typu
    • Oznámení o ztrátě razítek
    • Tisková oprava v textu Metodického pokynu MŠMT k činnosti a zásadám financování a hospodaření středisek pro volný čas dětí a mládeže (sešit 2/1999 Věstníku MŠMT ČR)
  • Květen
   • Metodický
    • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
   • Normativní
    • Rozhodnutí Rady přidružení č. 5/98 mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 2.12.1998, které mění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 ze dne 30. září 1997 o přijetí podmínek účasti České republiky v programech Společenství v oblasti přípravy na zaměstnání, mládeže a vzdělávání, a to v souvislosti se změnou způsobu úhrady finančního příspěvku České republiky do těchto programů
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škole v Praze, č.j. 11 576/95-21 (č.j.30 567/98-23) včetně úplného znění
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování ukončování studia v gymnáziu podle programu International Baccalaureate, č. j. 12 367/95-21 (č.j. 28 772/98-23) včetně úplného znění
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního cizího jazyka ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce a v Rakouské škole v Praze se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou na státních jazykových školách, č. j. 28 851/97-21 (č. j. 32 043/98-23) včetně úplného znění
    • Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o prodloužení platnosti Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, č. j. 14 976/94-21 a č. j. 24 519/96-21 (č. j. 32 042/98-23) včetně úplného znění
    • Směrnice, kterou se pro rozpočtové a příspěvkové organizace v působnosti MŠMT upravuje postup při provádění některých ustanovení vyhlášky FMF č.119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Vyhlášení „Olympijských sportovních snů“ na základních, středních a speciálních školách
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červen
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů
    • Metodický pokyn pro vyúčtování dotací poskytnutých soukromým školám a školským zařízením ve školním roce 1998/1999
   • Normativní
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/1999, kterým se stanoví některé další úkoly ředitelům školských úřadů
   • Oznamovací
    • Financování přestaveb a oprav počítačů u škol zřizovaných obcí
    • Informace o platnosti učebních dokumentů pro výuku učebních a studijních oborů a o ukončení studia v některých oborech
    • Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 1999/2000
    • Oznámení o zrušení Školského ústavu umělecké výroby
    • Oznámení vyšším zdravotnickým školám
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Červenec
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 53-43-M/002 (53-11-6) Farmaceutický laborant
    • Učební osnova předmětu Občanská nauka pro studijní obor farmaceutický laborant
    • Učební osnova předmětu Farmakologie
    • Učební osnova předmětu Příprava léčiv
    • Učební osnova předmětu Cvičení z přípravy
    • Učební dokumenty pro gymnázia (učební plány, učební osnovy)
    • Učební plán studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař - kuchařka
    • Učební plán studijního oboru 65-41-L/005 Číšník - servírka
    • Učební osnova předmětu Ekonomika pro studijní obory SOŠ a SOU
   • Normativní
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
   • Oznamovací
    • Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (ve stavu k 15. červnu 1999)
    • Seznam projektů přijatých ve Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 1999 (ke dni 29.5.1999)
    • Oznámení schválení učební osnovy předmětu Ekonomika pro neekonomické studijní obory SOŠ a SOU
    • Oznámení schválení učebních dokumentů studijního oboru 65-41-L/005 Číšník -servírka a studijního oboru 65-41-L/006 Kuchař-kuchařka
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Srpen
   • Metodický
    • Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k zajištění jednotné evidence příjmů (odvodů a výnosů) organizací rozpočtové sféry
   • Normativní
    • Rozhodnutí MŠMT o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky ve vybraných školách zřízených právnickou nebo fyzickou osobou jiného státu na území České republiky a nezařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT
   • Oznamovací
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Oznámení schválení úpravy učebních dokumentů studijního oboru 64-61- 4 Obchodník, obchodnice
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Září
   • Metodický
    • Učební plán denního a dálkového studia studijního oboru 64-42-M/......Management ……… (JKOV: …-98-6)
    • Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť
    • Učební osnova předmětu Ekonomika pro tříleté učební obory SOU
    • Učební osnova předmětu Ekonomika pro dvouleté učební obory SOU
    • Úprava Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 16 741/97-20 k výjezdům základních a středních škol do zahraničí
    • Metodický pokyn k zabezpečení výkonu civilní služby ve školách a školských zařízeních
   • Normativní
    • Nařízení vlády č. 153/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
    • Vyhláška MŠMT č. 171/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
    • Vyhláška MŠMT č. 173/1999 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
   • Oznamovací
    • Zřizovací listina Antidopingového výboru ČR
    • Statut Antidopingového výboru ČR
    • Upozornění na tiskovou chybu v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 1999/2000, v termínu maturitních zkoušek (sešit 6/1999 Věstníku MŠMT ČR)
    • Oznámení o opravě v učebních dokumentech učebního oboru 36-78-2 Instalatér
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Oznámení o udělení schvalovací doložky na upravené učební dokumenty studijního oboru 53-42-N/002 (53-55-7) Diplomovaný fyzioterapeut
    • Oznámení o platnosti učebních osnov pro SOŠ a SOU
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
  • Říjen
   • Metodický
    • Učební plán studijního oboru 78-42-M/003 Pedagogické lyceum (denní studium)
    • Pokyn k provedení § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění nařízení vlády č. 321/1998 Sb.
   • Normativní
    • Pracovní text úplného znění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb.
    • Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zrušují některé vnitroresortní předpisy
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/1999 k projektu “Školní mléko” a poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 16 /1999 o zrušení Příkazu ministra č. 3/1994 k provádění kontrol na soukromých školách a zařízeních
   • Oznamovací
    • Dodatek k Seznamu povinné dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 1999/2000, č.j. 24 021/98-220, uveřejněný ve Věstníku MŠMT č. 10/1998
    • Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Oznámení o ztrátě razítka
    • Oznámení o ztrátě služebního průkazu
  • Listopad
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT k pojišťování osob v rozpočtových a příspěvkových organizacích
   • Normativní
    • Vyhláška MŠMT č. 229/1999 Sb., kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech
   • Oznamovací
    • Sdělení MŠMT k jednoslovnému geografickému názvu pro Českou republiku
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů pro základní školy platný ve školním roce 1999/2000
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Informace o vyplňování kódů studijních a učebních oborů na vysvědčení
    • Oznámení o ztrátě a změně razítka
  • Prosinec
   • Metodický
    • Pokyn MŠMT pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školských zařízení k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    • Postup při odvodu nedočerpaného limitu mzdových prostředků na platy a OPPP u příspěvkových organizací
    • Stanovisko MŠMT k odborným seminářům konaným v zahraničí
    • Metodický pokyn k použití finančních zdrojů při odměňování zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací resortu školství, příklady a postupy při jejich vykazování v resortních výkazech Škol P
    • Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní a závěrečné zkoušky a k účasti školních inspektorů při zkouškách v opravném a náhradním termínu
    • Metodický pokyn MŠMT pro poskytování a vyúčtování účelových dotací ze státního rozpočtu ČR občanským sdružením působícím v oblasti regionálního školství v roce 2000
   • Normativní
    • Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1999-2001, podepsané v Rize dne 1. listopadu 1999
    • Program dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2000-2002, podepsaný v Paříži dne 9. listopadu 1999
    • Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/99 k vybavení škol a školských zařízení, které jsou zřízeny MŠMT nebo ŠÚ, motorovými vozidly
   • Oznamovací
    • Učební dokumenty pro učební obory středních odborných učilišť
    • Seznam dalších vzdělávacích zařízení, kterým byly MŠMT ČR akreditovány vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
    • Seznam vydaných učebnic a učebních textů s platnou schvalovací doložkou MŠMT pro střední školy
    • Informace o udělení schvalovacích doložek
    • Celoroční obsah Věstníku MŠMT ČR - ročníku LV (1999)
Úterý 03.10.2023, svátek má Bohumil


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.