Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Veřejný ochránce práv a školský ombudsman

Zveřejnil veřejný ochránce práv (ombudsman) anebo školský ombudsman nějaký svůj právní výklad? Veškeré důležité výroky z oblasti vzdělávání a mládeže naleznete na tomto místě.

Veřejný ochránce práv

Ombudsman nesouhlasí s plánovanými změnami ve školství – zhorší kvalitu výuky a zasáhnou především samotné žáky
Na kávu s ombudsmanem, 99. díl: Dětská psychiatrie
Při zrušení zaručené mzdy podle ombudsmana hrozí, že mnozí zaměstnanci nedostanou spravedlivou odměnu
Na kávu s ombudsmanem, 98. díl: Děti v ústavní péči
Na kávu s ombudsmanem, 97. díl: Podvodná jednání v e-prostoru
Na kávu s ombudsmanem, 96. díl: Sexuální obtěžování
Ombudsman u Ústavního soudu podpořil návrh na zrušení části občanského zákoníku, která umožňuje odškodňování nemajetkové újmy na zdraví pouze podle „zásad slušnosti“
Na kávu s ombudsmanem, 95. díl: Šikana (obtěžování) na pracovišti
Podle pravidel pro žáky s lehkým mentálním postižením se pořád učí více romských dětí, než by odpovídalo zastoupení Romů mezi všemi školáky
Ženy v Česku se kvůli těhotenství a mateřství setkávají v práci s mnohými bariérami, potvrdil výzkum veřejného ochránce práv
Na kávu s ombudsmanem, 93. díl: Co jsme zjistili ve výzkumu Těhotenství a mateřství na pracovišti
Děti zažívající násilí v rodinách hledají pomoc také u ombudsmana
Na kávu s ombudsmanem, 91. díl: Peněžitá pomoc v mateřství
Na kávu s ombudsmanem, 90. díl: Rodičovský příspěvek
Diskriminace v bydlení, vzdělávání nebo práci. Vyzkoušejte další části e-learningu ombudsmana
Ombudsman doporučuje Poslanecké sněmovně mimo jiné vznik nového zákona o ústavní výchově dětí
Výroční zpráva veřejného ochránce práv za rok 2022
Jak poznat a řešit diskriminaci? Naučte se to v novém e-learningu ombudsmana
Na kávu s ombudsmanem, 83. díl: Dozvím se, jaké platy mají úředníci?
Na kávu s ombudsmanem, 82. díl: Jak žádat o informace
Orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou podle ombudsmana na hraně svých možností. Pokud stát nezačne jednat, může podle něj systém ochrany dětí zkolabovat
V komunikaci s dětskými pacienty na psychiatriích je co zlepšovat. Jejich přiměřené zapojení do rozhodování zvládají jen některé nemocnice
Na kávu s ombudsmanem, 78. díl: Jak ombudsman pomáhá dětem?
Na kávu s ombudsmanem, 75. díl: Skončení pracovního poměru a inspektoráty práce
Zastaralá diagnostika v pedagogicko-psychologických poradnách nemusí u romských žáků správně odlišit vrozené rozumové schopnosti a vliv prostředí, upozorňuje ombudsman
Střadatelé na penzi jsou nemile překvapení – kvůli výplatě předdůchodu přicházejí rodiny o slevu na dani na druhého z manželů
Úřad práce přiznal žadatelce nižší podporu v nezaměstnanosti, přitom ale dostatečně nezhodnotil, zda měla pro ukončení zaměstnání vážný důvod
Děti na ombudsmanské konferenci zjišťovaly, jak jim může pomáhat veřejný ochránce práv. Politici a odborníci mezitím diskutovali o dětském ombudsmanovi
Na kávu s ombudsmanem, 66. díl: Určení otcovství
Požární bezpečnost v dětských skupinách dostane díky chystané úpravě vyhlášky jasná pravidla
Kvalita péče o děti v zařízeních ústavní výchovy stojí často na individuálním přístupu personálu i vedení. Systematické návštěvy domovů a ústavů znovu ukázaly, že dětem stejně jako ředitelům zařízení by pomohly zákony, o které by se mohli opřít
Ministerstvo odmítlo výhrady ombudsmana k novému systému odměňování pěstounské péče
Poradní orgán ombudsmana požaduje zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí s postižením
Představitelé UNICEF jednali s ombudsmanem o pomoci ukrajinským dětem v Česku
Na kávu s ombudsmanem, 58. díl: Rodiče na pracovním trhu II
Na kávu s ombudsmanem, 57. díl: Rodiče na pracovním trhu I
Na kávu s ombudsmanem, 56. díl: Evidence stanovisek ochránce
Shrnutí zjištění veřejného ochránce práv týkajících se školních družin
Na kávu s ombudsmanem, 53. díl: Nemocenské
Ombudsman se kvůli očkovací vyhlášce obrátil na ministra zdravotnictví
Na kávu s ombudsmanem, 51. díl: Když spravedlnost přijde pozdě
Změny v nemocenském pojištění reagují i na výhrady, se kterými se lidé obraceli na ombudsmana
Pracovníci ze zemí Evropské unie mají právo na stejné zacházení jako ti tuzemští – ombudsman shrnuje doporučení pro úřady, obce, kraje i ministerstva
Na kávu s ombudsmanem, 48. díl: Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání
Na kávu s ombudsmanem, 47. díl: Podpora v nezaměstnanosti
Na kávu s ombudsmanem, 46. díl: Evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce
Na kávu s ombudsmanem, 38. díl: Ombudsman a školství – střední školy
Sankce: úřady podle ombudsmana řádně nepřezkoumaly okolnosti provozu dětské skupiny v rodinném domě
Na kávu s ombudsmanem, 37. díl: Ombudsman a školství – základní školy
Školy mohou vystoupit z šedé zóny – poslanci umožnili poskytování zdravotních služeb během vyučování
Ombudsman upozornil na diskriminaci státních zaměstnanců kvůli rodičovství
Na kávu s ombudsmanem, 36. díl: Ombudsman a školství – mateřské školy
Na kávu s ombudsmanem, 35. díl: Ombudsman a školství
Ředitelé a ředitelky mateřských škol mají šanci na vyšší platové ohodnocení, Ministerstvo školství slíbilo upravit chybnou metodiku - zda to ale stihne ještě letos, není jasné
Na kávu s ombudsmanem, 34. díl: Vzdělávání dětí s postižením
Zástupkyně ombudsmana nesouhlasí s ukončením bezplatného testování na covid-19 pro děti a mladistvé, obrátila se na ministra zdravotnictví
Sborník stanovisek veřejného ochránce práv na téma školství
Děti mají právo před hospitalizací na psychiatrii i během léčby vyjádřit svůj názor
Ombudsman upozornil ministryni Maláčovou na negativní důsledky souběhu sirotčího důchodu a pěstounské dávky
Nejistota kolem protikoronavirových opatření ohrožuje podle ombudsmana důvěru lidí ve fungování právního státu
Příspěvky pro přechodné pěstouny by se podle doporučení ombudsmana měly zvýšit
Na kávu s ombudsmanem, 31. díl: Studenti a čerství absolventi o prázdninách
Ombudsman vydal první z řady monitorovacích zpráv o rovném zacházení – čtyřletý projekt sleduje vzdělávání Romů, rovné odměňování žen a mužů a procesní otázky
Lidé s postižením mají právo na přiměřená opatření, která jim umožní pracovat
Pracující senioři nesmí být diskriminování kvůli svému věku
Obce musí zajistit školky pro své děti
Ombudsman vydal sborník stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti školství
Na kávu s ombudsmanem, 23. díl: Mezinárodní den rodiny – podpora dětí s postižením a jejich rodin
Ombudsman informoval Poslaneckou sněmovnu o činnosti v 1. čtvrtletí 2021
Zasedání poradního orgánu se věnovalo problémům dětí s postižením
Úřad práce vyřadil uchazeče o zaměstnání z evidence nezákonně
Zástupkyně ombudsmana se obrátila na ministra zdravotnictví ohledně testování žáků
Výroční zpráva 2020
Participace dítěte na rozhodování při hospitalizaci na psychiatrii
Péče o děti se závislostí na návykových látkách v prostředí institucionální výchovy
Úřady nemohou doručovat dopisy na adresy, které si určí bez souhlasu adresáta
OSPOD navrhl odebrání dítěte z péče matky, aniž by pro to existovaly závažné důvody
Vyřadit z evidence úřadu práce ze zdravotních důvodů lze již jen na základě lékařského posudku, pouhá lékařská zpráva nestačí
Vzdělávání v době pandemie a nejčastější stížnosti v praxi ombudsmana
Ombudsman jednal se zástupci školských odborů o pedagogické intervenci
Na kávu s ombudsmanem, 7 díl: Nesouhlasíte s důchodem
Ombudsman: Zpráva o šetření ve věci zařazování ředitelů a ředitelek mateřských škol do platových tříd
Na kávu s ombudsmanem, 5. díl: Kdy do důchodu?
Vzdělávání v době pandemie a nejčastější stížnosti v praxi ombudsmana. 1. část
Na kávu s ombudsmanem, 5. díl: Péče o dítě nebo o osobu závislou na péči
Ombudsman upozorňuje na možné problémy při výplatě „rouškovného“
Na kávu s ombudsmanem, 4. díl: Práce, práce a zase práce
Stát není schopen garantovat základní právo na rozhodnutí bez průtahů
Téma dnešního podcastu Na kávu s ombudsmanem: Jak se připravit na důchod
Ombudsman spustil podcasty s radami, jak řešit různé životní situace
Úřad práce odmítl napravit chybně zastavenou výplatu podpory v nezaměstnanosti
Připojujeme se k Týdnu rané péče
Šikanu na pracovišti nelze tolerovat
Dítě má právo být se svou matkou
Současný důchodový systém povede ke zvýšení počtu seniorů bez nároku na důchod
Jak české soudy rozhodují o diskriminaci
Cesta pro nápravu chyb při uplatňování slevy na dani na manžela/manželku otevřena
Potvrzeno soudem: za opožděné oznámení neschopenky nelze automaticky vyřadit z evidence úřadu práce
Pomoc s výdaji na školáka má být poskytnuta všem, kdo na ni mají ze zákona nárok
Nový informační leták pro děti v dětském domově nebo výchovném ústavu
Rozpoznat neetické jednání není vždy jednoduché. Otevřený soubor etických dilemat soudce může být užitečnou pomůckou
Činnost ombudsmana ve 2. čtvrtletí 2020
Úřad práce připravil muže o rentu za pracovní úraz. Chybu se podařilo napravit
Lidé v zařízeních byli v době pandemie Covid-19 někdy úplně „odříznuti“ od okolí
Úřad práce odejmul nezákonně dávky pěstounské péče
Stanovisko ombudsmana k návrhu zákona o dětském ombudsmanovi
Příručka k dani z příjmu: jak se vyvarovat chyb u daně z příjmu
Činnost ombudsmana v roce 2019 – úspěchy i výzvy
Stížnosti u ombudsmana v době krizových opatření v oblasti školství
Rodiče s duševním onemocněním potřebují naši podporu
Nenávist na internetu nelze „hájit“ svobodou slova
Mezinárodní den dětí – ombudsman pomáhá dětem již dvacet let
Ombudsman vyzval ministra k úpravě podmínek ošetřovného pro OSVČ
Opožděné oznámení neschopenky nemusí automaticky vést k vyřazení z evidence úřadu práce
Děti s postižením mají právo chodit do školy
Ani v současné situaci nemůže nemocnice přítomnost rodičů u dítěte zcela vyloučit
Zástupkyně ombudsmana řeší stížnosti na nová pravidla ohledně přijímání žáků na střední školy
Inspektorát práce se musí zabývat celým podnětem, i námitkou diskriminace
Úřad práce může poskytnout příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti žadateli v exekuci
Přítomnost blízkých osob u porodu v rámci nouzového stavu
Dluhy nemohou být důvodem odmítnutí poručnictví, zájem dítěte je důležitější
Monika Šimůnková k porodům a omezením návštěv ve zdravotnických zařízeních
Přítomnost otců u porodu je možnost, ale nikoliv lidské právo
Nové podmínky v poskytování ošetřovného během mimořádných opatření v době epidemie
Pro děti a náctileté jsme zde pořád
Aktuálně k návštěvám rodičů v zařízeních pro děti
Komentář: Práva většiny, práva menšiny
DOPORUČENÍ VEŘEJNOSTI
Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková zahájila odborný seminář věnovaný zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Osvětový seminář „Poznatky ze systematických návštěv zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“
Ombudsman pověřil svou zástupkyni částí agendy
Inspekce práce a neziskové organizace společně. Ombudsmanka zorganizovala setkání k ochraně před diskriminací
Svobodný přístup k informacím: ombudsman vydává nový sborník určený občanům i úřadům
Monika Šimůnková k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí: ministerstvo nevyužilo šanci sjednotit péči
Matce s postižením bylo upíráno právo starat se o své dítě. Pomohl jí až zásah ombudsmanky
Vzdělávací systém nepočítá s žáky s odlišným mateřským jazykem
Neříct úřadu práce včas o neschopence vede k vyřazení z evidence
Vláda projedná žádost ombudsmanky o nápravu nezákonného postupu úřadů práce
ČR by měla podle ombudsmanky zvážit zákaz fyzických trestů u dětí
Věk nesmí být důvodem pro výpověď. Nejvyšší soud se zastal diskriminované ženy
Jak efektivní je ochrana před nadměrným hlukem?
Výroční zpráva školského ombudsmana (školní rok 2018/2019)
OSPOD nechal matce se zdravotním postižením přechodně odebrat dítě, místo aby se ji snažil podpořit
Konzulát odmítal vydat cestovní průkaz nemocnému dítěti, které se tak nemohlo vrátit s matkou zpět do Česka. Pomohl až zásah ombudsmanky
Přestupky – přehled práv a povinností
Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku
Předčasně narozenému dítěti se díky ombudsmance dostává péče hrazené pojišťovnou
Nenechte se (nejen) v létě diskriminovat
Alternativní stravování dětí závisí na možnostech školky
Komentář ombudsmanky: Elektronizace je krásná věc, musí ale fungovat
Případ pro ombudsmanku: Rodičovství
Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc neplní svůj zákonný účel
Případ pro ombudsmanku: Šikana na pracovišti
Dospívající dívce v dětském domově upírali její práva. Zastání našla u ombudsmanky
Místo sedmi dnů rozhodovaly soudy o budoucnosti dítěte půl roku
Místo sedmi dnů rozhodovaly soudy o budoucnosti dítěte půl roku
Případ pro ombudsmanku: Problémy ve škole
Činnost ombudsmanky v 1. čtvrtletí
Doporučení ombudsmanky, jak zajistit povinné předškolní vzdělávání všem pětiletým dětem
Chybějící sociální bydlení staví rodiny s dětmi do zoufalé situace
Případ pro ombudsmanku: Důchody
Případ pro ombudsmanku: Diskriminace z důvodu věku
Ombudsmanka pomohla matce, jejíž dítě mělo těžké zdravotní postižení
Ne každá práce se započítává do důchodového pojištění. Pozor na to
Činnost ombudsmanky v roce 2018
Brexit a návraty ze zahraničí – nejčastější problémy a jejich řešení
Diskriminace z důvodu pohlaví – příběhy, které inspirují
Ombudsman již čtyři roky zveřejňuje svá stanoviska
Daň z příjmů fyzických osob – v čem se často chybuje
Po připomínce ombudsmanky chce ministerstvo odškodňovat i úmrtí po povinném očkování
Těhotné ženy musí být chráněny před propuštěním z práce i ve zkušební době
Ombudsmanka hájila dvou a půl leté dítě, které zažilo už 3 změny pečovatelů
Invalidní důchod i v případě chybějících lékařských zpráv
Lze znovu otevřít řízení o určení otcovství, ve kterém již bylo před více než padesáti lety pravomocně rozhodnuto?
Vláda odmítla návrhy ombudsmanky, které měly lidem ulehčit život
Ombudsmanka žádá vládu o dvě jednoduché změny zákonů s velkým přínosem pro lidi
Problém s podporou v nezaměstnanosti, když skončíte v zaměstnání po návratu z rodičovské dovolené
Ombudsmanka žádá vládu, aby úřady informovaly občany o možnosti nezávislého soudního přezkoumání úředních rozhodnutí
Doporučení veřejné ochránkyně práv ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí
Cesta ke společnému vzdělávání romských a neromských dětí
Ombudsmanka žádá o snížení byrokracie a zatěžování lidí při nahlížení do spisů
Ombudsmanka pomohla ženě, která v práci čelila šikaně a diskriminaci z důvodu věku
Zásah ombudsmanky v poslední chvíli pomohl vrátit matce syna
Klient s autismem? Sociální službu prakticky nenajde
Kdyby město mělo krizové bydlení, mohly děti zůstat s matkou
S přispěním dvou ombudsmanů rodina získala dávky na děti
Ombudsmanka ulehčila život poručníkům. Už nebudou muset žádat soud o vydání cestovního dokladu pro dítě
Přezkumy maturit budou transparentnější a lépe odůvodňované
Ombudsmanka prověří odebrání dětí matce z bytových důvodů
Šikana učitelky kvůli zrakové vadě
Senioři mají v práci stejná práva jako jejich mladší kolegové
Ombudsmanka žádá ministry o řešení dlouhodobých problémů
Marná naděje na osvojení dítěte
Česká školní inspekce podcenila šikanu na základní škole
Zpráva ombudsmanky za 2. čtvrtletí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy porušuje zákon při přezkumech maturitních zkoušek
Úřad neprávem odepřel odměnu pěstounovi. Musel mu ji doplatit.
Ženu šikanoval zaměstnavatel kvůli věku. Musel se jí omluvit a zaplatit odškodné
Sporů o děti přibývá a jsou vyhrocenější
Úřad přestal vyplácet vdovský a sirotčí důchod dřív, než o tom rozhodl
Muž neměl nárok na stejné benefity jako jeho mladší kolegové. Takové jednání je nepřípustné
Kolektivní smlouvy diskriminují pracující z důvodu věku
Když soud rozhoduje o dětech, nesmí mít průtahy
Maminka chlapce s postižením se dočkala příspěvku na péči i odškodnění
Zápisy do mateřských škol: přehled doporučení pro rodiče a ředitelky a ředitele školek
Ombudsmanka nekritizovala metodickou příručku MPSV pro kurátory pro děti a mládež
Rok 2017 v činnosti ombudsmanky
Za osud dětí nesou odpovědnost rodiče
Ombudsmanka se zastala ženy, která čelila šikaně v práci po návratu z rodičovské dovolené
Neudělejte zbytečnou chybu v daňovém přiznání
Zpráva pro poslance o činnosti ve 4. čtvrtletí
Ombudsmanka zahajuje systematickou ochranu lidí se zdravotním postižením
Ombudsmanka proti dětem. Veganské jídlo do školek nepatří! Dětem dokonce škodí, potvrzuje odborník
Osiřelým dětem se zvýšila šance získat sirotčí důchod
Sourozenci mají právo vyrůstat spolu
Po šetření ombudsmanky mění ČŠI postup při kontrole hospodaření škol
Ombudsmanka radí rodičům a studentům, jak na problémy ve škole
Ombudsman - Zájemci o pěstounskou péči mohou získat finanční pomoc ještě před svěřením dítěte do péče
Ombudsman - Vkládání nevyzvednuté úřední korespondence do domovní schránky

Školský ombudsman

Školský ombudsman se pyšní Zlatým oříškem
Školský ombudsman řešil téměř dva tisíce podnětů
Zpráva ombudsmana 15.03.2018 - 15.06.2018
Zpráva ombudsmana 15.12.2017 - 15.03.2018
Ombudsman řešil od začátku roku zejména šikanu a inkluzi
Školský ombudsman řešil dva tisíce stížností
Výroční zpráva školského ombudsmana
Školský ombudsman řeší stále více podnětů
Ředitelé a učitelé potřebují větší podporu
Školský ombudsman přijal již stovky podnětů
Pondělí 11.12.2023, svátek má Dana


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Účastnil/a jste se proběhlé stávky a případně jakým způsobem?

  1. Ano, aktivně (1)
  2. Ano, podporou stávkujících (0)
  3. Ne, ale stávkující jsem podporoval/a (1)
  4. Ne, se stávkou jsem nesouhlasil/a (1)
  5. Stávku jsem nezaznamenal/a (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.