Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Vnitřní předpisy veřejných vysokých škol

 • Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze

 • Akademie múzických umění v Praze-Divadelní fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

 • Mendelova univerzita v Brně-Zahradnická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Agronomická fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta podnikohospodářská

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Hornicko-geologická fakulta

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta podnikatelská

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta chemická

 • Univerzita Pardubice-Fakulta restaurování

 • Univerzita Pardubice-Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze-Fakulta chemicko-inženýrská

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze-Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze-Fakulta chemické technologie

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Univerzita Hradec Králové-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Hradec Králové-Filozofická fakulta

 • Univerzita Hradec Králové-Fakulta informatiky a managementu

 • Univerzita Hradec Králové-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Hradec Králové

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Pedagogická fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Teologická fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Přírodovědecká fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Filozofická fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Fakulta rybářství a ochrany vod

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Ekonomická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze

 • Univerzita Karlova v Praze-Katolická teologická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Evangelická teologická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Husitská teologická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Právnická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-1. lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-2. lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-3. lékařská fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Lékařská fakulta v Plzni

 • Univerzita Karlova v Praze-Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Univerzita Karlova v Praze-Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Univerzita Karlova v Praze-Filozofická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Matematicko-fyzikální fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Karlova v Praze-Fakulta sociálních věd

 • Univerzita Karlova v Praze-Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Univerzita Karlova v Praze-Fakulta humanitních studií

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Pedagogická fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Zdravotně sociální fakulta

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích-Zemědělská fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta výrobních technologií a managementu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta životního prostředí

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta umění a designu

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Filozofická fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta zdravotnických studií

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Přírodovědecká fakulta

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem-Fakulta sociálně ekonomická

 • Masarykova univerzita v Brně

 • Masarykova univerzita v Brně-Ekonomicko-správní fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Právnická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Lékařská fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Přírodovědecká fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Filozofická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Pedagogická fakulta

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta informatiky

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta sociálních studií

 • Masarykova univerzita v Brně-Fakulta sportovních studií

 • Univerzita Palackého v Olomouci

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Cyrilometodějská teologická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Lékařská fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Filozofická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Pedagogická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Fakulta tělesné kultury

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Právnická fakulta

 • Univerzita Palackého v Olomouci-Fakulta zdravotnických věd

 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Ostravská univerzita v Ostravě

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Fakulta sociálních studií – viz OU

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Fakulta umění

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Filozofická fakulta – viz OU

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Lékařská fakulta

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Pedagogická fakulta

 • Ostravská univerzita v Ostravě-Přírodovědecká fakulta

 • Slezská univerzita v Opavě

 • Slezská univerzita v Opavě-Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Slezská univerzita v Opavě-Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

 • Slezská univerzita v Opavě-Fakulta veřejných politik v Opavě

 • České vysoké učení technické v Praze

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta stavební

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta strojní

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta elektrotechnická

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta architektury

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta dopravní

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta biomedicínského inženýrství

 • České vysoké učení technické v Praze-Fakulta informačních technologií

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze-Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Západočeská univerzita v Plzni

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta aplikovaných věd

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta ekonomická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta elektrotechnická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta filozofická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta pedagogická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta právnická

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta strojní

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta umění a designu – viz ZČU

 • Západočeská univerzita v Plzni-Fakulta zdravotnických studií

 • Technická univerzita v Liberci

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta strojní

 • Technická univerzita v Liberci-Ekonomická fakulta

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta textilní

 • Technická univerzita v Liberci-Fakulta umění a architektury

 • Univerzita Pardubice

 • Univerzita Pardubice-Fakulta ekonomicko-správní

 • Univerzita Pardubice-Fakulta elektrotechniky a informatiky-viz UPa

 • Univerzita Pardubice-Fakulta filozofická

 • Univerzita Pardubice-Fakulta chemicko-technologická-viz UPa

 • Univerzita Pardubice-Fakulta zdravotnických studií

 • Vysoké učení technické v Brně

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta architektury

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta informačních technologií

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta stavební

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta strojního inženýrství

 • Vysoké učení technické v Brně-Fakulta výtvarných umění

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta strojní

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Ekonomická fakulta

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta stavební

 • Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava-Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta technologická

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta managementu a ekonomiky

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta multimediálních komunikací

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta aplikované informatiky

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta humanitních studií

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně-Fakulta logistiky a krizového řízení

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta financí a účetnictví

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta mezinárodních vztahů

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta informatiky a statistiky

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Národohospodářská fakulta

 • Vysoká škola ekonomická v Praze-Fakulta managementu

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Provozně ekonomická fakulta

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Technická fakulta

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Fakulta životního prostředí

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Fakulta lesnická a dřevařská

 • Česká zemědělská univerzita v Praze-Fakulta tropického zemědělství

 • Mendelova univerzita v Brně-Lesnická a dřevařská fakulta

 • Mendelova univerzita v Brně-Provozně ekonomická fakulta

 • Akademie múzických umění v Praze

 • Akademie múzických umění v Praze-Filmová a televizní fakulta

 • Akademie múzických umění v Praze-Hudební a taneční fakulta

 • Janáčkova akademie múzických umění

 • Janáčkova akademie múzických umění-Hudební fakulta

 • Janáčkova akademie múzických umění-Divadelní fakulta

 • Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Úterý 25.02.2020, svátek má Liliana


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Kdybyste si mohli opětovně zvolit, jakou profesní dráhu si zvolíte....

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.