Vzdělávací služby

Wellness academy ...Wellness academy HJ original nabízí rekvalifikačni Manažer(,, s wellness specializací") , kvalifikačni kurzy pro...
O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.Banka souborů

V této sekci naleznete veškeré elektronické soubory a dokumenty, které byly vydány zodpovědnými orgány státní správy v oblasti vzdělávání. Tyto soubory zde budou umístěny bez ohledu na logickou strukturu tohoto portálu. Soubory pak budou následně rozčleněny do zodpovídajících sekcí. Vzniklá duplicita některých souborů pak je samozřejmě možná. Tato sekce tedy slouží jako kompletní přehled dokumentace, ze které jsou jednotlivé tematické sekce následně zpracovávány a vytvářeny.

25.04.2018Informační bulletin České školní inspekce
25.04.2018Zpravodaj Oborové skupiny č. 18
24.04.2018Stanovisko SKAV k probíhající revizi RVP
24.04.2018Novela nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (po připomínkovém řízení)
23.04.2018Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích
22.04.2018Nové RVP pro zdravotnické obory
21.04.20189 z 10 Čechů si myslí, že mladí nezískají ve škole dost zkušeností pro uplatnění na trhu práce
21.04.2018E-kniha pro vás: Klamstvá a konšpirácie
21.04.2018E-Zpravodaj ČMOS PŠ 7/2018
21.04.2018Memorandum - České školství, co chceme
21.04.2018Tisková zpráva: Naplňovat Strategii 2020 se v mnoha ohledech nedaří, je třeba to napravit
20.04.2018Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (přijat vládou ke zpracování)
20.04.2018Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (přijat vládou ke zpracování)
20.04.2018Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (přijat vládou ke zpracování)
20.04.2018Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (přijat vládou ke zpracování)
20.04.2018Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu (přijat vládou ke zpracování)
20.04.2018Novela zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (v připomínkiovém řízení)
20.04.2018Důležité informace o využívání ECVET v České republice
18.04.2018Vláda rozhodla o dorovnání peněz pro soukromé a církevní školy
17.04.2018Zpravodaj Oborové skupiny č. 17
17.04.2018Doporučená osnova plánu rozvoje sportu v obci dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.
17.04.2018Reforma financování regionálního školství
13.04.2018Česká školní inspekce jednala se zástupci zřizovatelů
13.04.2018MŠMT posílá sportovním svazům více než 1,27 miliardy
13.04.2018Newsletter NoVVVinky 1-2018
13.04.2018Experti hodnotili naplňování Strategie vzdělávání 2020
13.04.2018AKTUÁLNÍ TÉMA PK: Financování regionálního školství - chystané změny (normativy na žáka versus PHmax)
13.04.2018Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (shrnutí)
13.04.2018Hodnocení naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020
13.04.2018Jednotná přijímací zkouška 2018: Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2018 na čtyřleté maturitní obory – 1. řádný termín
13.04.2018CERMAT: Zadání písemných zkoušek 2018 - jaro (Český jazyk a literatura)
13.04.2018Zveřejňujeme jednotné přijímací testy na střední školy – duben 2018
12.04.2018Zahraniční aktuality - březen 2018
12.04.2018Newsletter odboru mezinárodních vztahů a EU MŠMT o evropských záležitostech - čísla za rok 2018
12.04.2018Otevřený dopis Jednotě českých matematiků a fyziků: V 21. století dril a biflování děti k matematice nepřitáhnou
11.04.2018Školské odbory - Rozvržení přímé pedagogické činnosti
11.04.2018Metodická příručka pro kurátory pro děti a mládež
11.04.2018Andrej Babiš: Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol
10.04.2018Vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací
10.04.2018Jak se v revizích RVP pracuje s výsledky učení
10.04.2018Vyjádření MŠMT ke snížení rozpočtu pro zlevněné jízdné
10.04.2018Pedagogická komora se připravuje na protestní akce kvůli přesunům finančních prostředků mimo školství
07.04.2018Ministr Plaga jednal o školství s organizacemi ve vzdělávání
06.04.2018Srovnání výkonu v Testu pro identifikaci nadaných žáků v matematice u dětí vyučovaných Hejného metodou a dětí vyučovaných běžným způsobem
06.04.2018Aktualizovaný Organizační řád ČMOS PŠ 2018
04.04.2018Česká školní inspekce uspořádala další setkání k tématu formativního hodnocení
04.04.2018Zpravodaj MŠMT - duben 2018
04.04.2018Ministr Plaga jednal s Unií zaměstnavatelských svazů
31.03.2018E-Zpravodaj ČMOS PŠ 6/2018
30.03.2018AKTUÁLNÍ TÉMA PEDAGOGICKÉ KOMORY: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ (INKLUZE)
29.03.2018AKTUÁLNÍ TÉMA PEDAGOGICKÉ KOMORY: MEZINÁRODNÍ STATISTIKY
29.03.2018Připomínkování vyhlášky k inkluzi
29.03.2018Mikrojesle – odpovědi z ministerstva práce a sociálních věcí
29.03.2018Výsledky ankety mezi členy spolku Pedagogická komora
29.03.2018Dvouleté děti v MŠ od roku 2020 - nesouhlasná vyjádření
29.03.2018AKTUÁLNÍ TÉMA Pedagogické komory: Financování regionálního školství - chystané změny (normativy na žáka versus PHmax)
29.03.2018Medaili MŠMT získalo 40 vynikajících pedagogů
29.03.2018Závěry Valné hromady Asociace ředitelů gymnázií ČR, která se konala v rámci Celostátní konference AŘG ČR v Táboře ve dnech 21. – 23. 3. 2018
28.03.2018Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii – 2017/18
28.03.2018Maturitní zpravodaj č. 46 – Český jazyk a literatura
28.03.2018Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2019
28.03.2018Zdravice ministra školství ke Dni učitelů
28.03.2018První rok společného vzdělávání – hlavní závěry 2. analýzy
28.03.2018MŠMT dostalo příslib navýšení peněz na změnu financování, reforma se nebude odkládat

Otevřít historii

(položka je dostupná pouze osobám, které mají zakoupenu službu Placený Virtuální kabinet)

Pátek 27.04.2018, svátek má Jaroslav


Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Co si myslíte o tvrzení, že peníze na inkluzi ukrajují z peněz na mzdy pedagogů?

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí TOPlist

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.