Vzdělávací služby

O co jde?

Náš portál je nástroj, ve kterém lze nalézt veškeré potřebné informace z oblastí vzdělávání a trhu práce. Nabízíme nepřeberné množství služeb vedoucích ke zkvalitnění Vašeho vzdělání.

Pro koho to je?

Pro každého, koho zajímá vzdělávání anebo trh práce. Našimi klienty jsou ředitelé škol a jejich zástupci, učitelé, žáci, studenti a jejich rodiče, stejně tak firmy a jejich zaměstnanci.

Proč zrovna my?

Protože u nás naleznete vše, co se vzdělávání a trhu práce týká. Pracujeme systematicky a naše databáze se neustále rozšiřují. Jsme profesionálové, nejen, že víme, co chcete, my víme i co potřebujete.

Chat
Napište nám Váš dotaz Zavřít


Rozvojové programy

Rok 2023

Název
VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOL V ROCE 2024
VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ÚČASTI DĚTÍ NA PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2024
VÝZVA SG 2024 PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU PŘÍPRAVY SPORTOVNÍCH TALENTŮ VE ŠKOLÁCH S OBOREM VZDĚLÁNÍ GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU
VÝZVA č. 3 MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 350 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – podprogram 133D 351
VÝZVA č. 4 MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 350 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – podprogram 133D 352
VÝZVA NA PODPORU CELOSTÁTNÍCH VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH HER DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2024 - VCŠ 2024/1
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2024
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2024
Dodatek č. 1 k Výzvě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo Výzvy
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo výzvy
VÝZVA NA PODPORU SPORTOVNÍCH, ŘEMESLNÝCH, UMĚLECKÝCH A OSTATNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2024
VÝZVA NA PODPORU OBOROVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2024
PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2024 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
VÝZVA NA PODPORU MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ 2024
Seznamy příjemců dotace v rámci Výzev na podporu soutěží v roce 2023
ŽÁDOSTI O ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE VÝZVÁCH PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2023
Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace na jazykovou podporu pro Ukrajince
VYÚČTOVÁNÍ PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2023
Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace na jazykovou podporu pro Ukrajince
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo výzvy
MŠMT opět podpořilo aktivity mladých včetně letních táborů pro děti
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UDĚLENÍ TITULU „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“
VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ (VÝZVY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ) ZA ROK 2023
VYÚČTOVÁNÍ VÝZVY NA PODPORU MEZINÁRODNÍCH KOL SOUTĚŽÍ 2023
VYÚČTOVÁNÍ VÝZVY NA PODPORU OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH KOL VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023
VYÚČTOVÁNÍ VÝZVY NA PODPORU ÚSTŘEDNÍCH KOL VĚDOMOSTNÍCH A JAZYKOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023
VYÚČTOVÁNÍ VÝZVY NA PODPORU SPORTOVNÍCH, ŘEMESLNÝCH, UMĚLECKÝCH A OSTATNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků - 2. kolo výzvy
Letní jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023
Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v České republice na rok 2023"
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ZAŘAZENÍ SOUTĚŽE NA INFORMATIVNÍ SEZNAM SOUTĚŽÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Výzva: Podpora výuky českého jazyka pro zahraniční účastníky
Dotační výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2023
DOTAČNÍ VÝZVA PRO OBDOBÍ LEDEN-SRPEN ROKU 2023 NA PODPORU DOUČOVÁNÍ PRO ZŠ, SŠ A KONZERVATOŘE NEZŘIZOVANÝCH STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVNOLNÝM SVAZKEM OBCÍ (REFORMA 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY)
Instrukce k vyúčtování neinvestiční dotace: Výzva na podporu celostátních volnočasových pohybových her dětí a mládeže 2023
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k záchraně, obnově, nebo zvětšení ploch zeleně, ve výši 200 milionů korun. Žádat mohou i školy
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2023
MŠMT: Vyhlášení dotační výzvy na podporu účasti dětí na předškolním vzdělávání na rok 2023
Výzva na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a VOŠ v roce 2023
MŠMT: Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ - 2023
Výzva na podporu integračních aktivit v regionálním školství v roce 2023
MŠMT - výzva na podporu integrace romské menšiny v roce 2023
Financování pozice ukrajinského asistenta pedagoga ve školách na období leden-srpen 2023
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ÚSC ZA ROK 2022
VÝZVA k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na finanční zajištění podpůrných opatření pro školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2023 – VCŠ2023/PO
MŠMT navýší dotaci na podporu školních obědů

Rok 2022

Název
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH CÍRKEVNÍM ŠKOLÁM ZA ROK 2022
VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍ VÝZVY „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ PRO ROK 2023
Dodatek č. 1 k Výzvě „Podpora aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023“
Vyhlášení výzvy MŠMT na podporu Adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny (leden - červen 2023)
VÝZVA NA PODPORU ÚSTŘEDNÍCH KOL JAZYKOVÝCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny leden – červen 2023
AKTUALIZACE INVESTIČNÍHO DOTAČNÍHO PROGRAMU S NÁZVEM „133 340 PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŘIZOVANÉHO OBCEMI A DOBROVOLNÝMI SVAZKY OBCÍ“
VÝZVA NA PODPORU OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH KOL VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023
VYÚČTOVÁNÍ VÝZVY NA PODPORU OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH KOL SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 2022
Výzva na podporu celostátních volnočasových pohybových her dětí a mládeže 2023
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2023 - VCŠ 2023/1
Výzva SG 2023 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Výzva č. 2 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí – podprogram 133D 341
Výzva Systémový rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže 2023
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2022
4. grantová výzva pro základní školy v programu O2 Chytrá škola na vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti
VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (VÝZVA NA PODPORU VOLNOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT ORGANIZACÍ PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ) ZA ROK 2022
PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 - ENERGIE
VÝZVA NA PODPORU MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023
Dotační výzva pro období září – prosinec roku 2022 NA PODPORU DOUČOVÁNÍ PRO ZŠ, SŠ A KONZERVATOŘE NEZŘIZOVANÝCH STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ NEBO DOBROVNOLNÝM SVAZKEM OBCÍ (REFORMA 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY)
PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2023 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
VÝZVA NA PODPORU ÚSTŘEDNÍCH KOL VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ V ROCE 2023
Výzva pro církevní školy a školská zařízení na poskytování vzdělávání a školských služeb pro děti, žáky a studenty v souvislosti s probíhajícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině
Národní plán obnovy - výzva - digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí pro církevní a soukromé mateřské školy, základní školy a gymnázia pro rok 2022
ŽÁDOSTI O ZMĚNU ROZHODNUTÍ VE VÝZVÁCH PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2022
VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ (VÝZVY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ) ZA ROK 2022
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
MŠMT vyhlásilo další výzvu pro děti cizince z Ukrajiny
ADAPTAČNÍ SKUPINY PRO DĚTI CIZINCE MIGRUJÍCÍ Z UKRAJINY ZÁŘÍ - PROSINEC 2022
Podpůrné výzvy MŠMT využije přes 30 tisíc ukrajinských žáků
Výzva k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na informativní seznam Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2022/2023
Výzva k předkládání žádostí o zařazení soutěže či přehlídky na informativní seznam Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školní rok 2022/2023
Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Kurzy českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny"
Avízo výzvy „Kurzy českého jazyka pro studenty a pedagogické pracovníky z Ukrajiny“
MŠMT připravilo výzvu na prázdninové jazykové kurzy pro děti z Ukrajiny
Výzva: Digitální vysokokapacitní sítě z komponenty 1.3 Národního plánu obnovy
Jak zpracovat u výzvy Jazykové kurzy závěrečnou zprávu a finanční vypořádání
Jak zpracovat u výzvy Adaptační skupiny závěrečnou zprávu a finanční vypořádání
Vyhlášené výzvy MŠMT na podporu Adaptačních skupin a Jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 (aktualizováno 13. 5. 2022)
Vyhlášení dotační výzvy na podporu zvýšení účasti dětí na předškolním vzdělávání v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2022
MŠMT i letos podpoří romské žáky a studenty SŠ a VOŠ
VÝZVA č. 2 MŠMT k předložení žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
MŠMT přispěje mládežnickým NNO na rekonstrukce budov
„Podpora integrace romské menšiny“ na rok 2022
Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží“ pro rok 2022
Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Výzva „Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“
Vyhlášeny výzvy MŠMT na podporu adaptačních skupin a jazykových kurzů pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022
Národní plán obnovy - prevence digitální propasti - pořízení mobilních digitálních technologií určená pro soukromé a církevní základní školy, střední školy a konzervatoře pro kalendářní rok 2022
Národní plán obnovy - výzva - digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí pro církevní a soukromé mateřské školy, základní školy a gymnázia pro rok 2022
Dotační výzva na doučování pro soukromé ZŠ, SŠ a konzervatoře pro rok 2022
Výzva na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022
Dotační výzva k podpoře školního stravování žáků základních škol v roce 2022
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022
Výzva na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2022
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022
Vyhlášení dotační výzvy na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na rok 2022 (reforma 3.2.3 Národního plánu obnovy)
Výzva pro podávání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy s názevm „Implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy“
VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE „PODPORA ROZVOJE DVOJJAZYČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE NA ROK 2022"

Rok 2021

Název
Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy za kalendářní rok 2021
Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých přímo řízeným organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2021
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU ÚSTŘEDNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ KONANÝCH V OBDOBÍ 1. 9. 2021 – 31. 12. 2021
Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy s názvem „Implementace Komponenty 3.1 Národního plánu obnovy“
VÝZVA k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na finanční zajištění podpůrných opatření pro školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2022 – VCŠ2022/PO
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2022 - VCŠ 2022/1
Výzva SG 2022 na podporu přípravy sportovních talentů ve školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021
PODPORA OKRESNÍCH A KRAJSKÝCH KOL SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA ROK 2022
Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ - 2022
VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA SYSTÉMOVÝ ROZVOJ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE (NA ROK 2022)
PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
VÝZVA MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 350 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – podprogram 133D 352
Nový investiční dotační program s názvem „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“
Mimořádné dotační řízení pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině pro rok 2021, které MPSV vyhlásilo k 3. 5. 2021, bylo aktualizováno
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝZVY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2021
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - návrat 2021
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol - AKTUALIZACE VÝZVY NA OBDOBÍ ZÁŘÍ - PROSINEC 2021: POSUN TERMÍNU PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE PROGRAMŮ PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍ FORMOU ZA ROK 2021
Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží“
Dotační program Spolu po COVIDu
Dotační program Spolu po COVIDu
Výzva na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol v roce 2021 pro II. období, 1. 9. - 31. 12. 2021
Vyúčtování PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2021
Výsledky výzvy PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL V ROCE 2021
VÝZVA č. 5 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 120 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče na období 2019 až 2025, Podprogram 13
VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PODPOŘE REKREAČNÍCH POBYTŮ DĚTÍ A MLÁDEŽE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR V PŮSOBNOSTI RESORTU ŠKOLSTVÍ NA ROK 2021
Výsledky Výzev na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2021
VÝZVA LETNÍ KEMPY 2021
VÝSLEDKY VÝZVY Č. 3 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ NA ROK 2021
VÝSLEDKY VÝZEV Č. 1 A 2 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ – VÝZVY NA ROK 2021
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2021
MŠMT pošle téměř 15 milionů na snižování dopadu pandemie
VÝSLEDKY VÝZEV Č. 1 A 2 PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ – VÝZVY NA ROK 2021
Vyhlášení dotační výzvy na podporu vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021
VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2020 (PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ)
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE PROGRAMU PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZA ROK 2020
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE PROGRAMU PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA ROK 2020

Rok 2020

Název
Výzva MŠMT k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - subtitul 133D 321 pro rok 2021
Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2021
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit integrace cizinců v regionálním školství v roce 2021
Dotační výzva pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2021
Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v České republice na rok 2021"
VÝZVA k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na finanční zajištění podpůrných opatření pro školy a školská zařízení zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2021 – VCŠ2021/PO
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2021 - VCŠ 2021/1
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE V PROGRAMU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 2021
Výzva SG 2021 na podporu přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Vyhlášení výsledků Výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020
PODPORA NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2021 V OBLASTI PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
Informace k připravovaným dotačním výzvám na rok 2021
Informace pro školy o ukončení rozvojového programu od roku 2021
Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním období 2020 v soukromých a církevních školách
POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020 / 2021 – druhá výzva
Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ na rok 2020
Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)
Informace pro organizace, které získaly dotaci v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace (NNO) – výzva pro rok 2020
Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 620 Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
Výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020
Upozornění pro úspěšné žadatele v Programech státní podpory pro NNO
Vyhlášení výsledků výzvy pro NNO "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020"
VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2020
Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020
Formulář závěrečné zprávy na rok 2020 - důležité upozornění
Výsledky DP na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2020
VYHLÁŠENÍ VÝZVY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE „PODPORA VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA PRO ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY V KURZECH LETNÍCH ŠKOL SLOVANSKÝCH STUDIÍ 2020
Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva na rok 2020
Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže

Rok 2019

Název
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace na podporu Olympiády dětí a mládeže 2020
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020
POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020
Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VI. etapa)"
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu činnosti základních škol s oběma stupni a menšími třídními kolektivy, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2020
Výzva MŠMT „Podpora integrace romské menšiny v roce 2020“
Výzva MŠMT Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2020
Rozdělení finančních prostředků pro sportovní gymnázia 2019
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2020
Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2020"
Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“
VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ A PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 2020
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí datace na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2020
Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2020
VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 2020
VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2020
Aktualizované dokumenty - metodika hodnocení projektů v rámci programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2020
VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2020
Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020
Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2019 - DP Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží
VÝZVA č. 4 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace na podporu pořízení vícemístných vozidel
Vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2019 z výzvy na podporu nadaných žáků ZŠ a SŠ
Výzva MZV na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí
VÝZVA PRO ROK 2020 - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Vyhlášení rozvojového programu - Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020
Vyhlášení výsledků rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)"
Rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019
Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace Podpora kvalitního vzdělávání studentů oborů skupiny 72 Publicistika, knihovnictví a informatika se zvýšenou mírou digitalizace a využívání moderních technologických postupů
OTEVŘENÍ ISPROMU PRO VKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PODPORU MEZINÁRODNÍCH KOL SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2020
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu
Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)"
Vyhlášení rozvojového programu „Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. – 12. měsíc 2019“
Vyhlášení druhé etapy rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
Výzva podpoří mezinárodní projekty na výuku cizích jazyků
Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019
MŠMT zásadně navyšuje podporu trenérů v programu Talent
Na obnovu kolejí a menz dá MŠMT 1,5 miliardy
Výzva k předložení projektů v rámci programu Evropského střediska moderních jazyků (ECML) na roky 2020-2023
Vyhlášení výsledků rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)"
Důležité upozornění k finančnímu vypořádání dotací za rok 2018
Vyhlášení výsledků v rámci dotační výzvy na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2019
Výzva na poskytnutí dotace z RP Excelence středních škol 2019
Výzva na poskytnutí dotace z RP Excelence základních škol 2019

Rok 2018

Název
Dodatek č. 1 k vyhlášení RP Podpora odborného vzdělávání na rok 2018/2019
Vyhlášení rozvojového programu "Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019"
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-39182/2018-1, kterou se mění výzva č.j. MSMT-33600/2018 k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019
POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2019
Vyhlášení rozvojového programu: Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
Dodatek k Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou - podzim 2018
MŠMT přispěje dětem na školní obědy i v roce 2019
Vyhlášení výzvy pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2019“
Vyhlášení rozvojového programu: Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2019
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2018
VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019
ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO SPORTOVNÍ GYMNÁZIA PRO ROK 2019
VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ NNO ZA ROK 2019
Obce můžou čerpat přes miliardu korun na úpravu sportovišť
Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)"
Vyhlášení výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019
Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019
VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče - rok 2019
Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace „Podpora mládeže na krajské úrovni“ na rok 2019
Výzva k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2019
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace v programu „Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019“.
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace - výzva pro rok 2019
Výzva k podávání žádostí v rámci Podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základy sportu – ÚSC, SK a TJ
Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání na rok 2018/2019
V programu Můj klub bylo rozděleno téměř 900 milionů
Výzva na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2019
Rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018
Vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2018_aktualizace
Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)"
Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 4 dotačního programu Organizace sportu 2018
Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 3 dotačního programu Organizace sportu 2018
Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)
Podpora programu Hodina pohybu navíc zamíří do 350 škol
Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 1 dotačního programu Organizace sportu 2018
Zveřejnění výzev pro podání žádosti pro poskytnutí dotace na soutěže v roce 2019
Vyhlášení pořadí úspěšnosti projektů v rámci dotační Výzvy na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018
2. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu MŮJ KLUB
Prezentace ze semináře k programu 133 710
Upřesnění - metodické pokyny pro inv. projekty v roce 2018 (pokračující i nové)
Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)-Podprogram C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS - 2. část
MŠMT rozdělí klubům prvních 135 milionů korun
Informace o vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2019
MŠMT dá dalších 323 milionů na rozšíření kapacit škol
Výzva k předložení žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu 133 330 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí
Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu REPRE
Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu TALENT
Rozdělení finančních prostředků pro sportovní gymnázia 2018
Na podporu talentované mládeže a sportovní reprezentace rozdělilo MŠMT 1,2 mld.
MŠMT přispěje žákům na školní obědy 30 milionů
MŠMT vyhlásilo program Organizace sportu pro celostátní sportovní organizace
Vyhlášení výsledků hodnocení žádostí v rámci dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018
Sdělení pro žadatele v dotačním programu Podpora soutěží a přehlídek v roce 2018
Výsledky dotačního programu „Program na podporu Informačních center pro mládež v roce 2018“
Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2018
Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2018
VÝSLEDKY PŘIDĚLENÍ DOTACE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU „SYSTÉMOVÝ ROZVOJ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE“ PRO ROK 2018
Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora mládeže na krajské úrovni" v roce 2018
Vyhlášení výsledků dotačního programu "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2018"
MŠMT letos podpoří mládežnické organizace více než 180 miliony
Instrukce k provedení vypořádání za rok 2017 (program 133710)
Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2018
Důležité upozornění k finančnímu vypořádání dotací za rok 2017
MŠMT podpoří zájmové aktivity nadaných žáků
Brožura a letáky k Operačnímu programu
Formuláře vyúčtování dotací rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
Vyhlášení výsledků rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)"
V pěti dotačních programech žádají sportovci o 4,7 mld.
Výzva pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu vzdělávání v regionálním školství v roce 2018

Rok 2017

Název
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2017
DODATEK-Významné sportovní akce
Program 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče – přehled podpořených žádostí
Vyhlášení pořadí úspěšnosti projektů v dotačním programu Podpora vzdělávacích aktivit příslušníků národnostních menšin v roce 2018
Dotační programy pro sport budou vyhlášeny v lednu
VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ - PROGRAM NA PODPORU ICM NA ROK 2017
DODATEK - "Repre"
DODATEK-Sportování bez bariér
Manuál k podávání žádostí v programech REPRE, TALENT a VSA
Vyhlášení rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018“
Výsledky dotačního a rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2018
Vyhlášení dotačního programu pro nestátní neziskové organizace "Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2018“
Informace o otevření elektronického systému ISPROM pro dotační program 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu REPRE na rok 2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu TALENT na rok 2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018
MŠMT schválilo tři dotační programy ve sportu na rok 2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE na rok 2018
Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) na rok 2018
Prováděcí pokyn pro vybrané žadatele (Podprogram 133D 531)
Investiční prostředky (Podprogram 133D 531) - Subjekty navržené k financování
Vyhlášení dotačního programu Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018
MŠMT rozdělilo dotace na provoz sportovišť
Rozvojový program pro sportovní gymnázia pro rok 2018
Rozvojový program na Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
Školy letos dostanou peníze na navýšení platů z rozvojového programu
Šlechtová navýšila dotace pro obce na školní hřiště a tělocvičny na 275 milionů korun
Dodatek k vyhlášení programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2017
Vyhlášení dotačního programu " Program na podporu Informačních center pro mládež v roce 2018“
Vyhlášení dotačního programu "Podpora mládeže na krajské úrovni" v roce 2018
Investiční program 133 710 Rozvoj materiálně technické základny volnočasových aktivit dětí a mládeže
Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.
Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018
Upozornění na termín příjmu žádostí o dotaci - "Excelence SŠ 2017"
Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2018
MŽP otevřelo každoroční dotační výzvu na podporu projektů NNO zaměřených na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj
Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)"
Vyhlášení výsledků hodnocení žádostí v rámci dotačního programu MŠMT Podpora integrace romské menšiny v roce 2017, II. kolo
Podávání žádostí o státní dotace pro rok 2018
Vyúčtování neinvestičních dotací za rok 2018
Priority dotačních Programů pro rok 2018
Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa)
Vyhlášení Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018
Upozornění na blížící se termín uzávěrky příjmu žádostí o dotaci - Excelence ZŠ
Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 (I. etapa)
VÝSLEDKY PŘIDĚLENÍ DOTACE V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU „SYSTÉMOVÝ ROZVOJ ČESKO-NĚMECKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE“ PRO ROK 2017
Rozdělení státního rozpočtu 2017 ve sportu - program V.
Výsledky neinvestičního dotačního programu "Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti"
VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA ROK 2017 (POUZE PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ)
Podpora investičních projektů v roce v roce 2017
VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA ROK 2017 (POUZE PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ)
Informace pro žadatele v programu 133 710
Vyhlášení Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018
Rozvojový program Podpora odborného vzdělávání
Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2017
Výsledky dotačního programu „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“
Dodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j. MSMT-24632/2016) ze dne 2.11.2016, č.j. MSMT-24632/2016-38
Vyhlášení dotačního programu „Systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže pro rok 2017“
Pokyny pro poskytnutí Výroční zprávy za rok 2016
Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách
Výsledky DP Podpora aktivit integrace cizinců na rok 2017
VÝSLEDKY PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2017 – PROGRAMY Č. 1 A 2
Vyhlášení neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“
Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018
Zveřejnění výsledků dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017
Informace pro žadatele programů 1 a 2 Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace pro rok 2017
Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Dodatek č. 1 k Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
Formuláře průběžné zprávy o realizaci rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017
Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – Programy č. 3 a 4
VÝSLEDKY DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ROCE 2017
Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č. j.: MSMT-24632/2016)
Výsledky RP Excelence středních škol 2016

Rok 2016

Název
Vyhlášení výsledků Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol pro rok 2017
Vyhlášení RP Excelence ZŠ a SŠ 2017
Formuláře závěrečné zprávy o realizaci rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
Vyhlášení rozvojového programu na podporu psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017
MŠMT prodloužilo termín pro podání žádostí o dotaci na sportování dětí
Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, multikulturní výchovy, občanského vzdělávání a dějin 20. století v roce 2017
Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017
Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2017
Rozvojový program pro Sportovní gymnázia pro rok 2017
Státní podpora sportu na období 2017-2019
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2017
Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017
Vyhlášení RP Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2017
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017
VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA ROK 2016 (PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ NA ROK 2016)
Grantová výzva: Zelené oázy 2016
Výzva k zasílání žádostí úspěšných SŠ o dotaci z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016
Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017
MŠMT vyhlašuje Program na podporu informačních center pro mládež v roce 2017
MŠMT vyhlašuje rozvojový program s názvem Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
Semináře pro žadatele o dotace v dotačním programu MŠMT pro oblast primární prevence rizikového chování a v dotačním programu MŠMT Bezpečné klima v českých školách-prezentace ze seminářů
Dotační program Bezpečné klima v českých školách
VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2016 - "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství", čj. MSMT-26120/2016-1
MŠMT vyhlašuje další výzvu na rozšíření kapacit MŠ a ZŠ
Výzva k zasílání žádostí úspěšných ZŠ o dotaci z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016
Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 – 2020
Formuláře průběžné zprávy o realizaci rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
Vyhlášení rozvojového programu na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2016
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří
Dodatek k Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016
Rozvojový program - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí 2016
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2016
Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2017
Rozvojový program na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016
Zveřejnění výsledků úspěšnosti projektů v rámci dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016
Pořadí úspěšnosti projektů v rozvojovém programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Vyhlášení pořadí úspěšnosti projektů v Dotačním programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016
Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016
Vyhlášení rozvojového programu - Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí
Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016 - vyhlášení dotačního programu MŠMT
Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Vyhlášení rozvojového programu - Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a d
Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016
Výsledky rozdělení státních dotací v programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2016
Přehled dotačních a rozvojových programů z oblasti speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy
Výsledky „Dotačního programu pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol“ pro rok 2016
Výsledky rozdělení státních dotací v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží na rok 2016
Vyhodnocení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2016 „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“
Vyúčtování investičních dotací za rok 2015
VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA ROK 2015 (PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ)
Výsledky hodnotícího procesu programu Podpora soutěží a přehlídek na školní rok 2015/2016
Výsledky programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních škol 2015
Předběžné výsledky výběrového řízení - Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016
Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2016
Rozvojový program na podporu implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016
Dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2016
Dotační Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016
Státní podpora sportu pro rok 2016
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2016
Podpora financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách
Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol na rok 2016
Investice pro oblast mládeže 2016

Rok 2015

Název
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2015
VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÝCH DOTACÍ ZA ROK 2015 (PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ)
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – Excelence středních škol 2016
Vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2015 (Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží)
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni
Nový dotační program na Podporu nadaných žáků základních a středních škol
Upozornění k investičním dotacím v oblasti mládeže
Výzva č. 02_15_002 pro Krajské akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV
Výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů v prioritní ose 1 OP VVV
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2015 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 Č.j.: MSMT-34352/2015-1
Vyhlášení výsledků dotačního programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v roce 2015
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016
Dodatek č. 1 k vyhlášení 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2015
Mimořádné vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2015"
Výsledky dotačního programu "Podpora zabezpečení škol a školských zařízení"
Rozvojový program Zvýšení mezd pracovníků soukromého a církevního školství na rok 2015
Upozornění pro NNO – výroční zprávy 2014
Vyhlášení 2. kola rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 - Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách
MŠMT pošle školám na polytechnickou výchovu 42 milionů korun
Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků na základních a středních školách
Projekt na podporu kvality neformálního vzdělávání vyvrcholí v květnu závěrečnou konferencí
Rozdělení státních dotací - předběžná výzva programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016
Dodatek k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+, č. j. MSMT-42192/2013-1
Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2015
Centralizované rozvojové projekty 2015 podle vysokých škol
Centralizované rozvojové projekty veřejných vš 2015
Podpora zabezpečení škol a školských zařízení
Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015
Rozvojové programy skupiny pro vzdělávání
Vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2014 - Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
Vyhlášení pořadí úspěšnosti projektů v rozvojovém programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015
Informace o vyhlášení výsledků rozvojových programů pro cizince - leden 2015 (nezletilí azylanti a občané členského státu EU)
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení
Vyúčtování poskytnutých dotací za rok 2014 (mládež)
Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015
Výsledky rozdělení státních dotací v programech č. 1, 2 a 4 na rok 2015 (Děti a mládež)
Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Vyhlášení přehledu úspěšnosti projektů v rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
Výsledky hodnotícího procesu programu Excelence SŠ 2014
Výsledky hodnocení projektů na soutěže v roce 2015, na účast zástupců ČR na mezinárodních soutěžích a na mezinárodních soutěží v ČR

Rok 2014

Název
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2014
Vyhlášení pořadí úspěšnosti projektů v dotačním Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělává
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2015 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Čj. MSMT-43910/2014
Vyhlášení pořadí úspěšnosti projektů v Dotačním programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2015
Podpora činnosti Informačních center pro mládež
Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež
Dotační program „Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015“
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence středních škol 2015
Rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015
Výsledky výběrového řízení rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe v roce 2014
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Čj. MSMT-34125/2014 - dodatek
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Čj. MSMT-34125/2014
Dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2014 Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014
Dotační Program MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2015
Rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015
Novela Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015-Verze s vyznačenými změnami oproti předchozímu znění
Novela Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015
Výsledky mimořádného dotačního programu "Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?"
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení
Výsledky hodnotícího procesu – Program na podporu dětí a mládeže s omezenými příležitostmi
Mimořádný dotační program zaměřený na poskytování informací mladým lidem “Právo na informace právě teď! Co ti brání v podnikání?“
Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - dodatek (květen 2014)
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2014
Tabulky k institucionálnímu programu a centralizovaným rozvojovým projektům 2015
Formuláře pro centralizované rozvojové projekty 2015
Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015
Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2015
Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014-přílohy
Rozvojový program na podporu dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů a praktického vyučování v prostředí reálné praxe v roce 2014
Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže
Centralizované rozvojové projekty podpořené v roce 2014
Mimořádný dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi
Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže- Projekty vyřazené pro formální nedostatky
Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže- Rozdělení investiční dotací pro rok 2014
Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - březen 2014 - Návrh poskytnutí dotací jednotlivým krajským úřadům
Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - březen 2014
Rozvojové programy 2014
Stručný přehled rozvojových programů na rok 2014
Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014, 2. kolo
Dotační program Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2014, přidělení finančních prostředků
Centralizované rozvojové projekty 2014 podle VŠ
Centralizované rozvojové projekty 2014
Rozvojový program Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí
Rozvojový program MŠMT pro žáky s postavením azylantů na rok 2014 - Informace o výši přidělených prostředků jednotlivým žadatelům
Rozvojový program MŠMT pro žáky cizince – děti občanů ze zemí EU na rok 2014 - Informace o výši přidělených prostředků jednotlivým žadatelům
Vyhlášení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2014 – Excelence středních škol 2014
Výsledky hodnocení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích - Excelence SŠ 2013
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí
Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2014
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení
Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy
Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké škol
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji
Podpora integrace romské komunity

Rok 2013

Název
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2013
Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení
Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním
Podporu organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách
Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol
Vzdělávání učitelů odborných předmětů
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji
Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy
Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení
Podpora integrace romské komunity

Rok 2012

Název
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2012
Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy
Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním
Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách
Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky se zrakovým, sluchovým, mentálním postižením a specifickými poruchami učení
Podpora integrace romské komunity

Rok 2011

Název
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol 2011
Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním-etapa 2
Podpora řešení specifik v krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení-etapa 2
Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
Podpora řešení specifik v krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení v roce 2011
Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním
Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy
Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se znevýhodněním
Podpora integrace romské komunity

Rok 2010

Název
Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
Vyhlášení dodatku k RP Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hl. města Prahy
Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů
Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy

Rok 2009

Název
Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy
Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a s ním spojené nutnosti snižování počtu zaměstnanců regionálního školství zřizovaného územně samosprávnými celky („Hustota“)
Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků-etapa 2
Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce-etapa 2
Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
Vyhlášení témat rozvojových programů pro veřejné vysoké školy

Rok 0

Název
Poskytování investičních dotací v oblasti mládeže v roce 2018 bankovky Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2018 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Program je určen nestátním neziskovým organizacím (spolek, ústav a obecně prospěšná společnost), které existují déle než 3 roky a v tomto období prokazatelně pracují s dětmi a mládeží. Účelové určení dotace poskytované z programu 133 710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže dle výzvy pro rok 2018 je vyhrazeno výlučně pro pořízení vhodného vybavení pro volnočasové aktivity (např. velkokapacitní kopírky, vleky na lodě, keramické pece, velkokapacitní stany apod.). V rámci účelového určení dotace nelze z dotace programu v rámci výzvy pro rok 2018 poskytovat dotaci na projekty spočívající byť částečně ve stavebních pracích či úpravě venkovních ploch. Pro tuto výzvu alokovalo MŠMT finanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč. Uzávěrka pro podávání žádostí o investiční dotaci je 29. 12. 2017. V případě, že je žadatelem spolek, předkládá žádost POUZE HLAVNÍ SPOLEK, a to i pro potřeby svých pobočných spolků! NNO vkládají své žádosti o poskytnutí investiční dotace prostřednictvím elektronického informačního systému (ISPROM) na adrese https://isprom.msmt.cz/. Systém bude pro vkládání žádostí otevřen v den oznámený na webových stránkách MŠMT (předpokladem termín do 5. 12. 2017). K uzavření systému dojde dne 29. 12. 2017 ve 23:59:01 h. Žádosti v listinné podobě lze doručit do 29. 12. 2017 do 14:00 h fyzicky do podatelny MŠMT Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1. Žádosti lze zaslat též v písemné podobě poštou, pak musí být opatřeny razítkem podací pošty nejpozději 29. 12. 2017. Žádosti dodané nebo zaslané po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Podrobné informace o podmínkách výzvy pro rozpočtový rok 2018 naleznete v aktuálních dokumentech metodického řízení výzvy roku 2018, tj. Informaci pro žadatele o poskytnutí dotace z programového financování pro program 133 710 - Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže - 2018 (pořízení vybavení pro volnočasové aktivity) a Metodice hodnocení projektů v rámci programu 133710 (na rok 2018).
Pondělí 11.12.2023, svátek má Dana


Přihlášení





Zapomněli jste heslo?
Proč se registrovat? Registrovat
Registrací dostanete přístup do všech sekcí portálu. Můžete rovněž objednávat služby v placených sekcích anebo využívat bonusů Systému bonifikace.

jsme vždy ve spojení s Vámi

Facebook Google plus ICQ-671236329 Skype Twitter LinkedIn

Aktuální anketa

Účastnil/a jste se proběhlé stávky a případně jakým způsobem?

  1. Ano, aktivně (1)
  2. Ano, podporou stávkujících (0)
  3. Ne, ale stávkující jsem podporoval/a (1)
  4. Ne, se stávkou jsem nesouhlasil/a (1)
  5. Stávku jsem nezaznamenal/a (0)


Další ankety Vložit anketu

Dnešní počasí v krajích ČR

Počasí

Používáním webu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie.